Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Tarptautinio ,,Erasmus+“ projekto „STEAMulation for students“ dalyvių veiklos Rumunijoje

 

Prieš gražiausias pavasario šventes tarptautinio ,,Erasmus+“ projekto  „STEAMulation for students“ dalyviai iš Šiaulių Lieporių gimnazijos lankėsi Rumunijoje, Piatra Nemco miesto mokykloje, ir tobulino STEAM krypties kompetencijas. Projekto partneriai iš Turkijos, Ispanijos, Portugalijos ir Lietuvos šio susitikimo metu dalyvavo įvairiose veiklose, kuriose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas astronomijai – tyrinėtos žvaigždės, pasižvalgyti į jas leidžiantis saulei kopta į kalnus.  Jasai Aleksandro Jono Cuza vardo  universitete išklausytos įdomios paskaitos astronomijos tema, susipažinta su universiteto observatorija,  teorines žinias vėliau buvo galima pritaikyti praktiškai atliekant įvairias tiriamąsias veiklas. Projekto dalyviai praplėtė kultūros ir istorijos žinias, nes buvo organizuotos ekskursijos po įspūdingos architektūros Jasai miestą. Jame aplankyta nacionalinė Kalistrato Hogo kolegija, Kultūros rūmai, abejingų nepaliko didingi Katedros skliautai.  Piatra Nemco žavią panoramą  buvo galima apžvelgti iš viršaus - keliantis telegondola. Lankydamiesi Kukutenio meno muziejuje  dalyviai susipažino su turtinga meno kolekcijos ekspozicija. Pažinti kultūros lobiai ne tik praplėtė akiratį, bet ir suteikė daug teigiamų emocijų.

Dalyvavimas projekto veiklose labai naudingas tiek mokiniams, tiek mokytojams. Projekto partneriai iš įvairių šalių dalinosi patirtimi, kuri leidžia ugdymo procesą kaskart daryti patrauklesnį, įdomesnį,  be to, padeda skatinti motyvaciją. Susirasta  naujų draugų, patobulinti komunikavimo užsienio kalba įgūdžiai. Projekto patirtis  padės realizuoti ir atlikti naudingas STEAM užduotis toliau tęsiant projekto „Steamulation for students“ integraciją ir įgyvendinimą ugdymo procese.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal ,,Erasmus+“ KA2 Programą. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios  informacijos pateikimą ir naudojimą.

Reda Šteimantienė, projekto koordinatorė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas