Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Tarptautinis mokyklų bibliotekų projektas ,,Baltų literatūros savaitė’’ „Romuvos“ progimnazijoje

Tarptautinis mokyklų bibliotekų projektas „Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa“, kuriame dalyvauja Lietuvos ir Latvijos mokyklos, kviečia moksleivius ir mokytojus paimti į rankas kaimyninės šalies rašytojų knygą, susipažinti su kalba, domėtis mus siejančia istorija ir kultūra. Projekto tikslas – skatinti Lietuvos ir Latvijos mokinių pažintį su kaimynine šalimi, stiprinti baltiškąją tapatybę. Siekiama plėsti mokinių akiratį, stiprinti komunikacinius ir skaitymo gebėjimus.

Šiemet Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bibliotekos vykdomame projekte dalyvavo 2a klasės mokiniai bei jų mokytoja Laura Palivonienė. Pirmiausia antrokai susipažino su projekto tikslu bei idėja, tada aptarė keletą faktų apie Latviją. Daug dėmesio skirta latvių kalbai, pabandė paskaityti latviškų žodžių. Mokiniai buvo supažindinti su mokyklos bibliotekoje turimomis latvių autorių knygomis. Išsamiau aptarta Imanto Zieduonio kūryba ir jo knyga vaikams „Meškiukų pasakos“. Antrokai klausydamiesi pasakos ištraukos, turėjo atlikti užduotis, išvardinti pasakoje vaizduojamų meškučių savybes, pomėgius ir elgesį. Ugdytiniai pasidalino mintimis, kuris meškutis jiems labiausiai patiko. Kadangi į biblioteką mokinukai sugužėjo su savo mėgstamiausiu žaislu, tad visai klasei pristatė savo žaisliuką: vardą, kaip jį įsigijo, jo pomėgius, kada jis linksmas, o kada liūdnas, pasidalino mintimis, palinkėjimu savo mylimam žaislui.

Projekto savaitę bibliotekoje lankėsi 5d klasės mokiniai su savo auklėtoja Gražina Tamutiene. Pirmiausia penktokai susipažino su progimnazijos biblioteka, jos taisyklėmis ir aptarė, kaip ir kur susirasti reikiamą knygą. Po to bibliotekininkė penktokams pristatė vykdomą projektą, juos supažindino su Latvijos simboliais, visi išsiaiškino šios šalies demografinę padėtį, susipažino su etnografiniais regionais. Mokiniai susipažino su latvių abėcėle, aptarė skirtumus, skaitė latviškus žodžius. Kad susitikimas būtų linksmesnis, penktokai dainavo latviškai dainelę „Du gaideliai“. Susitikimo pabaigoje savo žinias apie Latviją ugdytiniai pasitikrino dalyvaudami Kahoot viktorinoje, skirtoje Baltų literatūros savaitei.

Projekte dalyvavo 5a klasės mokiniai su savo lietuvių kalbos mokytoja Ingrida Samulioniene. Šio susitikimo metu daug dėmesio skirta latvių ir lietuvių kalbų aptarimui, mokiniai atmintinai vardino lietuvių kalbos abėcėlę, lygino su latvių, aptarė jų panašumus ir skirtumus. Prisiminę Baltų literatūros savaitės tikslą, mokiniai skaitė Imanto Zieduonio pasaką apie pilką spalvą. Ugdytiniams buvo išdalinti lapai su latvišku pasakos tekstu, klausydamiesi lietuvių kalba skaitomos pasakos, penktokai bandė įrašyti paryškintų žodžių reikšmes. Atliekant šią užduotį, užsiminta, kad vertėjo darbas yra sunkus, bet tuo pačiu ir įdomus. Perskaitę pasaką, visi dalyvavo diskusijoje, aptarta teksto pagrindinė mintis, kad pilka spalva padeda kitoms spalvoms išryškėti, kitus daiktus, savybes išryškina. Mokiniai dalinosi mintimis, ką jiems reiškia pilka spalva, kokią nuotaiką ji kelia, kur sutinkama ši spalva. Diskusijos metu dauguma penktokų priėjo išvados, kad jų šeimose pilkos spalvos „vaidmenį“ atlieka tėtis, jis niekada neužgožia, jis padeda kitiems šeimos nariams „išryškėti“, skleisti savo gerąsias savybes ir talentus.

Visą savaitę mokyklos bibliotekoje progimnazijos bendruomenė turėjo galimybę susipažinti su paroda, kurioje eksponuojama latvių kūryba.

Dėkojame organizatoriams ir rėmėjams, buvo smagu vėl atverti duris į kaimyninės šalies literatūros pasaulį!

Projekto organizatorius:

Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto partneriai:

Asociacija „Lietuvos ir Latvijos forumas“

Latvijos Respublikos ambasada Lietuvoje

Lietuvos Respublikos ambasada Latvijoje

Zieduonio muziejus

Projekto rėmėjai:

Kavos Draugas, Glasses on, Lonas, Sapiegos klinika.

 

Bibliotekininkė Ala Norvilienė

Nuotraukos: Alos Norvilienės

                                               

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas