Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Vaiko individualios pažangos (VIP) asocijuotų mokyklų tinklo II-asis forumas „Kompetencijų ugdymo kryptys: mokinio pažanga ir mokytojo tobulėjimas“

Šiaulių Salduvės progimnazija yra VIP (Vaiko individualios pažangos) asocijuotų mokyklų tinklo iniciatorė, kuri aktyviai dalyvauja šio tinklo veikloje. VIP tinklo tikslas – telkti mokyklas, kuriančias ir taikančias priemones, orientuotas į mokinių individualios pažangos stebėseną, skatinti mokyklų komandas stiprinti mokinių individualios pažangos vertinimo ir skatinimo veiklas.

 

Vasario 19 d. Salduvės progimnazijoje vyko VIP mokyklų tinklo II-asis forumas. Į renginį susirinko gausus būrys bendrojo ugdymo švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų. Prieš prasidedant forumui buvo pasirašytos VIP mokyklų bendradarbiavimo sutartys. Ceremonijoje dalyvavo VIP mokyklų tinklo vadovai iš 19 mokyklų (iš kurių 9 nauji nariai):

 

 • Šiaulių Salduvės progimnazija
 • Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
 • Šiaulių „Romuvos“ progimnazija
 • Šiaulių raj. Dubysos aukštupio mokykla
 • Šiaulių raj. Kuršėnų Daugėlių progimnazija
 • Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla
 • Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Pasvalio Svalios progimnazija
 • Panevėžio „Vyturio“ progimnazija
 • Tauragės „Šaltinio“ progimnazija
 • Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija
 • Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija
 • Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija
 • Kauno Dobkevičiaus progimnazija
 • Kauno Martyno Mažvydo progimnazija
 • Kauno Simono Daukanto progimnazija
 • Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija
 • Alytaus Šaltinių progimnazija
 • Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

 

I-oje forumo dalyje vyko plenarinis posėdis, kurio metu pranešimus skaitė 4 prelegentai: Salduvės progimnazijos direktorė dr. Natalija Kaunickienė („VIP tinklaveikos galimybės kompetencijų plėtotei“), Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius dr. Arvydas Girdzijauskas („Kompetencijų vertinimas ugdymo procese taikant naują mokinių pasiekimų vertinimo aprašą“), VUŠA dėstytojai prof. dr. Aušra Kazlauskienė („Kaip formuosime mokinių pasiekimus ir pažangą kompetencijomis grįstame ugdyme?“) ir prof. dr. Remigijus Bubnys („Auginti save kaip profesionalą: kodėl svarbu reflektuoti profesinę patirtį ir kaip refleksiją paversti įpročiu?“). Visi pranešimai, kaip ir pats forumas, buvo orientuoti į vertybių ir kompetencijų svarbą individualizuojant mokinių pažangą ir mokytojų tobulėjimą reflektuojant savo pačių veiklą.

 

II-oje forumo dalyje VIP mokyklų tinklo stažuotes organizavusios mokyklos ir stažuotėse dalyvavę mokytojai dalijosi savo patirtimis grupėse. Kaip buvo akcentuojama viso forumo metu, tik mokantis vieniems iš kitų galimas asmeninis profesinis tobulėjimas.

 

Pabaigoje vyko forumo apibendrinimas, kurio metu VIP asocijuotų mokyklų tinklo senbuviai pasidalijo savo įžvalgomis apie patirtas sėkmes ir teigiamus pokyčius tapus šio tinklo dalimi. Visi forumo dalyviai pasidžiaugė, kad į šį tinklą įsitraukia vis daugiau mokyklų, kurios atviros pokyčiams, ir kurioms rūpi mokinių pažanga bei mokytojų tobulėjimas. Nors mokyklų praktika, politika ir kultūra skirtingos, unikalios patirtys papildo bendrąją ugdymo praktiką, kuri orientuota į ugdymo prioritetų nusistatymą, mokinio pažinimu grįstų individualių planų rengimą siekiant skirtingų gebėjimų mokinių ugdymosi kartu, mokinio įsitraukimą į savo individualios pažangos planavimą.

Salduvės progimnazijos karjeros specialistė mokytoja Justė Povilaitienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas