Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Vaikų ir jaunimo edukaciniam projektui „Menopolis“ – 15 metų

Šiais metais Šiaulių dailės galerijos vykdomai vaikų ir jaunimo edukaciniam projektui „Menopolis“ – 15 metų. Nuo 2007 m. vystomo projekto rengėjams 2012 m. ir 2013 m. buvo skirtos LR Kultūros ministerijos premijos, o 2016 m. ir 2020 m. Šiaulių miesto savivaldybė projekto organizatoriams skirta kultūrinės edukacijos premija.

Projektas „Menopolis“ buvo pradėtas vykdyti dabartinės Šiaulių dailės galerijos direktorės Ernestos Šimkienės iniciatyva. Svarbiu galerijos prioritetu tiek tuomet, tiek dabar išlieka vaikų ir jaunimo kultūrinis švietimas, įvairių sričių šiuolaikinio meno pažinimo prieinamumo skatinimas organizuojant edukacines veiklas, profesionalių menininkų vedamas kūrybines dirbtuves.

„Kai pradėjome vykdyti šį projektą, galėjome tik nujausti, kad jo svarba su metais vis augs, o veiklos atlieps ir ugdys svarbiausius XXI a. įgūdžius: kūrybingumą, emocinį intelektą, kritinį mąstymą, medijų raštingumą.“ – pastebi Ernesta Šimkienė.

„Menopolio“ veiklos vyksta savaitę trunkančiomis sesijomis, kurios organizuojamos moksleivių atostogų metu. Sesijos metu vykdomos skirtingos kūrybinės dirbtuvės, kurias vesti atvyksta vis kitas profesionalus kūrėjas.

„Nors vaikai ne visada žino ar supranta, kad jiems užsiėmimus veda žinomi menininkai, edukatoriai, tačiau profesionalų dalyvavimas projekte yra be galo svarbus. Norime, kad vaikai ir jaunimas mokytųsi bendraudami tiesiogiai su kūrėjais, taip sukuriant betarpišką santykį ir pažinimą.“ – teigia Ernesta Šimkienė. 

Profesionalų dalyvavimas projekte svarbus ir tuo, kad leidžia dalyviams pažinti ne tik skirtingų meno žanrų įvairovę, bet ir suprasti individualių kūrybinių procesų reikšmingumą, nes kiekvienas menininkas dalinasi savo naudojamomis technikomis, metodais ir kūrybiniais atradimais. Tad tie patys animavimo, fotografijos, vaidybos ar tapybos užsiėmimai kaskart vyksta vis kitaip.

Šį pavasarį ir vasarą vykusiose „Menopolio“ sesijose jau dalyvavo ir kūrybines dirbtuves vedė: fotomenininkai Edvardas Tamošiūnas ir Andrius Grigalaitis, medijų meninininkai Augustė Tomkutė, Lukas Vigelis ir Jonas Juškaitis, iliustratorės Staselė Jakunskaitė, Emilija Juzeliūnaitė, animatorius Darius Jaruševičius, tapytojas Benas Alejūnas, menininkės Eglė Narbutaitė ir Jolita Online, režisierius Aleksandras Špilevojus, aktorius, rašytojas M. P. E. Martynenko, choreografė Vilma Petrošienė, beatbox‘eris Domas Dieliautas, Šiaulių kino meno klubo vadovas Viktoras Gundajevas, Šiaulių techninės kūrybos centro direktoriaus pavaduotoja ir edukatorė Julija Muningienė, teatro ir interaktyvaus, edukacinio turinio vaikams kūrėjas Sam Quinn, forumo teatro specialistė Rimanta Vaičekonytė.

Projekto organizatoriai jau planuoja kitus „Menopolio“ sesijos užsiėmimus, kurie vaikus ir jaunimą mokytis kvies rudens atostogų metų. „Šiais metais „Menopolio“ veiklas papildys ir sesijos, kurios bus skirtos pedagogų kvalifikacijos kėlimui, diskusijoms apie kultūrinio, meninio ugdymo svarbą, emocinio intelekto lavinimą ir tinkamas tam metodikas.“ – dalijasi projekto vadovė Roberta Stonkutė.

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros turimi duomenys atskleidžia, kad Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose meninis ugdymas ne visada laikomas svarbia disciplina, o dažniausi meninio ugdymo dalykai mokyklų ugdymo planuose – dailė ir muzika. Meninio ugdymo problematiką analizuojantys mokslininkai pabrėžia, kad Lietuva pagal kūrybingumo, dalyvavimo novatoriškuose projektuose ir bendro inovacijų augimo indeksą yra žemiau Europos Sąjungos vidurkio, tad „Menopolio“ veiklomis norima skatinti mokytojus, neformaliojo švietimo specialistus atrasti naujus būdus meninio, kultūrinio švietimo galimybių plėtrai, supažindinti su naujausiais metodais, kurie sėkmingai taikomi užsienio šalyse ir dalintis patirtimis.

Projekto organizatoriai tikisi, kad „Menopolio“ veiklos nesustos vystytis, o 2023 m. planuose ne tik kūrybinės dirbtuvės vaikams ir pedagogams. „Jei viskas klostysis sėkmingai, tuomet norėtume keletą edukacijų, praktinių seminarų tikslingai skirti atžalas auginantiems tėvams, skatinant juos atrasti ir geriau pažinti meno pasaulį, jo teikiamą naudą bręstančiai asmenybei.“ – sako Ernesta Šimkienė.

Norintiems daugiau sužinoti apie „Menopolio“ veiklas, informacija yra viešai prieinama menopolis.lt ir Šiaulių dailės galerijos svetainėje.

 

Projekto veiklas dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

Šiaulių dailės galerijos archyvo nuotr. 

Šiaulių dailės galerijos informacija