Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Valensijoje – apie STEAM klasę

Balandžio 18- 22 dienomis  Šiaulių Lieporių gimnazijos skirtingų mokomųjų dalykų mokytojai Jovita Navickienė, Kristina Ališauskaitė, Asta Valantinavičienė, Živilė Renusė, Remigijus Pozniakovas, Darius Dirvelis dalyvavo tarptautiniame ,,Erazmus+“ projekte – kvalifikacijos kėlimo kursuose - ,,STEAM klasė“ Valensijoje, Ispanijoje, kur tobulino STEAM dalykų mokymo kompetencijas ir  įgūdžius – dirbdami grupėse su kolegomis iš Nepalo, Švedijos, Martinikos salos kūrė STEM/STEAM/STREAM projektus, ieškojo šių dalykų integravimo galimybių, aptarė pritaikymą praktiškai bei dalijosi savo metodine patirtimi, idėjomis, naujausiomis užduočių atlikimo technikomis. Labai  daug žinių, kurios bus pritaikytos praktiškai ugdymo procese,  gauta iš  ESMOVIA lektoriaus  bei  kitų užsienio šalių ir lietuvių kolegų. Intensyvią darbo savaitę paįvairino ir pažintis su nuostabiausiais Valensijos ir jos apylinkių mokslo, gamtos, Unesco saugomais objektais- aplankytas Okeonariumas, Bioparkas, Mokslo atradimų muziejus. Buvo galimybė iš arčiau pažinti ir šalies kulinarinį paveldą – teko ne tik ragauti tradicinius patiekalus, bet ir buvo galima juos pasigaminti patiems. Žinoma, darbas grupėse,  komunikavimas ir visa informacija, pateikiama anglų kalba, suteikė ne tik savotiško žavesio ir sunkumų, bet ir turėjo didžiulės naudos - patobulintos anglų kalbos žinios, komandinio darbo įgūdžiai. Vertinga tarptautinė patirtis, įgyta  dalyvaujant tarptautiniuose kursuose,  leidžia ugdymo procesą kaskart daryti patrauklesnį, įdomesnį,  be to, padeda skatinti motyvaciją.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal ,,Erasmus+“ KA1 Programą. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios  informacijos pateikimą ir naudojimą.

Asta Valantinavičienė, projekto koordinatorė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas