Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sode auga Stelmužės ąžuolo vaikaitis

Spalio 3 d. minima Pasaulinė natūralios aplinkos diena. Šią dieną visos šalys skatinamos susimąstyti apie gamtos apsaugą, vystyti savo pramonę taip, kad ji kuo mažiau kenktų natūraliai aplinkai.

Šiaulių miesto savivaldybės Jaunimo reikalų taryba turėjo išvažiuojamąjį posėdį Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sodą ir ten pasodino Stelmužės ąžuolo palikuonį, jauną stelmužiuką. Stelmužiukus visoms 60 Lietuvos savivaldybių išaugino ir padovanojo Stelmužės bažnytinio meno muziejaus muziejininkė Aldona Miškinienė.

Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Malik Agamalijev pasveikino susirinkusius su Lietuvos ir Europos jaunimo metais.

„Labai simboliška, kad pirmieji metai po ilgo karantino ir sąstingio Lietuvoje buvo paskelbti kaip Jaunimo metai. Tai tikra atgaiva jaunimo atžvilgiu, nes daugiau dėmesio skirta jų problemoms, daugiau renginių ir įvairių projektų. Taip ir šiandien sodindami seniausio Europos ąžuolo palikuonį mes įprasminame naują pradžią. Tegul ši akcija duoda pradžią ir sėkmingam miesto jaunimo gyvenimui“ – teigė jis.

Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos iniciatyva iš Stelmužės ąžuolo gilės išauginti ąžuoliukai augs visose savivaldybėse. Tokiu būdu Lietuva susijungs į vieną didelį Jaunimo parką.

Gedimino Beržinio Beržinsko nuotraukos.

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis