Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Vyks NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės įgyvendinimo projektų konkurso atrankos komisijos posėdis

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A1-290 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo (toliau – Aprašas) 51 punktu, informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 18 d. 11.00 vyks nuotolinis Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės įgyvendinimo projektų konkurso atrankos komisijos (toliau – Komisija) posėdis, kuriame stebėtojų teisėmis gali dalyvauti pareiškėjų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys.

Stebėtojai, pageidaujantys dalyvauti posėdyje,  turi pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus (atsisiųsti), kuriuos (pasirašytus ir skenuotus arba pasirašytus el. parašu) reikia atsiųsti el. paštu iki rugpjūčio 16 d. 12.00 val.

Prisijungimo į posėdį nuoroda bus atsiųsta tik tiems stebėtojams, iš kurių iki nurodytos termino gausime pasirašytus konfidencialumo pasižadėjimus, kaip to reikalaujama aukščiau minėtu Ministro įsakymu.

Informaciją apie tai, kiek ir kokių organizacijų paraiškų gavo Priemonę įgyvendinantys konsultantai, bei kokios Šiaulių miesto organizacijos dalyvauja konkurse, galite matyti savivaldybės interneto svetainėje: https://www.siauliai.lt/upload/media/user/135/Bendruomenin%C4%97-veikla/INFORMACIJA%20APIE%20GAUTAS%20PARAI%C5%A0KAS.pdf

Visa informacija apie Priemonės įgyvendinimą: http://www.3sektorius.lt/finansavimas/bendruomeniu-pilotas/

NVO koordinatorė (vyr. specialistė) Jurgita Vorevičienė