Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Vyks NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės įgyvendinimo projektų konkurso atrankos komisijos posėdis

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A1-290 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo (toliau – Aprašas) 51 punktu, informuojame, kad 2022 m. rugsėjo 8 d. 15.00 vyks nuotolinis Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės įgyvendinimo projektų konkurso atrankos komisijos (toliau – Komisija) posėdis, kuriame stebėtojų teisėmis gali dalyvauti pareiškėjų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys.

Stebėtojai, pageidaujantys dalyvauti posėdyje,  turi pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus (atsisiųsti), kuriuos (pasirašytus ir skenuotus arba pasirašytus el. parašu) reikia atsiųsti el. paštu iki rugsėjo  6 d. 15.00 val.

Prisijungimo į posėdį nuoroda bus atsiųsta tik tiems stebėtojams, iš kurių iki nurodytos termino gausime pasirašytus konfidencialumo pasižadėjimus, kaip to reikalaujama aukščiau minėtu Ministro įsakymu.

Informaciją apie tai, kiek ir kokių organizacijų paraiškų gavo Priemonę įgyvendinantys konsultantai, bei kokios Šiaulių miesto organizacijos dalyvauja konkurse, galite matyti savivaldybės interneto svetainėje: https://www.siauliai.lt/upload/media/user/135/Bendruomenin%C4%97-veikla/INFORMACIJA%20APIE%20GAUTAS%20PARAI%C5%A0KAS%20-%20P_Siauliai.pdf

Visa informacija apie Priemonės įgyvendinimą: http://www.3sektorius.lt/finansavimas/bendruomeniu-pilotas/

NVO koordinatorė (vyr. specialistė) Jurgita Vorevičienė