Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Įgyvendintos ir įgyvendinamos idėjos Šiauliams

Įgyvendintos idėjos Šiauliams

Rėkyvos ežero tilto apžvalgos aikštelė. Ši idėja sulaukė didžiausio gyventojų palaikymo 2019 metais, pelniusi 921 balsą.

Poilsio gatvės kraštovaizdžio sutvarkymas. Ši idėja sulaukė didžiausio gyventojų palaikymo 2020 metais, mažos vertės pasiūlymų kategorijoje pelniusi 941 balsą.

Dviračių ir riedučių „Pump track“ trasa Dainų parke. Ši idėja sulaukė didžiausio gyventojų palaikymo 2020 metais, didelės vertės pasiūlymų kategorijoje pelniusi 1154 balsus.

Įgyvendinamos idėjos Šiauliams

Medelyno progimnazijos „Kiss&Ride“ aikštelė. Ši idėja sulaukė didžiausio gyventojų palaikymo 2021 metais, mažos vertės pasiūlymų kategorijoje pelniusi 2672 balsus. Aikštelės įrengimo darbai jau pradėti ir juos planuojama pabaigti 2023 metų pavasarį.

Stasio Šalkauskio gatvės sutvarkymas bei pritaikymas visuomenės reikmėms, modernus šio filosofo atminimo bei idėjų įprasminimas. Ši idėja sulaukė didžiausio gyventojų palaikymo 2021 metais, didelės vertės pasiūlymų kategorijoje pelniusi 2357 balsus. Stasio Šalkauskio gatvė sutvarkyta jau 2022 metais, šiuo metu vyksta diskusijos dėl antrosios šio pasiūlymo dalies - filosofo atminimo bei idėjų įprasminimo. 

Specializuoto riedučių, paspirtukų, riedlenčių ir BMX dviračių parko įrengimas Lieporių parke. Ši idėja sulaukė didžiausio gyventojų palaikymo 2021 metais, didelės vertės pasiūlymų kategorijoje (buvo renkami du pasiūlymai-nugalėtojai) pelniusi 2265 balsus. Parką planuojama pastatyti 2023 metų vasarą.