Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Akcijų privatizavimas

Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas viešo konkurso būdu

Uždaroji akcinė bendrovė  PABALIŲ TURGUS (Serbentų g. 92, Šiauliuose)

Veikla:  nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas.

Parduodamų paprastųjų vardinių akcijų skaičius 10 459 vnt.

Vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur.

Savivaldybei priklausančių akcijų dalis įstatiniame kapitale – 100 proc.

Akcijų paketas neskaidomas.  Akcijų paketo pradinė pardavimo kaina 1 482 000 Eur. Pradinė įmoka turi būti ne mažesnė kaip 370 500 Eur.                

Dokumento rinkinio kaina 145 Eur. Viešo konkurso dokumentų rinkinys parduodamas nuo  2023-11-06 iki 2023-11-10 darbo dienomis Šiauliai, Vasario 16-osios g. 62,

pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą, pervedus įmoką už dokumentų rinkinį ir pateikus prašymą jį parduoti.

Pinigai, sumokėti už dokumentų rinkinį, negrąžinami ir į pirkimo kainą neįskaitomi.

Objekto apžiūra, įsigijus dokumentų rinkinį ir susitarus iš anksto.

Darbuotojas, atsakingas už įmonės apžiūrą: UAB Pabalių turgus direktoriaus pavaduotojas l. e. direktoriaus pareigas Žydrūnas Augustinas, mob. tel. 8 686 75370, Šiauliai, Serbentų g. 92.

Potencialių pirkėjų vokų su paraiškomis dalyvauti  konkurse registravimas nuo  2023-11-20 darbo dienomis nuo 8 - 16 val. iki 2023-11-24 9 val., Šiauliai,  Vasario 16-osios g. 62, Savivaldybės priimamasis.

Vokus su paraiškomis dalyvauti konkurse pateikti gali tik asmenys, įsigiję dokumentų rinkinį ir įrašyti į Potencialių pirkėjų sąrašą.

Potencialių pirkėjų pateiktų vokų su paraiškomis atplėšimo laikas 2023-11-24 15 val. Šiauliai, Vasario 16-osios g. 62, 11 kab. (I aukštas). 

Atsiskaitymas už akcijų paketą: per 5 darbo dienas nuo pirkimo ‒ pardavimo sutarties pasirašymo.

Privatizavimo sąlygos

Prieš pervesdamas įmoką už privatizavimo dokumentų rinkinį potencialus pirkėjas Savivaldybei raštu turi pateikti jo asmenį identifikuojančią informaciją – nurodyti savo vardą, pavardę arba pavadinimą ir adresą korespondencijai siųsti. Jeigu potencialus pirkėjas nenurodo jo asmenį identifikuojančios informacijos ir nėra galimybių jį identifikuoti, bet sumokėjo įmoką už dokumentų rinkinį, dokumentų rinkinys jam nesiunčiamas, o įmoka už šį rinkinį negrąžinama.

Kai potencialus pirkėjas perveda įmoką už privatizavimo dokumentų rinkinį, Savivaldybės atsakingas darbuotojas įrašo jį į potencialių pirkėjų sąrašą ir registruotu laišku išsiunčia jam privatizavimo dokumentų rinkinį.

Savivaldybės  darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą:  vyr. specialistė Lijana Rupšienė, tel. (8 41) 596 255, el. p. [email protected]

Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas viešo aukciono būdu

Uždaroji akcinė bendrovė „SLEZVB“ (Vilnius, Konstitucijos pr. 21A)

Veikla:  nekilnojamojo turto operacijos, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla, didmeninė ir mažmeninė prekyba, kita, niekur kitur nepriskirta, įvairi verslo veikla.

Parduodamų paprastųjų vardinių akcijų skaičius 2 000 vnt.

Vienos akcijos nominali vertė 1,00 Eur.

Savivaldybei priklausančių akcijų dalis įstatiniame kapitale – 2,2 proc.

Akcijų paketas neskaidomas.  Akcijų paketo pradinė pardavimo kaina 2 000 Eur. Pradinė įmoka turi būti ne mažesnė kaip 500 Eur.                

Dokumento rinkinio kaina 145 Eur. Viešo konkurso dokumentų rinkinys parduodamas nuo 2023-09-18 iki 2023-09-22 darbo dienomis, 8 - 16 val. Šiauliai, Vasario 16-osios g. 62,

pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą, pervedus įmoką už dokumentų rinkinį ir pateikus prašymą jį parduoti.

Pinigai, sumokėti už dokumentų rinkinį, negrąžinami ir į pirkimo kainą neįskaitomi.

Objekto apžiūra, įsigijus dokumentų rinkinį ir susitarus iš anksto.

Potencialių pirkėjų vokų su paraiškomis dalyvauti aukcione registravimas nuo 2023-09-25 darbo dienomis 8 - 16 val. iki 2023-09-29 10 val., Šiauliai, Vasario 16-osios g. 62.

Potencialių pirkėjų pateiktų vokų su paraiškomis atplėšimo laikas 2023-09-29 11 val., Šiauliai, Vasario 16-osios g. 62, 13 kab. (I aukštas).

Atsiskaitymas už akcijų paketą: per 5 darbo dienas nuo pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo.

Pirkimo - pardavimo sutartis bus pasirašoma Šiaulių mieste

Privatizavimo programa

Prieš pervesdamas įmoką už privatizavimo dokumentų rinkinį potencialus pirkėjas Savivaldybei raštu turi pateikti jo asmenį identifikuojančią informaciją – nurodyti savo vardą, pavardę arba pavadinimą ir adresą korespondencijai siųsti. Jeigu potencialus pirkėjas nenurodo jo asmenį identifikuojančios informacijos ir nėra galimybių jį identifikuoti, bet sumokėjo įmoką už dokumentų rinkinį, dokumentų rinkinys jam nesiunčiamas, o įmoka už šį rinkinį negrąžinama.

Kai potencialus pirkėjas perveda įmoką už privatizavimo dokumentų rinkinį, Savivaldybės atsakingas darbuotojas įrašo jį į potencialių pirkėjų sąrašą ir registruotu laišku išsiunčia jam privatizavimo dokumentų rinkinį.

Savivaldybės  darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą:  vyr. specialistė Lijana Rupšienė, tel. (8 41) 596 255, el. p. [email protected]