Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Prekybos ir paslaugų teikimo vietos. 28 priedas (prie K. Donelaičio g. civilinių kapinių)

Prekybos ir paslaugų teikimo vietų iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių Šiaulių miesto viešosiose teritorijose adresai.

28 priedas (prie K. Donelaičio g. civilinių kapinių)

Eil. Nr.

Prekybos vietos Nr.

Užimta

1

D1

2022 m.
sausio 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 d.
vasario 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 d.
kovo 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 d.
balandžio 1-30 d.
gegužės 1-31 d.
birželio 1-30 d.
liepos 1-31 d.
rugpjūčio 1-31 d.
rugsėjo 1-30 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 d.
gruodžio 3, 10, 17 d.
2023 m.
sausio 14, 21, 28 d.
vasario 4, 11, 18, 25 d.
kovo 4, 11, 18, 25 d.
balandžio 1-30 d.

2023 m.
gegužės 1-31 d.
birželio 1-30 d.
liepos 1-31 d.
rugpjūčio 1-31 d.
rugsėjo 1-30 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 d.
gruodžio 9 d.

2024 m.
sausio 20 d.
vasario 17 d.
kovo 1, 9, 16, 23 d.
balandžio 1-30 d.
gegužės 1-31 d.
birželio 1-30 d.

2

D2

2022 m.
birželio 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26 d. 
liepos  2, 3, 9,10,16,17, 23, 24, 30, 31 d.
rugpjūčio 6, 13, 14, 20, 27, 28 d.
rugsėjo 3, 4, 10, 11, 17, 24, 25 d.
spalio 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1, 2 d.
gruodžio 11 d.

2023 m.
sausio 15 d.
vasario 19 d.
kovo 19 d.
balandžio 15, 16, 22, 23, 29, 30 d.
gegužės 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 d.
birželio 1, 2 , 3, 4, 10,11, 17, 18, 24, 25 d.
liepos 6 d.
rugpjūčio 15 d.
rugsėjo 30 d.
spalio 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1, 2, 3, 4, 5 d.
gruodžio 10 d.

2024 m.
sausio 27 d.
vasario 24 d.
kovo 30 d.
balandžio 27 d.
gegužės 3, 4, 5, 31 d.
birželio 1, 2 d.

3

D3

2022 m.
sausio 8, 22 d.
vasario 5, 19 d.
kovo 5, 19 d.
balandžio 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 29, 30 d.
gegužės 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 d.  
birželio 17,18,19, 23, 24, 25, 26 d.     
liepos 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 d.
rugpjūčio 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21,26, 27, 28 d.  
rugsėjo 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 d. 
spalio 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1, 2 d.

2023 m.
balandžio 22, 23 ,28 ,29 ,30 d.
gegužės 4, 5 ,6 , 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 d.
birželio 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30 d.
liepos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 d.
rugpjūčio 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27 d.
rugsėjo 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 d.
spalio 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1, 2 d.

4

D4

2022 m. 
liepos 9, 10, 14, 15 d.
rugsėjo 9, 10, 11 d.
spalio 7, 8, 9, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1, 2 d.

2023 m.
gegužės 4, 5, 6, 7,12,13,14 d.
birželio 2, 3, 4, 23, 24, 25 d.
liepos 1, 2, 28, 29, 30 d.
rugpjūčio 5, 6, 15, 26, 27 d.
rugsėjo 2, 3, 16, 17, 29, 30 d.
spalio 6, 7, 8 , 14, 15, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31d.
lapkričio 1, 2 d.

5

D5

2022 m.
balandžio 30 d.
gegužės 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 21, 22, 27, 28, 29 d.
birželio 3, 4, 5, 10, 11, 12 d.
rugsėjo 17, 18, 24, 25 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1 d.

2023 m.
gegužės 6, 7 d.
birželio 3, 4 d.
rugsėjo 14 d.
spalio 27, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

6

D6

2022 m. 
rugsėjo 24 d.
spalio 26, 27, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

2023 m.
rugsėjo 14, 24 d.
spalio 7, 22, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

7

D7

2022 m.
balandžio 9, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30 d.
gegužės 1, 14, 15 d.
birželio 3, 4, 5 d.
rugsėjo 17, 18, 24, 25 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1 d. 

2023 m.
rugsėjo 14, 16, 17, 23, 24, 30 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1 d.

8

D8

2022
rugsėjo 17;18;24;25 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1 d.

2023 m.
rugsėjo 14 d.
spalio 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

9

D9

2022 m.
balandžio 9, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30 d.
gegužės 1 d.
rugsėjo 24 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1 d.

2023 m.
rugsėjo 14 d.
spalio 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

10

D10

2022 m. 
spalio 31 d.
lapkričio 1 d.

2023 m.
rugsėjo 14 d.
spalio 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

11

D11

2022 m.
Spalio 15, 31 d.
Lapkričio 1 d.

2023 m.
rugsėjo 16 d.
spalio 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1, 6 d.

12

D12

2022 m.
Spalio 15, 31 d.
Lapkričio 1 d. 

2023 m.
rugsėjo 17 d.
spalio 31 d.
lapkričio 1, 2 d.

13

D13

2022m. 
spalio 28, 29 ,30 , 31 d.
lapkričio  1 d.

2023 m. 
lapkričio 1, 2 d.

14

D14

2022 m.
spalio 29 iki lapkričio 1 d.

2023 m. 
rugsėjo 30 d.
spalio 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

15

D15

2022 m.
lapkričio 1, 2 d.

2023 m. 
rugsėjo 30 d.
spalio 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

16

D16

2022 m. 
spalio 30 d.
lapkričio 1 d.

2023 m. 
rugsėjo 30 d.
spalio 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

17

D17

 2022 m. 
spalio 30 d.
lapkričio 1 d. 

2023 m. 
rugsėjo 30 d.
spalio 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

18

D18

2022m.
spalio 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

2023 m. 
lapkričio 1 d.

19

D19

 2022m.
spalio 30, 31 d.
lapkričio 1 d. 

20

D20

2022 m.
spalio 28 d. iki lapkričio 3 d.

21

D21

2023 m.
lapkričio 1-3 d.

22

D22

2023 m.
spalio 31 d.
lapkričio 1, 2 d.

23

D23

2023 m.
lapkričio 1 d.

24

D24

2023 m.
lapkričio 1 d.

25

D25

26

D26

27

D27

28

D28

29

D29

30

D30

 

31

D31

 

32

D32

 

33

D33

 

34

D34

 

35

D35

 

36

D36

 

37

D37

 

38

D38

 

39

D39

 

40

D40

 

41

D41

 

42

D42

 

43

D43

 

44

D44

 

45

D45