Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Prekybos ir paslaugų teikimo vietos. 26 priedas (prie Ginkūnų civilinių kapinių I-ojo įėjimo)

Prekybos ir paslaugų teikimo vietų iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių Šiaulių miesto viešosiose teritorijose adresai.

26 priedas (prie Ginkūnų civilinių kapinių I-ojo įėjimo)

Kai Leidimo turėtojas einamųjų (kalendorinių) metų mėnesiais vykdo veiklą nepertraukiamu 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų ir ilgesniu laikotarpiu, turi teisę įgyti pirmumą tęsti veiklą toje pačioje vietoje ir  privalo pateikti prašymą gauti naują Leidimą, likus ne mažiau nei 7 kalendorinėms dienoms iki turimo Leidimo galiojimo termino pabaigos.

Pažymėtomis dienomis leidimai išduoti. Nepažymėtomis dienomis prekybos vietos yra laisvos.

Eil. nr.

Prekybos vietos nr.

Užimta

1

G1

2022 m.
sausio 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 d. 
sausio 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 d.
vasario 1-28 d.
kovo 1-31 d.
balandžio 1-31 d.
gegužės 1-31 d.
birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d.
gruodžio 1-31 d.

2

G2

2022 m. 
spalio 20 iki lapkričio 2 d.
lapkričio 15 d.
gruodžio 1-31 d.

3

G3

2022 m.
sausio 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 d.
sausio 27, 28, 31 d.
vasario 1-28 d. 
kovo 1-31 d.
balandžio 1-31 d.
gegužės 1-31 d.
birželio 1d. iki rugpjūčio 31 d.
rugsėjo 1 d. iki lapkričio 2 d.

4

G4

2022 m.
spalio 19 iki lapkričio 3, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 d.
gruodžio 4, 11, 18, 31 d.

5

G5

2022 m.
sausio 1,2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 d. 
vasario 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 d. 
kovo 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 d.
balandžio 1-30 d. 
gegužės 1-31 d. 
birželio 1-30
liepos 1-31
rugpjūčio 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 d.
rugsėjo 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1, 2, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30 d.
gruodžio 1-31 d.

6

G6

2022 m.
spalio 20-31 d.
lapkričio 1-30 d.
gruodžio 1-31 d.

7

G7

2022 m.
sausio 22, 23 d.
vasario 5, 6, 12, 13, 19, 20,  26, 27 d.
kovo 1-31 d.
balandžio 1-30 d.
gegužės 1-31 d.
birželio 1-30 d.   
liepos 1-31d.
rugpjūčio 1-31 d.
rugsėjo 1-30 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1-30 d.
gruodžio 3, 4, 10, 11, 17, 18, 31 d.

8

G8

2022 m.
spalio 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

9

G9

2022 m.
vasario 6 d.
kovo 6, 31 d.
balandžio 29, 30 d.
gegužės 1, 7 d.
birželio 4, 5, 18, 24 d.
liepos 2, 9, 16 d.
rugpjūčio 6, 15, 20 d.
rugsėjo 1, 3, 17, 24 d.
spalio 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

10

G10

2022 m.
spalio 19 d. iki lapkričio 2 d.

11

G11

2022 m.
sausio 22, 23 d.   
vasario 19, 20  d.  
kovo   12, 13  d.    
balandžio 1-30 d.
gegužės 1-31 d.  
birželio 1-30 d.  
liepos 1-31 d.
rugpjūčio 1-31 d.
rugsėjo 1-30 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1, 2 d.

12

G12

2022 m.
spalio 29, 30 31 d.
lapkričio 1, 2 d.

13

G13

2022 m.
vasario 27 - kovo 2 d.
balandžio 1 iki gegužės 1d.
spalio 29, 30, 31 d.
lapkričio 1, 2, d.

14

G14

2022 m. 
spalio 27, 28, 29 , 30 , 31 d.
lapkričio 1 d.

15

G15

2022 m. 
spalio 27, 28 , 29 ,30 , 31 d.
lapkričio 1 d.

16

G16 2022 m.
spalio 30 iki lapkričio 1 d.

17

G17

2022 m. 
spalio 27, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1 d. 

18

G18

2022 m. 
spalio 27, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1 d. 

19

G19

2022 m.

liepos 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 d.
rugpjūčio 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 d.
rugsėjo 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1, 2, 5, 12, 19, 26 d.
gruodžio 3, 17, 31 d.

20

G20

2022 m.
spalio 22 d. iki lapkričio 2, 5, 12, 19, 26 d.
gruodžio 3, 17, 31 d.

21

G21

2022 m.
sausio 9, 15, 22, 29 d.
vasario 5, 12, 19, 26 d.
kovo 5, 12, 19, 26 d.
balandžio 1-30 d.
gegužės 1-31 d.
birželio 1-30 d.  
liepos 2, 3, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 d.
rugpjūčio 1-31 d.
rugsėjo 1-30 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1, 2, 5 d.

22

G22

2022 m.
spalio 27, 28 ,29 ,30 , 31 d.
lapkričio 1, 2 d.

23

G23

2022 m.
sausio 1, 8, 15, 22, 29 d.
vasario 5, 12, 19, 26 d.
kovo 5, 12, 19, 26 d.
balandžio 1-30 d.
gegužės 1 d. iki birželio 30 d.
liepos 1 iki rugpjūčio 31 d.
rugsėjo 1 iki 30 d.
spalio 1 iki 31 d.
lapkričio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 d.
gruodžio 3, 4, 10, 17, 24, 31 d.

24

G24

2022 m. 
spalio 20 iki lapkričio 2, 5, 12, 19, 26 d.
gruodžio 3, 17, 31 d.

25

G25

2022 m.
sausio 22, 23, 29, 30 d. 
vasario 5, 6, 12, 13, 19, 20,  26, 27 d. 
kovo 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 d.
balandžio 1-30 d. 
gegužės 1-31
birželio 1-30 d.  
liepos 1-31 d.
rugpjūčio 1-31 d.
rugsėjo 1-30 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1, 2, 3, 4, 5, 6 d.

26

G26

2022 m.
spalio 20-31 d.
lapkričio 1, 2 ,3 ,4 ,5 , 6 d.

27

G27

2022
sausio 1-3 d.
vasario 1-28 d.
kovo 1 iki 31 d.
balandžio 1-30 d.
gegužės 1-31 d.
birželio 1-30 d.
liepos 1-31 d.
rugpjūčio 1-31 d.
rugsėjo 1-30 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1-30 d.
gruodžio 3, 10, 17, 31 d.

28

G28

2022 m. 
spalio 21-31 d.
lapkričio 1, 2, 3, 4, 5, 6 d.
gruodžio 3, 10, 17, 31 d.

29

G29

2022 m.
sausio 1-31 d.
vasario 1-28 d.
kovo 1 iki 31 d.
balandžio 1-30 d.
 gegužės 1-31 d.
 birželio 1-30 d.   
liepos 1-31 d.
rugpjūčio 1-31 d.
rugsėjo 1-30 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1-30 d.
gruodžio 1-31 d.

30

G30

 2022 m.
spalio 19 iki lapkričio 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30 d.
gruodžio 3, 4, 10, 11, 17, 18, 31 d.

31

G31

2022 m.
sausio 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 d.
vasario 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 d.
kovo 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 d.
balandžio 1-30d.
gegužės 1-31 d.
2022 m. birželio 1-30 d.
liepos 1-31 d.
rugpjūčio 1-31 d.
rugsėjo 1-30 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 19, 26 d.
gruodžio 3, 10, 17, 24, 31 d.

32

G32

 2022 m. 
spalio 19 iki lapkričio 3 d.
lapkričio 5, 12, 19, 26 d.
gruodžio 3, 10, 17, 24, 31 d.

33

G33

2022 m.
nuo sausio 1d. iki vasario 28 d.
kovo 1-31d.
balandžio 1-31 d.
gegužės 1-31 d.
birželio 1 d. iki rugpjūčio 31d.
rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d.
gruodžio 1-31 d.

34

G34

 2022 m. 
spalio 20-lapkričio 2 d.
lapkričio 15 d.
gruodžio 1-31 d.

35

G35

2022 m.
sausio 1, 2, 8 ,9 ,15 ,16 ,22 ,23 ,29 ,30 d.
vasario 5 ,6 ,12 ,13 ,19 ,20, 26 ,27 d.
kovo 5, 8, 12, 13, 19, 20, 26, 27 d.
balandžio 1-30 d.
gegužės 1-31 d.
birželio 1-30 d.
liepos 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 d.
rugpjūčio 1-31 d.
rugsėjo 1-30 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1, 2, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 d.
gruodžio 1-31 d.

36

G36

 2022 m.
spalio 20 d. iki lapkričio 3 d.
lapkričio 5, 12, 19, 26 d.
gruodžio 3, 10, 17, 24, 31 d.

37

G37

2022 m. 
sausio mėn. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ir 30 d.
vasario mėn. 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 ir 27 d.
kovo mėn. 5, 6, 12,13 19, 20, 26 ir 27 d.
balandžio mėn. nuo 1 iki 30 d.
gegužės mėn. nuo 1 iki 31 d.
birželio mėn. nuo 1 iki 30 d.
liepos mėn. nuo 1 iki 31 d.
rugpjūčio mėn. nuo 1 iki 31 d.
rugsėjo mėn. nuo 1 iki 30 d.
spalio mėn. nuo 1 iki 31 d.
lapkričio mėn. 1, 2, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 ir 27 d.
gruodžio mėn. 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 ir 31 d.

38

G38

 2022 m. 
spalio  21 iki 31 d.
lapkričio 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,12 ,19 , 26 d.
gruodžio 3, 10 , 17, 24 , 25 , 31 d.

39

G39

2022 m.
sausio 8 d.
vasario 19, 26 d.
kovo 19, 20, 26, 27 d.
balandžio 1 iki 30 d.
gegužės 1 iki 31 d.
birželio 1-30 d.
liepos 1-31 d.
rugpjūčio 1-31 d.
rugsėjo 1-30 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1, 2, 5, 6, 20 d.
gruodžio 4, 11, 26 d. 

40

G40

 2022 m.
spalio 17, 18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 d.
lapkričio 1, 2, 5, 6, 20 d.
gruodžio 4, 11, 26 d.

41

G41

2022 m.
sausio 8 d.
vasario 19, 26 d.
kovo 19, 20, 26, 27 d.
balandžio 1 iki 30 d.
gegužės 1 iki 31 d.
birželio 1-30 d.
liepos 1-31 d.
rugpjūčio 1-31 d.
rugsėjo 1-30 d.
spalio 1-31 d.
lapkričio 1, 2, 5, 6, 20 d.
gruodžio 4, 11, 26 d. 

42

G42

 2022 m.
spalio 28 d. iki lapkričio 1 d.
lapkričio 19, 20, 27 d.
gruodžio 3, 10, 17, 28 d.

43

G43

2022 m.
spalio 19 d. iki lapkričio 2 d.

44

G44

 2022 m.
spalio 19 iki lapkričio 2 d.

45

G45

 2022 m. 
spalio 19 d. iki lapkričio 2 d.

46

G46

   2022 m.
spalio 19 iki lapkričio 2 d. 

47

G47

2022 m. 
Spalio 19 iki lapkričio 2 d.

48

G48

 2022 m.
spalio 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

49

G49

2022 m. 
Spalio 19 iki lapkričio 2 d. 

50

G50

 2022m.
spalio 29 iki lapkričio 1 d.

51

G51

2022 m.
balandžio 30 iki gegužės 1 d.
birželio 4, 5 d.
2022 m. 
Spalio 19 iki lapkričio 2 d. 

52

G52

 2022 m. 
spalio 29 d. iki lapkričio 1 d.

53

G53

2022 m.
balandžio 30 iki gegužės 1 d.
birželio 4, 5 d.
spalio 29, 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

54

G54

 2022 m.
spalio 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

55

G55

2022 m.
balandžio 18 iki gegužės 1d.
spalio 19 iki lapkričio 2 d.

56

G56

 2022 m.
spalio 27 iki lapkričio 2 d.

57

G57

2022 m. 
balandžio 18 iki gegužės 1d.
spalio 22, 23, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

58

G58

2022 m. 
spalio 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

59

G59

2022 m.

balandžio 4, 5, 23, 24,29 30 d.
spalio 21, 22 ,23 ,28 ,29 ,30 , 31 d.
lapkričio 1 d.

60

G60

 

61

G61

2022 m.
balandžio 23, 24, 29, 30 d.

62

G62

 

63

G63

 2022 m.
spalio 31 d. iki lapkričio 1 d.

64

G64

 

65

G65

2022 m. 
spalio 29, 30, 31 d.
lapkričio 1 d.

66

G66