Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Prekybos ir paslaugų teikimo vietos. 1 priedas. Šalia centrinio turgaus prie Vilniaus g. 208

Prekybos ir paslaugų teikimo vietų iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių Šiaulių miesto viešosiose teritorijose adresai.

1 priedas. Šalia centrinio turgaus prie Vilniaus g. 208

Pažymėtomis dienomis leidimai išduoti. Nepažymėtomis dienomis prekybos vietos yra laisvos.

Eil. nr.

Prekybos vietos nr.

Užimta

1

2.143

2022 m.
balandžio 15 d. iki liepos 17 d.
rugpjūčio 31 d.
rugsėjo 1 d.

2023 m. 
liepos 31 iki rugpjūčio 31 d.

2

2.144

2022 m.
birželio 10 iki rugpjūčio 9 d.
rugpjūčio 16 iki rugsėjo 16 d.

2023 m.
rugpjūčio 31 d.
rugsėjo 1 d.

3

2.145

2022 m.
kovo 7, 26 d.
balandžio 09, 16, 30 d.
gegužės 7, 21, 28 d.
birželio 4, 11, 18, 25 d.
liepos 2, 9, 16, 23, 30 d.
rugpjūčio 7, 14, 21, 28 d.
rugsėjo 10, 17 d.

4

2.146

2022 m.
rugpjūčio 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31 d.
rugsėjo 1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 21, 23, 24, 28, 29, 30 d.
spalio 13, 14, 18, 20, 21 d.

2023 m.
birželio 23 iki liepos 29 d.

5

2.147

2022 m.
vasario 3 d. 
kovo 3 d.    
balandžio 3 d.  
gegužės 3 d. 
birželio  15, 16 ,17,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27,28 ,29, 30 d.
liepos 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 d.

6

2.148

2022 m. 
sausio 14, 21 d.
vasario 12, 19  d.
kovo 5, 26 d. 
balandžio 15, 22 d.
gegužės 7, 21 d.
birželio 1-30 d.
liepos 1-31 d.
rugpjūčio 1-31 d.

2023 m.
rugpjūčio 31 d.
rugsėjo 1 d.

7

2.149

2022 m.
birželio 10 iki liepos 31 d.

2023 m.
kovo 8 d.
birželio 12 iki rugpjūčio 12 d.