Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio Vasario 16-osios g. 46, Šiaulių m. rekonstravimo projektą

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio Vasario 16-osios g. 46, Šiaulių m. rekonstravimo projektą.

 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą:

Pavadinimas: Parduotuvės (unik.Nr.4400-0576-1860:7070) ir rūsio patalpų, esančių Vasario 16-osios g.46, Šiauliuose, rekonstravimo projektas (laida B).

Statinio adresas: Vasario 16-osios g.46, Šiauliai.

Statinio kategorija: neypatingas statinys.

Projektuotojo pavadinimas ir jo būstinės adresas: MB Algimanto Černiausko architektūros studija; Vytauto g.107, LT-77160 Šiauliai; tel.: 841-424802; el.paštas: arch.studija@inbox.lt.

Projekto vadovo ar kito atsakingo asmens, galinčio teikti informaciją apie projektą duomenys: Algimantas Černiauskas (atest.Nr.A589); tel.: 8698-82627; el.paštas: .

Statytojas: UAB „Eltimo“, Dubijos g.30A, LT-77208 Šiauliai; kontaktinis asmuo – direktorius Lukas Dirmeikis, tel.: 8614-42888; el.paštas: info@eltimo.lt.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2021-12-06 d. projektuotojo patalpose Vytauto g.107, II a., Šiauliai; tel.: 841-424802.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki 2021-12-06 d.; el.paštu – ; raštu – Vytauto g.107, LT-77160 Šiauliai.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: teikiančiojo pasiūlymą vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pasiūlymo teikimo data, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): dėl pandeminės situacijos viešas susirinkimas vyks nuotoliniu vaizdo konferencijos būdu (Zoom platformoje) 2021-12-06 d. (pirmadienį) 17:00 val. Viešo susirinkimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/2323224336?pwd=SDBucUNyNTE1R09jWmFyNVZMNHRQdz09

Meeting ID: 232 322 4336

Passcode: 286144

Projektiniai pasiūlymai

Neteisingas
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas