Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Kviečiame Šiaulių miesto gyventojus teikti pasiūlymus nominacijai „Geriausias metų darbdavys“

Šiaulių miesto savivaldybė organizuoja „Geriausio metų darbdavio“ rinkimus. Šiaulių miesto gyventojai kviečiami aktyviai dalyvauti teikiant pasiūlymus šiai nominacijai. Nominacijos suteikimo tikslas – skatinti Šiaulių miesto darbdavius rūpintis darbuotojais, bendruomene ir aplinka, ugdyti bendruomeniškumą, aktyviai dalyvauti visuomeninėje miesto veikloje.

Pasiūlymus nominacijai gali teikti Šiaulių miesto gyventojai, ne jaunesni nei 18 metų, užpildydami paruoštą anketą. Būtinieji reikalavimai pasiūlymui:

 • siūloma įmonė turi būti registruota ar veiklą vykdyti Šiaulių miesto teritorijoje;
 • turi skaidriai mokėti atlyginimus darbuotojams, o mokamas vidutinis atlyginimas (bruto) yra didesnis nei vidutinis Šiaulių mieste mokamas atlyginimas (bruto) (LR Statistikos departamento duomenimis 2021 m. I-mo pusmečio vidutinis Šiaulių mieste mokamas atlyginimas (bruto)  1352,70 Eur).
 • daugiau informacijos atrankos nuostatuose >>>.

Pateiktus pasiūlymus vertins Komisija. Vertinimas bus atliekamas analizuojant įmonės ekonominius, socialinius, aplinkosaugos ir kitus kriterijus bei gautų pasiūlymų skaičių

Pasiūlymai Nominacijai gali būti teikiami:

 • užpildant elektroninį pasiūlymą (pildyti pasiūlymą >>>).
 • elektroniniu paštu ( pildyti pasiūlymą >>> );
 • pristatomi į Savivaldybės tarybos ir administracijos priimamąjį, Vasario 16-osios g. 62 Šiauliuose (pildyti pasiūlymą >>>);.

Pasiūlymai Nominacijai priimami iki 2021 m. gruodžio 15 d. (imtinai) 17.00 val.

Daugiau informacijos apie atranką: ( 841) 383 434,

Nuotraukos autorius K. Šaltis
Ekonomikos ir investicijų skyriaus informacija

INFORMAVIMO PRANEŠIMAS APIE JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMĄ

Pateikdami pasiūlymą, Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188771865, adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, el. p. , tel. Nr. (8 41)  509 490). Asmens duomenys tvarkomi siekiant išnagrinėti Jūsų pateiktą pasiūlymą Šiaulių miesto nominacijai „Geriausias metų darbdavys“. Tvarkymo pagrindas – tvarkyti būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų duomenys Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina ar asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Jūs turite teisę susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pasikonsultuoti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnu el. p. . Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai arba neįgyvendiname Jūsų teisių. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklėmis, patvirtintomis 2020 m. balandžio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-477 „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais ir papildymais, nustatyta tvarka. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite www.siauliai.lt. 

 

Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas