Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Kviečiame teikti paraiškas Studijų paramai gauti

Studijų paramos gavėjai yra aukštosiose mokyklose studijuojantis jaunimas, pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) studijų pakopų studentai (įskaitant vientisųjų studijų studentus) ir Šiaulių miesto profesinio mokymo įstaigų mokiniai, besimokantys valstybės finansuojamose formaliojo profesinio mokymo programose, įsipareigojantys po studijų (mokymosi) baigimo dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančioje įmonėje ar įstaigoje pagal įgytą kvalifikaciją. Paramos skyrimo tvarką reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T-194 patvirtintas Šiaulių miesto studijų paramos skyrimo tvarkos aprašas ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1603 patvirtintas Atrankos gauti studijų paramą konkurso organizavimo ir studijų paramos skyrimo komisijos darbo tvarkos aprašas.

 

Pretendentai studijų paramai gauti atrankos konkursui teikia šiuos dokumentus:

 • paraišką;
 • pažymos apie studijas aukštojoje mokykloje arba mokymąsi Šiaulių miesto profesinio mokymo įstaigoje kopiją;
 • studento ar mokinio pusmečio egzaminų (įskaitų) rezultatus patvirtinančios pažymos kopiją arba originalą, išduotą aukštosios mokyklos arba profesinio mokymo įstaigos, įstoję į pirmą kursą studentai pateikia bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestato priedo su mokymosi rezultatų įvertinimais kopiją ar kitos mokyklos baigimo dokumentų kopiją su mokymosi rezultatų įvertinimais;
 • deklaruotos gyvenamosios vietos pažymos kopiją.

 

Dokumentai iki rugsėjo 27 d. teikiami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriui:

 • elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu);
 • elektroniniu paštu [email protected];
 • atsiunčiant paštu adresu Pakalnės 6 a, Šiauliai LT-76293;
 • asmeniškai atnešant į Švietimo skyrių (Pakalnės 6 a, Šiauliai, 204, 205 kab.).

 

Teikiama paraiška turi būti pasirašyta pretendento ir, siunčiant elektroninėmis priemonėmis, visi priedai turi būti pateikiami viename dokumente PDF formatu.

 

Detalesnę informaciją  teikia Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Orinta Tamutienė (el. p. [email protected], tel. 8 41 386 475).

Šiaulių miesto studijų paramos skyrimo tvarkos aprašas

Atrankos gauti studijų Šiaulių mieste paramą konkurso organizavimo ir studijų paramos skyrimo komisijos darbo tvarkos aprašas 

Paraiškos gauti studijų paramą forma

Paraiškų gauti studijų paramą vertinimo forma 

Nuotraukos šaltinis: www.freepik.com

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė