Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Pristatytas 2022 metų Šiaulių biudžetas

Šiaulių miesto tarybos nariams ir visuomenei Šiaulių miesto savivaldybės administracija išsamiai pristatė 2022-2024 metų Šiaulių miesto savivaldybės strateginį veiklos planą ir 2022 metų Šiaulių miesto biudžeto projektą. Dėl didelės informacinės apimties, biudžetas pristatytas per dvi dienas. Kaip ir pernai, dėl grėsmingos pandeminės situacijos, pristatymas vyko tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Sausio 19 ir 20 dienomis nuo 15 val. vykusių transliacijų metu buvo pristatomos atskiros Strateginio veiklos plano ir biudžeto programos. Tarybos nariai klausimus pranešėjams galėjo užduoti tiesiogiai ZOOM platformoje, gyventojai buvo kviečiami klausti Savivaldybės YouTube kanale.

Administracijos direktorius Antanas Bartulis, pradėdamas pristatymą atkreipė dėmesį, kad miesto biudžetas yra labai svarbus dokumentas, todėl Savivaldybės administracija laikosi gerosios tradicijos kuo išsamiau ir tiksliau pateikti šio dokumento skaičius, iš kurių taip pat matosi ir savivaldybės veiklos kryptys bei prioritetai. Pasak direktoriaus, 2022-ieji žada būti iššūkių metais.

„Nors lyginant su 2021 metais, šių metų biudžetas paaugo dviem milijonais (iki 188,8 mln.) ir atrodytų, kad didelių pokyčių nėra, tačiau tie pasikeitimai yra esminiai. Turiu galvoje mažėjančias ES paramos lėšas, augantį gyventojų pajamų mokestį ir didėjančią infliaciją, kuri gali sukelti itin didelių iššūkių. Matydami mūsų laukiantį sudėtingą laikotarpį, šių metų biudžete numatėme išskirtinę priemonę. Infliacinių procesų ir pabrangimų valdymui, indeksavimo poreikiams, ketvirtojoje programoje rezervavome 1 mln. eurų. Nors už tokią sumą būtų galima sutvarkyti du ar tris objektus mieste, šis rezervas tarnaus kaip papildomas lėšų šaltinis galimai brangsiantiems kitiems projektams, kad nesusidurtume su prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo problemomis“, – komentavo Antanas Bartulis.

Biudžeto aktualijomis besidomintys gyventojai ir miesto politikai su pirminiu 2022-2024 metų Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano ir 2022 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto projektais galėjo susipažinti iš anksto, jie miesto tinklalapyje buvo paskelbti 2021 metų gruodžio pabaigoje, o dabar atnaujinti patikslintais duomenimis.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja Vaida Kalasevičienė pirmiausia pristatė Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano 2022 metų prioritetus. Tarp tokių prioritetinių projektų – Vilniaus g. pėsčiųjų bulvaro amfiteatro sutvarkymas, Talkšos ežero pakrantės plėtra, Didždvario parko ir prieigų sutvarkymas, darnaus judumo priemonių diegimas, Daušiškių kapinių statyba, žvyruotų gatvių rekonstrukcija, daugiabučių namų kiemų remontas, LEZ infrastruktūros vystymas, Rėkyvos mokyklos rekonstrukcija, Dainų pėsčiųjų tako įrengimas, kiti darbai. Prioritetinių projektų vertė – apie 21 mln. eurų.

Taip pat numatytos investicijos į švietimo inovacijas ir švietimo įstaigų modernizavimą, socialinių paslaugų prieinamumą, kultūros įstaigų modernizavimą, miesto viešųjų erdvių pritaikymą fiziniam aktyvumui ir laisvalaikiui.  

Numatomos biudžeto pajamos 2022 metais turėtų siekti apie 188,8 milijonus eurų. Mokesčiai sudaro 79 mln. eurų, dotacijos – 75,5 mln. eurų, metų pradžios likutis – 17,6 mln., kitos pajamos –12,3 mln. Dotacijos šiemet mažėja, bet ženkliai didėja savivaldybei tenkanti surenkamų mokesčių dalis, nežymiai auga kitos pajamos.

Kaip įprasta, daugiausia lėšų, net 90,3 milijonai, bus skiriama švietimo sistemai, socialinės paramos programos įgyvendinimui – 49,5 mln., miesto infrastruktūros objektų priežiūrai ir modernizavimui numatoma skirti 30,7 mln. eurų.

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano ir biudžeto projektus planuojama tvirtinti vasario mėnesio Šiaulių miesto tarybos posėdyje.

Neturėjusiems galimybės stebėti tiesioginės transliacijos, pristatymo vaizdo įrašus galima peržiūrėti Savivaldybės YouTube kanale:

2022 m. biudžeto ir 2022- 2024 m. Strateginio veiklos plano pristatymas 1 d.

(01 Miesto urbanistinės plėtros programos, 02 Kultūros plėtros programos, 03 Aplinkos apsaugos programos, 04 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos, 08 Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos projektų pristatymai)

2022 m. biudžeto ir 2022- 2024 m. Strateginio veiklos plano pristatymas 2 d.

(05 Miesto ekonominės plėtros programos, 06 Turto valdymo ir privatizavimo programos, 07 Sporto plėtros programos, 09 Bendruomenės sveikatinimo programos, 10 Socialinės paramos įgyvendinimo programos, 11 Savivaldybės veiklos programos projektų pristatymai)

Su planuojamomis pajamomis ir asignavimais, bei lėšų paskirstymu tam tikroms biudžeto programoms galima susipažinti peržvelgus  Strateginio veiklos plano ir biudžeto projekto prezentaciją. 

2022-2024 m. Strateginio veiklos plano ir 2022 m. biudžeto projektai  (2022-01-17 redakcija)

 

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis