Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris

Atnaujinta

2022-08-30
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Diana Grigienė
Telefono nr.
+370 41 500 522
+370 699 01 619

El. paštas

diana.grigiene@siauliai.lt

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Interneto svetainėje atnaujinti DUK skiltį ir organizuoti skilties vertimą į anglų ir rusų kalbas

Vertinimo rodiklis: Atnaujinta ir išversta į anglų ir rusų kalbas DUK skiltis

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-06-01

 

2 užduotis: Organizuoti asmenų aptarnavimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje  kokybės vertinimą.

Vertinimo rodiklis: Atliktas asmenų aptarnavimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje  kokybės vertinimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Inventorizuoti Savivaldybės administracijos teikiamų paslaugas bei organizuoti šių paslaugų  aprašymų atnaujinimą  Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų katalogo informacinėje sistemoje (PASIS).

Vertinimo rodiklis: Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymas dėl Savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų sąrašo ir  Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų katalogo informacinėje sistemoje (PASIS) atnaujinta ne mažiau kaip 120  Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-09-01

 

4 užduotis: Organizuoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos piliečių chartijos parengimą.

Vertinimo rodiklis: Parengta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos piliečių chartija.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-10-01

 

5 užduotis: Administruoti Pasitikėjimo telefono liniją.

Vertinimo rodiklis: Ištirti ne mažiau kaip 80 proc. probleminių pranešimų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Deklaracijos

Pagrindinės veiklos sritys: organizuoja Poskyrio darbą, gyventojų aptarnavimą „vieno langelio“ principu,  dokumentų valdymą, vykdo viešuosius pirkimus.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Dovilė Apeikienė
Telefono nr.
+370 41 500 518

El. paštas

dovile.apeikiene@siauliai.lt

Aptarnauja interesantus ir registruoja dokumentus.
Interesantų aptarnavimo sritis: detalieji planai, statinių sąlygų sąvadas, statyba ir statinių priežiūra, projektai, adresų suteikimas, statybos leidimai, žemės grąžinimas, reklama, Savivaldybės biudžetas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Sigita Lingytė
Telefono nr.
+370 41 500 515

El. paštas

sigita.lingyte@siauliai.lt

Aptarnauja interesantus ir registruoja dokumentus.
Interesantų aptarnavimo sritis: juridinių asmenų prašymai Savivaldybės vadovams.

Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Roma Sabeckienė
Telefono nr.
+370 41 383 439

El. paštas

roma.sabeckiene@siauliai.lt

Aptarnauja interesantus, registruoja dokumentus, nagrinėja prašymus ir skundus.
Interesantų aptarnavimo sritis: gyvenamosios vietos deklaravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Laima Drazdauskienė
Telefono nr.
+370 41 500 519

El. paštas

laima.drazdauskiene@siauliai.lt

Aptarnauja interesantus ir registruoja dokumentus.
Interesantų aptarnavimo sritis: kultūra, viešoji tvarka, sanitarija, civilinė sauga, sveikata, fizinių asmenų prašymai Savivaldybės vadovams, šeimos sudėties pažymos, registracija į Savivaldybės vadovų priėmimą.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vida Popovienė
Telefono nr.
+370 41 500 514

El. paštas

vida.popoviene@siauliai.lt

Aptarnauja interesantus ir registruoja dokumentus.
Interesantų aptarnavimo sritis: socialinis būstas, privatizavimas, viešieji pirkimai,  žemės mokesčių deklaracijos, Savivaldybės turtas, daugiabučių namų savininkų bendrijos, būsto kreditai, subsidijos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vilma Masalskienė
Telefono nr.
+370 41 500 517
+370 658 85 040

El. paštas

vilma.masalskiene@siauliai.lt

Organizuoja administracinių paslaugų aprašymų rengimą ir juos teikia į PASIS, vykdo viešuosius pirkimus,  nagrinėja prašymus, skundus. 

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rima Skaparė
Telefono nr.
+370 41 500 513

El. paštas

rima.skapare@siauliai.lt

Aptarnauja interesantus ir registruoja dokumentus.
Interesantų aptarnavimo sritis: miesto infrastruktūra, žemės ūkio technikos registravimas, eismo organizavimas, žemės ūkis, keleivių vežimas, želdinių tvarkymas, aplinkos apsauga.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Diana Baronienė
Telefono nr.
+370 41 383 438

El. paštas

diana.baroniene@siauliai.lt

Aptarnauja interesantus, registruoja dokumentus, nagrinėja prašymus ir skundus.
Interesantų aptarnavimo sritis: gyvenamosios vietos deklaravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vilma Nainienė
Telefono nr.
+370 41 596 310

El. paštas

vilma.nainiene@siauliai.lt

Rengia ir registruoja leidimus organizuoti masinius renginius viešose miesto vietose, padeda organizuoti Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų darbą, registruoja dokumentus.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Kristina Baranauskienė
Telefono nr.
+370 41 500 516

El. paštas

kristina.baranauskiene@siauliai.lt

Aptarnauja interesantus ir registruoja dokumentus.
Interesantų aptarnavimo sritis:  licencijos ir leidimai prekybai, atleidimai nuo žemės, žemės nuomos, nekilnojamo turto mokesčių, viešoji tvarka. 

Pareigos
Specialistė

Vardas Pavardė

Laima Žukaitienė
Telefono nr.
+370 41 596 222

El. paštas

laima.zukaitiene@siauliai.lt

Rengia Savivaldybės dokumentacijos planą, vykdo Poskyriui perduotų archyvinių dokumentų tvarkymą ir saugojimą, registruoja dokumentus, ruošia išsiuntimui Savivaldybės pašto siuntas ir korespondenciją. Išduoda dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus Poskyryje saugomų dokumentų pagrindu.