Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Bendrųjų reikalų skyrius

Atnaujinta

2022-06-21

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
Archyvas - Tilžės g. 198 LT-76295 Šiauliai
Bendras skyriaus el.paštas: ,

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėjas

Vardas Pavardė

Gytis Skurkis
Telefono nr.
+370 41 596 280
+370 615 34 872

El. paštas

gytis.skurkis@siauliai.lt

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Organizuoti viešųjų pirkimų dokumentų parengimą automobilio bei patalpų remonto pirkimui.

Vertinimo rodiklis: Laiku ir tinkamai parengti dokumentai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-29

 

2 užduotis: Organizuoti Savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų inventorizavimą bei šių paslaugų aprašymų atnaujinimą Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų katalogo informacinėje sistemoje (PASIS).

Vertinimo rodiklis: Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymas dėl Savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų sąrašo ir Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų katalogo informacinėje sistemoje (PASIS) atnaujinta ne mažiau kaip 120 Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-10-31

Deklaracijos

Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Miglė Barzelienė
Telefono nr.
+370 41 500 523

El. paštas

migle.barzeliene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji archyvarė

Vardas Pavardė

Kristina Sinkevičienė
Telefono nr.
+370 41 509 571

El. paštas

kristina.sinkeviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji archyvarė

Vardas Pavardė

Vida Simanavičienė
Telefono nr.
+370 41 509 574

El. paštas

vida.simanaviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji archyvarė

Vardas Pavardė

Birutė Lendzbergienė
Telefono nr.
+370 41 509 573

El. paštas

birute.lendzbergiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji archyvarė

Vardas Pavardė

Dina Rimeikienė
Telefono nr.
+370 41 509 572

El. paštas

dina.rimeikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji archyvarė

Vardas Pavardė

Svetlana Šimienė
Telefono nr.
+370 41 509 570

El. paštas

svetlana.simiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Vytautas Noraitis
Telefono nr.
+370 41 596 233
+370 686 65 056

El. paštas

vytautas.noraitis@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Feliksas Lapukas
Telefono nr.
+370 41 596 233
+370 686 28 795

El. paštas

feliksas.lapukas@siauliai.lt
Pareigos
Specialistas

Vardas Pavardė

Eugenijus Sudeikis
Telefono nr.
-

El. paštas

eugenijus.sudeikis@siauliai.lt
Pareigos
Vairuotojas

Vardas Pavardė

Ričardas Bagdonavičius
Telefono nr.
+370 615 23 554

El. paštas

ricardas.bagdonavicius@siauliai.lt
Pareigos
Vairuotojas

Vardas Pavardė

Romualdas Lendzbergas
Telefono nr.
+370 686 42 625

El. paštas

romualdas.lendzbergas@siauliai.lt
Pareigos
Vairuotojas

Vardas Pavardė

Arūnas Banevičius
Telefono nr.
+370 658 27 973

El. paštas

arunas.banevicius@siauliai.lt