Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
El. paštas

Skyriaus nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Linas Gadliauskas
Telefono nr.
+370 41 596 206
El. paštas
linas.gadliauskas@siauliai.lt

Pareigybės aprašymas

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1. Organizuoti Šiaulių miesto savivaldybės 2021-2023 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių ir Šiaulių miesto savivaldybės civilinės saugos 2021 m. veiklos priemonių planų rengimą (I ketvirtis);
 Parengti Šiaulių miesto savivaldybės 2021-2023 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių ir Šiaulių miesto savivaldybės civilinės saugos 2021 m. veiklos priemonių planai, patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (I ketvirtis).
 2. Organizuoti 2021 m. Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos veiklos plano rengimą (I–II ketvirtis);
 Parengtas 2021 m. Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos veiklos planas (I–II ketvirtis).
 3. Organizuoti ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimą pagal ūkio subjektų ir kitų įstaigų pateiktas ataskaitas (I-III ketvirtis);
 Parengtas ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo projektas pagal ūkio subjektų ir kitų įstaigų pateiktas ataskaitas, pateiktas Ekstremalių situacijų komisijai įvertinti (I-III ketvirtis).
4. Organizuoti nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų ir iš valstybės nuomojamų žemės sklypų nustatymą (II–III ketvirtis);
 2020 m. birželio–rugpjūčio mėn. vykdyti patikrinimai siekiant nustatyti Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų ir Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ir naudojamų žemės sklypus, sudaryti sąrašai, perduoti vertinti Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo komisijai, parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai (II–III ketvirtis).
5. Organizuoti ir dalyvauti savivaldybės lygio pratybose, numatytose Šiaulių miesto savivaldybės civilinės saugos 2021 m. veiklos priemonių plane (III-IV ketvirtis).
Organizuota ir dalyvauta savivaldybės lygio pratybose, numatytose Šiaulių miesto savivaldybės civilinės saugos 2021 m. veiklos priemonių plane.

Pareigos
Patarėjas
Vardas Pavardė
Paulius Stočkus
Telefono nr.
+370 41 596 299
+370 659 62 782
El. paštas
paulius.stockus@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Austėja Užusienytė
Telefono nr.
+370 659 57 872
El. paštas
austeja.uzusienyte@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vitalija Pelenienė
Telefono nr.
+370 41 383 428
+370 687 16 615
El. paštas
vitalija.peleniene@siauliai.lt

Vykdo specialiosios veiklos srities – civilinės saugos funkcijas.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Karolis Rajackas
Telefono nr.
+370 41 500 534
+370 659 73 451
El. paštas
karolis.rajackas@siauliai.lt

Vykdo specialiosios veiklos srities – Savivaldybės mobilizacijos, demobilizacijos, priimančiosios šalies paramos teikimo, civilinės saugos srityse, funkcijas.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Evaldas Gudžiūnas
Telefono nr.
+370 41 596 276
+370 659 48 489
El. paštas
evaldas.gudziunas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Rimantas Musejukas
Telefono nr.
+370 41 596 309
+370 655 01 590
El. paštas
rimantas.musejukas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Eglė Virbukienė
Telefono nr.
+370 41 383 442
+370 658 28 033
El. paštas
egle.virbukiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Virgilijus Statkus
Telefono nr.
+370 41 596 323
+370 659 79 459
El. paštas
virgilijus.statkus@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Zigmantė
Telefono nr.
+370 41 596 326
+370 652 22 760
El. paštas
rasa.zigmante@siauliai.lt