Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, dėmesiui

Asmenys ir šeimos, įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, taip pat asmenys ir šeimos, nuomojantys socialinį būstą, kasmet

            Asmenys ir šeimos, įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, taip pat asmenys ir šeimos, nuomojantys socialinį būstą, kasmet iki gegužės 1 d. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka privalo deklaruoti turimą turtą (įskaitant gautas pajamas per praėjusius kalendorinius metus) bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) prie 4 langelio pateikti užpildytą socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo priedą, jame nurodydami gautas pajamas, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas. Dėl Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 9 punkte nustatytų svarbių priežasčių, turtą (įskaitant gautas pajamas) turi deklaruoti ne vėliau kaip iki birželio 1d.  

            Asmenys ir šeimos, nedeklaravę turimo turto (įskaitant gautas pajamas) iki gegužės 1 d. (dėl nurodytų aplinkybių iki birželio 1d.) ar deklaravę vėliau, bus išbraukti iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo ar neteks teisės toliau nuomotis socialinį būstą, ar gauti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

             Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. A-1091 iš sąrašo yra išbraukta 80 asmenų ir šeimų.

             Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. A-1124 "Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo patvirtinimo" patvirtintas Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas.

SĄRAŠAS_2022_06.PDF