Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Sveikatos projektų rėmimas

  Kviečiame teikti paraiškas sveikatinimo projektų konkursui

  Pagal prioritetą bendruomenės sveikos gyvensenos skatinimas

  Tema:

  1. Pirmosios pagalbos teikimo pagrindai Šiaulių miesto gyventojams (kraujavimo stabdymas, gaivinimas, tvarstymas, užspringimas, pirmoji pagalba ištikus insultui ir infarktui, defibriliatoriaus, turniketų naudojimo instrukcija ir praktiniai užsiėmimai). Tikslinė grupė – Šiaulių miesto gyventojai, nuo 18 metų, ne mažiau kaip 50 asmenų.

  Pagal prioritetą psichinės sveikatos gerinimas

  Tema:

  1. Psichologinė pagalba (kaip atpažinti ir suteikti pagalbą psichologinių – emocinių problemų turintiems asmenims). Tikslinė grupė – visi darbingo amžiaus Šiaulių miesto gyventojai, ne mažiau kaip 50 asmenų.

  Sveikatinimo projektų konkurso biudžetas – 9000 eurų.

  Paraiškų laukiama iki 2023 m. spalio 6 d. 12.00 val. Paraiškas teikti galima elektroninėmis priemonėmis arba popierine forma, atvykus į Savivaldybės priimamąjį prie 9 langelio. Paraiškos turi būti pasirašytos, pateiktos ir užregistruotos iki konkurso skelbime nurodytos galutinės paraiškų pateikimo dienos. Po nustatyto termino pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

  Sveikatinimo projektų, finansuojamų iš Šiaulių miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, rėmimo tikslas – stiprinti gyventojų sveikatą ir vykdyti ligų bei traumų prevenciją. 

  Paraiškas daliniam finansavimui (90 proc.) gali teikti juridiniai nesiekiantys pelno asmenys, vykdantys veiklas, susijusias su visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitomis sveikatinimo sritimis, Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.

  SVARBU!!! Sveikatinimo projekto paraiška turi būti pilnai užpildyta pagal nustatytą formą (Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų finansavimo konkurso nuostatų 1 priedas).

  Paraiškos teikimo klausimais konsultuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sveikatos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Marcinkienė, tel. nr. 841596220, el. p.

   

  NUOSTATAI

  Paraiškos forma

  Patikslintos paraiškos forma

  Lėšų naudojimo sąmatos paaiškinimo forma

  Lėšų panaudojimo ataskaitos forma 

  Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma 

  Viskas apie paraiškos teikimo paslaugą čia >>>

  Informaciją rengia
  Sveikatos skyrius,
  tel. (8 41)  596 220