Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Dėl kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje

Fiziniai ar juridiniai asmenys dėl Kompensacijos už nuosavybės teise ar patikėjimo teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomo būsto ar kitų gyvenamosios paskirties (viešbučių paskirties, poilsio paskirties, gydymo paskirties), administracinės paskirties, pagalbinio ūkio paskirties, kitos (sodų) paskirties patalpų (toliau – būstas) suteikimą, perdavus jį neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais, asmenims, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų (toliau – Užsieniečius) kreipiasi į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių.

Prašymų pateikimui reikalinga išankstinė registracija. Registruotis galima http://socreg.siauliai.lt .

Centrinės miesto dalies gyventojai kreipiasi adresu Tilžės g. 170, Šiauliuose, informacijos ir išankstinės  registracijos tel. (8 41) 370 443, (8 41) 386 488.

Pietinės miesto dalies gyventojai kreipiasi adresu Tilžės g. 22, Šiauliuose, informacijos ir išankstinės registracijos tel. (8 41) 370 444.

Prašymą galima atsiųsti pašto siunta, per kurjerį, ar per atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.

Prašymas pateiktas elektroniniu paštu turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Kartu su prašymu pateikiama  pagal Civiliniame kodekse atitinkančias sąlygas ir Įsakymo 3 punkte nustatytas sąlygas dėl su būsto išlaikymu susijusių mokesčių mokėjimo sudaryta  būsto panaudos sutartis (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją), kurioje nurodytas panaudos gavėjas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi).

SVARBU!
Būstų ir kitų patalpų savininkai su apgyvendintais Ukrainos karo pabėgėliais turi sudaryti būsto panaudos sutartį, kurioje turėtų būti įrašyta sąlyga, kad nuo būsto perdavimo neatlygintai naudotis panaudos pagrindais dienos ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu su būsto išlaikymu susijusius mokesčius apmoka panaudos davėjas.

Prašymo forma juridiniams asmenims dėl kompensacijos už būsto suteikimą ukrainiečiams.

 Prašymo forma fiziniams asmenims dėl kompensacijos už būsto suteikimą ukrainiečiams.

Rekomenduojama panaudos sutarties forma.

Plačiau Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-254 patvirtintame Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos apraše.

Informacija juridiniams asmenims teikiama tel. (8 41) 386 495, el. p.
Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyriausioji specialistė Rima Kundrotienė

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus informacija
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas