Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

1 Lentelė

Pastabos:

  Raudonai pažymėtos reklamos įrenginių probleminės vietos. Skaitykite pastabas pagal indeksus 1, 2, 7.
  Geltonai pažymėtos vietos, kurių leidimai reklaminiams įrenginiams dar nėra pasibaigę ir prašymai nepriimami.
 

Rinkliavos skaičiuoklė. Tai yra instrumentas, skirtas padėti atlikti paskaičiavimus reklaminės veiklos subjektui. Suskaičiuoti duomenys turi būti pateikiami prie paraiškos ar prašymo, kaip rekomendacija Finansų skyriui. Savivaldybė pasilieka teisę, rengiant sąskaitas-faktūras skaičiuoklės duomenis patikrinti, o nustačius neatitikimus su Nuostatų tvarka ar klaidas, keisti vietinės rinkliavos skaičiavimus, vadovaujantis galiojančių Nuostatų 1 priedo punktais.

Gautas pranešimas apie atsisakymą
Pavėluotas prašymas
Informuojame, kad dėl šių laisvų reklamos vietų yra galimi teisminiai ginčai tarp savivaldybės ir reklaminės veiklos subjekto, kuris buvo sudaręs vietos naudojimo sutartis, tačiau per nustatytą laiką nepateikė paraiškos su projektu ir neįrengė įrenginių, todėl minėtos sutartys buvo nutrauktos vienašališkai. Reklaminės veiklos subjektams rekomenduojama įvertinti šią riziką prieš teikiant paraiškas, nes Savivaldybė neprisiims atsakomybės už galimus trečiųjų šalių veiksmus inicijuojant teisminius procesus ir jų sukeltas pasekmes

1 - Demontuotini (pašalintini) IVR įrenginiai;
2 -  IVR įrenginiai iš kurių rekomenduojama bent vienam neišduoti naujo leidimo įrengti išorinę reklamą;
3 -  Degalinių informacinės lentos/stendai;
4 -  Išsikėlus prekybos centrui „Senukai“ nebeliko ir IVR įrenginio;
5 -  IVR įrenginiai, kurie patenka į 110 ir 330 kV elektros linijų apsaugos zonas, todėl išduodant naujus leidimus įrengti išorinei reklamai turi būti gautas elektros tinklų savininko (LITGRID, AB) rašytinis sutikimas dėl tolimesnio IVR įrenginio eksploatavimo;
6 -  IVR įrenginiai, kurie patenka į Šiaulių miesto bulvaro nerekonstruotą dalį, ir kurių išlikimo klausimas turi būti analizuojamas ir sprendžiamas Šiaulių miesto bulvaro likusios dalies nuo Tilžės g. iki Draugystės pr. rekonstrukcijos ir/ar techninio projekto rengimo metu;
7 - IVR įrenginiai, kuriems rekomenduojama neišduoti naujų leidimų įrengti išorinę reklamą (netenkina specialiojo plano reglamentų, užstoja matomumą sankryžoje, mažina eismo saugumą ir pan.);
8 -  IVR įrenginys, kuriam tikslinga sumažinti reklaminį plotą iki didelio, kadangi numatoma įrengti šalia prekybos centrą, kuris bus traukos objektas ir generuos didesnius transporto srautus nei iki šiol buvo. Labai didelis IVR įrenginys gali mažinti eismo saugumą. IVR įrenginio likimas turi būti numatytas techniniame projekte;
9 -  IVR įrenginiai, kurie patenka į inžinerinės infrastruktūros apsaugos zonas, todėl išduodant naujus leidimus IVR įrengimui būtina gauti iš inžinerinę infrastruktūrą eksploatuojančios įmonės/savininko rašytinį sutikimą;
10 -  IVR įrenginys, kuriam turėtų būti nepratęsiamas leidimas tuo atveju, jeigu būtų numatyta įrengti naują labai didelį IVR įrenginį.

1 LENTELĖ

Esami dideli IVR įrenginiai įrengti laisvoje valstybinėje žemėje (18-50 m2 )

Eil. nr.

Dislokacijos vieta

Orientacinis traukos objektas

Prašymo registracijos DVS „Avilys“ nr.

19

Karaliaučiaus g. 35

UAB „Sostena“

 G-290

 

 

 

 

RLR-2224
iki 2021-05-31

29

Karaliaučiaus g.

Šalia prekybos centro „Arena“

 G-105

 G-278

 G-290

 G-320

 

Prašymai
nepriimami

31

Karaliaučiaus g.

Šalia prekybos centro „Arena“

 

 

 

 

 

 

41

Karaliaučiaus g., priešais Nadruvos g.

-

 G-353

 

 

 

 

 

51

Karaliaučiaus g.

Šalia prekybos centro „Arena“

 G-67

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

67

Karaliaučiaus g.

Šalia prekybos centro „Arena“

 G-105

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

79

Tilžės g. - Gegužių g. sankirta

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2246
iki 2021-06-27

89

Gegužių g. - Tilžės g. sankirta

-

   

 

 

 

 

99

Tilžės g  - Gegužių g. sankirta

-

 G-511

 G-757

 G-5878

 G-6063

 G-6137

Prašymai pateikiami iki 2016-10-19
A-1358

109

Aido g. - Gegužių g. sankirta

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2250
iki 2021-06-27

119

Lyros g. - Gegužių g. sankirta

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2251
iki 2021-06-27

129

Architektų g. - Gegužių g. sankirta

-

 

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

139

Architektų g. - Gegužių g. sankirta

-

 

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

149

Tilžės g. 3

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2252
iki 2021-06-27

15

Tilžės g. 5

-

 G-236

 G-290

  G-320

 G-333

 

RLR-2223
iki 2021-05-31

169

Krymo g. 26

-

 G-4108

 G-4915

 

 

 

A-1052
A-1198

17

Tilžės g. 9

 Tilžės g. prie p.c. IRIS(1)   G-4378  G-4690  G-4691    

Prašymai
nepriimami (A-1042)

18

Tilžės g. 9

 Tilžės g. prie p.c.IRIS(2)   G-4378  G-4690  G-4691     Prašymai
nepriimami (A-1042)

199

Tilžės g. 19

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2253
iki 2021-06-27

209

Statybininkų g. - Tilžės g. sankirta

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2254
iki 2021-06-27

219

Tilžės g. - Statybininkų g. sankirta

-

 G-105

 

 

 

 

RLR-2236
iki 2021-06-27

229

Gardino g. - Aido g. sankirta

Šalia Šiaulių profesinio rengimo centro

 G-105

 

 

 

 

RLR-2237
iki 2021-06-27

239

Gardino g. 8A

-

 G-511

 GVA-2537

 

 

 

A-1522, A-1594

249

Gardino g. - Lyros g. sankirta

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2255
iki 2021-06-27

259

Architektų g. - Gardino g. sankirta

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2256
iki 2021-06-27

265

Architektų g. - Gardino g. sankirta

-

  G-4378  G-4690  G-4691     Prašymai
nepriimami (A-1042)

275

Architektų g. 2

Architektų g. (1)

  G-4378  G-4690 G-4691     Prašymai
nepriimami (A-1042) (A-1153)

281

Žaliūkių g. 90

Architektų g. (2)

 

 

 

 

 

 

299

Tilžės g. 33

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2257
iki 2021-06-27

30

Tilžės g. 45

-

 G-511

 

 

 

 

 

319

Tilžės g. 55

-

 G-511

 

 

 

 

 

32

Tilžės g. 57A

-

 G-236

 G-290

  G-320

 G-333

 

Naikinama, atsiradus viešajam poreikiui

339

Tilžės g. 63D

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2258
iki 2021-06-27

345

Aukštabalio g. - Tilžės g. sankirta

-

 G-290

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

355

Tilžės g. - Aukštabalio g. sankirta

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2259
iki 2021-06-27

369

Tilžės g. 63B

-

  G-320

 G-755

 

 

 

RLR-2225
iki 2021-05-31

379

Žemaitės g. - J. Jablonskio g. sankirta

-

 G-105

 

 

 

 

RLR-2238
iki 2021-06-27

385

Žemaitės g. - J. Jablonskio g. sankirta

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2260
iki 2021-06-27

399

Tilžės g. - Voveriškių g. sankirta, Tilžės g. 65

-

  G-4378  G-4690  G-4691     Prašymai
nepriimami (A-1042)

409

Tilžės g. 67

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2261
iki 2021-06-27

419

Tilžės g. - Neringos g. sankirta

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2262
iki 2021-06-27

429

Žemaitės g.

Netoli degalinės Uno X

 

 

 

 

 

RLR-1246
iki 2020-04-20

43

Žemaitės g.

Netoli degalinės Uno X

 G-103

 

 

 

 

RLR-2263
iki 2021-06-27

449

Žemaitės g.

Netoli degalinės Uno X

 G-105

 

 

 

 

RLR-2239
iki 2021-06-27

459

Žemaitės g.

Priešais degalinę Uno X (Dubijos g. 18A)
(Šalia STATOIL)

 G-4378  G-4690 G-4691     Prašymai
nepriimami (A-1042)

469

Dubijos g. 18

-

 G-511

 

 

 

 

 

479

Žemaitės g. - Dubijos g. sankirta

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2264
iki 2021-06-27

489

Dubijos g., šalia Gumbinės g. 33C

-

 G-756

 

 

 

 

 

499

Žemaitės g. 18

-

 G-353

 

 

 

 

RLR-2301
iki 2021-08-29

509

S. Daukanto g. - Dubijos g. sankirta

-

  G-4378  G-4690  G-4691     Prašymai
nepriimami (A-1042)
(A-1153)

519

Gumbinės g. 143

-

 G-105

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

529

Gumbinės g. 145 A

-

 G-666

 

 

 

 

 

539

Vilniaus g. 373A

Netoli degalinės „SAURIDA“

 G-105

  G-320

 

 

 

Prašymai
nepriimami

549

Vilniaus g. 365

-

 G-4946

 

 

 

 

 

559

Vilniaus g. netoli nuo 365

-

 G-511

 GVA-2537

 

 

 

RLR-2438
iki 2022-03-31

569

Vilniaus g. šalia Vijolės upės

Įvažiavimas į Šiaulius nuo Palangos (Vilniaus g.)

  G-4378  G-4690 G-4691      Prašymai
nepriimami (A-1042)
(A-1153)

579

Vilniaus g.

Šalia autobusų apsisukimo aikštelės

 G-511

 

 

 

 

 

589

Vilniaus g. sankirta su geležinkeliu

-

 G-67

 

 

 

 

RLR-2283
iki 2021-08-08

599

Vilniaus g. - Gintaro g. sankirta

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2265
iki 2021-06-27

60

Vilniaus g. ties Gintaro g. pradžia

-

 G-353

 

 

 

 

 RLR-2299
iki 2021-08-29

61

Birutės g. - Marijampolės g. sankirta

-

  G-4378  G-4690 G-4691      Prašymai
nepriimami (A-1042)
(A-1153)

629

Birutės g. 46

-

 G-792

 

 

 

 

 

63

J. Basanavičiaus g. 168B

-

 

 

 

 

 

 

649

J. Basanavičiaus g. 55B

-

 G-105

  G-320

 

 

 

RLR-2240
iki 2021-06-27

659

J. Basanavičiaus g. 53

-

 G-353

 

 

 

 

 RLR-2297
iki 2021-08-29

669

J. Basanavičiaus g. 51

-

 

 

 

 

 

 

677

Aušros al. 64A

-

 G-103

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

689

Tilžės g. - Aušros g. sankirta

-

 G-105

 

 

 

 

RLR-2241
iki 2021-06-27

699

Tilžės g. 285B

-

 G-511

 G-6025

 

 

 

 A-1393

709

 Tilžės g. 275  (kitoje gatvės pusėje)

-

 G-804

 

 

 

 

 

719

Tilžės g. 271  (kitoje gatvės pusėje)

-

 G-105

 

 

 

 

RLR-2242
iki 2021-06-27

729

Tilžės g. 267  (kitoje gatvės pusėje)

Įvažiavimas į Šiaulius nuo Rygos

  G-4378  G-4690 G-4691      Prašymai
nepriimami (A-1042)

739

Tilžės g. 257 A  (kitoje gatvės pusėje)

-

 G-353

 

 

 

 

 RLR-2298
iki 2021-08-29

749

Tilžės g. - Purienų g. sankirta

-

 G-67

 

 

 

 

RLR-2282
iki 2021-08-08

759

Tilžės g. ir Stumbro g. sankirta

-

 G-4946

 

 

 

 

 

769

Tilžės g. - Aukštoji g. sankirta

-

 G-105

 

 

 

 

RLR-2243
iki 2021-06-27

779

Tilžės g. 175

-

 G-511

 GVA-2537

 

 

 

 A-1522, A-1594

78

Dubijos g. 44A

-

 G-511

 GVA-2537

 

 

 

 A-1522, A-1594

797

Vytauto g. - Rūdės g. sankirta

-

 G-105

 G-4991

 

 

 

Prašymai
nepriimami

80

Vilniaus g. - Ežero g. sankirta

-

 G-105

 

 

 

 

RLR-2244
iki 2021-06-27

811

Vilniaus g. 72B

-

 G-103

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

829

Vilniaus g. 15

-

 

 

 

 

 

 

839

Vilniaus g. - Serbentų g. sankirta

Šalia degalinės „Apsaga“

  G-4378 G-4690  G-4691      Prašymai
nepriimami (A-1042)

845

Vilniaus g. - Serbentų g. sankirta

Šalia griovio

 G-105

 G-290

  G-320

 

 

Prašymai
nepriimami

859

Vilniaus g. - Radviliškio g. sankirta

-

 G-511

 

 

 

 

 

869

Vilniaus g. - Radviliškio g. sankirta

-

 G-67

 

 

 

 

RLR-2284
iki 2021-08-08

879

Vilniaus g. - Radviliškio g. sankirta

Netoli Radviliškio g. 1B

 G-105

 

 

 

 

RLR-2245
iki 2021-06-27

88

Vilniaus g. - Kairių g. sankirta

Įvažiavimas į Šiaulius nuo Vilniaus

  G-4378  G-4690  G-4691      Prašymai
nepriimami (A-1042)
(A-1153)

899

Vilniaus g. - Pavasario g. sankirta

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2266
iki 2021-06-27

909

Vilniaus g.

Netoli degalinės "Lukoil Baltija"

 G-290

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

911

Vilniaus g. - V. Matulionio g. sankirta

-

 G-511

 

 

 

 

 

921

V. Matulionio g.  42 (kitoje gatvės pusėje)

-

 G-353

 

 

 

 

 

931

V. Matulionio g.  38 (kitoje gatvės pusėje)

-

 

 

 

 

 

 

941

V. Matulionio g.  32 (kitoje gatvės pusėje)

-

 

 

 

 

 

 

951

V. Matulionio g. - Stendo g. sankirta

-

 G-67

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

969

V. Matulionio g.  28 (kitoje gatvės pusėje)

-

 G-105

 G-236

 G-278

  G-320

 

RLR-2246
iki 2021-06-27

975

Serbentų g. 16  (kitoje gatvės pusėje)

-

 

 

 

 

 

 RLR-1830
iki 2020-04-20

989

Dubijos g. - Serbentų g. sankirta

-

 G-105

 

 

 

 

RLR-2247
iki 2021-06-27

999

Metalistų g. 6L

-

 G-3612

 

 

 

 

 A-1106

1009

Pramonės g. 6

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2267
iki 2021-06-27

1019

Išradėjų g. 8

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2268
iki 2021-06-27

1029

Išradėjų g. - Liejyklos g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

103

Pramonės g. - Metalistų g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

1049

Pramonės g. 17

-

 G-105

 

 

 

 

RLR-2248
iki 2021-06-27

1059

Pramonės g. 19D

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2269
iki 2021-06-27

1069

Pramonės g. 26

Šalia parduotuvės "Sanitex"

 G-103

 

 

 

 

RLR-2270
iki 2021-06-27

1075

Serbentų g. - Pramonės g. sankirta

Šalia degalinės „Apsaga“

 G-103

 

 

 

 

RLR-2271
iki 2021-06-27

1085

Serbentų g. - Pramonės g. sankirta

Priešais degalinę „Apsaga“

 G-236

  G-320

 

 

 

RLR-2221
iki 2021-05-31

Esami dideli IVR įrenginiai įrenti valstybiniame žemės sklype (18-50 m2)

1239

Išradėjų g. 14

-

 

 

 

 

 

 

1249

Pramonės g. 6D

-

 

 

 

 

 

 

1259

Tilžės g. 83B

-

 

 

 

 

 

 

1269

Tilžės g. - Žaliūkių g. sankirta

-

 G-103

 

 

 

 

RLR-2272
iki 2021-06-27

1273

Dubijos g. 1C

-

 

 

 

 

 

 

1289

Dubijos g. 16

-

 

 

 

 

 

 

1299

Tilžės g. 225

-

 

 

 

 

 

RLR-2440
iki

1309

Birutės g. - Geležinkelio g. sankirta
Šalia Birutės g. 33

-

 G-353

 

 

 

 

RLR-2300
iki 2021-08-29

Esami vidutiniai IVR įrenginiai (10-18 m2)

131

Gegužių g. (šalia Gegužių g. 30 )

-

 

 

 

 

 

 

132

Karaliaučiaus g. (šalia Karaliaučiaus g. 4D)

-

 

 

 

 

 

 

133

Kristianstado g. - Pramonės g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

134

Purienų g. - Tilžės g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

1356

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 173)

-

 

 

 

 

 

RLR-1570
iki 2019-07-24

1367

Aušros al. (šalia  Aušros al. 23A)

-

 

 

 

 

 

 RLR-1580
iki 2019-07-24

137

Architektų g. (Architektų - Gegužių g. sankirta)

-

 

 

 

 

 

 

1383

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 1C)

-

 

 

 

 

 

 

139

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 71)

-

 

 

 

 

 

 RLR-1577
iki 2019-07-24

140

P. Lukšio g. (šalia P. Lukšio g. 9)

-

 

 

 

 

 

 

141

Aido g. (šalia Aido g. 18A)

-

 

 

 

 

 

 

142

Žemaitės g. (šalia Žemaitės g. 100B)

-

 

 

 

 

 

 

1437

Aušros al. (šalia Aušros al. 62)

-

 

 

 

 

 

 RLR-1567
iki 2019-07-24

144

Birutės g. - J. Basanavičiaus g.

-

 

 

 

 

 

 

145

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 6I)

-

 

 

 

 

 

 

146

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 15E)

-

 

 

 

 

 

 

147

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 18)

-

  G-666

 

 

 

 

 

148

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 82)

-

 

 

 

 

 

 

149

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 208)

-

 

 

 

 

 

 RLR-1564
iki 2019-07-24

1507

Žemaitės g. (šalia Žemaitės g. 56)

-

 

 

 

 

 

 

1517

P. Višinskio g. (šalia P. Višinskio g. 32)

-

 

 

 

 

 

 RLR-1573
iki 2019-07-24

152

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 2D)

-

 G-3397

 

 

 

 

 A-778

153

Vilniaus g. (kelias Šiauliai - Kuršėnai)

-

 

 

 

 

 

 

1543

Gegužių g. - Tilžės g. sankirta

-

 G-592

 

 

 

 

 

155

Vilniaus g. - Radviliškio g.

-

 

 

 

 

 

 

156

Gegužių g. (šalia Gegužių g. 5)

-

 

 

 

 

 

 

157

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

158

Karaliaučiaus g. (kelias Šiauliai - Kelmė)

-

 

 

 

 

 

 

1597

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 157)

-

 

 

 

 

 

 RLR-1569
iki 2019-07-24

160

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 8H)

-

 

 

 

 

 

 

161

Tilžės g. (stotelė "Tilžė")

-

 

 

 

 

 

 RLR-1574
iki 2019-07-24

162

Karaliaučiaus g. (šalia Gegužių g. 30)

-

 

 

 

 

 

 

163

Vytauto g. (Vytauto g. 20)

-

 

 

 

 

 

 

164

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 208)

-

 

 

 

 

 

 RLR-1563
iki 2019-07-24

165

Bielskio g. (šalia Bielskio g. 30)

-

 

 

 

 

 

 

166

Žemaitės g. - Vytauto g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

1677

Žemaitės g. (šalia Žemaitės g. 56)

-

 

 

 

 

 

 RLR-1565
iki 2019-07-24

168

J. Basanavičiaus g. (šalia J. Basanavičiaus g. 104)

-

 

 

 

 

 

 

169

Girulių g. (šalia Girulių g. 1)

-

 

 

 

 

 

 

170

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 21)

-

 G-756

 

 

 

 

 

171

Gegužių g. - Tilžės g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 RLR-1562
iki 2019-07-24

172

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 275)

-

 

 

 

 

 

 

173

Turgaus a. (šalia Turgaus a. 13)

-

 

 

 

 

 

 RLR-1566
iki 2019-07-24

1747

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 109)

-

 

 

 

 

 

 RLR-1578
iki 2019-07-24

1753

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 62)

-

 

 

 

 

 

 

1767

Rūdės g. (šalia Vilniaus g. 141)

-

 

 

 

 

 

 RLR-1571
iki 2019-07-24

177

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 236)

-

 

 

 

 

 

 

1787

P. Cvirkos g. - Tilžės g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 RLR-1579
iki 2019-07-24

179

V. Grinkevičiaus g. (šalia V. Grinkevičiaus g. 8)

-

 G-67

 

 

 

 

RLR-2285
iki 2021-08-08

18010

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 68)

-

G-28

 G-236   G-320  G-1429    

181

Sodo g. (šalia Sodo g. 30A)

-

 

 

 

 

 

 

1827

Draugystes pr. (šalia Vilniaus g. 137)

-

 

 

 

 

 

 RLR-1572
iki 2019-07-24

183

Vaidoto g. (šalia Vaidoto g. 40)

-

 

 

 

 

 

 

184

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 62)

-

 

 

 

 

 

 

185

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

1863

Architektų g. (šalia Architektų g. 80)

-

 

 

 

 

 

 

187

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 125)

-

 

 

 

 

 

 

188

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 6A)

-

 

 

 

 

 

 

189

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 35A)

-

 

 

 

 

 

 RLR-1575
iki 2019-07-24

190

Marijampolės g. (šalia Marijampolės g. 45)

-

 

 

 

 

 

 

1917

Aušros al. - Dvaro g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 RLR-1568
iki 2019-07-24

1923

Žemaitės g. - Dubijos g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

193

Tilžės g. (stotelė "Lieporiai")

-

 

 

 

 

 

 RLR-1576
iki 2019-07-24

194

Architektų g. - Nuklono g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

195

Sodo g. (šalia Sodo g. 24)

-

 

 

 

 

 

 

196

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 225)

-

 

 

 

 

 

 RLR-1581
iki 2019-07-24

1973

Karaliaučiaus g. (šalia Gegužių g. 26)

-

 

 

 

 

 

 

198

J. Basanavičiaus g. (šalia J. Basanavičiaus g. 51)

-

 

 

 

 

 

 

199

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 19A)

-

 G-8124

 

 

 

 

 A-1819

200

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

Esami maži IVR įrenginiai (iki 10 m2)

201

Žemaitės g. (šalia Žemaitės g. 96P)

-

 

 

 

 

 

 

202

Vytauto g. (Vytauto g. 263)

-

 

 

 

 

 

 

203

Šeduvos g. (šalia Šeduvos g. 14A)

-

 

 

 

 

 

 

204

Aido g. (šalia Aido g. 27)

-

 

 

 

 

 

 

205

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 17B)

-

 

 

 

 

 

 

206

šalia J. Basanavičiaus g. 101D

-

 

 

 

 

 

 

207

Išradėjų g. (šalia Išradėjų g. 5)

-

 

 

 

 

 

 

208

Birutės g. (šalia Birutės g. 126)

-

 

 

 

 

 

 

209

Aušros al. (šalia Aušros al. 42)

-

 G-290

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

210

Bačiunų g. - Vyturių g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

211

Lieporių g. (šalia Lieporių g. 2)

-

 

 

 

 

 

 

212

Pavasario g. (šalia Pavasario g. 4)

-

 

 

 

 

 

 

2133

Architektų g. (šalia Nuklono g. 4A)

-

 

 

 

 

 

 

214

Daubos g. (šalia Daubos g. 5)

-

 

 

 

 

 

 

215

Baltupėnų g. (šalia Baltupėnų g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

216

Tilžės g. (tarp Tilžės g. 28-34)

-

 

 

 

 

 

 

217

Ežero g. (šalia Ežero g. 61)

-

 G-1570

 

 

 

 

 A-823

218

Užuovėjos Sodų 2-oji g. 1

-

 

 

 

 

 

 

219

K. Donelaičio g. (šalia K. Donelaičio g. 70)

-

 

 

 

 

 

 

2207

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 153)

-

 

 

 

 

 

 

221

J. Basanavičiaus g. (šalia J. Basanavičiaus g. 63)

-

 

 

 

 

 

 

222

Išradėjų g. (šalia Išradėjų g. 5)

-

 

 

 

 

 

 

223

Pramonės g.

Šalia "Sanitex" Pramonės g. 26

 

 

 

 

 

 

224

Gardino g. (šalia Gardino g. 29)

-

 

 

 

 

 

 

225

Bačiūnų g. (šalia Bačiūnų g. 28)

-

 

 

 

 

 

 

226

Gamybos g. (šalia Gamybos g. 3)

-

 

 

 

 

 

 

2273

Architektų g. (šalia Nuklono g. 4A)

-

 G-881

 

 

 

 

 A-528

228

šalia J. Basanavičiaus g. 168B

-

 

 

 

 

 

 

229

Daubos g. (šalia Daubos g. 5)

-

 

 

 

 

 

 

230

Draugystės pr. (šalia Draugystės pr. 14)

-

 G-290

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

231

Gegužių g. (šalia Gegužių g. 30 )

-

 G-2470

 

 

 

 

 

232

V. Bielskio g. (šalia V. Bielskio g. 6)

-

 

 

 

 

 

 

233

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 19D)

-

 

 

 

 

 

 

234

Purienų g. (šalia Purienų g. 51)

-

 

 

 

 

 

 

2357

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 114A)

-

 

 

 

 

 

 

236

Išradėjų g. (šalia Išradėjų g. 5A)

-

 

 

 

 

 

 

237

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 157)

-

 G-290

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

238

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 317)

-

 

 

 

 

 

 

239

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 13A)

-

 G-3580

 

 

 

 

 A-1106

240

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 8A)

-

 

 

 

 

 

 

241

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 1G)

-

 

 

 

 

 

 

242

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 12A)

-

 

 

 

 

 

 

2433

šalia J. Basanavičiaus g. 122A

-

 

 

 

 

 

 

244

Vairo g. (šalia Vairo g. 6)

-

 

 

 

 

 

 

245

Aušros al. (šalia Aušros al. 31)

-

 

 

 

 

 

 

246

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 13)

-

 

 

 

 

 

 

247

Trakų g. (šalia Trakų g. 12)

-

 

 

 

 

 

 

248

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

2493

Serbentų g. (šalia Serbentų g. 82)

-

 

 

 

 

 

 

250

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 12A)

-

 

 

 

 

 

 

251

Vairo g. (šalia Vairo g. 3)

-

 

 

 

 

 

 

252

S. Dariaus ir S. Girėno g.

Garažų teritorija

 

 

 

 

 

 

2535

Serbentų g. (šalia Serbentų g. 9B)

-

 

 

 

 

 

 

254

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 7)

-

 

 

 

 

 

 

255

Dvaro g. (šalia Dvaro g. 162A)

-

 

 

 

 

 

 

256

Sodo g. (šalia Sodo g. 30A)

-

 

 

 

 

 

 

257

Dvaro g. (šalia Dvaro g. 142A)

-

 

 

 

 

 

 

258

Tilžės g. - J. Sondeckio g. sankirta

-

 G-3945

 

 

 

 

 A-1106

259

J. Basanavičiaus g. - Kupiškio g.

-

 

 

 

 

 

 

260

Liejyklos g. (šalia Liejyklos g. 14)

-

 

 

 

 

 

 

261

Architektų g. (Architektų - Gegužių g. sankirta)

-

 

 

 

 

 

 

262

Tilžės g. (tarp Tilžės g. 28-34)

-

 

 

 

 

 

 

263

Vaidoto g. (šalia Vaidoto g. 42B)

-

 

 

 

 

 

 

264

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 2A)

-

 

 

 

 

 

 

265

Aido g. (šalia Aido g. 12)

-

 

 

 

 

 

 

266

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 9C)

-

 

 

 

 

 

 

267

J. Basanavičiaus g. (šalia J. Basanavičiaus g. 16A)

-

 

 

 

 

 

 

268

Serbentų g. (šalia Serbentų g. 100)

-

 

 

 

 

 

 

269

Rokiškio g. (šalia Rokiškio g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

270

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 71)

-

 G-2470

 

 

 

 

 

271

J. Basanavičiaus g. (šalia J. Basanavičiaus g. 63)

-

 

 

 

 

 

 

272

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 2)

-

 G-290

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

273

Dubijos g. - Žalgirio g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

274

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 373A)

-

 

 

 

 

 

 

275

Vyturių g. (šalia Vyturių g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

276

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 121)

-

 G-290 

 

 

 

 

 

277

Ragainės g. - Rėkyvos g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

278

Nuklono g. (šalia Nuklono g. 11)

-

 

 

 

 

 

 

279

Verduliukų g. - K. Donelaičio g. sankirta

-

 

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

280

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 7C)

-

 G-2487

 

 

 

 

 A-567

281

Liejyklos g. (šalia Liejyklos g. 2)

-

 

 

 

 

 

 

282

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 17B)

-

 

 

 

 

 

 

283

Bačiunų g. - Vyturių g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

284

Tilžės g. - Ragainės g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

285

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 137)

-

 

 

 

 

 

 

286

Pakruojo g. (šalia Pakruojo g. 44)

-

 

 

 

 

 

 

2875

Serbentų g. (šalia Pabalių g. 66)

-

 G-590

 

 

 

 

 

288

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 208)

-

 

 

 

 

 

 

289

Purienų g. (šalia Purienų g. 51B)

-

 

 

 

 

 

 

290

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 13A)

-

 

 

 

 

 

 

291

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 45)

-

 

 

 

 

 

 

292

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 373A)

-

 

 

 

 

 

 

293

Serbentų g. (šalia Serbentų g. 52)

-

 

 

 

 

 

 

294

Vairo g. (šalia Vairo g. 12)

-

 

 

 

 

 

 

2953

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 20)

-

 

 

 

 

 

 

296

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 6I)

-

 

 

 

 

 

 

297

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 52)

-

 

 

 

 

 

 

298

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 224)

-

 

 

 

 

 

 

299

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 216)

-

 

 

 

 

 

 

300

Ragainės g. - Rėkyvos g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

301

Serbentų g. (šalia Serbentų g. 52)

-

 

 

 

 

 

 

302

Gamyos g. (šalia Gamybos g. 4A)

-

 

 

 

 

 

 

303

Naujo Ryto takas - J. Sondeckio g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

304

Nuklono g. (šalia Nuklono g. 3)

-

 

 

 

 

 

 

305

Vaidoto g. - Alytaus g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

306

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 107)

-

 

 

 

 

 

 

307

S. Daukanto g. - Dubijos g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

308

Žemaitės g. (šalia Žemaitės g. 96P)

-

 

 

 

 

 

 

309

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 208)

-

 

 

 

 

 

 

310

Serbentų g. (šalia Serbentų g. 100)

-

 

 

 

 

 

 

311

Vytauto g. (šalia Vytauto g. 80)

-

 G-290

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

312

Dvaro g. (šalia Dvaro g. 99)

-

 

 

 

 

 

 

313

Serbentų g. (šalia Serbentų g. 100A)

-

 

 

 

 

 

 

314

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

315

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 13A)

-

 

 

 

 

 

 

316

Vilniaus g. (tarp Vilniaus g. 74-72A)

-

 

 

 

 

 

 

317

Notangos g. - Ilmenos g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

318

Architektų g. - Nuklono g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

319

Pramonės g.  (šalia Pramonės g. 2E)

-

 

 

 

 

 

 

320

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 9C)

-

 

 

 

 

 

 

321

Poilsio g. - Bačiūnų g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

322

Serbentų g. - Pabalių g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

323

Aerouosto g. (šalia Aerouosto g. 11)

-

 

 

 

 

 

 

324

Nuklono g. (šalia Nuklono g. 11)

-

 

 

 

 

 

 

325

Žemaitės g. (šalia Žemaitės g. 96S)

-

 

 

 

 

 

 

326

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 38)

-

 

 

 

 

 

 

327

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

328

Daubos g. (šalia Daubos g. 1B)

-

 

 

 

 

 

 

329

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 220)

-

 

 

 

 

 

 

330

Gamybos g. (šalia Gamybos g. 2A)

-

 

 

 

 

 

 

331

K. Donelaičio g. (šalia K. Donelaičio g. 70)

-

 

 

 

 

 

 

332

Tilžės g. - Aukštoji g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 Prašymai nepriimami

333

Pramonės g. 26

Šalia "Sanitex"

 

 

 

 

 

 

3347

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 128)

-

 

 

 

 

 

 

335

Serbentų g. (šalia Serbentų g. 100)

-

 

 

 

 

 

 

336

Pramonės g. 26

Šalia "Sanitex"

 

 

 

 

 

 

337

Pramonės g. 26

Šalia "Sanitex"

 

 

 

 

 

 

3383

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 18A)

-

 

 

 

 

 

 

339

Aukštoji g. (Aukštoji g. - P. Lukšio g. sankirta)

-

 

 

 

 

 

 

340

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 6A)

-

 

 

 

 

 

 

341

Ragainės g. (šalia Ragainės g. 3)

-

 

 

 

 

 

 

342

Bačiunų g. - Vyturių g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

343

Nuklono g. (šalia Nuklono g. 11)

-

 

 

 

 

 

 

344

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 317)

-

 

 

 

 

 

 

345

Vaidoto g. (šalia Vaidoto g. 42B)

-

 

 

 

 

 

 

346

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 6A)

-

 G-4314

 

 

 

 

 A-1107

347

J. Basanavičiaus g. (šalia J. Basanavičiaus g. 168)

-

 

 

 

 

 

 

348

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 7)

-

 

 

 

 

 

 

349

Išradėjų g. - Pramonės g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

350

Kanapių g. (šalia Kanapių g. 1D)

-

 

 

 

 

 

 

351

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 17B)

-

 

 

 

 

 

 

352

Pakruojo g. (šalia Pakruojo g. 36)

-

 

 

 

 

 

 

353

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 13)

-

 

 

 

 

 

 

354

Gumbinės g. (šalia Gumbinės g. 80)

-

 

 

 

 

 

 

3555

Serbentų g. (šalia Pabalių g. 26)

-

 

 

 

 

 

 

356

Vilniaus g. - Baisogalos g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

357

Pramonės g. - Serbentų g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

3587

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 112)

-

 G-290

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

3591

Serbentų g. (šalia Serbentų g. 7)

-

 

 

 

 

 

 

3605

Nuklono g. (šalia Nuklono g. 3)

-

 

 

 

 

 

 

361

Serbentų g. (šalia Serbentų g. 52)

-

 

 

 

 

 

 

362

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 103)

-

 

 

 

 

 

 

363

Žemaitės g. (šalia Žemaitės g. 96B)

-

 

 

 

 

 

 

364

Kreivoji g. (šalia Kreivoji g. 41)

-

 

 

 

 

 

 

365

Gardino g. (šalia Aido g. 45)

-

 

 

 

 

 

 

366

J. Basanavičiaus g. (šalia J. Basanavičiaus g. 168)

-

 

 

 

 

 

 

367

Serbentų g. (šalia Serbentų g. 9B)

-

 

 

 

 

 

 

368

Gardino g. (Gardino g. 2)

-

 

 

 

 

 

 

369

Vaidoto g. (šalia Vaidoto g. 42B)

-

 

 

 

 

 

 

370

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 6I)

-

 

 

 

 

 

 

371

Išradėjų g. (šalia Išradėjų g. 14A)

-

 

 

 

 

 

 

372

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

373

Jono Jablonskio g. (šalia Jono Jablonskio g. 16)

-

 

 

 

 

 

 

374

Kauno g. (šalia Kauno g. 29)

-

 

 

 

 

 

 

375

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 72)

-

 

 

 

 

 

 

376

Daubos g. (šalia Daubos g. 1B)

-

 

 

 

 

 

 

377

Gytarių g. (šalia Gytarių g. 30)

-

 

 

 

 

 

 

378

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 274)

-

 

 

 

 

 

 

379

Karaliaučiaus g. - Tilžės g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

380

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 24C)

-

 

 

 

 

 

 

381

Liejyklos g. - Išradėjų g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

382

Dvaro g. (šalia Dvaro g. 179C)

-

 

 

 

 

 

 

383

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 24G)

-

 G-1996

 

 

 

 

 A-1284

384

Lyros g. (šalia Lyros g. 13)

-

 

 

 

 

 

 

385

Paitaičių g. - Gumbinės g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

386

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 6I)

-

 

 

 

 

 

 

387

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 4)

-

 

 

 

 

 

 

388

Nuklono g. (šalia Nuklono g. 11)

-

 

 

 

 

 

 

389

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 1C)

-

 G-290

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

390

Vaidoto g. (šalia Vaidoto g. 40)

-

 

 

 

 

 

 

391

Nuklono g. (Architektų g. - Nuklono g. sankirta)

-

 G-2121

 G-2370

 

 

 

 A-524
Prašymas G-2370 atsiimtas (G-3960)

3923

Bačiūnų g. (šalia Bačiūnų g. 12A)

-

 

 

 

 

 

 

393

Bačiūnų g. (šalia Bačiūnų g. 12A)

-

 

 

 

 

 

 

394

Dubijos g. - Žalgirio g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

395

Lyros g. (šalia Lyros g. 20)

-

 

 

 

 

 

 

396

Tilžės g. (šalia Sevastopolio g. 19)

-

 G-290

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

397

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 8H)

-

 

 

 

 

 

 

398

Dubijos g. (tarp Dubijos g. 44A-44H)

-

 

 

 

 

 

 

399

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 15)

-

 

 

 

 

 

 

400

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

401

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

402

Dvaro g. (šalia Dvaro g. 98)

-

 

 

 

 

 

 

403

Tilžės g. (šalia Sevastopolio g. 13)

-

 

 

 

 

 

 

404

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 11)

-

 

 

 

 

 

 

405

Ragainės g. (šalia Ragainės g. 80C)

-

 

 

 

 

 

 

406

Gamyos g. (šalia Gamybos g. 4A)

-

 

 

 

 

 

 

407

Gumbinės g. (šalia Gumbinės g. 145A)

-

 

 

 

 

 

 

408

Sodo g. (šalia Sodo g. 41A)

-

 

 

 

 

 

 

409

Serbentųg.  - K. Kalinausko g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

410

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 18A)

-

 G-2470

 

 

 

 

 

411

Liejyklos g. (šalia Liejyklos g. 5A)

-

 

 

 

 

 

 

412

Dvaro g. - Žemaitės g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

4135

K. Kalinausko g. (šalia K. Kalinausko g. 69)

-

 

 

 

 

 

 

414

Dubijos g. (tarp Dubijos g. 44A-44H)

-

 

 

 

 

 

 

415

Pramonės g.  (šalia Pramonės g. 2E)

-

 

 

 

 

 

 

416

Kreivoji g. (šalia Kreivoji g. 37)

-

 

 

 

 

 

 

417

Kreivoji g. (šalia Kreivoji g. 37)

-

 

 

 

 

 

 

418

Pramonės g. (šalia "Sanitex" Pramonės g. 26)

-

 

 

 

 

 

 

419

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 18A)

-

 

 

 

 

 

 

420

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 15A)

-

 G-2144

 

 

 

 

 A-823

421

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 6L)

-

 G-3651

 

 

 

 

 

422

Dubijos g.

-

 

 

 

 

 

 

423

Gardino g. (šalia Gardino g. 17)

-

 

 

 

 

 

 

424

Daubos g. (šalia Daubos g. 5)

-

 

 

 

 

 

 

425

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 93)

-

 

 

 

 

 

 

4263

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 17)

-

 

 

 

 

 

 

427

Lelijų g. (šalia Lelijų g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

428

J. Basanavičiaus g. - Pakruojo g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

4295

Serbentų g. (šalia Serbentų g. 9B)

-

 

 

 

 

 

 

430

J. Basanavičiaus g. - Gamybos g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

4317

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 141)

-

 G-290

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

432

Sodo g. (šalia Sodo g. 41A)

-

 

 

 

 

 

 

4335

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 60)

-

 G-3584

 

 

 

 

 A-1106

434

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 6D)

-

 

 

 

 

 

 

435

Kauno g. pabaiga

-

 

 

 

 

 

 

436

V. Bielskio g. (šalia V. Bielskio g. 16)

-

 

 

 

 

 

 

437

J. Basanavičiaus g. (šalia J. Basanavičiaus g. 168)

-

 

 

 

 

 

 

438

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 155)

-

 

 

 

 

 

 

439

Rūdės g. (šalia Rūdės g. 21)

-

 GP-18

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

440

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 27)

-

 

 

 

 

 

 

441

Aerouosto g. (šalia Aerouosto g. 11)

-

 

 

 

 

 

 

442

V. Kudirkos g. - Vilniaus g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

443

Išradėjų g. (šalia Išradėjų g. 14)

-

 

 

 

 

 

 

444

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 100)

-

 

 

 

 

 

 

445

Išradėjų g. (šalia Išradėjų g. 5)

-

 

 

 

 

 

 

446

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 74B)

-

 

 

 

 

 

 

447

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 373A)

-

 G-2515

 

 

 

 

 A-557

448

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 4)

-

 

 

 

 

 

 

449

Gamyos g. (šalia Gamybos g. 4A)

-

 

 

 

 

 

 

450

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 8A)

-

 

 

 

 

 

 

451

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

452

V. Kudirkos g. - Vilniaus g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

453

Smėlio g. (šalia Smėlio g. 22)

-

 

 

 

 

 

 

454

Pramonės g. - Serbentų g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

455

Radviliškio g. (šalia Radviliškio g. 84G)

-

 

 

 

 

 

 

456

Architektų g. (šalia Architektų g. 77)

-

 

 

 

 

 

 

457

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 20F)

-

 

 

 

 

 

 

458

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 68)

-

 

 

 

 

 

 

459

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 9C)

-

 

 

 

 

 

 

460

Pakruojo g. (šalia Pakruojo g. 36)

-

 

 

 

 

 

 

4613

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 223)

-

 G-881

 

 

 

 

 A-528

462

Dvaro g. (šalia Dvaro g. 154)

-

 

 

 

 

 

 

463

Išradėjų g. (šalia Išradėjų g. 14A)

-

 

 

 

 

 

 

464

Lyros g. (šalia Lyros g. 22)

-

 

 

 

 

 

 

465

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 155)

-

 

 

 

 

 

 

466

Pramonės g. - Serbentų g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

467

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 224)

-

 G-3831

 

 

 

 

 A-1106

468

Ragainės g. (šalia Ragainės g. 82L)

-

 

 

 

 

 

 

469

Pakruojo g. (šalia Pakruojo g. 20)

-

 

 

 

 

 

 

470

Žemaitės g. (šalia Žemaitės g. 89)

-

 

 

 

 

 

 

471

Rūdės g. (šalia Rūdės g. 27F)

-

 

 

 

 

 

 

472

J. Basanavičiaus g. (šalia J. Basanavičiaus g. 130)

-

 

 

 

 

 

 

473

Pramonės g.  - Piktmiškio g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

474

Pramonės g. (šalia "Sanitex" Pramonės g. 26)

-

 

 

 

 

 

 

475

Išradėjų g. - Daubos g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

476

Vairo g. (šalia Vairo g. 26)

-

 

 

 

 

 

 

477

Dubijos g. - P. Višinskio g. sakirta

-

 

 

 

 

 

 

478

Dvaro g. (šalia Dvaro g. 140)

-

 

 

 

 

 

 

479

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 170)

-

 

 

 

 

 

 

480

Serbentų g. (šalia Serbentų g. 9B)

-

 

 

 

 

 

 

481

Jono Jablonskio g. (šalia Jono Jablonskio g. 14)

-

 

 

 

 

 

 

482

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 74B)

-

 

 

 

 

 

 

483

Sodo g. (šalia Sodo g. 30A)

-

 

 

 

 

 

 

484

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 5)

-

 

 

 

 

 

 

485

Nuklono g. (šalia Nuklono g. 11)

-

 

 

 

 

 

 

4865

Tilžės g. - Aukštabalio g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

487

Gegužių g. - Tilžės g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

488

Išradėjų g. (šalia Išradėjų g. 5)

-

 

 

 

 

 

 

4893

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 20)

-

 

 

 

 

 

 

490

Liejyklos g. (šalia Liejyklos g. 6A)

-

 

 

 

 

 

 

491

šalia Saulutės Sodų 2-oji g. 22A

-

 

 

 

 

 

 

492

šalia J. Basanavičiaus g. 160B

-

 

 

 

 

 

 

493

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 24G)

-

 G-4996

 

 

 

 

 A-1284

494

Energetikų g. - Bačiūnų g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

495

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 260A)

-

 

 

 

 

 

 

496

Vairo g. (šalia Vairo g. 12)

-

 

 

 

 

 

 

4975

Tilžės g. - Aukštabalio g. sankirta

-

 G-290

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

498

Tiesos g. (šalia Tiesos g. 1)

-

 

 

 

 

 

 

499

Draugystės sodų 1-oji g. - Bačiūnų g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

500

Žemaitės g. (šalia Žemaitės g. 45)

-

 

 

 

 

 

 

5015

Serbentų g. (šalia Serbentų g. 9B)

-

 

 

 

 

 

 

502

Gamyos g. (šalia Gamybos g. 4A)

-

 

 

 

 

 

 

503

Kupiškio g. (šalia Kupiškio g. 2A)

-

 

 

 

 

 

 

504

Pakruojo g. (šalia  Pakruojo g. 38)

-

 

 

 

 

 

 

505

V. Bielskio g. (šalia V. Bielskio g. 47A)

-

 

 

 

 

 

 

506

Tilžės g. - Statybininkų g. sankirta

-

 G-290

 

 

 

 

Prašymai
nepriimami

507

Išradėjų g. (šalia Išradėjų g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

508

P. Višinskio g. (šalia P. Višinskio g. 5A)

-

 

 

 

 

 

 

509

Palangos g. - Panevėžio g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

510

Aušros al. (šalia  Aušros al. 42)

-

 GP-536

 

 

 

 

 A-1112

511

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 72)

-

 

 

 

 

 

 

512

Jono Jablonskio g. (šalia Jono Jablonskio g. 16)

-

 

 

 

 

 

 

513

Dvaro g. (šalia Dvaro g. 49)

-

 

 

 

 

 

 

514

Žilvičių g. (šalia Žilvičių g. 2)

-

 

 

 

 

 

 

515

Tilžės g. - Aušros g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

516

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 6I)

-

 

 

 

 

 

 

517

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 19C)

-

 

 

 

 

 

 

518

Lingailių g. - Bačiūnų g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

519

Kreivoji g. (šalia Kreivoji g. 41)

-

 

 

 

 

 

 

520

Kanapių g. (šalia Kanapių g. 1D)

-

 

 

 

 

 

 

521

Pročiūnų g. (šalia Pročiūnų g. 1)

-

 

 

 

 

 

 

522

Serbentų g. (šalia Serbentų g. 76)

-

 

 

 

 

 

 

523

J. Basanavičiaus g. - V. Bielskio g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

524

Sevastopolio g. (šalia Sevastopolio g. 19)

-

 

 

 

 

 

 

525

Ragainės g. (šalia Ragainės g. 73A)

-

 

 

 

 

 

 

526

Daubos g. (šalia Daubos g. 1A)

-

 

 

 

 

 

 

527

Gumbinės g. (šalia Gumbinės g. 80)

-

 

 

 

 

 

 

5283

Žemaitės g. (šalia Žemaitės g. 131C)

-

 

 

 

 

 

 

529

Pramonės g. - Kanapių g.

-

 

 

 

 

 

 

530

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 1G)

-

 

 

 

 

 

 

531

K. Donelaičio g. (šalia K. Donelaičio g. 70)

-

 

 

 

 

 

 

532

Gardino g. (šalia Aido g. 45)

-

 

 

 

 

 

 

533

Kupiškio g. (šalia Kupiškio g. 2A)

-

 

 

 

 

 

 

534

P. Višinskio g. (šalia P. Višinskio g. 26)

-

 

 

 

 

 

 

535

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

536

J. Basanavičiaus g. (šalia J. Basanavičiaus g. 160)

-

 

 

 

 

 

 

537

Varpo g. (šalia Varpo g. 28B)

-

 

 

 

 

 

 

538

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 6D)

-

 G-2302

 

 

 

 

 A-567

539

Karaliaučiaus g. (šalia Karaliaučiaus g. 35)

-

 

 

 

 

 

 

540

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 20F)

-

 

 

 

 

 

 

541

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 71)

-

 

 

 

 

 

 

542

Pramonės g.  (šalia Pramonės g. 2E)

-

 

 

 

 

 

 

543

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 60)

-

 

 G-1167

 

 

 

 

544

Bielskio g. (šalia Bielskio g. 30)

-

 

 

 

 

 

 

545

K. Donelaičio g. (šalia K. Donelaičio g. 70)

-

 

 

 

 

 

 

546

Aušros al. (šalia  Aušros al. 23)

-

 

 

 

 

 

 

547

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 96)

-

 

 

 

 

 

 

5483

Užmiesčio g. (šalia Užmiesčio g. 2)

-

 

 

 

 

 

 

549

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 24G)

-

 G-4996

 

 

 

 

 A-1284

550

Metalistų g. (šalia Metalistų g.3A)

-

 

 

 

 

 

 

551

Pramonės g. 26

Šalia "Sanitex"

 

 

 

 

 

 

552

Šarūno g. (šalia Šarūno g. 12)

-

 

 

 

 

 

 

553

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 88)

-

 

 

 

 

 

 

554

Gegužių g. (šalia Gegužių g. 49)

-

 

 

 

 

 

 

555

A. Mickevičiaus g. (šalia A. Mickevičiaus g. 19)

-

 

 

 

 

 

 

556

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 17B)

-

 

 

 

 

 

 

5575

Serbentų g. - Pelkių g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

558

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 6I)

-

 

 

 

 

 

 

559

Smėlio g. (šalia Smėlio g. 2)

-

 

 

 

 

 

 

5603

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 3)

-

 G-881

 

 

 

 

 A-528

561

V. Bielskio g. - Marijampolės g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

562

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 18A)

-

 

 

 

 

 

 

563

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 274)

-

 

 

 

 

 

 

564

Dainų g. - Aido g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

565

Pramonės g. 26

Šalia "Sanitex"

 

 

 

 

 

 

566

Birutės g. - Panevežio g.

-

 

 

 

 

 

 

5673

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 274)

-

 

 

 

 

 

 

568

Vairo g. (šalia Vairo g. 6)

-

 

 

 

 

 

 

569

Pakruojo g. (šalia  Pakruojo g. 38)

-

 

 

 

 

 

 

570

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

571

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

572

J. Basanavičiaus g. (šalia J. Basanavičiaus g. 16A)

-

 

 

 

 

 

 

5735

Serbentų g. (šalia Serbentų g. 9B)

-

 

 

 

 

 

 

574

Išradėjų g. (šalia Išradėjų g. 5)

-

 

 

 

 

 

 

5753

Serbentų g. - Pramonės g. sankirta

-

 G-881

 

 

 

 

 A-528

576

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 125)

-

 

 

 

 

 

 

577

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 12A)

-

 

 

 

 

 

 

578

Tilžės g. (šalia Tilžės g. 3)

-

 

 

 

 

 

 

579

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 9B)

-

 

 

 

 

 

 

580

Šilutės g. (šalia Šilutės g. 7)

-

 

 

 

 

 

 

581

Aušros al. - M. Valančiaus g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

582

Pramonės g. 26

Šalia "Sanitex"

 

 

 

 

 

 

583

Vilniaus g. (tarp Vilniaus g. 74-72A)

-

 

 

 

 

 

 

584

Verduliukų g. - Pagėgių g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

585

Pramonės g. - Metalistų g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

586

Dubijos g. (šalia S. Daukanto g. 4)

-

 

 

 

 

 

 

587

Dvaro g. (šalia Dvaro g. 144A)

-

 

 

 

 

 

 

588

Ragainės g. - Rėkyvos g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

589

S. Daukanto g. - Dubijos g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

590

J. Basanavičiaus g. (šalia J. Basanavičiaus g. 156)

-

 

 

 

 

 

 

591

Išradėjų g. (šalia Išradėjų g. 5)

-

 

 

 

 

 

 

592

Dubijos g. (šalia Dubijos g. 18A)

-

 

 

 

 

 

 

593

Gamybos g. (šalia Gamybos g. 3)

-

 

 

 

 

 

 

594

Ragainės g. (šalia Ragainės g. 73C)

-

 G-3340

 

 

 

 

 

595

Ragainės g. - Rėkyvos g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

596

šalia J. Basanavičiaus g. 101B

-

 

 

 

 

 

 

597

Žemaitės g. (šalia Žemaitės g. 96P)

-

 

 

 

 

 

 

598

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

599

Dubijos g. (šalia Gumbinės g. 33C)

-

 

 

 

 

 

 

600

S. Daukanto g. (šalia S. Daukanto g. 47)

-

 

 

 

 

 

 

601

P. Višinskio g. (šalia P. Višinskio g. 26)

-

 

 

 

 

 

 

602

Pakruojo g. (šalia Pakruojo g. 28)

-

 

 

 

 

 

 

603

Vairo g. (šalia Vairo g. 6)

-

 

 

 

 

 

 

604

Gegužių g. (šalia Gegužių g. 65)

-

 

 

 

 

 

 

605

Architektų g. - Gardino g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

606

Kanapių g. (šalia Kanapių g. 1D)

-

 

 

 

 

 

 

607

Pramonės g. (šalia Pramonės g. 4A)

-

 

 

 

 

 

 

608

Vairo g. (šalia Vairo g. 26)

-

 

 

 

 

 

 

609

P. Cvirkos g. - Tilžės g. sankirta

-

 

 

 

 

 

 

610

Varpo g. (šalia Varpo g. 34)

-

 

 

 

 

 

 

611

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 2A)

-

 

 

 

 

 

 

612

Sodo g. (šalia Sodo g. 35D)

-

 

 

 

 

 

 

613

Vairo g. (šalia Vairo g. 22)

-

 

 

 

 

 

 

614

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 223)

-

 

 

 

 

 

 

6155

Nuklono g. (šalia Nuklono g. 3)

-

 

 

 

 

 

 

6161

Užmiesčio g. (šalia Užmiesčio g. 2)

-

 

 

 

 

 

 

617

Dubijos g. (tarp Dubijos g. 44A-44H)

-

 

 

 

 

 

 

6185

Serbentų g. (šalia Pabalių g. 66)

-

 

 

 

 

 

 

619

Birutės g. - Panevežio g.

-

 

 

 

 

 

 

620

Pakruojo g. (šalia  Pakruojo g. 38)

-

 

 

 

 

 

 

621

Daubos g. (šalia Daubos g. 1C)

-

 

 

 

 

 

 

622

Žvyro g. (šalia Žvyro g. 30)

-

 

 

 

 

 

 

623

Pailių g. (šalia Gegužių g. 94)

-

 G-2718

 

 

 

 

 

624

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 8)

-

 

 

 

 

 

 

625

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 10)

-

 

 

 

 

 

 

626

Pakruojo g. (šalia  Pakruojo g. 38)

-

 

 

 

 

 

 

627

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 6A)

-

 

 

 

 

 

 

628

J. Basanavičiaus g. (šalia J. Basanavičiaus g. 168)

-

 

 

 

 

 

 

629

Aukštoji g. (Aukštoji g. - P. Lukšio g. sankirta)

-

 

 

 

 

 

 

630

J. Basanavičiaus g. (šalia J. Basanavičiaus g. 63)

-

 

 

 

 

 

 

631

Metalistų g. (šalia Metalistų g. 3)

-

 

 

 

 

 

 

632

Vilniaus g. (šalia Vilniaus g. 100)

-

 

 

 

 

 

 

6333

Gegužių g. - Tilžės g. sankirta

-