Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Kaip tapti valstybės tarnautoju

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos karjeros valstybės tarnautojų konkursus (toliau – konkursai) centralizuotai vykdo Viešojo valdymo agentūra prie Vidaus reikalų ministerijos. Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų atranką decentralizuotai organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracija.
Pagal naująją – centralizuotą – valstybės tarnautojų atrankos sistemą atskiras išankstinis bendrųjų gebėjimų patikrinimas nebus atliekamas. Bendrieji gebėjimai ir kompetencijos tikrinami vertinimo atrankos komisijoje metu.
Pasikeitė pretendentų į įstaigų vadovų pareigas atranka. Tik jiems taikomas vadovavimo gebėjimų patikrinimo kompleksinis vertinimas.

Kandidatavimas į valstybės tarnybą vyksta elektroninėje erdvėje. Tam reikia:

1. Susikurti vartotojo paskyrą.
2. Pateikti prašymą.
3. Pasitikrinti užsienio kalbos mokėjimą, jei į pretenduojamas pareigas yra nustatytas toks reikalavimas.
4. Dalyvauti konkurse.

Detalią informaciją kaip vyksta centralizuota valstybės tarnautojų atranka galima rasti Viešojo valdymo agentūros prie Vidaus reikalų ministerijos puslapyje www.vva.gov.lt skyriuose: „Konkursų organizavimas“   ir Valstybės tarnautojų atranka - „Atmintinė asmenims pretenduojantiems į valstybės tarnautojo pareigas centralizuotai vykdomuose  konkursuose ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankose“.

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius nustato Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2019 m. sausio 11 d. kolektyvinės sutarties Nr. SŽ-21 priedas „Šiaulių miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas“, patvirtintas 2023 m. gruodžio 29 d.

Valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro:

  1. pareiginė alga (nustatoma iš darbo apmokėjimo sistemoje pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo);
  2. priemokos (už pavadavimą, kai raštu pavedama atlikti ir kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas ir už papildomų užduočių atlikimą, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai vykdomos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos). Priemoka negali būti mažesnė kaip 10 procentų ir didesnė kaip 60 procentų pareiginės algos);
  3. priedas (už stažą valstybės tarnyboje – vienas procentas pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 20 procentų);
  4. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų.