Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiauliečio kortelė

Sveiki atvykę į projekto „Gyventojų kortelės integravimas į teikiamų paslaugų valdymą Jelgavos ir Šiaulių savivaldybėse“, e-Card, LLI-152 rezultatų skiltį

Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti viešųjų paslaugų, teikiamų miesto gyventojams, veiksmingumą ir administravimą, stiprinti savivaldybių institucijų ir struktūrų pajėgumus, taip pat didinti gyventojo kortelės panaudojimą Jelgavoje ir Šiauliuose, įskaitant gyventojo kortelės paslaugų centralizavimą ne tik savivaldybėse, bet ir užtikrinant galimybę jos paslaugomis naudotis pasienio regione.

 Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

Siekiant įgyvendinti programos tikslus, projektas prisidėjo prie tvarios ir darnios socialinės-ekonominės aplinkos augimo Žiemgalos regione. Centralizuojant viešųjų paslaugų administravimą, gerinant teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumą ir efektyvumą, gerinant vietos gyventojų gyvenimo kokybę, Jelgava ir Šiauliai siekė tapti konkurencingais, patraukliais gyventi ir dirbti miestais.

Projekto partneriai:

 1. Vadovaujantysis partneris – Jelgavos miesto savivaldybė (Latvija).
 2. Projekto partneris – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Bendrieji projekto tikslai:

 1. Plėtoti ir gerinti savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų procesus, diegiant informacinių technologijų sprendimus, skirtus elektroninių paslaugų optimizavimui.
 2. Didinti gyventojų, naudojančių savivaldybės teikiamas elektronines paslaugas arba gyventojo kortelę, skaičių, užtikrinant teikiamų elektroninių paslaugų atitiktį gyventojų poreikiams ir teikiamų paslaugų prieinamumą.  
 3. Integruoti gyventojams teikiamas bendrąsias paslaugas Šiaulių ir Jelgavos miestuose. Netoliese esantys miestai suinteresuoti galimu bendru gyventojo kortelės naudojimu abiejuose miestuose teikiant tam tikras elektronines paslaugas.
 4. Plėtoti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp savivaldybių ir gyventojų, tobulinant bendras gyventojų kortelės teikiamų paslaugų galimybes.   

Bendras projekto biudžetas – 584 230,24 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 496 595,70 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017-04-03 iki 2020-12-30.

Projekto rezultatai:

 • 2017 m. atliktas pasitenkinimo Šiaulių miesto e-bilieto ir e-pažymėjimo paslaugomis tyrimas ( tyrimo ataskaita čia ).
 • 2018 m. organizuotas atlikto tyrimo pristatymas Šiaulių miesto bendruomenei ( pristatymas čia ).
 • 2019 m. parengta Šiaulių – išmanaus miesto – koncepcija (dokumentą parsisiųsti galima čia ).
 • 2020 m. paruoštas Išmanus gyventojų ir paslaugų registras, kurio pagalba Šiaulių ir Jelgavos miesto gyventojams gali būti suteikiamos įvairios nuolaidos, kuriomis pasinaudoti galima per projekto metu sukurtas mobiliąsias programėles.
 • 2020 m. Šiaulių miesto gyventojams parengta mobilioji programėlė „Šiauliai“ (parsiųsti galima iš Google Play arba App Store).
 • Nuo 2021 m. Šiaulių miesto gyventojai gali naudotis virtualia gyventojo kortele – Šiauliečio savitarnos svetaine siauliai.lt

 

Informacinis klipas apie svarbiausius projekto rezultatus:

Mobiliosios programėlės naudojimo instrukcija pateikiama  čia 

Šiauliečio savitarnos svetainės naudojimo instrukcija pateikiama  čia 

Elektroninė projekto brošiūra pateikiama  čia. 

Elektroninė projekto brošiūra anglų kalba pateikiama  čia. 

 Projekto rezultatų testavimo ataskaita pateikiama  čia. 

Projekto rezultatų testavimo ataskaitos apibendrinimas anglų kalba pateikiamas čia.