Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Paskaitų - koncertų ciklas „Kantičkos lietuviškos“

2021-06-18

19:00

(po vakaro Mišių) Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

Kantičkos – nykstančios giesmių knygos

Žodynuose aiškinama, kad kantička vadinama giesmių knyga. „Kantičkinis“ giedojimas buvo savita, ilgalaikė lietuvių tautos tradicija. XIX a. jų redagavimu ir leidyba rūpinosi kunigas Vincentas Valmikas, 1855 m. jis išleido „Kantičkas žemaitiškas“, o jas pataisė ir papildė vyskupas Motiejus Valančius – jo redaguotą giesmyną kaimuose galima aptikti iki šiol. Kantičkos tapo lietuviškos Katalikų Bažnyčios liaudies giedojimo pagrindu.

Choro „Polifonija“ dirigento Povilo Vanžodžio inicijuotas projektas „Kantičkos lietuviškos“ orientuotas į mūsų tautos religinės muzikos paveldo atlikimo tradicijų gaivinimą, išsaugojimą ir profesionalų modifikavimą, pakylėjant į aukštesnį meninį lygį. Nežiūrint to, kad toks giedojimas lietuviams buvo labai svarbus, lydėdavo visą gyvenimą, šiandien jis nyksta ir jo išlikimo problema tampa vis aktualesnė. Liaudyje populiarių kantičkų tekstai būdavo užrašomi, o natos popieriuje nefiksuotos: melodinės slinktys perduodamos iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą ir vis mažėja jas žinančiųjų.

Choras „Polifonija“ aktyviai propaguoja profesionaliai atliekamą bažnytinę muziką. O šis projektas bus išskirtinis: inovatyvūs akustiniai sprendimai, šiuolaikiškos Mantauto Krukausko aranžuotės senosioms giesmėms suteiks naujo skambesio, padės giliau suvokti mūsų tautos dvasingumą, žodžių daugiaprasmiškumą. Neįprastas kantičkų pateikimas, koreliuojant elektroniką (sferinio garso dolby surround efektus ir kt.) su gyvu atlikimu, klausytojams suteiks unikalią galimybę mėgautis muzika jos apsupty.

Ypatingos edukacinės vertės projektui suteiks Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriaus kun., relig. m. mgr., eduk. m. dr. Sauliaus Stumbros dalyvavimas renginiuose. Gilinęsis į liaudiško giedojimo subtilybes, muzikos magistro laipsnį apgynęs ir disertaciją parašęs kunigas sėkmingai darbuojasi ir Klaipėdos universitete, savo muzikines žinias perteikdamas akademiniam jaunimui.

Bus surengti tik du šio projekto koncertai. Šiauliečių ir miesto svečių lauksime birželio 18 d. (penktadienį) 19 val. (po vakaro Mišių) Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, o tuos, kuriems kils noras savaitgaliui ištrūkti iš miesto ir pasimėgauti ne tik unikalia muzika, bet ir Kurtuvėnų regioninio parko grožybėmis bei siūlomomis pramogomis, kviečiame susitikti birželio 19 d. (šeštadienį) 19 val. Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje.

 

---

Paskaitų - koncertų ciklas KANTIČKOS LIETUVIŠKOS

Bus surengti tik du šio projekto koncertai. Šiauliečių ir miesto svečių lauksime birželio 18 d. (penktadienį) 19 val. (po vakaro Mišių) Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, o tuos, kuriems kils noras savaitgaliui ištrūkti iš miesto ir pasimėgauti ne tik unikalia muzika, bet ir Kurtuvėnų regioninio parko grožybėmis bei siūlomomis pramogomis, kviečiame susitikti birželio 19 d. (šeštadienį) 19 val. Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje.

Koncertai nemokami

Valstybinis choras „Polifonija“ (Meno vadovas ir vyr. dirigentas Linas Balandis)

Lektorius kun. doc. dr. Saulius Stumbra

Aranžuotės ir elektronikos efektai Mantauto Krukausko

Dirigentas Povilas Vanžodis

Koncertai nemokami

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

*Dėl susiklosčiusios nepalankios epidemiologinės situacijos, organizatoriai pasilieka teisę keisti renginių datas.

Organizatorius - KĮ Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“