Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Dokumentų formų pavyzdžiai

Nuo 2020 m. sausio 1 d. pradėjo galioti naujos Dokumentų rengimo taisyklės (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a02b5ce0c96f11e9929af1b9eea48566), kuriose  dokumentų, išskyrus teisės aktus, rengimo reikalavimai labai supaprastinti. Tačiau, anot šių taisyklių rengėjų, naudojamų dokumentų formų keisti nereikia – galima ir toliau naudotis turimomis.

Teisės aktai rengiami vadovaujantis atnaujintomis ir nuo 2021 m. lapkričio 19 d. pradėjusiomis galioti Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463426/asr).

 

Informaciją rengia Aušrinė Rinkevičienė, Kultūros skyriaus kalbos tvarkytoja (vyr. specialistė) tel. (8 41) 596 219