Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Komisijos

Antikorupcijos komisija

 Patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės 2023 m. birželio 8 d. 
Tarybos sprendimu  Nr. T-292

Nariai:

 • Vladas Artūras Balsys – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys  - pirmininkas
 • Jonas Bartkus – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Gediminas Beržinis Beržinskas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Diana Cibulskienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys - pirmininko pavaduotoja
 • Egidijus Jankauskas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Vytautas Juškus – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Violeta Laugalienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Gintautas Lukošaitis – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Justas Niauronis – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Juozas Pabrėža – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;         
 • Nijolė Prascevičienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Antanas Sireika – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Gintautas Sitnikas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Stasys Trijonis – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Edvardas Žakaris – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Aurimas Žvinys – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys.

Antikorupcijos komisijos sekretoriumi paskirtas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo (vyriausioji specialistė) Jolita Naudžiūnaitė-Janišauskienė, tel.: +370 41 509 577, el. p. .

Komisijos pirmininko (-ės) nepriekaištingos reputacijos atitikties deklaracija

Komisijos pirmininko (-ės) nepriekaištingos reputacijos atitikties deklaracija. 

 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI 

2023 METŲ ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

2022 METŲ ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIŲ INFORMACINĖS PAŽYMOS:

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2018-2021 m. POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ IŠRAŠAI