Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Komisijos

Antikorupcijos komisija

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. kovo 5 d. Nr. T-84

 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA:

 • Jonas Bartkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Gediminas Beržinis Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Vytautas Juškus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Vytautas Kabaila, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ atstovas;
 • Gintautas Lukošaitis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Zakiras Medžidovas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Virginija Remeikienė, Šiaulių apskrities ir miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė;         
 • Jolanta Rumbinienė, Rėkyvos seniūnijos Bačiūnų seniūnaitė;
 • Pranciškus Trijonis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Albina Venciuvienė, Medelyno seniūnijos Skroblų–Eglyno seniūnaitė.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A-940 Antikorupcijos komisijos sekretoriumi paskirtas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Indrė Šležienė, tel. Nr.  + 370 658 85 075, el. p. indre.sleziene@siauliai.lt

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

2022 METŲ ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIŲ INFORMACINĖS PAŽYMOS:

2022 m. birželio 28 d. Antikorupcijos komisijos posėdžio informacinė pažyma

2022 m. gegužės 24 d. Antikorupcijos komisijos posėdžio informacinė pažyma

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2018-2021 m. POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ IŠRAŠAI