Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Darbo grupės

 • pirmininkas – Justinas Švėgžda, Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjas;
 • sekretorė – Rasa Macienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyr. specialistė;
 • nariai:
  Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovas;
  Martynas Šiurkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovas;
  Pranciškus Trijonis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, frakcijos „Už Šiaulius“ atstovas;
  Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktorė;
  Asta Lesauskienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė;
  Virgilijus Statkus – Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento direktorius.

 

Darbo grupės sudėtis:

 • darbo grupės pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
 • pirmininko pavaduotojas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; 
 • sekretorė - Vida Lašinienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;
 • nariai:
  Evaldas Danilovas, Lietuvos žemės savininkų sąjungos Šiaulių skyriaus tarybos pirmininkas;
  Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;
  Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
  Aistė Petkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus l. e. vedėjo pareigas;
  Violeta Rudminienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė;
  Arūnas Rupšys, Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas, UAB „Ruvera“ direktorius;
  Kristina Vaičekauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė.
 • Nario teisėmis darbo grupėje dalyvaujantys Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariai:
  Rimundas Domarkas;
  Rima Juškienė.

Komisijos sudėtis:

 • pirmininkas – Virgilijus Statkus, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
 •  sekretorė - narė – Eglė Virbukienė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
 •  nariai:
  Gintarė Juškienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
  Viktorija Palčiauskienė, Savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja;
  Vitalijus Matuzas, Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
  Janina Noraitienė, Savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė;
  Mindaugas Bezaras, Savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;
  Linas Grikšas, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  Dainora Vasiliauskienė, Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;
  Marijus Macis, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos skyriaus viršininkas;
  Virginijus Jakubonis, UAB ,,Šiaulių vandenys“  Technikos direktoriaus pavaduotojas;
  Inga Leipusaitė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Šiaulių skyriaus vadovė.

 

Darbo grupės nuostatai

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. A-574
(2021 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. A-13695 redakcija)

 

Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtis:

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos, informacijos valdymo grupė:

 • vadovas – Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus patarėjas;
 • nariai:
  – Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos II-osios komandos viršininkas;
  – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus viršininkas;
  – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento vyresnysis patarėjas.

Materialinio techninio aprūpinimo grupė:

 • vadovas – Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas;
 • nariai:
  –  Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas;
  – Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas;
  – Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  – Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  – Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus patarėjas;
  – Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojas (Sveikatos skyriaus vedėjas);
  – Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjas;
  – UAB ,,Busturas“ generalinis direktorius.

Visuomenės informavimo, administravimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:

 • vadovas – Savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių koordinatorius (vyriausiasis specialistas);
 • nariai:
  – Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato mero patarėjas;
  – Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir  e. paslaugų poskyrio vedėjas;
  – Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Informacinių technologijų poskyrio vyriausiasis specialistas;
  – BĮ Šiaulių miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorius.

 

 Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai

 

 

 

Daugiau informacijos
Tel. (8 41) 383 428

 

Darbo grupės sudėtis:

 • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
 • nariai:
  Arnas Ilgauskas, Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjas;
  Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir finansų skyriaus vedėja;
  Danutė Kuprienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėja;
  Viktorija Palčiauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja.“.

Darbo grupės sudėtis:

 • Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoja (darbo grupės pirmininkė);
 • Irmantas Chrimlis, akcinės bendrovės „Rėkyva“ generalinis direktorius;
 • Kąstytis Čechavičius, Šiaulių aplinkosaugininkas-ekspertas;
 • Almantas Gajauskas, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos viršininkas;
 • Alvydas Laužikas, akcinės bendrovės „Rėkyva“ direktorius;
 • Audronius Ribikauskas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnijos seniūnas;
 • Zenonas Sabalys, Šiaulių miesto garbės pilietis;
 • Eglė Bružienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja.“