Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Tarybos

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-388

 

Tarybos sudėtis:

 • Gediminas Beržinis-Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Rimundas Domarkas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Mykolas Dromantas, VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegijos direktorius;
 • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Aurelija Jankienė, asociacijos „Minties bitės“ prezidentė;
 • Asta Jaseliūnienė, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro direktorė;
 • Juozas Pabrėža, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Rolanda Petronienė, asociacijos Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkė;
 • Vida Pociuvienė, asociacijos Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos prezidentė;
 • Eglė Šimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Medelyno seniūnė;
 • Irena Vasinauskaitė, asociacijos Šiaulių miesto Sąjūdžio pirmeivių klubo pirmininkė;
 • Jurgita Vorevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė).

Šiaulių miesto savivaldybės  nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai

Darbo reglamentas

Posėdžių protokolai 

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2021 m. gegužės 6  d. sprendimu Nr. T-183

Tarybos sudėtis:

 • Svajūnas Ambrazas, sporto klubo „S-Sportas“ narys;
 • Jurgis Čepulis, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys;
 • Gintaras Jasiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjas;
 • Deimantas Jusys, Šiaulių miesto neįgaliųjų sporto klubo ,,Šiaulietis“ prezidentas;
 • Irmantas Kukulskis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Arūnas Rupšys, Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas;
 • Aivaras Strockis, Šiaulių sporto centro „Dubysa“ direktorius;
 • Mindaugas Šerepka, Šiaulių teniso akademijos direktorius;
 • Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
 • Irena Vidžiūnienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė.

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2022 m. birželio 2 d.  sprendimu Nr. T-259

Tarybos sudėtis:

 • Vygintas Ališauskas, Šiaulių miesto neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vadovų atstovas, Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos direktorius;
 • Renata Bilbokaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė;
 • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas;
 • Ramutė Gaučaitė, Šiaulių miesto tėvų aktyvo atstovė;
 • Edita Grigaliauskienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Strateginės plėtros vadovė;
 • Ieva Grušaitė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ atstovė;
 • Nedas Jurgaitis, Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus pavaduotojas;
 • Auksė Kravčenkienė, Šiaulių miesto metodinių būrelių pirmininkų susivienijimo atstovė;
 • Gedas Meškūnas, Šiaulių miesto tėvų aktyvo atstovas;
 • Edita Minkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja;
 • Eglė Ivanauskaitė-Rimšė, Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus atstovė, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ ir „Žilvitis“ direktorė;
 • Goda Samalionytė, Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė;
 • Kęstutis Šaltis, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus pirmininkas, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos ir Šiaulių menų mokyklos direktorius;
 • Vilma Tubutienė, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro direktorė;
 • Daiva Rozgaitė-Udrienė, Šiaulių švietimo profesinių sąjungų susivienijimo, Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė.

 

Tarybos sudėtis:

 • Malik Agamalijev, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Virgilijus Balčius, asociacijos Dainų mikrorajono bendruomenės pirmininkas;
 • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Povilas Gečas, asociacijos Šiaulių centro bendruomenės pirmininkas;
 • Rima Gečienė, asociacijos Aido bendruomenės pirmininkė;
 • Edvardas Kuvikas, asociacijos Aukštabalio bendruomenės pirmininkas;
 • Vida Pociuvienė, asociacijos Šiaulių bendruomenės pirmininkė;
 • Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Saulius Stasiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Eglė Šimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Medelyno seniūnė;
 • Asta Švedienė, asociacijos Šimšės bendruomenės pirmininkė;
 • Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnijos vyriausioji specialistė.
 
 

Bendruomeninių organizacijų tarybos darbotvarkės skelbiamos /news/category/bendruomenines-veiklos-naujienos.

Bendruomeninių organizacijų tarybos protokolai:

2019 m.
2020 m.
2021 m. 
2022 m. 

Patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės mero
2021 m. lapkričio 9 d. potvarkiu Nr. M-49

Tarybos sudėtis:

 • Artūras Visockas (pirmininkas), Šiaulių miesto savivaldybės meras;
 • Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;
 • Arūnas Rupšys, Šiaulių pramoninkų asociacijos viceprezidentas;
 • Denis Michalenko, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas;
 • Giedrė Mendoza Herrera, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
 • Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Mindaugas Valantinas, Šiaulių miesto jaunimo organizacijos „Apskritasis stalas” pirmininkas; 
 • Rima Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
 • Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoja.

 

KULTŪROS TARYBOS SUDĖTIS

 

 • Nijolė Prascevičienė, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė;
 • Daina Kinčinaitienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;
 • Vaidotas Janulis, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto profesorius;
 • Gintautas Gascevičius, VšĮ „Rimti veidai“ direktorius;
 • Deimantė Bačiulė, Šiaulių kultūros centro direktorė;
 • Virginijus Kinčinaitis, Šiaulių dailės galerijos direktoriaus pavaduotojas;
 • Bronius Maskuliūnas, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius;
 • Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius;
 • Šarūnas Sabaliauskas, architektas;
 • Laima Kelmelienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė;
 • Bronislovas Rudys, Lietuvos dailininkų sąjungos „Šiaulių dailininkų organizacija“ pirmininkas.

 

Tarybos sudėtis:

 

 • pirmininkas – Artūras Visockas, Šiaulių miesto savivaldybės meras;
 • pirmininko pavaduotoja – Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoja;
 • sekretorė – Rasa Macienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyr. specialistė;
 • nariai:
  Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  Rimundas Domarkas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovas;
  Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovas;
  Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
  Vytis Lembutis, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas;
  Gintautas Lukošaitis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, frakcijos „Dirbame miestui“ atstovas;
  Denis Michalenko, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, frakcijos „Už Šiaulius“ atstovas;
  Alvydas Stulpinas, Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas;
  prof. dr. Renata Bilbokaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė;
  Raimondas Šukys, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikossocialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktorius.

 

 

 STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

Patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 1 d. sprendimu Nr. T-335

Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis:

 • Malikas Agamalijevas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Lina Augytė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistė (vyriausioji specialistė);
 • Gediminas Beržinis Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Augustė Gočelkytė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;
 • Ieva Grušaitė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;
 • Andrius Kvedaras, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas;
 • Aurimas Lankas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Goda Samalionytė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;
 • Roberta Stonkutė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;
 • Justinas Švėgžda, Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjas;
 • Žygimantas Ruškys, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narys;
 • Mindaugas Valantinas, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narys.

 

Jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarką nustato, nuostatus ir sudėtį tvirtina Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

Jaunimo reikalų tarybos tikslai yra šie:

 • nagrinėti savivaldybėje su jaunimo politika susijusius klausimus;
 • teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų rengimo;
 • stiprinti savivaldybės institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su jaunimu ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis.

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-145,
2020-12-22 T-482 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

 •  Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 •  Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 •  Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 •  Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 •  Viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja, Darbo tarybos paskirta atstovė.

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-145,
2020-12-22 T-482 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

 • Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Šiaulių centro poliklinikos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, Lietuvos gydytojų sąjungos Kelmės filialo paskirta atstovė.

 

Patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2019 m. liepos 4 d. Nr. T-277,

2020 m. gegužės 7 d. Nr. T-144,
2021 m. gruodžio 2 d. Nr. T-462 pakeitimai

 

Tarybos sudėtis:

 • nariai:
  • Šiaulių miesto savivaldybės atstovai:
   • Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
   • Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
   • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
   • Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
   • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (Sveikatos skyriaus vedėja);
   • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovai:
   • biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
   • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento mentorius;
   • viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos direktorius;
   • Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas;
   • Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos fakulteto Biomedicinos mokslų katedros vedėja;
   • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento patarėja;
  • Šiaulių miesto savivaldybės visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovai:
   • Šiaulių kultūros bendruomenės narė;
   • vaistinės „Valerijonas“ direktorė;
   • Lietuvos gydytojų sąjungos Šiaulių skyriaus tarybos narė;
   • Šiaulių miesto moterų krūties patologijos asociacijos „Salvia“ pirmininkė;
   • Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos narė;
   • Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo „Aukuras“ narė.
   

 Šiaulių miesto bendruomenės sveikatos tarybos nuostatai

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-145,
2020-12-22 T-482 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

 • Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro informatikos specialistas, Darbo tarybos paskirtas atstovas.

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos
2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-145,
2020-12-22 T-482 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

 • Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties skubios medicinos pagalbos slaugos specialistė, Šiaulių greitosios medicinos pagalbos profesinės sąjungos paskirta atstovė.

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-145,
2022-05-05 T-190 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

 • Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro bendrosios praktikos slaugytoja ir gydomojo masažo specialistė, Darbo tarybos paskirta atstovė.