Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Tarybos

Patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės mero
2023-07-05 potvarkiu Nr. M-568 

Tarybos sudėtis:

 • Saulius Stasiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Vilius Puronas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Mantas Antanavičius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;
 • Daina Kinčinaitienė, Kultūros skyriaus vedėja;
 • Gintaras Jasiūnas, Sporto skyriaus vedėjas;
 • Aistė Petkuvienė, Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja;
 • Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius;
 • Rūta Gilaitienė, uždarosios akcinės bendrovės „Rūta“ direktorė;
 • Žydrė Gavelienė, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė;
 • Virginija Latvėnienė, Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytoja;
 • Odeta Valungevičienė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos narė, uždarosios akcinės bendrovės „Gretvėja“ atstovė;
 • Daiva Grikšienė, Lietuvos marketingo asociacijos Šiaulių skyriaus narė;
 • Rūta Stankuvienė, Šiaulių turizmo informacijos centro direktorė;

Nevyriausybinių organizacijų taryba

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T-271

 

Tarybos sudėtis:

 • Vygintas Ališauskas, Šiaulių miesto neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vadovų atstovas, Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos direktorius;
 • Renata Bilbokaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė;
 • Malik Agamalijev, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas;
 • Ramutė Gaučaitė, Šiaulių miesto tėvų aktyvo atstovė;
 • Edita Grigaliauskienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Strateginės plėtros vadovė;
 • Ieva Grušaitė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ atstovė;
 • Nedas Jurgaitis, Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus pavaduotojas;
 • Auksė Kravčenkienė, Šiaulių miesto metodinių būrelių pirmininkų susivienijimo atstovė;
 • Gedas Meškūnas, Šiaulių miesto tėvų aktyvo atstovas;
 • Edita Minkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja;
 • Eglė Ivanauskaitė-Rimšė, Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus atstovė, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ ir „Žilvitis“ direktorė;
 • Goda Samalionytė, Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė;
 • Kęstutis Šaltis, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus atstovas, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktorius;
 • Vilma Tubutienė, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro direktorė;
 • Daiva Rozgaitė-Udrienė, Šiaulių švietimo profesinių sąjungų susivienijimo, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė.

 

Bendruomeninių organizacijų taryba

Patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės mero

2023-08-16 potvarkiu Nr. M-742 

Tarybos sudėtis:

 • Artūras Visockas (pirmininkas), Šiaulių miesto savivaldybės meras;
 • Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;
 • Alvydas Stulpinas, Šiaulių pramoninkų asociacijos tarybos narys – garbės prezidentas;
 • Roma Janušonienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
 • Justinas Švėgžda, Šiaulių miesto savivaldybės vicemeras;
 • Jonas Bartkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Rima Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
 • Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
 • Arminas Stočkus, Šiaulių miesto jaunimo organizacijos „Apskritasis stalas” pirmininkas.

KULTŪROS TARYBOS SUDĖTIS

 

 • Nijolė Prascevičienė, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė;
 • Daina Kinčinaitienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;
 • Vaidotas Janulis, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto profesorius;
 • Gintautas Gascevičius, VšĮ „Rimti veidai“ direktorius;
 • Deimantė Bačiulė, Šiaulių kultūros centro direktorė;
 • Virginijus Kinčinaitis, Šiaulių dailės galerijos direktoriaus pavaduotojas;
 • Bronius Maskuliūnas, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius;
 • Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius;
 • Šarūnas Sabaliauskas, architektas;
 • Laima Kelmelienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė;
 • Bronislovas Rudys, Lietuvos dailininkų sąjungos „Šiaulių dailininkų organizacija“ pirmininkas.

 

Tarybos sudėtis:

 

 • pirmininkas –Artūras Visockas, Šiaulių miesto savivaldybės meras;
 • pirmininko pavaduotojas – Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkė;
 • sekretorė – Rasa Macienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyr. specialistė;
 • nariai:
  • Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • Jonas Bartkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Aurimas Žvinys, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
  • Vytis Lembutis, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas;
  • Gintautas Lukošaitis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Žydrūnas Grinius, Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas;
  • prof. dr. Renata Bilbokaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė;
  • Raimondas Šukys, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktorius.

 

 

STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 Patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
2023-07-13 sprendimu Nr. T-314

Tarybos sudėtis:

 • Malik Agamalijev – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Lina Augytė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė);
 • Gediminas Beržinis Beržinskas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Diana Cibulskienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
 • Augustė Gočelkytė – Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguota narė;
 • Egidijus Jankauskas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Dovydas Kaupys – Šiaulių menų mokyklos Atvirojo jaunimo centro vedėjas;
 • Simona Mickutė – Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguota narė;
 • Goda Samalionytė – Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguota narė;
 • Arminas Stočkus – Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguotas narys;
 • Aistė Roznytė – Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguota narė;
 • Mindaugas Valantinas – Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguotas narys.

 

Jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarką nustato, nuostatus ir sudėtį tvirtina Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

Jaunimo reikalų tarybos tikslai yra šie:

 • nagrinėti savivaldybėje su jaunimo politika susijusius klausimus;
 • teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų rengimo;
 • stiprinti savivaldybės institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su jaunimu ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis.

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2023-06-08 sprendimu Nr. T-277 

Tarybos sudėtis:

 • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Audronė Norkuvienė, viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja, Darbo tarybos paskirta atstovė.

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2023-06-08 sprendimu Nr. T-277 

Tarybos sudėtis:

 • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Virginija Juškienė, Šiaulių centro poliklinikos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, Lietuvos gydytojų sąjungos Kelmės filialo paskirta atstovė.

 

Patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2023 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. T-316

 

Tarybos sudėtis:

 • Šiaulių miesto savivaldybės atstovai:
  • Irina Barabanova – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
  • Gintaras Jasiūnas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjas;
  • Gintarė Juškienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Kristina Strupienė – laikinai einanti Savivaldybės gydytojos (vedėjos) pareigas;
  • Jovita Vičienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
  • Toma Vilutienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vedėja.
 • Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovai:
  • Simona Abromavičienė – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento direktorė;
  • Henrieta Garbenienė – biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
  • Vitalija Gerikienė – Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Biomedicinos mokslų katedros docentė;
  • Rolandas Kopūsta – viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojas chirurgas;
  • Mindaugas Maželis – viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos direktorius;
  • Dalia Miniauskienė – Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas.
 • Šiaulių miesto savivaldybės visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovai:
  • Lina Bagdonienė – asociacijos „Maži žingsneliai“ pirmininkė;
  • Rolandas Burkauskas – Lietuvos gydytojų sąjungos Šiaulių filialo pirmininko pavaduotojas;
  • Nijolė Pročkienė – Šiaulių miesto moterų krūties patologijos asociacijos „Salvia“ pirmininkė;
  • Audronė Rimkevičienė –  Šiaurės Lietuvos kolegijos neformaliojo ugdymo ir socialinės integracijos vadovė;
  • Jolanta Rumbinienė – Trečiojo amžiaus universiteto rektorė;
  • Zita Vaidilienė – Šiaulių Parkinsono draugijos pirmininkė.

 

 Šiaulių miesto bendruomenės sveikatos tarybos nuostatai

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2023-06-08 sprendimu Nr. T-277 

Tarybos sudėtis:

 • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Arvydas Urbonavičius, viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro informatikos specialistas, Darbo tarybos paskirtas atstovas.

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2023-06-08 sprendimu Nr. T-277 

Tarybos sudėtis:

 • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Ona Žymantienė, viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro bendrosios praktikos slaugytoja ir gydomojo masažo specialistė, Darbo tarybos paskirta atstovė.