Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Tarybos

Patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės mero
2023-07-05 potvarkiu Nr. M-568 

Tarybos sudėtis:

 • Saulius Stasiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Vilius Puronas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Mantas Antanavičius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;
 • Daina Kinčinaitienė, Kultūros skyriaus vedėja;
 • Gintaras Jasiūnas, Sporto skyriaus vedėjas;
 • Aistė Petkuvienė, Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja;
 • Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius;
 • Rūta Gilaitienė, uždarosios akcinės bendrovės „Rūta“ direktorė;
 • Žydrė Gavelienė, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė;
 • Virginija Latvėnienė, Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytoja;
 • Odeta Valungevičienė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos narė, uždarosios akcinės bendrovės „Gretvėja“ atstovė;
 • Daiva Grikšienė, Lietuvos marketingo asociacijos Šiaulių skyriaus narė;
 • Rūta Stankuvienė, Šiaulių turizmo informacijos centro direktorė;

Nevyriausybinių organizacijų taryba

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės Mero
2023 m. spalio 10 d. potvarkiu Nr. 980

Šiaulių miesto savivaldybės sporto tarybos sudėtis:

 • Irena Vidžiūnienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
 • Irmantas Kukulskis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjas;
 • Arūnas Rupšys, Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas;
 • Rolandas Gabrielaitis, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys ir UAB „Bodesa“ prezidentas;
 • Gintaras Jasiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjas;
 • Aivaras Strockis, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos direktorius ir Šiaulių sporto centro „Dubysa“ direktorius;
 • Paulius Viktoravičius, Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ direktorius;
 • Svajūnas Ambrazas, sporto klubo „S-Sportas“ narys;
 • Remigijus Bagdonas, Šiaulių miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubo „Perkūnas“ prezidentas.

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T-271

 

Tarybos sudėtis:

 • Vygintas Ališauskas, Šiaulių miesto neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vadovų atstovas, Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos direktorius;
 • Renata Bilbokaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė;
 • Malik Agamalijev, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas;
 • Ramutė Gaučaitė, Šiaulių miesto tėvų aktyvo atstovė;
 • Edita Grigaliauskienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Strateginės plėtros vadovė;
 • Ieva Grušaitė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ atstovė;
 • Nedas Jurgaitis, Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus pavaduotojas;
 • Auksė Kravčenkienė, Šiaulių miesto metodinių būrelių pirmininkų susivienijimo atstovė;
 • Gedas Meškūnas, Šiaulių miesto tėvų aktyvo atstovas;
 • Edita Minkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja;
 • Eglė Ivanauskaitė-Rimšė, Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus atstovė, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ ir „Žilvitis“ direktorė;
 • Goda Samalionytė, Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė;
 • Kęstutis Šaltis, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus atstovas, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktorius;
 • Vilma Tubutienė, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro direktorė;
 • Daiva Rozgaitė-Udrienė, Šiaulių švietimo profesinių sąjungų susivienijimo, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė.

 

Bendruomeninių organizacijų taryba

Patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės mero

2024-03-25 potvarkiu Nr. M-439

Tarybos sudėtis:

 • Artūras Visockas (pirmininkas), Šiaulių miesto savivaldybės meras;
 • Edita Grigaliauskienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų l.e.p. generalinė direktorė;
 • Alvydas Stulpinas, Šiaulių pramoninkų asociacijos tarybos narys – garbės prezidentas;
 • Roma Janušonienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
 • Justinas Švėgžda, Šiaulių miesto savivaldybės vicemeras;
 • Jonas Bartkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Rima Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
 • Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
 • Arminas Stočkus, Šiaulių miesto jaunimo organizacijos „Apskritasis stalas” pirmininkas.

KULTŪROS TARYBOS SUDĖTIS

 

 • Nijolė Prascevičienė, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė;
 • Daina Kinčinaitienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;
 • Vaidotas Janulis, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto profesorius;
 • Gintautas Gascevičius, VšĮ „Rimti veidai“ direktorius;
 • Deimantė Bačiulė, Šiaulių kultūros centro direktorė;
 • Virginijus Kinčinaitis, Šiaulių dailės galerijos direktoriaus pavaduotojas;
 • Bronius Maskuliūnas, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius;
 • Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius;
 • Šarūnas Sabaliauskas, architektas;
 • Laima Kelmelienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė;
 • Bronislovas Rudys, Lietuvos dailininkų sąjungos „Šiaulių dailininkų organizacija“ pirmininkas.

 

Tarybos sudėtis:

 

 • pirmininkas –Artūras Visockas, Šiaulių miesto savivaldybės meras;
 • pirmininko pavaduotojas – Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkė;
 • sekretorė – Rasa Macienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyr. specialistė;
 • nariai:
  • Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • Jonas Bartkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Aurimas Žvinys, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
  • Vytis Lembutis, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas;
  • Gintautas Lukošaitis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Žydrūnas Grinius, Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas;
  • prof. dr. Renata Bilbokaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė;
  • Raimondas Šukys, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktorius.

 

 

STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 Patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
2023-07-13 sprendimu Nr. T-314

Tarybos sudėtis:

 • Malik Agamalijev – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Lina Augytė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė);
 • Gediminas Beržinis Beržinskas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Diana Cibulskienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
 • Augustė Gočelkytė – Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguota narė;
 • Egidijus Jankauskas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Dovydas Kaupys – Šiaulių menų mokyklos Atvirojo jaunimo centro vedėjas;
 • Simona Mickutė – Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguota narė;
 • Goda Samalionytė – Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguota narė;
 • Arminas Stočkus – Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguotas narys;
 • Aistė Roznytė – Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguota narė;
 • Mindaugas Valantinas – Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguotas narys.

 

Jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarką nustato, nuostatus ir sudėtį tvirtina Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

Jaunimo reikalų tarybos tikslai yra šie:

 • nagrinėti savivaldybėje su jaunimo politika susijusius klausimus;
 • teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų rengimo;
 • stiprinti savivaldybės institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su jaunimu ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis.

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2023-06-08 sprendimu Nr. T-277 

Tarybos sudėtis:

 • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Audronė Norkuvienė, viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja, Darbo tarybos paskirta atstovė.

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2023-06-08 sprendimu Nr. T-277 

Tarybos sudėtis:

 • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Virginija Juškienė, Šiaulių centro poliklinikos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, Lietuvos gydytojų sąjungos Kelmės filialo paskirta atstovė.

 

Patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2023 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. T-316

 

Tarybos sudėtis:

 • Šiaulių miesto savivaldybės atstovai:
  • Irina Barabanova – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
  • Gintaras Jasiūnas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjas;
  • Gintarė Juškienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Kristina Strupienė – laikinai einanti Savivaldybės gydytojos (vedėjos) pareigas;
  • Jovita Vičienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
  • Toma Vilutienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vedėja.
 • Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovai:
  • Simona Abromavičienė – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento direktorė;
  • Henrieta Garbenienė – biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
  • Vitalija Gerikienė – Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Biomedicinos mokslų katedros docentė;
  • Rolandas Kopūsta – viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojas chirurgas;
  • Mindaugas Maželis – viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos direktorius;
  • Dalia Miniauskienė – Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas.
 • Šiaulių miesto savivaldybės visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovai:
  • Lina Bagdonienė – asociacijos „Maži žingsneliai“ pirmininkė;
  • Rolandas Burkauskas – Lietuvos gydytojų sąjungos Šiaulių filialo pirmininko pavaduotojas;
  • Nijolė Pročkienė – Šiaulių miesto moterų krūties patologijos asociacijos „Salvia“ pirmininkė;
  • Audronė Rimkevičienė –  Šiaurės Lietuvos kolegijos neformaliojo ugdymo ir socialinės integracijos vadovė;
  • Jolanta Rumbinienė – Trečiojo amžiaus universiteto rektorė;
  • Zita Vaidilienė – Šiaulių Parkinsono draugijos pirmininkė.

 

 Šiaulių miesto bendruomenės sveikatos tarybos nuostatai

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2023-06-08 sprendimu Nr. T-277 

Tarybos sudėtis:

 • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Arvydas Urbonavičius, viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro informatikos specialistas, Darbo tarybos paskirtas atstovas.

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2023-06-08 sprendimu Nr. T-277 

Tarybos sudėtis:

 • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Ona Žymantienė, viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro bendrosios praktikos slaugytoja ir gydomojo masažo specialistė, Darbo tarybos paskirta atstovė.