Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Komisijos

Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. A-1970
( Administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. A-562 redakcija)

Komisijos sudėtis:

 

 • Pirmininkas – Rimantas Musejukas, Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
 • sekretorė - narė – Vitalija Pelenienė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • nariai:
  Evaldas Gudžiūnas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  Diana Baronienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyresnioji specialistė;
  Rasa Biknienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
  Orinta Tamutienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
  Jūratė Sodienė, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
  Lina Lašinė, Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;
  Raimondas Šidlauskas, Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
  Eglė Šimkevičienė, Savivaldybės administracijos Medelyno seniūnijos seniūnė;
  Audronis Ribikauskas, Savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnijos seniūnas;
  Sonata Žiupsnienė, Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
  Dalia Vietienė, Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
  Aurelijus Koskas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės vadas;
  Tomas Jagutis, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos vyriausiasis specialistas;
  Povilas Balsys, Viešosios įstaigos „Šiaulių centro poliklinika“ kompiuterio tinklo administratorius.

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos nuostatai