Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Posėdžių klausimų archyvas  iki 2023-03-30

II DALIS

79. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-171
80. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kultūros tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-140
81. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-470 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turizmo tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-127
82. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Šiaulių miesto savivaldybei priklausančiose ir kitose nesuformuotose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-207, TSP-244NR
83. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo. Pranešėja – Jolita Franckevičienė. TSP-155
84. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-474 ,,Dėl Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos vedėjo metinės veiklos ataskaitos ir metinės vedėjo veiklos ataskaitos įvertinimo formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-125
85. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-110
86. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-111
87. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-310 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-109, TSP-247NR
88. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano pakeitimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-222
89.  Dėl Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-199  
90. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-376 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-200
91. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-201
92. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-496 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-202  
93. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto švietimo įstaigoms. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-115 
94. Dėl VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto perėmimo ir perdavimo pagal panaudos sutartį. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-120
95. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-158
96. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-395 „Dėl Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-160
97. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-80, TSP-163NR
98. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-79, TSP-162NR
99. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-83, TSP-161NR
100. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-169
101. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-177
102. Dėl pritarimo naujos redakcijos koncesijos sutarties projektui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-240, TSP-248NR
103. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį elektromobilį. Pranešėjas – Gytis Skurkis. TSP-176
104. Dėl Eduardo Bivainio atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-236
105.
Dėl Vinco Urbonavičiaus atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-237
106. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybėms“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-175
107. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojų skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-174
108. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-172
109. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vadovų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-173
110. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimą Nr. T-386 „Dėl Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-197
111.  Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-274 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-156
112. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Saugaus elgesio Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-59, TSP-164NR
113. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-411 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-58, TSP-165NR
114. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-436 „Dėl draudimo rūkyti Šiaulių miesto viešose vietose“ pakeitimo. Pranešėja – Rigita Tijūnaitienė. TSP-232

Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse teikimas

Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse teikimas

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

 

 

 

Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

 

 1. Dėl pritarimo Šiaulių turizmo informacijos centro 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Rūta Stankuvienė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-51
 2. Dėl pritarimo Šiaulių kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Deimantė Bačiulė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-52
 3. Dėl pritarimo Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – L. e. direktorės pareigas Deimantė Bačiulė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-54
 4. Dėl pritarimo Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Kristina Alseikė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-53
 5. Dėl pritarimo Šiaulių dailės galerijos 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Ernesta Šimkienė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-55
 6. Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Irena Žilinskienė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-56
 7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolierės Ingos Šimkūnaitės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-189
 8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-238
 9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-239
 10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-108
 11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-74
 12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl Žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-136
 13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-301 „Dėl Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-233, TSP-246NR
 14. Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Intelligent solar“ investicijų sutartį. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-235
 15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-231
 16. Dėl pritarimo pakeisti sutartis, sudarytas tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Busturas“. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-124
 17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Specialiųjų aviacijos saugumo užtikrinimo įsipareigojimų funkcijos, kurią vykdo savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-168
 18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-481 ,,Dėl Finansinės paramos skyrimo aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-101, TSP-216NR
 19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-122, TSP-215NR
 20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-106
 21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-107
 22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-217
 23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-218, TSP-241NR
 24. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-409 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, ir Savivaldybės valdomų įmonių atlyginimo už viešąsias ir administracines paslaugas dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-220
 25. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-219
 26. Dėl sutikimo / nesutikimo, kad uždaroji akcinė bendrovė „Unigames“ atidarytų ar steigtų lošimų organizavimo vietą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-221
 27. Dėl Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-157
 28. Dėl Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos savininko teisių ir pareigų perėmimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-178
 29. Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-190
 30. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų studijų dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-194
 31. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl Teikiamų paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo ir bendradarbiavimo teikiant ugdymo paslaugas pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-198
 32. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-327 ,,Dėl STEAM krypties programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-191
 33. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-504 „Dėl Maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-193
 34. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-485 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų maitinimo paslaugų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-195
 35. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl Inžinerijos ir informatikos mokslų krypties studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-196
 36. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-182
 37. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-179
 38. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl Šiaulių miesto studijų paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-186
 39. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-490 ,,Dėl Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-183
 40. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-187
 41. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 1 d. sprendimo Nr. T-327 „Dėl Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-184
 42. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-459 „Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-185
 43. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-188
 44. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-438 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-205
 45. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-457 „Dėl Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-206
 46. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-227
 47. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Triukšmo prevencijos Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-150
 48. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių 2022 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-126
 49. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-134
 50. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-159
 51. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-121
 52. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-144
 53. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ teikiamos socialinės globos pertvarkos 2021–2023 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-145
 54. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl Lėšų, skirtų Šiaulių miesto savivaldybei asmenų su sunkia negalia socialinei globai, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-146
 55. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T-364 „Dėl Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų asmens namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-147
 56. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T-409 „Dėl Dienos socialinės globos institucijoje skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-148
 57. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-424 „Dėl Asmenų priėmimo į kompleksinių paslaugų namus „Alka“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-149
 58. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 ,,Dėl švietimo, kultūros, socialinių ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-133
 59. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-405 „Dėl Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas- Gintaras Jasiūnas. TSP-135
 60. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl Krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-139
 61. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-63, TSP-138NR
 62. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-456 „Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-42, TSP-213NR
 63. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-112, TSP-214NR
 64. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-113, TSP-208NR, TSP-234NR
 65. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-306 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-153
 66. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-114, TSP-170NR
 67. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Lietuvos kariuomenės 2020 m. vasario 12 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. SŽ-109. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-151
 68. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-116
 69. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-137
 70. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Viešojo sektoriaus specialistų gebėjimų stiprinimas, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę Šiaulių miesto savivaldybės ir Bauskės rajono savivaldybės turizmo institucijose, – „Kokybė kontroliuojama“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-166, TSP-210NR
 71. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kultūros kelių tinklaveika skatinant regioninę plėtrą“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-167, TSP-211NR
 72. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vyresnio amžiaus asmenų socialinės įtraukties skatinimas pasienio regione“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-212
 73. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Įvairių informacinių kanalų naudojimas, siekiant plėsti savivaldos paslaugų prieinamumą gyventojams“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-223
 74. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-224
 75. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vaikų ir jaunimo socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose, II etapas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-225
 76. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimas pasienio regione siekiant užtikrinti saugumą ir viešųjų paslaugų efektyvumą 2“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-226
 77. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pakartotinis lietaus vandens naudojimas, siekiant tausoti gamtos išteklius“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-230
 78. Dėl leidimo įsigyti automobilį. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-245

 

 Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

 

 

 

Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-227
 2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-63, TSP-138NR
 3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-436 „Dėl draudimo rūkyti Šiaulių miesto viešose vietose“ pakeitimo. Pranešėja – Rigita Tijūnaitienė. TSP-232
 4. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį elektromobilį. Pranešėjas – Gytis Skurkis. TSP-176
 5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-386 „Dėl Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-197
 6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-274 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-156
 7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Saugaus elgesio Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-59, TSP-164NR
 8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-411 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-58, TSP-165NR
 9. Dėl Eduardo Bivainio atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-236
 10. Dėl Vinco Urbonavičiaus atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-237
 11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybėms“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-175
 12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojų skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-174
 13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-172
 14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vadovų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-173
 15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano pakeitimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-222
 16. Dėl Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-199
 17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-376 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-200
 18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-201
 19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-496 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-202
 20. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto švietimo įstaigoms. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-115
 21. Dėl VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto perėmimo ir perdavimo pagal panaudos sutartį. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-120
 22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-158
 23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-395 „Dėl Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-160
 24. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-80, TSP-163NR
 25. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-79, TSP-162NR
 26. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-83, TSP-161NR
 27. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-169
 28. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-177
 29. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Lietuvos kariuomenės 2020 m. vasario 12 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. SŽ-109. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-151
 30. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-116
 31. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-137
 32. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Viešojo sektoriaus specialistų gebėjimų stiprinimas, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę Šiaulių miesto savivaldybės ir Bauskės rajono savivaldybės turizmo institucijose, – „Kokybė kontroliuojama“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-166, TSP-210NR
 33. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kultūros kelių tinklaveika skatinant regioninę plėtrą“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-167, TSP-211NR
 34. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vyresnio amžiaus asmenų socialinės įtraukties skatinimas pasienio regione“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-212
 35. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Įvairių informacinių kanalų naudojimas, siekiant plėsti savivaldos paslaugų prieinamumą gyventojams“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-223
 36. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-224
 37. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vaikų ir jaunimo socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose, II etapas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-225
 38. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimas pasienio regione siekiant užtikrinti saugumą ir viešųjų paslaugų efektyvumą 2“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-226
 39. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pakartotinis lietaus vandens naudojimas, siekiant tausoti gamtos išteklius“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-230
 40. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-171
 41. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kultūros tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-140
 42. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-470 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turizmo tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-127
 43. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. T-337 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Šiaulių miesto savivaldybei priklausančiose ir kitose nesuformuotose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-207, TSP-244NR
 44. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl pritarimo naujos redakcijos koncesijos sutarties projektui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-240

II DALIS

 

45. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-238
46. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-239
47. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-301 „Dėl Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-233
48. Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Intelligent solar“ investicijų sutartį. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-235
49. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-231
50. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-122, TSP-215NR
51. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-218, TSP-241NR

  

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                                        Irina Barabanova

 

Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

 

   

   

   

   

   

   

  Posėdis įvyks 2023-03-21 (ANTRADIENĮ) 15:00 val.

   

  1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolierės Ingos Šimkūnaitės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-189
  2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-238
  3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-239
  4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-74
  5. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto švietimo įstaigoms. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-115
  6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-227
  7. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Lietuvos kariuomenės 2020 m. vasario 12 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. SŽ-109. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-151
  8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-116
  9. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kultūros kelių tinklaveika skatinant regioninę plėtrą“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-167, TSP-211NR
  10. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vaikų ir jaunimo socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose, II etapas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-225
  11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-63, TSP-138NR
  12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-456 „Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-42, TSP-213NR
  13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-112, TSP-214NR
  14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-113, TSP-208NR, TSP-234NR
  15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-132, TSP-209NR
  16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-306 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-153
  17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-114, TSP-170NR
  18. Dėl Eduardo Bivainio atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-236
  19. Dėl Vinco Urbonavičiaus atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-237
  20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybėms“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-175
  21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojų skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-174
  22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-172
  23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vadovų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-173

   

   

  Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

    Posėdis vyko 2023-03-20  (PIRMADIENĮ), 14.00 val.

   

   

  1. Dėl pritarimo Šiaulių turizmo informacijos centro 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Rūta Stankuvienė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-51
  2. Dėl pritarimo Šiaulių kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Deimantė Bačiulė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-52
  3. Dėl pritarimo Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – L. e. direktorės pareigas Deimantė Bačiulė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-54
  4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolierės Ingos Šimkūnaitės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-189
  5. Dėl Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-157
  6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Triukšmo prevencijos Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-151
  7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl Krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-139
  8. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį elektromobilį. Pranešėjas – Gytis Skurkis. TSP-176
  9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-436 „Dėl draudimo rūkyti Šiaulių miesto viešose vietose“ pakeitimo. Pranešėja – Rigita Tijūnaitienė. TSP-232
  10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-63, TSP-138NR
  11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-386 „Dėl Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-197
  12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-274 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-156
  13. Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Intelligent solar“ investicijų sutartį. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-235
  14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-231
  15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybėms“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-175
  16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojų skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-174
  17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-172
  18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vadovų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-173
  19. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Įvairių informacinių kanalų naudojimas, siekiant plėsti savivaldos paslaugų prieinamumą gyventojams“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-223
  20. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-224
  21. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vaikų ir jaunimo socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose, II etapas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-225
  22. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimas pasienio regione siekiant užtikrinti saugumą ir viešųjų paslaugų efektyvumą 2“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-226
  23. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pakartotinis lietaus vandens naudojimas, siekiant tausoti gamtos išteklius“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-230
  24. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-456 „Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-42, TSP-213NR
  25. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-112, TSP-214NR
  26. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-113, TSP-208NR, TSP-234NR
  27. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-132, TSP-209NR
  28. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-306 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-153
  29. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-114, TSP-170NR
  30. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-238
  31. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-239
  32. PAPILDOMAS Dėl pritarimo naujos redakcijos koncesijos sutarties projektui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-240

   

   

  Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

  1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-436 „Dėl draudimo rūkyti Šiaulių miesto viešose vietose“ pakeitimo. Pranešėja – Rigita Tijūnaitienė. TSP-232
  2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-227
  3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-386 „Dėl Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-197
  4. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį elektromobilį. Pranešėjas – Gytis Skurkis. TSP-176
  5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Saugaus elgesio Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-59, TSP-164NR
  6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-411 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-58, TSP-165NR
  7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybėms“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-175
  8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojų skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-174
  9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-172
  10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vadovų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-173
  11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-171
  12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. T-337 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Šiaulių miesto savivaldybei priklausančiose ir kitose nesuformuotose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-207
  13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-474 ,,Dėl Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos vedėjo metinės veiklos ataskaitos ir metinės vedėjo veiklos ataskaitos įvertinimo formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-125
  14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-110
  15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-111
  16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano pakeitimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-222
  17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-134
  18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-159
  19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-121
  20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-144
  21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ teikiamos socialinės globos pertvarkos 2021–2023 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-145
  22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl Lėšų, skirtų Šiaulių miesto savivaldybei asmenų su sunkia negalia socialinei globai, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-146
  23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T-364 „Dėl Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų asmens namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-147
  24. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T-409 „Dėl Dienos socialinės globos institucijoje skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-148
  25. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-424 „Dėl Asmenų priėmimo į kompleksinių paslaugų namus „Alka“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-149
  26. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Įvairių informacinių kanalų naudojimas, siekiant plėsti savivaldos paslaugų prieinamumą gyventojams“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-223
  27. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-224
  28. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vaikų ir jaunimo socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose, II etapas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-225
  29. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimas pasienio regione siekiant užtikrinti saugumą ir viešųjų paslaugų efektyvumą 2“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-226
  30. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pakartotinis lietaus vandens naudojimas, siekiant tausoti gamtos išteklius“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-230
  31. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-238
  32. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-239
  33. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-301 „Dėl Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-233
  34. Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Intelligent solar“ investicijų sutartį. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-235
  35. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-231

   II dalis

   

  1. Dėl Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-199
  2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-376 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-200
  3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-201
  4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-496 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-202
  5. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto švietimo įstaigoms. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-115
  6. Dėl VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto perėmimo ir perdavimo pagal panaudos sutartį. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-120
  7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-158
  8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-395 „Dėl Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-160
  9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-80, TSP-163NR
  10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-79, TSP-162NR
  11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-83, TSP-161NR
  12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-169
  13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-177
  14. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl pritarimo naujos redakcijos koncesijos sutarties projektui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-240

   

   

   

  Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolierės Ingos Šimkūnaitės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-189
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 ,,Dėl švietimo, kultūros, socialinių ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-133
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Triukšmo prevencijos Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pavirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-151
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių 2022 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-126
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-134
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-159
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-121
   8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-144
   9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ teikiamos socialinės globos pertvarkos 2021–2023 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-145
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl Lėšų, skirtų Šiaulių miesto savivaldybei asmenų su sunkia negalia socialinei globai, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-146
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T-364 „Dėl Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų asmens namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-147
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T-409 „Dėl Dienos socialinės globos institucijoje skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-148
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-424 „Dėl Asmenų priėmimo į kompleksinių paslaugų namus „Alka“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-149
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-108
   15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-74
   16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl Žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-136
   17. Dėl pritarimo pakeisti sutartis, sudarytas tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Busturas“. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-124
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Specialiųjų aviacijos saugumo užtikrinimo įsipareigojimų funkcijos, kurią vykdo savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-168
   19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-481 ,,Dėl Finansinės paramos skyrimo aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-101, TSP-216NR
   20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-106
   21. Dėl miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-107
   22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-217
   23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-218
   24. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-409 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, ir Savivaldybės valdomų įmonių atlyginimo už viešąsias ir administracines paslaugas dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-220
   25. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-219
   26. Dėl sutikimo / nesutikimo, kad uždaroji akcinė bendrovė „Unigames“ atidarytų ar steigtų lošimų organizavimo vietą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-221
   27. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo. Pranešėja – Jolita Franckevičienė. TSP-155
   28. Dėl Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-157
   29. Dėl Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos savininko teisių ir pareigų perėmimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-178
   30. Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-190
   31. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų studijų dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-194
   32. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl Teikiamų paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo ir bendradarbiavimo teikiant ugdymo paslaugas pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-198
   33. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-327 ,,Dėl STEAM krypties programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-191
   34. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-504 „Dėl Maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-193
   35. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-485 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų maitinimo paslaugų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-195
   36. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl Inžinerijos ir informatikos mokslų krypties studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-196
   37. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-182
   38. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-179
   39. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl Šiaulių miesto studijų paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-186
   40. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-490 ,,Dėl Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-183
   41. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-187
   42. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 1 d. sprendimo Nr. T-327 „Dėl Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-184
   43. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-459 „Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-185
   44. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-188
   45. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-438 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-205
   46. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-457 „Dėl Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-206
   47. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-474 ,,Dėl Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos vedėjo metinės veiklos ataskaitos ir metinės vedėjo veiklos ataskaitos įvertinimo formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-125
   48. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-110
   49. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-111

    

   Posėdis įvyko 2023-03-14 (ANTRADIENĮ) 14:00 val.

    

   1. Dėl pritarimo Šiaulių turizmo informacijos centro 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Rūta Stankuvienė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-51
   2. Dėl pritarimo Šiaulių kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Deimantė Bačiulė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-52
   3. Dėl pritarimo Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – L. e. direktorės pareigas Deimantė Bačiulė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-54
   4. Dėl pritarimo Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – e. direktorės pareigas Diana Martinaitienė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-53
   5. Dėl pritarimo Šiaulių dailės galerijos 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – L. e. direktorės pareigas Ernesta Šimkienė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-55
   6. Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Irena Žilinskienė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-56
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-171
   8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kultūros tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-140
   9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-470 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turizmo tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-127
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. T-337 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Šiaulių miesto savivaldybei priklausančiose ir kitose nesuformuotose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-207
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 ,,Dėl švietimo, kultūros, socialinių ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-133
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-405 „Dėl Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas- Gintaras Jasiūnas. TSP-135
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl Krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-139
   14. Dėl Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-157
   15. Dėl Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos savininko teisių ir pareigų perėmimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-178
   16. Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-190
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų studijų dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-194
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl Teikiamų paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo ir bendradarbiavimo teikiant ugdymo paslaugas pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-198
   19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-327 ,,Dėl STEAM krypties programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-191
   20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-504 „Dėl Maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-193
   21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-485 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų maitinimo paslaugų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-195
   22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl Inžinerijos ir informatikos mokslų krypties studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-196
   23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-182
   24. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-179
   25. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl Šiaulių miesto studijų paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-186
   26. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-490 ,,Dėl Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-183
   27. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-187
   28. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 1 d. sprendimo Nr. T-327 „Dėl Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-184
   29. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-459 „Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-185
   30. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-188
   31. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-438 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-205
   32. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-457 „Dėl Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-206

   Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

     Posėdis įvyko 2023-03-13  (PIRMADIENĮ), 14.00 val.

    

    

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo. Pranešėja – Jolita Franckevičienė. TSP-155
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-108
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-74
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl Žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-136
   5. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Lietuvos kariuomenės 2020 m. vasario 12 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. SŽ-109. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-151
   6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-116
   7. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-137
   8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Viešojo sektoriaus specialistų gebėjimų stiprinimas, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę Šiaulių miesto savivaldybės ir Bauskės rajono savivaldybės turizmo institucijose, – „Kokybė kontroliuojama“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-166, TSP-210NR
   9. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kultūros kelių tinklaveika skatinant regioninę plėtrą“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-167, TSP-211NR
   10. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vyresnio amžiaus asmenų socialinės įtraukties skatinimas pasienio regione“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-212
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano pakeitimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-222
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Saugaus elgesio Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-59, TSP-164NR
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-411 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-58, TSP-165NR
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-474 ,,Dėl Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos vedėjo metinės veiklos ataskaitos ir metinės vedėjo veiklos ataskaitos įvertinimo formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-125
   15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-110
   16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-111
   17. Dėl Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-199
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-376 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-200
   19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-201
   20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-496 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-202
   21. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto švietimo įstaigoms. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-115
   22. Dėl VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto perėmimo ir perdavimo pagal panaudos sutartį. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-120
   23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-158
   24. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-395 „Dėl Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-160
   25. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-80, TSP-163NR
   26. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-79, TSP-162NR
   27. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-83, TSP-161NR
   28. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-169
   29. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-177
   30. Dėl pritarimo pakeisti sutartis, sudarytas tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Busturas“. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-124
   31. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Specialiųjų aviacijos saugumo užtikrinimo įsipareigojimų funkcijos, kurią vykdo savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-168
   32. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-481 ,,Dėl Finansinės paramos skyrimo aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-101, TSP-216NR
   33. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-122, TSP-215NR
   34. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-106
   35. Dėl miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-107
   36. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-217
   37. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-218
   38. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-409 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, ir Savivaldybės valdomų įmonių atlyginimo už viešąsias ir administracines paslaugas dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-220
   39. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-219
   40. Dėl sutikimo / nesutikimo, kad uždaroji akcinė bendrovė „Unigames“ atidarytų ar steigtų lošimų organizavimo vietą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-221

    

    

   Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolierės Ingos Šimkūnaitės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo. Pranešėja – Inga Šimkūnaitė. TSP-189
   2. Dėl pritarimo Šiaulių turizmo informacijos centro 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Rūta Stankuvienė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-51
   3. Dėl pritarimo Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – L. e. direktorės pareigas Deimantė Bačiulė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-54
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 ,,Dėl švietimo, kultūros, socialinių ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-133
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-274 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-156
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Triukšmo prevencijos Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pavirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-151
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių 2022 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-126
   8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-108
   9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-74
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl Žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-136
   11. Dėl pritarimo pakeisti sutartis, sudarytas tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Busturas“. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-124
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Specialiųjų aviacijos saugumo užtikrinimo įsipareigojimų funkcijos, kurią vykdo savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-168
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-481 ,,Dėl Finansinės paramos skyrimo aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-101, TSP-216NR
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-122, TSP-215NR
   15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-106
   16. Dėl miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-107
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-217
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-218
   19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-409 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, ir Savivaldybės valdomų įmonių atlyginimo už viešąsias ir administracines paslaugas dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-220
   20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-219
   21. Dėl sutikimo / nesutikimo, kad uždaroji akcinė bendrovė „Unigames“ atidarytų ar steigtų lošimų organizavimo vietą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-221
   22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo. Pranešėja – Jolita Franckevičienė. TSP-155
   23. Dėl Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-157
   24. Dėl Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos savininko teisių ir pareigų perėmimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-178
   25. Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-190
   26. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų studijų dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-194
   27. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl Teikiamų paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo ir bendradarbiavimo teikiant ugdymo paslaugas pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-198
   28. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-327 ,,Dėl STEAM krypties programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-191
   29. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-504 „Dėl Maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-193
   30. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-485 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų maitinimo paslaugų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-195
   31. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl Inžinerijos ir informatikos mokslų krypties studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-196
   32. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-182
   33. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-179
   34. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl Šiaulių miesto studijų paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-186
   35. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-490 ,,Dėl Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-183
   36. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-187
   37. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 1 d. sprendimo Nr. T-327 „Dėl Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-184
   38. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-459 „Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-185
   39. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-188
   40. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-438 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-205
   41. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-457 „Dėl Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-206
   42. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-63, TSP-138NR
   43. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-456 „Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-42, TSP-213NR
   44. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-112, TSP-214NR
   45. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-113, TSP-208NR
   46. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-132, TSP-209NR
   47. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-306 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-153
   48. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-114, TSP-170NR
   49. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Lietuvos kariuomenės 2020 m. vasario 12 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. SŽ-109. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-151
   50. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-116
   51. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-137
   52. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Viešojo sektoriaus specialistų gebėjimų stiprinimas, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę Šiaulių miesto savivaldybės ir Bauskės rajono savivaldybės turizmo institucijose, – „Kokybė kontroliuojama“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-166, TSP-210NR
   53. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kultūros kelių tinklaveika skatinant regioninę plėtrą“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-167, TSP-211NR
   54. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vyresnio amžiaus asmenų socialinės įtraukties skatinimas pasienio regione“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-212

    

   Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-103, NR TSP-128
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-104, NR TSP-129
   3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-65, NR TSP-118
   4. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-73
   5. Dėl Jono Jablonskio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-102
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-271 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gatvių su žvyro danga asfaltavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-38, NR TSP-48
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-86
   8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 10 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-75
   9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-412 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gaisrų prevencijos  2023–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-50
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-81
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-45
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T- 103 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-49, NR TSP-130
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-224 „Dėl lėšų skyrimo neplanuotoms kultūros priemonėms įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-78
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-68
   15. Dėl Šiaulių kultūros centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-67
   16. Dėl Šiaulių turizmo informacijos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-88
   17. Dėl Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-85
   18. Dėl Šiaulių dailės galerijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-84
   19. Dėl Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-96
   20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šiaulių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-93
   21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šiaulių dailės galerijos teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-94
   22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-343 „Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių turizmo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-95, NR TSP-131
   23. Dėl 2023 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, švietimo inovacijų ir socialinių projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-57, NR TSP-119
   24. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-97
   25. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Dovilė Marcinkienė. TSP-82
   26. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-71
   27. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-70
   28. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-64
   29. Dėl patalpų Žemaitės g. 83a, Šiauliuose, perdavimo BĮ Šiaulių miesto kultūros centrui „Laiptų galerija“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-77
   30. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių miesto savivaldybės administracijai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-76
   31. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-416 „Dėl susisiekimo infrastruktūros dviejų vietinės reikšmės kelių, rekonstruotų įgyvendinant projektą „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra“, atlikus esminio pagerinimo darbus, perdavimo Šiaulių rajono savivaldybei“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-69
   32. Dėl valstybinės žemės sklypo Paukščių tak. 1B, Šiauliuose, nuomos. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-90
   33. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2021–2023 metų investicijų plano suderinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-61
   34. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl elektros galios skyrimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-43
   35. Dėl Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto važiuoti vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-44
   36. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-46
   37. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T-396 „Dėl investuotojų atrankos, valstybinės žemės nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke ir įmonių, investavusių Šiaulių pramoniniame parke, atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir nuomos už valstybinę žemę mokesčių“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-47
   38. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-409 ,,Dėl Šiaulių miesto nominacijos „Geriausias metų darbdavys“ atrankos nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-98
   39. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-233 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė yra Šiaulių miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-99
   40. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-100
   41. Dėl pritarimo atleisti UAB „Sovli NT“ nuo Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-123
   42. Dėl Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-117
   43. Dėl Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir švietimo įstaigose įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2023–2024 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-72
   44. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2023–2024 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-66, NR TSP-105
   45. Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ reorganizavimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-89
   46. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-91
   47. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-92
   48. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis. TSP-62

   Vyriausybės atstovo teikimas.

    

    

   Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

    

    

    

   Jūratė Lašė, tel. (8 41) 596 226

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-92
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-45
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T- 103 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-49
   4. Dėl Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir švietimo įstaigose įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2023–2024 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-72
   5. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2023–2024 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-66, NR-105
   6. Dėl Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-117
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-103, NR TSP-128
   8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-104, NR TSP-129
   9. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-65, NR TSP-118
   10. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2021–2023 metų investicijų plano suderinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-61
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl elektros galios skyrimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-43
   12. Dėl Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto važiuoti vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-44
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-46
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T-396 „Dėl investuotojų atrankos, valstybinės žemės nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke ir įmonių, investavusių Šiaulių pramoniniame parke, atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir nuomos už valstybinę žemę mokesčių“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-47
   15. Dėl Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, ir savivaldybės valdomų įmonių atlyginimo už viešąsias ir administracines paslaugas dydžių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-60
   16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-409 ,,Dėl Šiaulių miesto nominacijos „Geriausias metų darbdavys“ atrankos nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-98
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-233 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė yra Šiaulių miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-99
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-100
   19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-481 ,,Dėl Finansinės paramos skyrimo aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-101
   20. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-64
   21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-80
   22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-79
   23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-83
   24. (APSVARSTYMUI). Tarybos veiklos ataskaita už 2022 metus.

   Posėdis įvyko 2023-02-21 (ANTRADIENĮ) 14:30 val.

    

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-103, NR TSP-128
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-104, NR TSP-129
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-92
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-97
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-79
   6. Dėl patalpų Žemaitės g. 83a, Šiauliuose, perdavimo BĮ Šiaulių miesto kultūros centrui „Laiptų galerija“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-77
   7. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių miesto savivaldybės administracijai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-76
   8. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2023–2024 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-66, NR-105
   9. Dėl Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-117
   10. Dėl Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-96
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šiaulių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-93
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šiaulių dailės galerijos teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-94
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-343 „Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių turizmo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-95
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-456 „Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-42
   15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-45
   16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T- 103 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-49
   17. (APSVARSTYMUI). Tarybos veiklos ataskaita už 2022 metus.

   Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

   1. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-91
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-92
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis. TSP-62
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-97
   5. Dėl Jono Jablonskio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-102
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-224 „Dėl lėšų skyrimo neplanuotoms kultūros priemonėms įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-78
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šiaulių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-93
   8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šiaulių dailės galerijos teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-94
   9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-343 „Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių turizmo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-95
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-271 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gatvių su žvyro danga asfaltavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-38, NR TSP-48
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-86
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-103
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-104
   14. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-65, NR TSP-118
   15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-456 „Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-42
   16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-45
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T- 103 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-49
   18. Dėl Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir švietimo įstaigose įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2023–2024 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-72
   19. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2023–2024 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-66, NR-105
   20. Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ reorganizavimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-89
   21. Dėl Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-117
   22. Dėl Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, ir savivaldybės valdomų įmonių atlyginimo už viešąsias ir administracines paslaugas dydžių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-60
   23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-409 ,,Dėl Šiaulių miesto nominacijos „Geriausias metų darbdavys“ atrankos nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-98
   24. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-233 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė yra Šiaulių miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-99
   25. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-100
   26. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-481 ,,Dėl Finansinės paramos skyrimo aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-101
   27. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-64
   28. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-80
   29. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-79
   30. Dėl patalpų Žemaitės g. 83a, Šiauliuose, perdavimo BĮ Šiaulių miesto kultūros centrui „Laiptų galerija“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-77
   31. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių miesto savivaldybės administracijai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-76
   32. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-416 „Dėl susisiekimo infrastruktūros dviejų vietinės reikšmės kelių, rekonstruotų įgyvendinant projektą „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra“, atlikus esminio pagerinimo darbus, perdavimo Šiaulių rajono savivaldybei“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-69
   33. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-83
   34. Dėl valstybinės žemės sklypo Paukščių tak. 1B, Šiauliuose, nuomos. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-90
   35. (APSVARSTYMUI). Tarybos veiklos ataskaita už 2022 metus.
   36. (papildomas klausimas). Dėl pritarimo atleisti UAB „Sovli NT“ nuo Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-123

    

   Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

     Posėdis įvyko 2023-02-20  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

    

    

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-92
   2. Dėl Jono Jablonskio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-102
   3. Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ reorganizavimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-89
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-103
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-104
   6. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-64
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-80
   8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-79
   9. Dėl patalpų Žemaitės g. 83a, Šiauliuose, perdavimo BĮ Šiaulių miesto kultūros centrui „Laiptų galerija“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-77
   10. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių miesto savivaldybės administracijai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-76
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-416 „Dėl susisiekimo infrastruktūros dviejų vietinės reikšmės kelių, rekonstruotų įgyvendinant projektą „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra“, atlikus esminio pagerinimo darbus, perdavimo Šiaulių rajono savivaldybei“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-69
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-83
   13. Dėl valstybinės žemės sklypo Paukščių tak. 1B, Šiauliuose, nuomos. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-90
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-409 ,,Dėl Šiaulių miesto nominacijos „Geriausias metų darbdavys“ atrankos nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-98
   15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-233 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė yra Šiaulių miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-99
   16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-100
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-481 ,,Dėl Finansinės paramos skyrimo aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-101
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-456 „Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-42
   19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-45
   20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T- 103 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-49
   21. (APSVARSTYMUI). Tarybos veiklos ataskaita už 2022 metus.
   22. PAPILDOMAS KLAUSIMAS Dėl pritarimo atleisti UAB „Sovli NT“ nuo Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-123

    

    

   Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

   1. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-91
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis. TSP-62
   3. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-73
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-475 „Dėl Trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo dirbti Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-87
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-82
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-71
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-70
   8. Dėl pritarimo Šiaulių turizmo informacijos centro 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Rūta Stankuvienė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-51
   9. Dėl pritarimo Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – L. e. direktorės pareigas Deimantė Bačiulė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-54
   10. Dėl 2023 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, švietimo inovacijų ir socialinių projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-57
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Saugaus elgesio Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-59
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-411 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-58
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 10 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-75
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-412 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gaisrų prevencijos  2023–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-50
   15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-63
   16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-81
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-45
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T- 103 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-49
   19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-271 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gatvių su žvyro danga asfaltavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-38, NR TSP-48
   20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-86

    

    

    

    

   Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                                        Irina Barabanova

   Posėdis įvyks 2023-02-14 (ANTRADIENĮ) 13:00 val.

    

   1. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-91
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis. TSP-62
   3. Dėl 2023 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, švietimo inovacijų ir socialinių projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-57
   4. Dėl Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir švietimo įstaigose įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2023–2024 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-72
   5. Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ reorganizavimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-89
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-224 „Dėl lėšų skyrimo neplanuotoms kultūros priemonėms įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-78
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-68
   8. Dėl Šiaulių kultūros centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-67
   9. Dėl Šiaulių turizmo informacijos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-88
   10. Dėl Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-85
   11. Dėl Šiaulių dailės galerijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-84
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-411 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-58
   13. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-73
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-271 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gatvių su žvyro danga asfaltavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-38, NR TSP-48
   15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-63
   16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-81
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-456 „Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-42
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-45
   19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T- 103 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-49
   20. Dėl Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto važiuoti vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-44
   21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-46
   22. APSVARSTYMUI Dėl važiavimo į darbą ir iš darbo išlaidų kompensavimo Šiaulių miesto mokyklų mokytojams.

    

    

   Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

     Posėdis įvyko 2023-02-13  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

    

    

   1. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-65
   2. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-91
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis. TSP-62
   4. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2021–2023 metų investicijų plano suderinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-61
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl elektros galios skyrimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-43
   6. Dėl Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto važiuoti vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-44
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-46
   8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T-396 „Dėl investuotojų atrankos, valstybinės žemės nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke ir įmonių, investavusių Šiaulių pramoniniame parke, atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir nuomos už valstybinę žemę mokesčių“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-47
   9. Dėl Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, ir savivaldybės valdomų įmonių atlyginimo už viešąsias ir administracines paslaugas dydžių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-60
   10. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-73
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-271 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gatvių su žvyro danga asfaltavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-38, NR TSP-48
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-86
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Saugaus elgesio Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-59
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-411 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-58
   15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 10 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-75
   16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-412 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gaisrų prevencijos  2023–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-50
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-63
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-81
   19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-456 „Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-42
   20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-45
   21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T- 103 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-49

    

    

    

   Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

   1. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-73
   2. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2021–2023 metų investicijų plano suderinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-61
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl elektros galios skyrimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-43
   4. Dėl Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto važiuoti vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-44
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-46
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T-396 „Dėl investuotojų atrankos, valstybinės žemės nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke ir įmonių, investavusių Šiaulių pramoniniame parke, atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir nuomos už valstybinę žemę mokesčių“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-47
   7. Dėl Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, ir savivaldybės valdomų įmonių atlyginimo už viešąsias ir administracines paslaugas dydžių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-60
   8. Dėl 2023 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, švietimo inovacijų ir socialinių projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-57
   9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-475 „Dėl Trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo dirbti Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-87
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-71
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-70
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-456 „Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-42
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-45
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T- 103 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-49
   15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-63
   16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Saugaus elgesio Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-59
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-411 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-58
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 10 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-75
   19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-412 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gaisrų prevencijos  2023–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-50

    Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

     Posėdis vyko 2023-02-06 (PIRMADIENĮ),  11:00 val.

   1. Dėl Koncertinės įstaigos „Saulė“ audito ataskaitos. Kviestieji asmenys – Antanas Bartulis, Administracijos direktorius.
   2. Informacija apie vykdomus projektus, vėlavimus, pritaikytas priemones ir baudas rangovams. Kviestieji asmenys – Antanas Bartulis, Administracijos direktorius.

    

    

    

   Komiteto pirmininkas                                                                                                  Aurimas Lankas

   1. Dėl Šiaulių savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-31
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-32
   3. Dėl pritarimo investuoti turtą ir didinti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-6
   4. Dėl nemokamo važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-22, TSP-40 ALTERNATYVA/NR
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-21
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-23
   7. Dėl pritarimo nutraukti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Nord Robotics“ 2020 m. vasario 10 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-106. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-30
   8. Dėl atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-36
   9. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-12
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-16
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo T-231 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo reikalavimų ir jo skelbimo Savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-29
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-28
   13. Dėl Šiaulių gimnazijų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-1
   14. Dėl Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-19, TSP-34Alternatyva
   15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-10
   16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-2
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-409 „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-3
   18. Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo kompleksinių paslaugų namuose „Alka“ laikotarpį. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-33
   19. Dėl automobilių stovėjimo aikštelės Pumpučių g. 19, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-4, TSP-35NR,
   20. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 15, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių pagyvenusių žmonių asociacijai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-5
   21. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 64, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijai panaudos sutartimi. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-11
   22. Dėl savivaldybės turto perdavimo Šiaulių priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-13
   23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 1 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-14
   24. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ panaudos pagrindais valdomo Savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-15
   25. Dėl viešosios įstaigos futbolo akademijos „Šiauliai“ panaudos pagrindais valdomo savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-17
   26. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namams. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-18
   27. Dėl gyvenamųjų patalpų perdavimo / neperdavimo panaudos pagrindais VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-8
   28. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-7
   29. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-20
   30. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjas – Aurimas Lankas. TSP-9
   31. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-26, TSP-27NR, TSP-41NR
   32. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-24
   33. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-25

            Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo teikimas

    

   Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

    

    Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

   Komiteto posėdis vyks 15:30

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-26, TSP-27NR, TSP-41NR

    

    

   Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

          

   Komiteto posėdis vyko 14:30 val.

    

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjas – Aurimas Lankas. TSP-9
   2. Dėl pritarimo investuoti turtą ir didinti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-6
   3. Dėl nemokamo važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-22, TSP-40ALT/NR
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-21
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-23
   6. Dėl pritarimo nutraukti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Nord Robotics“ 2020 m. vasario 10 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-106. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-30
   7. Dėl atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-36
   8. Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo kompleksinių paslaugų namuose „Alka“ laikotarpį. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-33
   9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-20
   10. Dėl automobilių stovėjimo aikštelės Pumpučių g. 19, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-4, TSP-35NR
   11. Dėl Šiaulių savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-31
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-32

    

    

   Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                                        Irina Barabanova

    

    

    

    

    

   Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjas – Aurimas Lankas. TSP-9
   2. Dėl Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-19, TSP-34Alternatyva (pranešėjas – Juozas Pabrėža)
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-26, TSP-27NR
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-24
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-25
   6. Dėl pritarimo nutraukti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Nord Robotics“ 2020 m. vasario 10 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-106. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-30
   7. Dėl atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-36
   8. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-12
   9. Dėl automobilių stovėjimo aikštelės Pumpučių g. 19, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-4, TSP-35NR
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-16
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo T-231 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo reikalavimų ir jo skelbimo Savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-29
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-28
   13. Dėl Šiaulių savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-31
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-32
   15. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl nemokamo važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-22, TSP-37Alt

    

    

   Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

     Posėdis įvyko 2023-01-23  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

    

   1. Dėl Šiaulių savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-31
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-32
   3. Dėl pritarimo nutraukti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Nord Robotics“ 2020 m. vasario 10 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-106. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-30
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo T-231 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo reikalavimų ir jo skelbimo Savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-29
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-28
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-10
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-2
   8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-409 „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-3
   9. Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo kompleksinių paslaugų namuose „Alka“ laikotarpį. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-33

    

    

   Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-26, TSP-27NR
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-24
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-25
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-10
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-2
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-409 „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-3
   7. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-12
   8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-16
   9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo T-231 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo reikalavimų ir jo skelbimo Savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-29
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-28
   11. Dėl Šiaulių gimnazijų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-1
   12. Dėl Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-19
   13. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 15, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių pagyvenusių žmonių asociacijai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-5
   14. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 64, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijai panaudos sutartimi. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-11
   15. Dėl savivaldybės turto perdavimo Šiaulių priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-13
   16. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namams. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-18
   17. Dėl gyvenamųjų patalpų perdavimo / neperdavimo panaudos pagrindais VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-8
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-7

    

    

    

   Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                                        Irina Barabanova

    

   Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

    

   1. Dėl Šiaulių gimnazijų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-1
   2. Dėl Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-19
   3. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 64, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijai panaudos sutartimi. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-11
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ panaudos pagrindais valdomo Savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-15
   5. Dėl viešosios įstaigos futbolo akademijos „Šiauliai“ panaudos pagrindais valdomo savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-17
   6. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namams. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-18
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-7
   8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-26, TSP-27NR
   9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-24
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-25
   11. Dėl nemokamo važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-22
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-21
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-23
   1. Dėl automobilių stovėjimo aikštelės Pumpučių g. 19, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-4
   2. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 15, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių pagyvenusių žmonių asociacijai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-5
   3. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 64, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijai panaudos sutartimi. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-11
   4. Dėl savivaldybės turto perdavimo Šiaulių priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-13
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 1 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-14
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ panaudos pagrindais valdomo Savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-15
   7. Dėl viešosios įstaigos futbolo akademijos „Šiauliai“ panaudos pagrindais valdomo savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-17
   8. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namams. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-18
   9. Dėl gyvenamųjų patalpų perdavimo / neperdavimo panaudos pagrindais VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-8
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-7
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-10
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-2
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-409 „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-3
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-20
   15. Dėl pritarimo investuoti turtą ir didinti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-6
   16. Dėl nemokamo važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-22
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-21
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-23

    Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

   1. Dėl automobilių stovėjimo aikštelės Pumpučių g. 19, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-4
   2. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 15, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių pagyvenusių žmonių asociacijai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-5
   3. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 64, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijai panaudos sutartimi. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-11
   4. Dėl savivaldybės turto perdavimo Šiaulių priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-13
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 1 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-14
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ panaudos pagrindais valdomo Savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-15
   7. Dėl viešosios įstaigos futbolo akademijos „Šiauliai“ panaudos pagrindais valdomo savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-17
   8. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namams. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-18
   9. Dėl gyvenamųjų patalpų perdavimo / neperdavimo panaudos pagrindais VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-8
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-7
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-10
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-2
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-409 „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-3
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-20
   15. Dėl pritarimo investuoti turtą ir didinti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-6
   16. Dėl nemokamo važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-22
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-21
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-23

    

    Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjas – Aurimas Lankas. TSP-9
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-26, TSP-27NR
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-24
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-25
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-20
   6. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-12
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-16
   8. Dėl pritarimo investuoti turtą ir didinti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-6
   9. Dėl nemokamo važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-22
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-21
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-23
   12. Dėl automobilių stovėjimo aikštelės Pumpučių g. 19, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-4
   13. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 15, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių pagyvenusių žmonių asociacijai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-5
   14. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 64, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijai panaudos sutartimi. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-11
   15. Dėl savivaldybės turto perdavimo Šiaulių priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-13
   16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 1 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-14
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ panaudos pagrindais valdomo Savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-15
   18. Dėl viešosios įstaigos futbolo akademijos „Šiauliai“ panaudos pagrindais valdomo savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-17
   19. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namams. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-18
   20. Dėl gyvenamųjų patalpų perdavimo / neperdavimo panaudos pagrindais VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-8
   21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-7

   ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

    

   2022 m. gruodžio 22 d.

   Šiauliai

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-522, TSP-525NR, TSP-526NR
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-523, TSP-527NR
   3. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-502
   4. Dėl žemės savininkų, kurių sklypuose neįrengta būtina infrastruktūra, atleidimo nuo 2022 metų žemės mokesčio. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-506
   5. Dėl Keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-508
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-509
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-488
   8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-507
   9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-517
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-489
   11. Dėl maitinimo normos Šiaulių sporto gimnazijos mokiniams nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-511
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-460 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-515
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-457 „Dėl Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-512
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-485
   15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-343 „Dėl Biudžetinės įstaigos Šiaulių turizmo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-486, TSP-529NR
   16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šiaulių dailės galerijos teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-490
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šiaulių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-491, TSP-530NR
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-386 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-516
   19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-500
   20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-475 „Dėl Trūkstamų gydytojų specialistų (rezidentų) skatinimo dirbti Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-504
   21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-444 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-503
   22. Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-501
   23. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-514
   24. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 66A ir 68, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-518
   25. Dėl Rimanto Stankevičiaus gatvės dalies pripažinimo nereikalinga naudoti. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-513
   26. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. 370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-494
   27. Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2022 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Jolita Franckevičienė. TSP-496
   28. Dėl atnaujintų Šiaulių miesto aglomeracijos strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-497
   29. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl Šiaulių miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-510
   30. Dėl projekto „Verslo platforma“ – HUB“ bendrojo finansavimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-498
   31. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-499
   32. Dėl pritarimo įgyvendinti atnaujintą projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ didesne apimtimi ir keisti maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo technologiją. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-505
   33. Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Antanas Bartulis. TSP-495, TSP-524NR, TSP-532NR
   34. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-520
   35. Dėl pritarimo pasiūlymui keisti Šiaulių miesto teritorijos ribas ir konsultavimosi su vietos gyventojais paskelbimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-521
   36. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos aikštyno rekonstrukcija“. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-528
   37. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl Šiaulių miesto centrinės dalies transporto ir automobilių stovėjimo teritorijų specialiojo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Vilija Vaičekauskienė. TSP-531

    

    

   Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

    

    

    

   Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

     Posėdis įvyks 2022-12-21 (TREČIADIENĮ),  14:30 val.

    

   1. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano vykdymo Pranešėja – Inga Šimkūnaitė, Savivaldybės kontrolierė.

    

    

    

    

   Komiteto pirmininkas                                                                                                  Aurimas Lankas

   1. Dėl pritarimo pasiūlymui keisti Šiaulių miesto teritorijos ribas ir konsultavimosi su vietos gyventojais paskelbimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-521
   2. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-514
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. 370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-494
   4. Dėl atnaujintų Šiaulių miesto aglomeracijos strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-497
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl Šiaulių miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-510
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-522, TSP-525NR
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-523
   8. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-502
   9. Dėl žemės savininkų, kurių sklypuose neįrengta būtina infrastruktūra, atleidimo nuo 2022 metų žemės mokesčio. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-506
   10. Dėl Keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-508
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-509
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-488
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-507
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-517
   15. (papildomas klausimas). Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos aikštyno rekonstrukcija“. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-528
   1. Dėl pritarimo pasiūlymui keisti Šiaulių miesto teritorijos ribas ir konsultavimosi su vietos gyventojais paskelbimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-521
   2. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-514
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. 370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-494
   4. Dėl atnaujintų Šiaulių miesto aglomeracijos strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-497
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl Šiaulių miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-510
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-522, TSP-525NR, TSP-526NR
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-523, TSP-527NR
   8. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-502
   9. Dėl žemės savininkų, kurių sklypuose neįrengta būtina infrastruktūra, atleidimo nuo 2022 metų žemės mokesčio. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-506
   10. Dėl Keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-508
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-509
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-488
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-507
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-517
   15. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos aikštyno rekonstrukcija“. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-528

    Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                                        Irina Barabanova

    

    Posėdis įvyks 2022-12-13 (ANTRADIENĮ) 14:30 val.

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-522, TSP-525NR, TSP-526NR
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-523, TSP-527NR
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-520
    4. Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Antanas Bartulis. TSP-495, TSP-524NR
    5. Dėl pritarimo pasiūlymui keisti Šiaulių miesto teritorijos ribas ir konsultavimosi su vietos gyventojais paskelbimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-521
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl Šiaulių miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-510
    7. Dėl projekto „Verslo platforma“ – HUB“ bendrojo finansavimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-498
    8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-499
    9. Dėl pritarimo įgyvendinti atnaujintą projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ didesne apimtimi ir keisti maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo technologiją. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-505
    10. PAPILDOMAS KLAUSIMAS Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos aikštyno rekonstrukcija“. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-528

    Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

      Posėdis įvyks 2022-12-12  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

     

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-522, TSP-525NR, TSP-526NR
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-523, TSP-527NR
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-520
    4. Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Antanas Bartulis. TSP-495, TSP-524NR
    5. Dėl pritarimo pasiūlymui keisti Šiaulių miesto teritorijos ribas ir konsultavimosi su vietos gyventojais paskelbimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-521
    6. Dėl atnaujintų Šiaulių miesto aglomeracijos strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-497
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl Šiaulių miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-510
    8. Dėl projekto „Verslo platforma“ – HUB“ bendrojo finansavimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-498
    9. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-499
    10. Dėl pritarimo įgyvendinti atnaujintą projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ didesne apimtimi ir keisti maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo technologiją. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-505
    11. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-502
    12. Dėl žemės savininkų, kurių sklypuose neįrengta būtina infrastruktūra, atleidimo nuo 2022 metų žemės mokesčio. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-506
    13. Dėl Keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-508
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-509
    15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-488
    16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-507
    17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-517
    18. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-514
    19. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 66A ir 68, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-518
    20. Dėl Rimanto Stankevičiaus gatvės dalies pripažinimo nereikalinga naudoti. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-513
    21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. 370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-494
    22. Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2022 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Jolita Franckevičienė. TSP-496

     

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-520
    2. Dėl pritarimo pasiūlymui keisti Šiaulių miesto teritorijos ribas ir konsultavimosi su vietos gyventojais paskelbimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-521
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-343 „Dėl Biudžetinės įstaigos Šiaulių turizmo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-486
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šiaulių dailės galerijos teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-490
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šiaulių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-491
    6. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-514
    7. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 66A ir 68, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-518
    8. Dėl Rimanto Stankevičiaus gatvės dalies pripažinimo nereikalinga naudoti. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-513
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. 370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-494
    10. Dėl atnaujintų Šiaulių miesto aglomeracijos strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-497
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl Šiaulių miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-510
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-522, TSP-526NR
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-523, TSP-527NR

      Posėdis įvyks 2022-12-12  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

     

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-522, TSP-525NR, TSP-526NR
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-523, TSP-527NR
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-520
    4. Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Antanas Bartulis. TSP-495, TSP-524NR
    5. Dėl pritarimo pasiūlymui keisti Šiaulių miesto teritorijos ribas ir konsultavimosi su vietos gyventojais paskelbimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-521
    6. Dėl atnaujintų Šiaulių miesto aglomeracijos strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-497
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl Šiaulių miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-510
    8. Dėl projekto „Verslo platforma“ – HUB“ bendrojo finansavimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-498
    9. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-499
    10. Dėl pritarimo įgyvendinti atnaujintą projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ didesne apimtimi ir keisti maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo technologiją. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-505
    11. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-502
    12. Dėl žemės savininkų, kurių sklypuose neįrengta būtina infrastruktūra, atleidimo nuo 2022 metų žemės mokesčio. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-506
    13. Dėl Keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-508
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-509
    15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-488
    16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-507
    17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-517
    18. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-514
    19. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 66A ir 68, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-518
    20. Dėl Rimanto Stankevičiaus gatvės dalies pripažinimo nereikalinga naudoti. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-513
    21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. 370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-494
    22. Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2022 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Jolita Franckevičienė. TSP-496

     

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-520
    2. Dėl pritarimo pasiūlymui keisti Šiaulių miesto teritorijos ribas ir konsultavimosi su vietos gyventojais paskelbimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-521
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-343 „Dėl Biudžetinės įstaigos Šiaulių turizmo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-486
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šiaulių dailės galerijos teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-490
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šiaulių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-491
    6. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-514
    7. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 66A ir 68, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-518
    8. Dėl Rimanto Stankevičiaus gatvės dalies pripažinimo nereikalinga naudoti. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-513
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. 370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-494
    10. Dėl atnaujintų Šiaulių miesto aglomeracijos strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-497
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl Šiaulių miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-510
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-522, TSP-525NR, TSP-526NR
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-523, TSP-527NR

     

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-520
    2. Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Antanas Bartulis. TSP-495
    3. Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2022 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Jolita Franckevičienė. TSP-496
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-489
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-386 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-516
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-500
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-475 „Dėl Trūkstamų gydytojų specialistų (rezidentų) skatinimo dirbti Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-504
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-444 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-503
    9. Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-501
    10. Dėl maitinimo normos Šiaulių sporto gimnazijos mokiniams nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-511
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-460 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-515
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-457 „Dėl Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-512
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-485
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-343 „Dėl Biudžetinės įstaigos Šiaulių turizmo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-486
    15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šiaulių dailės galerijos teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-490
    16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šiaulių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-491
    17. Dėl projekto „Verslo platforma“ – HUB“ bendrojo finansavimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-498
    18. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-499
    19. Dėl pritarimo įgyvendinti atnaujintą projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ didesne apimtimi ir keisti maisto ir virtuvės atlieku apdorojimo technologiją. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-505

     

    Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                                        Irina Barabanova

    1. Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Antanas Bartulis. TSP-495
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-489
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-386 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-516
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-475 „Dėl Trūkstamų gydytojų specialistų (rezidentų) skatinimo dirbti Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-504
    5. Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2022 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Jolita Franckevičienė. TSP-496
    6. Dėl projekto „Verslo platforma“ – HUB“ bendrojo finansavimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-498
    7. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-499
    8. Dėl pritarimo įgyvendinti atnaujintą projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ didesne apimtimi ir keisti maisto ir virtuvės atlieku apdorojimo technologiją. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-505
    9. Dėl maitinimo normos Šiaulių sporto gimnazijos mokiniams nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-511
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-460 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-515
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-457 „Dėl Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-512
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-485
    13. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-502
    14. Dėl žemės savininkų, kurių sklypuose neįrengta būtina infrastruktūra, atleidimo nuo 2022 metų žemės mokesčio. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-506
    15. Dėl Keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-508
    16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-509
    17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-488
    18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-507
    19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-517

     Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-479
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-480
    3. Dėl sutikimo / nesutikimo, kad UAB „Top Sport“ atidarytų ar steigtų lošimų organizavimo vietą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-469
    4. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Laumžirgiai“ 2020 m. rugsėjo 15 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-1111. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-472
    5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ ir UAB „Saulės Dominija“ reorganizavimo prijungimo būdu ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-473
    6. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Aviatic Mro“ 2018 m. gegužės 7 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-515. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-481
    7. Dėl Šiaulių miesto nominacijos „Geriausias metų darbdavys“ atrankos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-484, NR TSP-492
    8. Dėl įpareigojimo parengti mažos taršos zonos nustatymo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje planą. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-468
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 m. programos patvirtinimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-477
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gaisrų prevencijos 2023–2025 metų programos patvirtinimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-478, NR TSP-482
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-474
    12. Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybei pasirašyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos inicijuojamą susitarimą „Dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse“. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-466
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl 2022 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, ir švietimo inovacijų projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Lina Janauskienė. TSP-475, NR TSP-493
    14. Dėl maitinimo normų specialiųjų mokyklų mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-465
    15. Dėl pritarimo Šiaulių sanatorinės mokyklos dalyvavimui specialiųjų mokyklų, pretenduojančių tapti regioniniais centrais, atrankoje. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-467
    16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2023 metų veiksmų plano. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-470
    17. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-464
    18. Dėl gatvių perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-463
    19. Dėl turto perėmimo iš Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-476
    20. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos „Pramogų sala“ Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo 2006 m. birželio 8 d. sutartį Nr. SŽ-988. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-483

     

    PAPILDOMAS KLAUSIMAS

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 1 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-519

    Posėdis įvyko2022-11-30 (TREČIADIENĮ) 16:15 val.

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 1 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-519


    Posėdžio pirmininkas                                                 Irina Barabanova

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-462
    2. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos „Pramogų sala“ Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo 2006 m. birželio 8 d. sutartį Nr. SŽ-988. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-483
    3. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-464
    4. Dėl gatvių perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-463
    5. Dėl turto perėmimo iš Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-476
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-479
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-480
    8. Dėl sutikimo / nesutikimo, kad UAB „Top Sport“ atidarytų ar steigtų lošimų organizavimo vietą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-469
    9. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Laumžirgiai“ 2020 m. rugsėjo 15 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-1111. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-472
    10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ ir UAB „Saulės Dominija“ reorganizavimo prijungimo būdu ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-473
    11. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Aviatic Mro“ 2018 m. gegužės 7 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-515. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-481
    12. Dėl Šiaulių miesto nominacijos „Geriausias metų darbdavys“ atrankos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-484
    13. Dėl įpareigojimo parengti mažos taršos zonos nustatymo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje planą. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-468
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 m. programos patvirtinimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-477
    15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gaisrų prevencijos 2023–2025 metų programos patvirtinimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-478, NR TSP-482
    16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-474
    17. Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybei pasirašyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos inicijuojamą susitarimą „Dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse“. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-466
    18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl 2022 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, ir švietimo inovacijų projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-475
    19. Dėl maitinimo normų specialiųjų mokyklų mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-465
    20. Dėl pritarimo Šiaulių sanatorinės mokyklos dalyvavimui specialiųjų mokyklų, pretenduojančių tapti regioniniais centrais, atrankoje. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-467
    21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2023 metų veiksmų plano. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-470

    Posėdis įvyks 2022-11-22 (ANTRADIENĮ) 14:30 val.

     

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-474
    2. Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybei pasirašyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos inicijuojamą susitarimą „Dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse“. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-466
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl 2022 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, ir švietimo inovacijų projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-475
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 m. programos patvirtinimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-477
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-462, NR TSP-487
    6. Dėl maitinimo normų specialiųjų mokyklų mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-465
    7. Dėl pritarimo Šiaulių sanatorinės mokyklos dalyvavimui specialiųjų mokyklų, pretenduojančių tapti regioniniais centrais, atrankoje. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-467
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2023 metų veiksmų plano. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-470
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-479
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-480
    11. Dėl sutikimo / nesutikimo, kad UAB „Top Sport“ atidarytų ar steigtų lošimų organizavimo vietą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-469

     

    Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

      Posėdis įvyks 2022-11-21  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-462
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-474
    3. Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybei pasirašyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos inicijuojamą susitarimą „Dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse“. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-466
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl 2022 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, ir švietimo inovacijų projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-475
    5. Dėl įpareigojimo parengti mažos taršos zonos nustatymo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje planą. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-468
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 m. programos patvirtinimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-477
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gaisrų prevencijos 2023–2025 metų programos patvirtinimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-478, NR TSP-482
    8. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-464
    9. Dėl gatvių perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-463
    10. Dėl turto perėmimo iš Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-476
    11. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos „Pramogų sala“ Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo 2006 m. birželio 8 d. sutartį Nr. SŽ-988. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-483
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-479
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-480
    14. Dėl sutikimo / nesutikimo, kad UAB „Top Sport“ atidarytų ar steigtų lošimų organizavimo vietą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-469
    15. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Laumžirgiai“ 2020 m. rugsėjo 15 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-1111. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-472
    16. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ ir UAB „Saulės Dominija“ reorganizavimo prijungimo būdu ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-473
    17. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Aviatic Mro“ 2018 m. gegužės 7 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-515. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-481
    18. Dėl Šiaulių miesto nominacijos „Geriausias metų darbdavys“ atrankos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-484

    Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-462
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl 2022 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, ir švietimo inovacijų projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-475
    3. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-464
    4. Dėl gatvių perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-463
    5. Dėl gyvenamosios patalpos perdavimo / neperdavimo panaudos pagrindais BĮ Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-471
    6. Dėl turto perėmimo iš Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-476
    7. Dėl įpareigojimo parengti mažos taršos zonos nustatymo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje planą. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-468
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 m. programos patvirtinimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-477
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gaisrų prevencijos 2023–2025 metų programos patvirtinimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-478
    10. Dėl maitinimo normų specialiųjų mokyklų mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-465
    11. Dėl pritarimo Šiaulių sanatorinės mokyklos dalyvavimui specialiųjų mokyklų, pretenduojančių tapti regioniniais centrais, atrankoje. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-467
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2023 metų veiksmų plano. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-470
    13. Dėl sutikimo / nesutikimo, kad UAB „Top Sport“ atidarytų ar steigtų lošimų organizavimo vietą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-469
    14. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Laumžirgiai“ 2020 m. rugsėjo 15 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-1111. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-472
    15. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ ir UAB „Saulės Dominija“ reorganizavimo prijungimo būdu ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-473

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                  Simona Potelienė

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-462
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl 2022 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, ir švietimo inovacijų projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-475
    3. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-464
    4. Dėl gatvių perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-463
    5. Dėl gyvenamosios patalpos perdavimo / neperdavimo panaudos pagrindais BĮ Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-471
    6. Dėl turto perėmimo iš Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-476
    7. Dėl įpareigojimo parengti mažos taršos zonos nustatymo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje planą. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-468
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 m. programos patvirtinimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-477
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gaisrų prevencijos 2023–2025 metų programos patvirtinimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-478
    10. Dėl maitinimo normų specialiųjų mokyklų mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-465
    11. Dėl pritarimo Šiaulių sanatorinės mokyklos dalyvavimui specialiųjų mokyklų, pretenduojančių tapti regioniniais centrais, atrankoje. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-467
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2023 metų veiksmų plano. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-470
    13. Dėl sutikimo / nesutikimo, kad UAB „Top Sport“ atidarytų ar steigtų lošimų organizavimo vietą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-469
    14. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Laumžirgiai“ 2020 m. rugsėjo 15 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-1111. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-472
    15. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ ir UAB „Saulės Dominija“ reorganizavimo prijungimo būdu ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-473

    Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                         Simona Potelienė

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-454
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-455
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-437
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015–2024 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2018–2021 metais ataskaitos. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-433
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-434
    6. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-457
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-280 ,,Dėl Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-436,TSP-460NR
    8. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Vonin Lithuania“ valstybinės žemės nuomos ir investicijų sutartis. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-443
    9. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-453
    10. Dėl viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus likvidavimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-458, TSP-461NR
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-445
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl švietimo, kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-444
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl 2022 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, ir švietimo inovacijų projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-449
    14. Dėl projekto „Kitas aš“ bendrojo finansavimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-450
    15. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Dižiaugienė. TSP-456
    16. Dėl patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių mokytojų pensininkų klubui „Šviesa“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-451
    17. Dėl patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo klubui „Kolibris“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-447
    18. Dėl patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo Lietuvos samariečių bendrijos Šiaulių skyriui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-446
    19. Dėl atsisakymo pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-438
    20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-333 „Dėl siūlymo perimti iš valstybės negyvenamąją patalpą Trakų g. 39, Šiauliuose“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-439
    21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto, valdomo Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, perėmimo, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir Šiaulių miesto savivaldybės turto perdavimo Šiaulių „Juventos“ progimnazijai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-440
    22. Dėl turto perdavimo Šiaulių 1-ajai muzikos mokyklai ir Šiaulių dainavimo mokyklai ,,Dagilėlis“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-441
    23. Dėl turto perdavimo Šiaulių lopšeliui-darželiui „Kregždutė“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-442
    24. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl sutikimo perduoti ir perimti nekilnojamąjį turtą Tilžės g. 198, Šiauliuose“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-452

    Kiti klausimai (LRV atstovo teikimas).

     

    Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

     

    Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

    1. Dėl viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus likvidavimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-458, TSP-461NR

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                  Simona Potelienė


    1. Situacija dėl „Šiaulių arenos“ koncesijos sutarties. Kviestieji asmenys – Antanas Bartulis, Administracijos direktorius.
    2. Dėl 2023 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projekto. Pranešėja – Inga Šimkūnaitė, Savivaldybės kontrolierė.
    3. Dėl 2023 metų Kontrolės ir audito tarnybos programos sąmatos. Pranešėja – Inga Šimkūnaitė, Savivaldybės kontrolierė.

     

     

     

     

    Komiteto pirmininkas                                                                                                    Aurimas Lankas

    1. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-457
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-280 ,,Dėl Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-436
    3. Dėl viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus likvidavimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-458
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-454
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-455
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-437
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015–2024 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2018–2021 metais ataskaitos. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-433
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-434

     

    Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-445
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl švietimo, kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-444
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl 2022 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, ir švietimo inovacijų projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-449
    4. Dėl projekto „Kitas aš“ bendrojo finansavimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-450
    5. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-456
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-454
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-455
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-437
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015–2024 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2018–2021 metais ataskaitos. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-433
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-434
    11. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-457
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-280 ,,Dėl Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-436, TSP-460NR
    13. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Vonin Lithuania“ valstybinės žemės nuomos ir investicijų sutartis. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-443
    14. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-453
    15. Dėl viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus likvidavimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-458
    16. Dėl patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių mokytojų pensininkų klubui „Šviesa“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-451
    17. Dėl patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo klubui „Kolibris“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-447
    18. Dėl patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo Lietuvos samariečių bendrijos Šiaulių skyriui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-446
    19. Dėl atsisakymo pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-438
    20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-333 „Dėl siūlymo perimti iš valstybės negyvenamąją patalpą Trakų g. 39, Šiauliuose“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-439

    Komiteto posėdis vyko 2022-10-24 (PIRMADIENĮ),  15.00 val.

    1. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-456
    2. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-453
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-454
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-455
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-437
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015–2024 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2018–2021 metais ataskaitos. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-433
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-434
    8. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-457
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl sutikimo perduoti ir perimti nekilnojamąjį turtą Tilžės g. 198, Šiauliuose“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-452
    10. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus likvidavimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-458
    11. (2 PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos ,,Pramogų sala“ Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo 2006 m. birželio 8 d. sutartį Nr. SŽ-988. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-459
    1. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-457
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl švietimo, kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-444
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl 2022 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, ir švietimo inovacijų projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-449
    4. Dėl patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių mokytojų pensininkų klubui „Šviesa“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-451
    5. Dėl patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo klubui „Kolibris“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-447
    6. Dėl patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo Lietuvos samariečių bendrijos Šiaulių skyriui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-446
    7. Dėl atsisakymo pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-438
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-333 „Dėl siūlymo perimti iš valstybės negyvenamąją patalpą Trakų g. 39, Šiauliuose“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-439
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto, valdomo Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, perėmimo, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir Šiaulių miesto savivaldybės turto perdavimo Šiaulių „Juventos“ progimnazijai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-440
    10. Dėl turto perdavimo Šiaulių 1-ajai muzikos mokyklai ir Šiaulių dainavimo mokyklai ,,Dagilėlis“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-441
    11. Dėl turto perdavimo Šiaulių lopšeliui-darželiui „Kregždutė“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-442
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl sutikimo perduoti ir perimti nekilnojamąjį turtą Tilžės g. 198, Šiauliuose“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-452
    13. (1 PAPILDOMAS KLAUSIMAS) Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos ,,Pramogų sala“ Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo 2006 m. birželio 8 d. sutartį Nr. SŽ-988. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-459
    14. Dėl projekto „Kitas aš“ bendrojo finansavimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-450
    15. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-456
    16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-280 ,,Dėl Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-436
    17. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Vonin Lithuania“ valstybinės žemės nuomos ir investicijų sutartis. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-443
    18. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-453
    19. (2 PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus likvidavimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-458
    20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-454
    21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-455
    22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-437
    23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015–2024 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2018–2021 metais ataskaitos. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-433
    24. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-434

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                                   Rima Juškienė

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-445
    2. Dėl projekto „Kitas aš“ bendrojo finansavimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-450
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl švietimo, kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-444
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl 2022 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, ir švietimo inovacijų projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-449
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-333 „Dėl siūlymo perimti iš valstybės negyvenamąją patalpą Trakų g. 39, Šiauliuose“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-439
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto, valdomo Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, perėmimo, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir Šiaulių miesto savivaldybės turto perdavimo Šiaulių „Juventos“ progimnazijai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-440
    7. Dėl turto perdavimo Šiaulių 1-ajai muzikos mokyklai ir Šiaulių dainavimo mokyklai ,,Dagilėlis“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-441

     

    Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

    1. Dėl projekto „Kitas aš“ bendrojo finansavimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-450
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-445
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl švietimo, kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-444
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl 2022 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, ir švietimo inovacijų projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-449
    5. Dėl Šiaulių apskaitos centro direktoriaus metinės veiklos ataskaitos ir metinės direktoriaus veiklos ataskaitos įvertinimo formų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-435
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-280 ,,Dėl Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-436
    7. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Vonin Lithuania“ valstybinės žemės nuomos ir investicijų sutartis. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-443
    8. Dėl patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių mokytojų pensininkų klubui „Šviesa“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-451
    9. Dėl patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo klubui „Kolibris“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-447
    10. Dėl patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo Lietuvos samariečių bendrijos Šiaulių skyriui. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-446
    11. Dėl sutikimo / nesutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-448
    12. Dėl atsisakymo pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-438
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-333 „Dėl siūlymo perimti iš valstybės negyvenamąją patalpą Trakų g. 39, Šiauliuose“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-439
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto, valdomo Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, perėmimo, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir Šiaulių miesto savivaldybės turto perdavimo Šiaulių „Juventos“ progimnazijai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-440
    15. Dėl turto perdavimo Šiaulių 1-ajai muzikos mokyklai ir Šiaulių dainavimo mokyklai ,,Dagilėlis“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-441
    16. Dėl turto perdavimo Šiaulių lopšeliui-darželiui „Kregždutė“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-442

     Komiteto pirmininkė                                                                                                   Simona Potelienė

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-423
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-424
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-402
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-409
    5. Dėl sutikimo / nesutikimo UAB „Amber Gaming“ atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-427
    6. Dėl „Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kai 50 procentų darbų vertės sumoka gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-407
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-381 „Dėl Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-414
    8. Dėl minimalaus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus sumažinimo Aerouosto g. 35, Šiauliuose. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-400
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. T-366 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „AEI panaudojimas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje, plaukimo centre „Delfinas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-405
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Putokšnis“ projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-425
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-412
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-459 „Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-415
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T- 350 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-419
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-406
    15. Dėl malkų vidutinės kainos nustatymo skaičiuojant būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-421
    16. Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos rinkimus. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-401
    17. Dėl viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtinių ir neturtinių teisių, pareigų ir Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valstybės nuosavybėn. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-420, NR TSP-432
    18. Dėl Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos ir Šiaulių Jovaro progimnazijos valdomo valstybės turto nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-399, NR TSP-431
    19. Dėl VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ panaudos pagrindais valdomo savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-410, NR TSP-429
    20. Dėl Šiaulių Rėkyvos progimnazijos patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-413, NR TSP-430
    21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-403
    22. Dėl patalpų perdavimo Šiaulių sporto centrui „Atžalynas“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-404, NR TSP-428
    23. Dėl patalpų perdavimo biudžetinei įstaigai Šiaulių menų mokyklai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-408
    24. Dėl gyvenamosios patalpos išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų apskaitos. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-411
    25. Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-416, NR TSP-422, NR TSP-426
    26. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-417
    27. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-418
    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-423
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-424
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-409
    4. Dėl „Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kai 50 procentų darbų vertės sumoka gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-407
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Putokšnis“ projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-425
    6. Dėl viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtinių ir neturtinių teisių, pareigų ir Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valstybės nuosavybėn. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-420, NR TSP-432
    7. Dėl Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos ir Šiaulių Jovaro progimnazijos valdomo valstybės turto nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-399, NR TSP-431
    8. Dėl VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ panaudos pagrindais valdomo savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-410, NR TSP-429
    9. Dėl Šiaulių Rėkyvos progimnazijos patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-413, NR TSP-430
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-403, NR TSP-428
    11. Dėl patalpų perdavimo Šiaulių sporto centrui „Atžalynas“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-404, NR TSP-428
    12. Dėl patalpų perdavimo biudžetinei įstaigai Šiaulių menų mokyklai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-408
    13. Dėl gyvenamosios patalpos išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų apskaitos. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-411
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-416, NR TSP-422, TSP-426
    1. Dėl sporto objektų valdymo ir naudojimo veiklos audito metu nustatytų trūkumų. Kviestieji asmenys – Gintaras Jasiūnas ir Edita Minkuvienė.

     

     

    Komiteto pirmininkas                                                                                                    Aurimas Lankas

    Komiteto posėdis vyko 2022-09-27,  14:30 val.

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-423
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-424
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-409
    4. Dėl „Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kai 50 procentų darbų vertės sumoka gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-407
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Putokšnis“ projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-425
    6. Dėl viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtinių ir neturtinių teisių, pareigų ir Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valstybės nuosavybėn. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-420, NR TSP-432
    7. Dėl Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos ir Šiaulių Jovaro progimnazijos valdomo valstybės turto nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-399, NR TSP-431
    8. Dėl VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ panaudos pagrindais valdomo savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-410, NR TSP-429
    9. Dėl Šiaulių Rėkyvos progimnazijos patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-413, NR TSP-430
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-403, NR TSP-428
    11. Dėl patalpų perdavimo Šiaulių sporto centrui „Atžalynas“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-404, NR TSP-428
    12. Dėl patalpų perdavimo biudžetinei įstaigai Šiaulių menų mokyklai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-408
    13. Dėl gyvenamosios patalpos išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų apskaitos. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-411
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-416, NR TSP-422, TSP-426

     

     Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                                             Irina Barabanova

    1. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-417
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-418
    3. Dėl minimalaus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus sumažinimo Aerouosto g. 35, Šiauliuose. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-400
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-402
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-409
    6. Dėl „Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kai 50 procentų darbų vertės sumoka gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-407
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-381 „Dėl Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-414
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-406
    9. Dėl malkų vidutinės kainos nustatymo skaičiuojant būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-421
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. T-366 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „AEI panaudojimas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje, plaukimo centre „Delfinas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-405
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Putokšnis“ projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-425
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-423
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-424
    14. Dėl viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtinių ir neturtinių teisių, pareigų ir Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valstybės nuosavybėn. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-420, NR TSP-432
    15. Dėl Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos ir Šiaulių Jovaro progimnazijos valdomo valstybės turto nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-399, NR TSP-431
    16. Dėl VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ panaudos pagrindais valdomo savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-410, NR TSP-429
    17. Dėl Šiaulių Rėkyvos progimnazijos patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto perėmimo, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-413, NR TSP-430
    18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-403
    19. Dėl patalpų perdavimo Šiaulių sporto centrui „Atžalynas“. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-404, NR TSP-428
    20. Dėl patalpų perdavimo biudžetinei įstaigai Šiaulių menų mokyklai. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-408
    21. Dėl gyvenamosios patalpos išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų apskaitos. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-411
    22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-416, NR TSP-422, NR TSP-426
    23. PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl sutikimo / nesutikimo UAB „Amber Gaming“ atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-427

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                                   Rima Juškienė

    Komiteto posėdis vyko 2022-09-26 (PIRMADIENĮ),  15.00 val.

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ija Jencienė. TSP-416, TSP-422NR
    2. Dėl malkų vidutinės kainos nustatymo skaičiuojant būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-421
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Putokšnis“ projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-425
    4. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-417
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-418
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-423
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-424
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-459 „Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-415
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T- 350 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-419
    10. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl sutikimo / nesutikimo UAB „Amber Gaming“ atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-427

     

     

    1.   Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos rinkimus. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-401

    2.        Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-417

    3.        Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-418

    4.   Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-412

    5.   Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-459 „Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-415

    6.   Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T- 350 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-419

    7.   Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-406

    8.       Dėl malkų vidutinės kainos nustatymo skaičiuojant būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-421

    9.   Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. T-366 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „AEI panaudojimas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje, plaukimo centre „Delfinas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-405

    10.    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-402

    11.    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos karo pabėgėliams iš Ukrainos“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-409

    12.    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-381 „Dėl Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-414

    13.    Dėl minimalaus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus sumažinimo Aerouosto g. 35, Šiauliuose. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-400