Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Posėdžių klausimų archyvas

 1. Dėl Šiaulių miesto 2025–2033 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-300, NR TSP-309
 2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-307
 3. Dėl 2023 metų Šiaulių miesto savivaldybės metinio ataskaitų rinkinio ir savivaldybės mero rezervo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas – Artūras Visockas. TSP-313
 4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-261
 5. Dėl pritarimo vienašališkai nutraukti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Dovyra“ 2020 m. spalio 8 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutartį Nr. SŽ-1226 ir 2020 m. lapkričio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir UAB „Dovyra“ valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-654-(14.31.55.). Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-276
 6. Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimo patvirtinimo. Pranešėja – Vilija Vaičekauskienė. TSP-286
 7. Dėl Autobusų stočių steigimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-306
 8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kūrybiniai kartų mainai “. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-296
 9. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendra, atvira elektroninio bilieto sistema Šiaulių regiono viešajame transporte“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-298
 10. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pajausk istorinį skonį“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-308
 11. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sienų sujungimas: socialinę įtrauktį skatinančios bibliotekos Latvijoje ir Lietuvoje “. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-332
 12. Dėl Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-265
 13. Dėl Šiaulių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-266, NR TSP-312
 14. Dėl Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-267
 15. Dėl Šiaulių dailės galerijos teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-271
 16. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Švietimo įstaigų vadovų mentorių rengimas“. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-272
 17. Dėl leidimo vykdyti projekto „Regioninio įtraukties švietime centro įkūrimas Šiaulių „Santakos“ ugdymo centre“ įgyvendinimo plano veiklas. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-293
 18. Dėl Apdovanojimo „Šiaulių miesto metų mokytojas“ skyrimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-305
 19. Dėl Šiaulių lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-310
 20. Dėl Šiaulių gimnazijų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė.TSP-311
 21. Dėl Šiaulių progimnazijų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-316
 22. Dėl Šiaulių „Dermės“ ir Šiaulių „Ringuvos“ mokyklų, Šiaulių „Santakos“ ir Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centrų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-317
 23. Dėl Šiaulių Centro ir Šiaulių „Saulės“ pradinių mokyklų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-318
 24. Dėl Šiaulių neformaliojo vaikų švietimo mokyklų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-319
 25. Dėl Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-331
 26. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-291
 27. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Inesa Jocė. TSP-285
 28. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-466 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinės sveikatos priežiūros įstaigos direktoriaus metinės veiklos ataskaitos formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Inesa Jocė. TSP-284
 29. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos steigimo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-299
 30. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-257
 31. Dėl negyvenamųjų patalpų Gardino g. 8, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-277
 32. Dėl sutikimo viešajai įstaigai Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrui pagerinti turto patikėjimo teisės sutartimi valdomą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-302
 33. Dėl Šiaulių lopšelio - darželio „Bitė“ patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-303
 34. Dėl savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-304
 35. Dėl inžinerinių tinklų perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-320
 36. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype S. Nėries g. 16A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-251
 37. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Tilžės g. 152, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-252
 38. Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0011:271), esančio Tilžės g. 152, Šiaulių mieste, dalių dydžių nustatymo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-253
 39. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Stoties g. 5B, Šiaulių mieste, 2019 m. liepos 23 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-506-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-254
 40. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Stoties g. 5B, Šiaulių mieste, 2019 m. liepos 23 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-508-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-256
 41. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Stoties g. 5B, Šiaulių mieste, 2019 m. liepos 23 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-509-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-255
 42. Dėl pritarimo įkeisti žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus žemės sklype K. Donelaičio g. 12, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-258
 43. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Stoties g. 5B, Šiaulių mieste, 2019 m. liepos 23 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-505-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-260
 44. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Aido g. 10E, Šiaulių mieste, 1999 m. liepos 27 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/99-0142. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-262
 45. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Pelkių g. 10, Šiaulių mieste, 2004 m. lapkričio 16 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/04-0280. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-263
 46. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą-sandėlį Nr. 3 žemės sklype Varpo g. 25C, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-264
 47. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Statybininkų g. 12, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-268
 48. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą žemės sklype Daubos g. 7, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-269
 49. Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0011:375), esančio Varpo g. 27, Šiaulių mieste, nuomotinų ar parduotinų dalių dydžių nustatymo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-270
 50. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Varpo g. 27, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-275
 51. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančias negyvenamosios patalpos Nr. 2 dalis žemės sklype Dvaro g. 162, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-274, NR TSP-322
 52. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos Nr. 2 dalį žemės sklype Dvaro g. 162, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-273, NR TSP-321
 53. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Dvaro g. 88A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-278
 54. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Dvaro g. 88, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-279
 55. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Pročiūnų g. 12, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-280
 56. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Tilžės g. 22, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-281
 57. Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0028:85), esančio Tilžės g. 22, Šiaulių mieste, nuomotinų ar parduotinų dalių dydžių nustatymo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-282
 58. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Išradėjų g. 18B, Šiaulių mieste, 2023 m. liepos 19 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-284-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-290
 59. Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0011:267), esančio Tilžės g. 134, Šiaulių mieste, dalių dydžių nustatymo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-289
 60. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Javų g. 100B, Šiaulių mieste, 2005 m. birželio 3 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/05-0118. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-288
 61. Dėl pritarimo išnuomoti naudojamą valstybinės žemės sklypą Gardino g. 3, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-287
 62. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo dalies nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančią patalpą ir dalis kitų inžinerinių statinių žemės sklype Tilžės g. 72, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-283
 63. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. 285 „Dėl Žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-292, NR TSP-315
 64. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausantį pastatą-sandėlį žemės sklype Gamybos g. 5A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-294
 65. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Tilžės g. 9, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-297
 66. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Metalistų g. 8C, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-323
 67. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančias pastatų dalis žemės sklype J. Basanavičiaus g. 129C, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-324
 68. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančias pastato dalis žemės sklype Žvyro g. 10A, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties galiojimo pasibaigimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-325
 69. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančias pastato ir kitų inžinerinių statinių dalis žemės sklype Aerouosto g. 11, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-326
 70. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Dainų g. 49, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-327
 71. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią pastato dalį žemės sklype Žemaitės g. 41, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-328
 72. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančius statinius žemės sklype Ragainės g. 2, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties galiojimo pasibaigimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-329
 73. Dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių pripažinimo pasibaigusiomis. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-330
 74. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Roma Janušonienė. TSP-314
 75. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Zakiras Medžidovas. TSP-295, NR TSP-333

 

 

 Potvarkis dėl Tarybos posėdžio sušaukimo.

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

 

 

Jūratė Lašė, tel. (8 41) 596 226

Posėdis įvyko 2024-05-28 (ANTRADIENĮ) 14:30 val.

 1. Dėl Šiaulių miesto 2025–2033 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-300, NR TSP-309
 2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-307
 3. Dėl 2023 metų Šiaulių miesto savivaldybės metinio ataskaitų rinkinio ir savivaldybės mero rezervo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas – Justinas Švėgžda. TSP-313
 4. Dėl Autobusų stočių steigimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-306
 5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-291
 6. Dėl Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-265
 7. Dėl Šiaulių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-266, NR TSP-312
 8. Dėl Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-267
 9. Dėl Šiaulių dailės galerijos teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-271
 10. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Švietimo įstaigų vadovų mentorių rengimas“. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-272
 11. Dėl leidimo vykdyti projekto „Regioninio įtraukties švietime centro įkūrimas Šiaulių „Santakos“ ugdymo centre“ įgyvendinimo plano veiklas. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-293
 12. Dėl Apdovanojimo „Šiaulių miesto metų mokytojas“ skyrimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-305
 13. Dėl Šiaulių lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-310
 14. Dėl Šiaulių gimnazijų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė.TSP-311
 15. Dėl Šiaulių progimnazijų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-316
 16. Dėl Šiaulių „Dermės“ ir Šiaulių „Ringuvos“ mokyklų, Šiaulių „Santakos“ ir Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centrų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-317
 17. Dėl Šiaulių Centro ir Šiaulių „Saulės“ pradinių mokyklų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-318
 18. Dėl Šiaulių neformaliojo vaikų švietimo mokyklų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-319
 19. Dėl Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-331
 20. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kūrybiniai kartų mainai “. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-296
 21. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendra, atvira elektroninio bilieto sistema Šiaulių regiono viešajame transporte“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-298
 22. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pajausk istorinį skonį“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-308
 23. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sienų sujungimas: socialinę įtrauktį skatinančios bibliotekos Latvijoje ir Lietuvoje “. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-332

Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

 1. Dėl sutikimo viešajai įstaigai Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrui pagerinti turto patikėjimo teisės sutartimi valdomą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-302
 2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-314
 3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-285
 4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-466 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinės sveikatos priežiūros įstaigos direktoriaus metinės veiklos ataskaitos formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-284
 5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos steigimo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-299
 6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Švietimo įstaigų vadovų mentorių rengimas“. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-272
 7. Dėl leidimo vykdyti projekto „Regioninio įtraukties švietime centro įkūrimas Šiaulių „Santakos“ ugdymo centre“ įgyvendinimo plano veiklas. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-293
 8. Dėl Apdovanojimo „Šiaulių miesto metų mokytojas“ skyrimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Živilė Nakčiūnienė. TSP-305
 9. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kūrybiniai kartų mainai“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-296
 10. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendra, atvira elektroninio bilieto sistema Šiaulių regiono viešajame transporte“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-298
 11. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pajausk istorinį skonį“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-308
 12. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sienų sujungimas: socialinę įtrauktį skatinančios bibliotekos Latvijoje ir Lietuvoje “. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-332
 13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-261
 14. Dėl Šiaulių miesto 2025–2033 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-300, NR TSP-309
 15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-307
 16. Dėl 2023 metų Šiaulių miesto savivaldybės metinio ataskaitų rinkinio ir savivaldybės mero rezervo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas – Justinas Švėgžda. TSP-313
 17. Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimo patvirtinimo. Pranešėja – Vilija Vaičekauskienė. TSP-286
 18. Dėl Autobusų stočių steigimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-306
 19. (APSVARSTYMUI). Dėl atstovų delegavimo į Šiaulių miesto savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybą.
 20. (APSVARSTYMUI). Dėl stebėtojų tarybos narių paskyrimo.

 

 Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                                     Irina Barabanova

 

Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

   

    Posėdis įvyko 2024-05-27  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

  1. Dėl Šiaulių miesto 2025–2033 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-300, NR TSP-309
  2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-307
  3. Dėl 2023 metų Šiaulių miesto savivaldybės metinio ataskaitų rinkinio ir savivaldybės mero rezervo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas – Justinas Švėgžda. TSP-313
  4. Dėl Autobusų stočių steigimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-306
  5. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendra, atvira elektroninio bilieto sistema Šiaulių regiono viešajame transporte“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-298
  6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pajausk istorinį skonį“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-308
  7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-314
  8. Dėl Šiaulių lopšelio - darželio „Bitė“ patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-303
  9. Dėl savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-304
  10. Dėl inžinerinių tinklų perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-320
  11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. 285 „Dėl Žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-292, NR TSP-315
  12. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Metalistų g. 8C, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-323
  13. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančias pastatų dalis žemės sklype J. Basanavičiaus g. 129C, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-324
  14. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančias pastato dalis žemės sklype Žvyro g. 10A, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties galiojimo pasibaigimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-325
  15. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančias pastato ir kitų inžinerinių statinių dalis žemės sklype Aerouosto g. 11, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-326
  16. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Dainų g. 49, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-327
  17. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią pastato dalį žemės sklype Žemaitės g. 41, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-328
  18. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančius statinius žemės sklype Ragainės g. 2, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties galiojimo pasibaigimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-329
  19. Dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių pripažinimo pasibaigusiomis. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-330

   

  Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

  1. Dėl 2023 metų Šiaulių miesto savivaldybės metinio ataskaitų rinkinio ir savivaldybės mero rezervo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas – Justinas Švėgžda. TSP-313
  2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. 285 „Dėl Žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-292, NR TSP-315
  3. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Metalistų g. 8C, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-323
  4. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančias pastatų dalis žemės sklype J. Basanavičiaus g. 129C, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-324
  5. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančias pastato dalis žemės sklype Žvyro g. 10A, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties galiojimo pasibaigimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-325
  6. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančias pastato ir kitų inžinerinių statinių dalis žemės sklype Aerouosto g. 11, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-326
  7. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Dainų g. 49, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-327
  8. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią pastato dalį žemės sklype Žemaitės g. 41, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-328
  9. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančius statinius žemės sklype Ragainės g. 2, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties galiojimo pasibaigimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-329
  10. Dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių pripažinimo pasibaigusiomis. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-330
  11. Dėl sutikimo viešajai įstaigai Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrui pagerinti turto patikėjimo teisės sutartimi valdomą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-302
  12. Dėl Šiaulių lopšelio - darželio „Bitė“ patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-303
  13. Dėl savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-304
  14. Dėl inžinerinių tinklų perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-320
  15. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pajausk istorinį skonį“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-308
  16. Dėl Apdovanojimo „Šiaulių miesto metų mokytojas“ skyrimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-305
  17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-261
  18. Dėl pritarimo vienašališkai nutraukti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Dovyra“ 2020 m. spalio 8 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutartį Nr. SŽ-1226 ir 2020 m. lapkričio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir UAB „Dovyra“ valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-654-(14.31.55.). Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-276
  19. Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimo patvirtinimo. Pranešėja – Vilija Vaičekauskienė. TSP-286
  20. Dėl Autobusų stočių steigimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-306
  21. Dėl Šiaulių miesto 2025–2033 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-300, NR TSP-309
  22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-307
  23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Zakiras Medžidovas. TSP-295
  24. PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sienų sujungimas: socialinę įtrauktį skatinančios bibliotekos Latvijoje ir Lietuvoje “. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-332

   Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

  Komiteto posėdis vyko gegužės 20 d. 15 val. nuotoliniu būdu.

   1. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype S. Nėries g. 16A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-251
   2. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Tilžės g. 152, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-252
   3. Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0011:271), esančio Tilžės g. 152, Šiaulių mieste, dalių dydžių nustatymo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-253
   4. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Stoties g. 5B, Šiaulių mieste, 2019 m. liepos 23 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-506-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-254
   5. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Stoties g. 5B, Šiaulių mieste, 2019 m. liepos 23 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-508-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-256
   6. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Stoties g. 5B, Šiaulių mieste, 2019 m. liepos 23 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-509-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-255
   7. Dėl pritarimo įkeisti žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus žemės sklype K. Donelaičio g. 12, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-258
   8. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Stoties g. 5B, Šiaulių mieste, 2019 m. liepos 23 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-505-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-260
   9. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Aido g. 10E, Šiaulių mieste, 1999 m. liepos 27 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/99-0142. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-262
   10. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Pelkių g. 10, Šiaulių mieste, 2004 m. lapkričio 16 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/04-0280. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-263
   11. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą-sandėlį Nr. 3 žemės sklype Varpo g. 25C, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-264
   12. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Statybininkų g. 12, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-268
   13. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą žemės sklype Daubos g. 7, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-269
   14. Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0011:375), esančio Varpo g. 27, Šiaulių mieste, nuomotinų ar parduotinų dalių dydžių nustatymo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-270
   15. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Varpo g. 27, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-275
   16. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančias negyvenamosios patalpos Nr. 2 dalis žemės sklype Dvaro g. 162, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-274
   17. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos Nr. 2 dalį žemės sklype Dvaro g. 162, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-273
   18. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Dvaro g. 88A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-278
   19. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Dvaro g. 88, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-279
   20. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Pročiūnų g. 12, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-280
   21. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Tilžės g. 22, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-281
   22. Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0028:85), esančio Tilžės g. 22, Šiaulių mieste, nuomotinų ar parduotinų dalių dydžių nustatymo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-282
   23. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Išradėjų g. 18B, Šiaulių mieste, 2023 m. liepos 19 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-284-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-290
   24. Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0011:267), esančio Tilžės g. 134, Šiaulių mieste, dalių dydžių nustatymo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-289
   25. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Javų g. 100B, Šiaulių mieste, 2005 m. birželio 3 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/05-0118. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-288
   26. Dėl pritarimo išnuomoti naudojamą valstybinės žemės sklypą Gardino g. 3, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-287
   27. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo dalies nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančią patalpą ir dalis kitų inžinerinių statinių žemės sklype Tilžės g. 72, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-283
   28. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. 285 „Dėl Žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-292
   29. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausantį pastatą-sandėlį žemės sklype Gamybos g. 5A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-294
   30. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Tilžės g. 9, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-297
   31. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kūrybiniai kartų mainai “. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-296
   32. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendra, atvira elektroninio bilieto sistema Šiaulių regiono viešajame transporte“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-298
   33. Dėl Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-265
   34. Dėl Šiaulių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-266
   35. Dėl Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-267
   36. Dėl Šiaulių dailės galerijos teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-271
   37. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Švietimo įstaigų vadovų mentorių rengimas“. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-272
   38. Dėl leidimo vykdyti projekto „Regioninio įtraukties švietime centro įkūrimas Šiaulių „Santakos“ ugdymo centre“ įgyvendinimo plano veiklas. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-293
   39. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-291
   40. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-257
   41. Dėl negyvenamųjų patalpų Gardino g. 8, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-277

    

   Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

     Posėdis įvyko 2024-05-20  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Zakiras Medžidovas. TSP-295
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-261
   3. Dėl pritarimo vienašališkai nutraukti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Dovyra“ 2020 m. spalio 8 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutartį Nr. SŽ-1226 ir 2020 m. lapkričio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir UAB „Dovyra“ valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-654-(14.31.55.). Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-276
   4. Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimo patvirtinimo. Pranešėja – Vilija Vaičekauskienė. TSP-286
   5. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kūrybiniai kartų mainai “. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-296
   6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendra, atvira elektroninio bilieto sistema Šiaulių regiono viešajame transporte“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-298
   7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-257
   8. Dėl negyvenamųjų patalpų Gardino g. 8, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-277
   9. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype S. Nėries g. 16A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-251
   10. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Tilžės g. 152, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-252
   11. Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0011:271), esančio Tilžės g. 152, Šiaulių mieste, dalių dydžių nustatymo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-253
   12. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Stoties g. 5B, Šiaulių mieste, 2019 m. liepos 23 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-506-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-254
   13. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Stoties g. 5B, Šiaulių mieste, 2019 m. liepos 23 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-508-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-256
   14. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Stoties g. 5B, Šiaulių mieste, 2019 m. liepos 23 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-509-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-255
   15. Dėl pritarimo įkeisti žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus žemės sklype K. Donelaičio g. 12, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-258
   16. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Stoties g. 5B, Šiaulių mieste, 2019 m. liepos 23 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-505-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-260
   17. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Aido g. 10E, Šiaulių mieste, 1999 m. liepos 27 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/99-0142. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-262
   18. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Pelkių g. 10, Šiaulių mieste, 2004 m. lapkričio 16 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/04-0280. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-263
   19. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą-sandėlį Nr. 3 žemės sklype Varpo g. 25C, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-264
   20. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Statybininkų g. 12, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-268
   21. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą žemės sklype Daubos g. 7, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-269
   22. Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0011:375), esančio Varpo g. 27, Šiaulių mieste, nuomotinų ar parduotinų dalių dydžių nustatymo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-270
   23. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Varpo g. 27, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-275
   24. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančias negyvenamosios patalpos Nr. 2 dalis žemės sklype Dvaro g. 162, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-274
   25. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos Nr. 2 dalį žemės sklype Dvaro g. 162, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-273
   26. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Dvaro g. 88A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-278
   27. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Dvaro g. 88, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-279
   28. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Pročiūnų g. 12, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-280
   29. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Tilžės g. 22, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-281
   30. Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0028:85), esančio Tilžės g. 22, Šiaulių mieste, nuomotinų ar parduotinų dalių dydžių nustatymo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-282
   31. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Išradėjų g. 18B, Šiaulių mieste, 2023 m. liepos 19 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-284-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-290
   32. Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0011:267), esančio Tilžės g. 134, Šiaulių mieste, dalių dydžių nustatymo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-289
   33. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Javų g. 100B, Šiaulių mieste, 2005 m. birželio 3 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/05-0118. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-288
   34. Dėl pritarimo išnuomoti naudojamą valstybinės žemės sklypą Gardino g. 3, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-287
   35. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo dalies nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančią patalpą ir dalis kitų inžinerinių statinių žemės sklype Tilžės g. 72, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-283
   36. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. 285 „Dėl Žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-292
   37. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausantį pastatą-sandėlį žemės sklype Gamybos g. 5A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-294
   38. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Tilžės g. 9, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-297

    Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20242026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-236, TSP-243NR
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-233
   3. Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių apskaitos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-217
   4. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-197
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Videiva“ investicijų ir valstybinės žemės nuomos sutartis“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-241
   6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pagrindinės salės pritaikymas įvairių grupių poreikiams“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-202
   7. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Efektyvus turto valdymas Šiaulių ir Panevėžio miestų savivaldybėse“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-195
   8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto ,,Romuvos“, Dainų ir Salduvės progimnazijų bei Didždvario ir Lieporių gimnazijų lauko infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas ugdymo poreikiams ir funkcionalumo didinimas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-191
   9. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Vinco Kudirkos progimnaziją“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-192
   10. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Šiaulių Ragainės progimnaziją“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-189
   11. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „S. Daukanto inžinerijos gimnazijos infrastruktūros modernizavimas, pritaikant specializuotų inžinerinio ugdymo programų vykdymui“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-190
   12. Dėl Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-229
   13. Dėl Viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-232
   14. Dėl Šiaulių sporto gimnazijos klasių ir mokinių skaičiaus 2024–2025 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-210
   15. Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Šiaulių Medelyno progimnazijos. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-222
   16. Dėl Šiaulių lopšelio darželio Auksinis raktelis“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Šiaulių Zoknių progimnazijos. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-223
   17. Dėl Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-224
   18. Dėl Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-230
   19. Dėl Šiaulių sporto centro „Dubysa“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-225
   20. Dėl Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-226
   21. Dėl Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-227
   22. Dėl Šiaulių teniso akademijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-228
   23. Dėl Šiaulių kultūros centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-218
   24. Dėl Šiaulių turizmo informacijos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-219
   25. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-220
   26. Dėl Šiaulių dailės galerijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-204
   27. Dėl Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-221
   28. Dėl Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-216
   29. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-234
   30. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-245
   31. Dėl kompleksinių paslaugų namų „Alka“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-206
   32. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-207
   33. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės globos namų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-208
   34. Dėl Šiaulių miesto šeimos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-207
   35. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-209
   36. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-194
   37. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „SLEZVB“ akcijų išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-203
   38. Dėl socialinių būstų pirkimo ir ekonominio ir socialinio pagrindimo patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-198
   39. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo asociacijai „Moterų veiklos inovacijų centras“ panaudos sutartimi. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-213
   40. Dėl pastato Krymo g. 1, Šiauliuose, perdavimo VšĮ „Smalsieji pabiručiai“ panaudos sutartimi. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-214
   41. Dėl patalpų Vilniaus g. 213, Šiauliuose, perdavimo VšĮ „Inovacijų agentūra“ panaudos sutartimi. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-215
   42. Dėl turto perdavimo Šiaulių Didždvario gimnazijai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-193
   43. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-196
   44. Dėl sutikimo viešajai įstaigai Šiaulių centro poliklinikai pagerinti turto patikėjimo teisės sutartimi valdomą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-200
   45. Dėl sutikimo viešajai įstaigai Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrui pagerinti turto patikėjimo teisės sutartimi valdomą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-199
   46. Dėl turto perdavimo Šiaulių oro uostui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-235, TSP-259NR
   47. Dėl turto perdavimo savivaldybės biudžetinei įstaigai Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijai patikėjimo teise. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-242
   48. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl sutikimų leisti statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose Šiaulių miesto teritorijoje laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-212, TSP-239NR
   49. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 81 žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 1A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-201, TSP-237NR
   50. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 178 žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 1A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-244
   51. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 22 suformuotame žemės sklype Aukštabalio g. 4A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-246
   52. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą suformuotame žemės sklype Kairių g. 14, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-249
   53. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Metalistų g. 8C, Šiaulių mieste, 2009 m. liepos 7 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/09-0032. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-250
   54. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Aido g. 12C, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-247
   55. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype M. K. Čiurlionio g. 5, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-248
   56. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį pastatą ir kiemo aikštelės dalis žemės sklype Išradėjų g. 11A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-188, TSP-238NR
   57. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant pirminiu ir paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus žemės sklype Kauno g. 4, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-240
   58. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Zakiras Medžidovas. TSP-231

    Potvarkis dėl Tarybos posėdžio sušaukimo 2024-05-02 

    Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

    Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

   Etikos komisijos posėdis, vyko 2024 m. balandžio 25 d. (ketvirtadienį) 16 val. Posėdis vyko pasitelkiant nuotolinio ryšio priemones.

    

   Darbotvarkė: 1) Dėl VTEK 2024 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. IGN-2024/5.

   Posėdis įvyko 2024-04-23 (ANTRADIENĮ) 14:30 val.

    

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20242026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-236, TSP-243NR
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-233
   3. Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių apskaitos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-217
   4. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pagrindinės salės pritaikymas įvairių grupių poreikiams“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-202
   5. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Efektyvus turto valdymas Šiaulių ir Panevėžio miestų savivaldybėse“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-195
   6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto ,,Romuvos“, Dainų ir Salduvės progimnazijų bei Didždvario ir Lieporių gimnazijų lauko infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas ugdymo poreikiams ir funkcionalumo didinimas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-191
   7. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Vinco Kudirkos progimnaziją“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-192
   8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Šiaulių Ragainės progimnaziją“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-189
   9. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „S. Daukanto inžinerijos gimnazijos infrastruktūros modernizavimas, pritaikant specializuotų inžinerinio ugdymo programų vykdymui“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-190

   Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Videiva“ investicijų ir valstybinės žemės nuomos sutartis“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-241
   2. Dėl turto perdavimo Šiaulių oro uostui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-235
   3. Dėl turto perdavimo savivaldybės biudžetinei įstaigai Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijai patikėjimo teise. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-242
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl sutikimų leisti statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose Šiaulių miesto teritorijoje laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-212, TSP-239NR
   5. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant pirminiu ir paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus žemės sklype Kauno g. 4, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-240
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20242026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-236, TSP-243NR
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-233
   8. Dėl Šiaulių lopšelio darželio Auksinis raktelis“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Šiaulių Zoknių progimnazijos. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-223
   9. Dėl Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-229
   10. Dėl Viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-232
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Zakiras Medžidovas. TSP-231
   12. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 178 žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 1A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-244
   13. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 22 suformuotame žemės sklype Aukštabalio g. 4A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-246
   14. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype Aido g. 12C, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-247
   15. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį bendrai naudojamame žemės sklype M. K. Čiurlionio g. 5, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-248
   16. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą suformuotame žemės sklype Kairių g. 14, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-249
   17. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Metalistų g. 8C, Šiaulių mieste, 2009 m. liepos 7 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/09-0032. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-250

    

   Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

     Posėdis įvyko 2024-04-22  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Zakiras Medžidovas. TSP-231
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20242026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-236, TSP-243NR
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-233
   4. Dėl Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-229
   5. Dėl Viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-232
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Videiva“ investicijų ir valstybinės žemės nuomos sutartis“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-241
   7. Dėl turto perdavimo Šiaulių oro uostui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-235
   8. Dėl turto perdavimo savivaldybės biudžetinei įstaigai Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijai patikėjimo teise. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-242
   9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl sutikimų leisti statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose Šiaulių miesto teritorijoje laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-212, TSP-239NR
   10. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant pirminiu ir paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus žemės sklype Kauno g. 4, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-240

    

   Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

   Posėdis įvyko 2024-04-16 (ANTRADIENĮ) 14:30 val.

    

   1. Dėl Šiaulių sporto gimnazijos klasių ir mokinių skaičiaus 2024–2025 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-210
   2. Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Šiaulių Medelyno progimnazijos. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-222
   3. Dėl Šiaulių lopšelio darželio Auksinis raktelis“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Šiaulių Zoknių progimnazijos. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-223
   4. Dėl Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-224
   5. Dėl Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-230
   6. Dėl Šiaulių sporto centro „Dubysa“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-225
   7. Dėl Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-226
   8. Dėl Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-227
   9. Dėl Šiaulių teniso akademijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-228
   10. Dėl Šiaulių kultūros centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-218
   11. Dėl Šiaulių turizmo informacijos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-219
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-220
   13. Dėl Šiaulių dailės galerijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-204
   14. Dėl Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-221
   15. Dėl Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-216

    

   Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

   1. Dėl Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-229
   2. Dėl kompleksinių paslaugų namų „Alka“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-206
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-207
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės globos namų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-208
   5. Dėl Šiaulių miesto šeimos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-207
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-209
   7. Dėl Šiaulių sporto gimnazijos klasių ir mokinių skaičiaus 2024–2025 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-210
   8. Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Šiaulių Medelyno progimnazijos. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-222
   9. Dėl Šiaulių lopšelio darželio Auksinis raktelis“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Šiaulių Zoknių progimnazijos. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-223
   10. Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių apskaitos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-217
   11. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-197
   12. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pagrindinės salės pritaikymas įvairių grupių poreikiams“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-202
   13. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Efektyvus turto valdymas Šiaulių ir Panevėžio miestų savivaldybėse“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-195
   14. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto ,,Romuvos“, Dainų ir Salduvės progimnazijų bei Didždvario ir Lieporių gimnazijų lauko infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas ugdymo poreikiams ir funkcionalumo didinimas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-191
   15. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Vinco Kudirkos progimnaziją“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-192
   16. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Šiaulių Ragainės progimnaziją“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-189
   17. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „S. Daukanto inžinerijos gimnazijos infrastruktūros modernizavimas, pritaikant specializuotų inžinerinio ugdymo programų vykdymui“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-190
   18. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-194
   19. Dėl socialinių būstų pirkimo ir ekonominio ir socialinio pagrindimo patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-198
   20. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo asociacijai „Moterų veiklos inovacijų centras“ panaudos sutartimi. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-213
   21. Dėl sutikimo viešajai įstaigai Šiaulių centro poliklinikai pagerinti turto patikėjimo teisės sutartimi valdomą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-200
   22. Dėl sutikimo viešajai įstaigai Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrui pagerinti turto patikėjimo teisės sutartimi valdomą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-199

    Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                          Irina Barabanova

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl sutikimų leisti statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose Šiaulių miesto teritorijoje laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-212
   2. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 81 žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 1A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-201
   3. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Žemaitės g. 133, Šiaulių mieste, 2003 m. rugsėjo 22 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/03-0246 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-186
   4. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį pastatą ir kiemo aikštelės dalis žemės sklype Išradėjų g. 11A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-188
   5. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-194
   6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „SLEZVB“ akcijų išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-203
   7. Dėl socialinių būstų pirkimo ir ekonominio ir socialinio pagrindimo patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-198
   8. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo asociacijai „Moterų veiklos inovacijų centras“ panaudos sutartimi. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-213
   9. Dėl pastato Krymo g. 1, Šiauliuose, perdavimo VšĮ „Smalsieji pabiručiai“ panaudos sutartimi. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-214
   10. Dėl patalpų Vilniaus g. 213, Šiauliuose, perdavimo VšĮ „Inovacijų agentūra“ panaudos sutartimi. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-215
   11. Dėl turto perdavimo Šiaulių Didždvario gimnazijai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-193
   12. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-196
   13. Dėl sutikimo viešajai įstaigai Šiaulių centro poliklinikai pagerinti turto patikėjimo teisės sutartimi valdomą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-200
   14. Dėl sutikimo viešajai įstaigai Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrui pagerinti turto patikėjimo teisės sutartimi valdomą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-199
   15. Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių apskaitos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-217
   16. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-197
   17. Dėl Šiaulių sporto gimnazijos klasių ir mokinių skaičiaus 2024–2025 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-210
   18. Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Šiaulių Medelyno progimnazijos. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-222
   19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-209
   20. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pagrindinės salės pritaikymas įvairių grupių poreikiams“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-202
   21. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Efektyvus turto valdymas Šiaulių ir Panevėžio miestų savivaldybėse“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-195
   22. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto ,,Romuvos“, Dainų ir Salduvės progimnazijų bei Didždvario ir Lieporių gimnazijų lauko infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas ugdymo poreikiams ir funkcionalumo didinimas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-191
   23. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Vinco Kudirkos progimnaziją“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-192
   24. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Šiaulių Ragainės progimnaziją“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-189
   25. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „S. Daukanto inžinerijos gimnazijos infrastruktūros modernizavimas, pritaikant specializuotų inžinerinio ugdymo programų vykdymui“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-190

    

   Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

     Posėdis įvyko 2024-04-15  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

    

   1. Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių apskaitos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-217
   2. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-197
   3. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pagrindinės salės pritaikymas įvairių grupių poreikiams“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-202
   4. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Efektyvus turto valdymas Šiaulių ir Panevėžio miestų savivaldybėse“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-195
   5. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto ,,Romuvos“, Dainų ir Salduvės progimnazijų bei Didždvario ir Lieporių gimnazijų lauko infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas ugdymo poreikiams ir funkcionalumo didinimas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-191
   6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Vinco Kudirkos progimnaziją“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-192
   7. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Šiaulių Ragainės progimnaziją“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-189
   8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „S. Daukanto inžinerijos gimnazijos infrastruktūros modernizavimas, pritaikant specializuotų inžinerinio ugdymo programų vykdymui“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-190
   9. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-194
   10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „SLEZVB“ akcijų išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-203
   11. Dėl socialinių būstų pirkimo ir ekonominio ir socialinio pagrindimo patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-198
   12. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo asociacijai „Moterų veiklos inovacijų centras“ panaudos sutartimi. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-213
   13. Dėl pastato Krymo g. 1, Šiauliuose, perdavimo VšĮ „Smalsieji pabiručiai“ panaudos sutartimi. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-214
   14. Dėl patalpų Vilniaus g. 213, Šiauliuose, perdavimo VšĮ „Inovacijų agentūra“ panaudos sutartimi. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-215
   15. Dėl turto perdavimo Šiaulių Didždvario gimnazijai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-193
   16. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-196
   17. Dėl sutikimo viešajai įstaigai Šiaulių centro poliklinikai pagerinti turto patikėjimo teisės sutartimi valdomą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-200
   18. Dėl sutikimo viešajai įstaigai Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrui pagerinti turto patikėjimo teisės sutartimi valdomą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-199
   19. Dėl Sutikimų leisti statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius valstybinėje žemėje Šiaulių miesto teritorijoje išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-211
   20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl sutikimų leisti statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose Šiaulių miesto teritorijoje laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-212
   21. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 81 žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 1A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-201
   22. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Žemaitės g. 133, Šiaulių mieste, 2003 m. rugsėjo 22 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/03-0246 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-186
   23. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį pastatą ir kiemo aikštelės dalis žemės sklype Išradėjų g. 11A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-188

    

    Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20242026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-180
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-177
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-301 „Dėl strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-148
   4. Dėl pritarimo / nepritarimo Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkiniui. Pranešėja – Inga Šimkūnaitė. TSP-151
   5. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ dešimties metų šilumos ūkio plėtros Šiaulių miesto savivaldybėje investicijų plano patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-172
   6. Dėl pritarimo leisti UAB „Lietmeta“ įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-173
   7. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Lietmeta“ 2018 m. gruodžio 13 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. SŽ-1363. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-165
   8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Lieporių parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-152
   9. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo ir kitų viešųjų paslaugų teikimui trūkstamos infrastruktūros sukūrimas adresu J. Jablonskio g. 14, Šiauliai“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-160
   10. Dėl Šiaulių sporto centrų „Atžalynas“, „Dubysa“, Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro ir Šiaulių teniso akademijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-176
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių 2023 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-159
   12. Dėl kompleksinių paslaugų namų „Alka“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-144
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-145
   14. Dėl Šiaulių dailės galerijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-143
   15. Dėl Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-142
   16. Dėl Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-140
   17. Dėl Šiaulių turizmo informacijos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-141
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-139
   19. Dėl Šiaulių kultūros centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-134
   20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-127
   21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-123
   22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-292 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jolita Naudžiūnaitė-Janišauskienė. TSP-125
   23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-411 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-135
   24. Dėl laisvamanių kapinių komplekso Ginkūnų gyvenvietėje perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Kęstutis Tamulevičius. TSP-153
   25. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. Pranešėja – Kęstutis Tamulevičius. TSP-138
   26. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Pranešėja – Kęstutis Tamulevičius. TSP-137
   27. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Pranešėja – Kęstutis Tamulevičius. TSP-161
   28. Dėl turto perėmimo iš kompleksinių paslaugų namų „ALKA“ ir perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės globos namams. Pranešėja – Kęstutis Tamulevičius. TSP-146
   29. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Kęstutis Tamulevičius. TSP-147
   30. Dėl siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės gyvenamąją vietovę ir keisti Šiaulių miesto teritorijos ribas. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-121
   31. Dėl valstybinės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-184
   32. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-120
   33. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Metalistų g. 8C, Šiaulių mieste, 2009 m. liepos 7 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/09-0032 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-164
   34. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2024 m. gegužės 17 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/04-0124 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-124
   35. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 1999 m. gegužės 31 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/99-0116 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-126
   36. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Pirties g. 8, Šiaulių mieste, 2004 m. balandžio 26 d. valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. PN/04-0105 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-166
   37. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Vytauto g. 149, Šiaulių mieste, 2000 m. rugpjūčio 2 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/00-0145 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-167
   38. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Tilžės g. 86, Šiaulių mieste, 2000 m. spalio 31 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/00-0209 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-174
   39. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies J. Basanavičiaus g. 131A, Šiaulių mieste, 2017 m. sausio 12 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-16-(14.31.55.) ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-175
   40. Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0011:389), esančio Vytauto g. 149, Šiaulių mieste, dalių dydžių nustatymo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-168
   41. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Dubijos g. 34, Šiaulių mieste, 1999 m. lapkričio 26 d. valstybinęs žemės nuomos sutartį Nr. N29/99-0252 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-169
   42. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies M. K. Čiurlionio g. 5, Šiaulių mieste, 2020 m. liepos 28 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-359-(14.31.55.) ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-170
   43. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Kupiškio g. 5A, Šiaulių mieste, 2003 m. rugsėjo 17 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/03-0241 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-179
   44. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Nuklono g. 23, Šiaulių mieste, 2014 m. liepos 16 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-153 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-178
   45. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Rygos g. 6, Šiaulių mieste, 2004 m. birželio 29 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/04-0183 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-181
   46. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 308 žemės sklype S. Dariaus ir Girėno 1A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-182
   47. Dėl pritarimo perleisti sklypo nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą žemės sklype Trakų g. 20, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-183
   48. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 56 žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 1A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-149
   49. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą suformuotame žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 1B, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-155
   50. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 41 žemės sklype Naujo ryto tak. 1, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-162
   51. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausantį pastatą – katilinę žemės sklype J. Basanavičiaus g. 103B, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-163
   52. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį pastatą žemės sklype Frenkelių g. 1, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-157
   53. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį pastatą žemės sklype Frenkelių g. 1, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-158
   54. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančią patalpą žemės sklype Neringos g. 1, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-156
   55. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį pastatą žemės sklype Vilniaus g. 72E, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-154
   56. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį pastatą žemės sklype Vilniaus g. 137, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-150

   Potvarkis dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

   LRV teikimas dėl Šiaulių munic tyrimų laboratorijos nuostatų pakeitimo

   LRV teikimas dėl Šiaulių visuomenės sveikatos biuro nuostatų pakeitimo

   LRV teikimas Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nuostatų pakeitimo

   Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

    

   Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

   Posėdis įvyks 2024-03-26 (ANTRADIENĮ) 14:30 val.

    

   1. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ dešimties metų šilumos ūkio plėtros Šiaulių miesto savivaldybėje investicijų plano patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-172
   2. Dėl laisvamanių kapinių komplekso Ginkūnų gyvenvietėje perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-153
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-123
   4. Dėl Šiaulių sporto centrų „Atžalynas“, „Dubysa“, Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro ir Šiaulių teniso akademijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-176
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20242026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-180
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-177
   7. Kiti klausimai.

    

   Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

   1. Dėl Šiaulių sporto centrų „Atžalynas“, „Dubysa“, Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro ir Šiaulių teniso akademijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-176
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20242026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-180
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-177
   4. Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių apskaitos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-171
   5. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ dešimties metų šilumos ūkio plėtros Šiaulių miesto savivaldybėje investicijų plano patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-172

    

    Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                          Irina Barabanova

     Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

     Posėdis įvyks 2024-03-25  (PIRMADIENĮ), 15.00 val. 

   1. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ dešimties metų šilumos ūkio plėtros Šiaulių miesto savivaldybėje investicijų plano patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-172
   2. Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių apskaitos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-171
   3. Dėl pritarimo leisti UAB „Lietmeta“ įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-173
   4. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Lietmeta“ 2018 m. gruodžio 13 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. SŽ-1363. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-165
   5. Dėl siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės gyvenamąją vietovę ir keisti Šiaulių miesto teritorijos ribas. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-121
   6. Dėl Šiaulių sporto centrų „Atžalynas“, „Dubysa“, Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro ir Šiaulių teniso akademijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-176
   7. Dėl kompleksinių paslaugų namų „Alka“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-144
   8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-145
   9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20242026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-180
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-177
   11. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Pirties g. 8, Šiaulių mieste, 2004 m. balandžio 26 d. valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. PN/04-0105 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-166
   12. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Vytauto g. 149, Šiaulių mieste, 2000 m. rugpjūčio 2 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/00-0145 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-167
   13. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Tilžės g. 86, Šiaulių mieste, 2000 m. spalio 31 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/00-0209 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-174
   14. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies J. Basanavičiaus g. 131A, Šiaulių mieste, 2007 m. sausio 12 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-16-(14.31.55.) ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-175
   15. Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0011:389), esančio Vytauto g. 149, Šiaulių mieste, dalių dydžių nustatymo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-168
   16. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Dubijos g. 34, Šiaulių mieste, 1999 m. lapkričio 26 d. valstybinęs žemės nuomos sutartį Nr. N29/99-0252 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-169
   17. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies M. K. Čiurlionio g. 5, Šiaulių mieste, 2020 m. liepos 28 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-359-(14.31.55.) ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-170
   18. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Kupiškio g. 5A, Šiaulių mieste, 2003 m. rugsėjo 17 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/03-0241 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-179
   19. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Nuklono g. 23, Šiaulių mieste, 2014 m. liepos 16 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-153 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-178
   20. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo dalies Rygos g. 6A, Šiaulių mieste, 2004 m. birželio 29 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/04-0182 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-181
   21. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 308 žemės sklype S. Dariaus ir Girėno 1A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-182
   22. Dėl pritarimo perleisti sklypo nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą žemės sklype Trakų g. 20, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-183
   23. Kiti klausimai.

    

    

   Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

     Posėdis įvyko 2024-03-20 (TREČIADIENĮ),  13:00 val. 

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio pateikimo. Pranešėja – Inga Šimkūnaitė.
   2. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano vykdymo. Pranešėja – Inga Šimkūnaitė.

    

    

    

   Komiteto pirmininkas                                                                                            Zakiras Medžidovas 

   Posėdis įvyko 2024-03-19 (ANTRADIENĮ) 14:30 val.

     

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-301 „Dėl strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-148
   2. Dėl pritarimo / nepritarimo Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkiniui. Pranešėja – Inga Šimkūnaitė. TSP-151
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-292 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jolita Naudžiūnaitė-Janišauskienė. TSP-125
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-411 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-135
   5. Dėl siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės gyvenamąją vietovę ir keisti Šiaulių miesto teritorijos ribas. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-121
   6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Lieporių parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-152
   7. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo ir kitų viešųjų paslaugų teikimui trūkstamos infrastruktūros sukūrimas adresu J. Jablonskio g. 14, Šiauliai“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-160
   8. Dėl Šiaulių dailės galerijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-143
   9. Dėl Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-142
   10. Dėl Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-140
   11. Dėl Šiaulių turizmo informacijos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-141
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-139
   13. Dėl Šiaulių kultūros centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-134
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-127

    

   Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

   Komiteto posėdis vyko kovo 19 d. 14:30 nuotoliniu būdu

   1. Dėl pritarimo / nepritarimo Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkiniui. Pranešėja – Inga Šimkūnaitė. TSP-151
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-292 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jolita Naudžiūnaitė-Janišauskienė. TSP-125
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-411 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-135
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-301 „Dėl strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-148
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių 2023 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-159
   6. Dėl kompleksinių paslaugų namų „Alka“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-144
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-145
   8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-123
   9. Dėl siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės gyvenamąją vietovę ir keisti Šiaulių miesto teritorijos ribas. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-121
   10. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Lieporių parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-152
   11. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo ir kitų viešųjų paslaugų teikimui trūkstamos infrastruktūros sukūrimas adresu J. Jablonskio g. 14, Šiauliai“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-160
   12. Dėl laisvamanių kapinių komplekso Ginkūnų gyvenvietėje perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-153
   13. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-138
   14. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-137
   15. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-161
   16. Dėl turto perėmimo iš kompleksinių paslaugų namų „ALKA“ ir perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės globos namams. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-146
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-147

    

    Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                       Irina Barabanova

     Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

     Posėdis įvyko 2024-03-18  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

     

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-301 „Dėl strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-148
   2. Dėl pritarimo / nepritarimo Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkiniui. Pranešėja – Inga Šimkūnaitė. TSP-151
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-123
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-292 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jolita Naudžiūnaitė-Janišauskienė. TSP-125
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-411 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-135
   6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Lieporių parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-152
   7. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo ir kitų viešųjų paslaugų teikimui trūkstamos infrastruktūros sukūrimas adresu J. Jablonskio g. 14, Šiauliai“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-160
   8. Dėl laisvamanių kapinių komplekso Ginkūnų gyvenvietėje perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-153
   9. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-138
   10. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-137
   11. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-161
   12. Dėl turto perėmimo iš kompleksinių paslaugų namų „ALKA“ ir perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės globos namams. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-146
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-147
   14. Dėl siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės gyvenamąją vietovę ir keisti Šiaulių miesto teritorijos ribas. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-121
   15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-120
   16. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Metalistų g. 8C, Šiaulių mieste, 2009 m. liepos 7 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/09-0032 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-164
   17. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2024 m. gegužės 17 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/04-0124 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-124
   18. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 1999 m. gegužės 31 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/99-01116 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-126
   19. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 56 žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 1A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-149
   20. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą suformuotame žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 1B, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-155
   21. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 41 žemės sklype Naujo ryto tak. 1, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-162
   22. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės reise priklausantį pastatą – katilinę žemės sklype J. Basanavičiaus g. 103B, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-163
   23. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį pastatą žemės sklype Frenkelių g. 1, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-157
   24. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį pastatą žemės sklype Frenkelių g. 1, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-158
   25. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančią patalpą žemės sklype Neringos g. 1, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-156
   26. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį pastatą žemės sklype Vilniaus g. 72E, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-154
   27. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį pastatą žemės sklype Vilniaus g. 137, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-150

    

    

   Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

   Posėdis vyko kovo 18 d. 15 val. nuotoliniu būdu. 

   1. Dėl siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės gyvenamąją vietovę ir keisti Šiaulių miesto teritorijos ribas. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-121
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-120
   3. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Metalistų g. 8C, Šiaulių mieste, 2009 m. liepos 7 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/09-0032 ir įgaliojimų pasirašyti sutarties pakeitimo sutartį suteikimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-164
   4. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2024 m. gegužės 17 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/04-0124 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-124
   5. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 1999 m. gegužės 31 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/99-01116 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-126
   6. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 56 žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 1A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-149
   7. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą suformuotame žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 1B, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-155
   8. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 41 žemės sklype Naujo ryto tak. 1, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-162
   9. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės reise priklausantį pastatą – katilinę žemės sklype J. Basanavičiaus g. 103B, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-163
   10. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį pastatą žemės sklype Frenkelių g. 1, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-157
   11. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį pastatą žemės sklype Frenkelių g. 1, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-158
   12. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančią patalpą žemės sklype Neringos g. 1, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-156
   13. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį pastatą žemės sklype Vilniaus g. 72E, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-154
   14. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausantį pastatą žemės sklype Vilniaus g. 137, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-150
   15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-127
   16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-123
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-292 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jolita Naudžiūnaitė-Janišauskienė. TSP-125
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-301 „Dėl strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-148
   19. Dėl pritarimo / nepritarimo Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkiniui. Pranešėja – Inga Šimkūnaitė. TSP-151
   20. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Lieporių parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-152
   21. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo ir kitų viešųjų paslaugų teikimui trūkstamos infrastruktūros sukūrimas adresu J. Jablonskio g. 14, Šiauliai“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-160
   22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-411 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-135
   23. Dėl laisvamanių kapinių komplekso Ginkūnų gyvenvietėje perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-153
   24. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-138
   25. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-137
   26. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-161
   27. Dėl turto perėmimo iš kompleksinių paslaugų namų „ALKA“ ir perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės globos namams. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-146
   28. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-147

    

   Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

   1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-94, NR TSP-122
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T- 99 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-40
   3. Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Videiva“ investicijų ir valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis. Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-48
   4. Dėl pritarimo nutraukti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Dovyra“ 2020 m. spalio 8 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutartį Nr. SŽ-1226 ir 2020 m. lapkričio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir UAB „Dovyra“ valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-654-(14.31.55.). Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-79
   5. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2024–2026 metų investicijų plano suderinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-108
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl pritarimo investuoti turtą ir didinti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-112
   7. Dėl pritarimo praplėsti Šiaulių pramoninio parko teritoriją prie jos prijungiant sklypus adresais: Radviliškio g. 41A, Šiauliai, ir Radviliškio g. 41B, Šiauliai. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-109
   8. Dėl Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-45, NR TSP-63, NR TSP-105
   9. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Eismo saugos gerinimas Šiaulių mieste, šalinant juodąsias dėmes“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-67
   10. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Tankiai apgyvendintos Šiaulių urbanizuotos teritorijos atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas: kvartalo, kurį riboja Rasos g. ir Aukštabalio g. konversija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-69
   11. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vientiso dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo kūrimas, integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą Šiaulių mieste“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-82
   12. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste, II etapas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-86
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-206 „Dėl pavedimo Šiaulių miesto savivaldybės merui keisti sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Vilija Vaičekauskienė. TSP-47
   14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-362 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-114
   15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Egidijus Liaudanskas. TSP-54
   16. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiauliai – jaunimo sostinė“. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-55
   17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-71
   18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-91
   19. Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo Šiaulių miesto šeimos centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose laikotarpį. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-78
   20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 9 d. sprendimų Nr. T-435 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo“ ir Nr. T-436 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-60
   21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Miglė Barzelienė. TSP-95
   22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-103, NR TSP-119
   23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-101, NR TSP-118
   24. Dėl 2024 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, švietimo inovacijų ir socialinių projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo. pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-88
   25. Dėl 2024 metų paskelbimo Žemaitiško rašto metais Šiaulių miesto savivaldybėje. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-52
   26. Dėl pritarimo teikti paraišką „Šiauliai – Lietuvos kultūros sostinė 2026 m.“. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-66
   27. Dėl Šiaulių Zoknių progimnazijos ir Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ reorganizavimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-43, NR TSP-100
   28. Dėl Šiaulių Medelyno progimnazijos ir Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ reorganizavimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-46, NR TSP-99
   29. Dėl lėšų karjeros specialistų etatams finansuoti Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose ir nevalstybinėse mokyklose paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-83
   30. Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-93
   31. Dėl patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo biudžetinei įstaigai Šiaulių miesto kultūros centrui „Laiptų galerija“. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-42
   32. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-44
   33. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Šiaulių neįgaliųjų klubui „Dvasinė šiluma“ panaudos sutartimi. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-50
   34. Dėl parduodamų Šiaulių miesto savivaldybės būstų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-51
   35. Dėl sutikimo / nesutikimo pasinaudoti pirmumo teise įsigyti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijų. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-53
   36. Dėl turto perdavimo Šiaulių Didždvario gimnazijai ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-70
   37. Dėl negyvenamųjų patalpų Gumbinės g. 18, Šiauliuose, turto viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-85
   38. Dėl kai kurių inžinerinių statinių perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-87
   39. Dėl leidimo Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centrui pertvarkyti patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir pakeisti jo naudojimo paskirtį. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-89
   40. Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai kompleksinių paslaugų namams „Alka“. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-90
   41. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2003 m. gruodžio 12 d. valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. PN29/03-0348 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-56
   42. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančius pastatus ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype S. Daukanto g. 4C, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-57
   43. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančius pastatus, pastatų dalis ir patalpas žemės sklype S. Daukanto g. 4, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-58
   44. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančius pastatus ir nuotekų šalinimo tinklus žemės sklype Dvaro g. 140B, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-59
   45. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype Išradėjų g. 11A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-61
   46. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo dalies nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus, pastato dalis ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype Bačiūnų g. 55, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-62
   47. Dėl pritarimo įkeisti nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo dalį. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-64
   48. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančią patalpą žemės sklype Vilniaus g. 189, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-68
   49. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 370 suformuotame žemės sklype. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-72
   50. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 15 suformuotame žemės sklype. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-73
   51. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2023 m. spalio 23 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 31SŽN-508-(14.31.55.) pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-74
   52. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2006 m. balandžio 28 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/06-0057 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-75
   53. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2006 m. birželio 12 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/06-0116 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-76
   54. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 1999 m. liepos 27 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/99-0144 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-77
   55. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą suformuotame žemės sklype. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-80
   56. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 1999 m. rugsėjo 13 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/99-0180 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-81
   57. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2001 m. spalio 9 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/01-0159 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-84
   58. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2002 m. gruodžio 16 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/02-0359 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-92
   59. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą suformuotame žemės sklype. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-96
   60. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą - sandėlį žemės sklype A. Mickevičiaus g. 38, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-97
   61. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą suformuotame žemės sklype. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-98
   62. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 1999 m. lapkričio 26 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/99-0252 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-102
   63. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2004 m. gegužės 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/04-0156 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-104
   64. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype V. Bielskio g. 16, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-106
   65. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančius vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus, kurių dalis yra suformuotuose žemės sklypuose. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-107
   66. Dėl pritarimo įkeisti žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausantį pastatą žemės sklype V. Bielskio g. 12, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-111
   67. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2003 m. liepos 7 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/03-0148 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-113
   68. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2003 m. spalio 14 d. valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. PN29/03-0271 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-115
   69. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 24 žemės sklype Naujo Ryto tak. 1, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-116
   70. Dėl sutikimo dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos nustatymo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-117
   71. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kolegijos sudarymo. Pranešėjas – Zakiras Medžidovas. TSP-49

   Potvarkis dėl 2024-03-07 posėdžio sušaukimo

    

   Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

    

    

    

   Komiteto posėdis vyko vasario 27 d. 14:30 

    

   1. Dėl Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-45, NR TSP-63, NR TSP-105
   2. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2024–2026 metų investicijų plano suderinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-108
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl pritarimo investuoti turtą ir didinti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-112
   4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-94
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kolegijos sudarymo. Pranešėjas – Zakiras Medžidovas. TSP-49
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Egidijus Liaudanskas. TSP-54
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-362 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-114
   8. Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo Šiaulių miesto šeimos centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose laikotarpį. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-78
   9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-71
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-91
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-103, NR TSP-119
   12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-101, NR TSP-118
   13. Dėl 2024 metų paskelbimo Žemaitiško rašto metais Šiaulių miesto savivaldybėje. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-52
   14. Dėl pritarimo teikti paraišką „Šiauliai – Lietuvos kultūros sostinė 2026 m.“. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-66
   15. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiauliai – jaunimo sostinė“. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-55
   16. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Eismo saugos gerinimas Šiaulių mieste, šalinant juodąsias dėmes“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-67
   17. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Tankiai apgyvendintos Šiaulių urbanizuotos teritorijos atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas: kvartalo, kurį riboja Rasos g. ir Aukštabalio g. konversija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-69
   18. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vientiso dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo kūrimas, integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą Šiaulių mieste“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-82
   19. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste, II etapas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-86
   20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 9 d. sprendimų Nr. T-435 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo“ ir Nr. T-436 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-60
   21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Miglė Barzelienė. TSP-95
   22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-44
   23. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Šiaulių neįgaliųjų klubui „Dvasinė šiluma“ panaudos sutartimi. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-50
   24. Dėl parduodamų Šiaulių miesto savivaldybės būstų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-51
   25. Dėl sutikimo / nesutikimo pasinaudoti pirmumo teise įsigyti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijų. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-53
   26. Dėl leidimo Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centrui pertvarkyti patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir pakeisti jo naudojimo paskirtį. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-89
   27. Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai kompleksinių paslaugų namams „Alka“. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-90

     Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                       VYTAUTAS JUŠKUS

    Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

     Posėdis įvyko 2024-02-26  (PIRMADIENĮ), 15.00 val. 

   1. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2024–2026 metų investicijų plano suderinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-108
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-94
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl pritarimo investuoti turtą ir didinti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-112
   4. Dėl pritarimo praplėsti Šiaulių pramoninio parko teritoriją prie jos prijungiant sklypus adresais: Radviliškio g. 41A, Šiauliai, ir Radviliškio g. 41B, Šiauliai. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-109
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-206 „Dėl pavedimo Šiaulių miesto savivaldybės merui keisti sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-47
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-362 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-114
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Egidijus Liaudanskas. TSP-54
   8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 9 d. sprendimų Nr. T-435 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo“ ir Nr. T-436 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-60
   9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Miglė Barzelienė. TSP-95
   10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-103, NR TSP-119
   11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-101, NR TSP-118
   12. Dėl patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo biudžetinei įstaigai Šiaulių miesto kultūros centrui „Laiptų galerija“. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-42
   13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-44
   14. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Šiaulių neįgaliųjų klubui „Dvasinė šiluma“ panaudos sutartimi. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-50
   15. Dėl parduodamų Šiaulių miesto savivaldybės būstų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-51
   16. Dėl sutikimo / nesutikimo pasinaudoti pirmumo teise įsigyti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijų. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-53
   17. Dėl turto perdavimo Šiaulių Didždvario gimnazijai ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-70
   18. Dėl negyvenamųjų patalpų Gumbinės g. 18, Šiauliuose, turto viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-85
   19. Dėl kai kurių inžinerinių statinių perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-87
   20. Dėl leidimo Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centrui pertvarkyti patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir pakeisti jo naudojimo paskirtį. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-89
   21. Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai kompleksinių paslaugų namams „Alka“. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-90
   22. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2002 m. gruodžio 16 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/02-0359 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-92
   23. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą suformuotame žemės sklype. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-96
   24. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą - sandėlį žemės sklype A. Mickevičiaus g. 38, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-97
   25. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą suformuotame žemės sklype. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-98
   26. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 1999 m. lapkričio 26 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/99-0252 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-102
   27. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2004 m. gegužės 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/04-0156 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-104
   28. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype V. Bielskio g. 16, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-106
   29. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančius vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus, kurių dalis yra suformuotuose žemės sklypuose. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-107
   30. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančias pastatų ir kitų inžinerinių statinių dalis žemės sklype Paprūdžio g. 8A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-110
   31. Dėl pritarimo įkeisti žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausantį pastatą žemės sklype V. Bielskio g. 12, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-111
   32. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2003 m. liepos 7 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/03-0148 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-113
   33. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2003 m. spalio 14 d. valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. PN29/03-0271 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-115
   34. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 24 žemės sklype Naujo Ryto tak. 1, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-116
   35. Dėl sutikimo dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos nustatymo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-117

     Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

     Komiteto posėdis vyko 2024 m. vasario 26 d. 15 val. 

   1. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2003 m. gruodžio 12 d. valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. PN29/03-0348 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-56
   2. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančius pastatus ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype S. Daukanto g. 4C, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-57
   3. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančius pastatus, pastatų dalis ir patalpas žemės sklype S. Daukanto g. 4, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-58
   4. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančius pastatus ir nuotekų šalinimo tinklus žemės sklype Dvaro g. 140B, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-59
   5. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype Išradėjų g. 11A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-61
   6. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo dalies nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus, pastato dalis ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype Bačiūnų g. 55, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-62
   7. Dėl pritarimo įkeisti nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo dalį. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-64
   8. Dėl Sutikimų leisti statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.) Šiaulių miesto teritorijoje išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-65
   9. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančią patalpą žemės sklype Vilniaus g. 189, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-68
   10. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 370 suformuotame žemės sklype. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-72
   11. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 15 suformuotame žemės sklype. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-73
   12. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2023 m. spalio 23 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 31SŽN-508-(14.31.55.) pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-74
   13. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2006 m. balandžio 28 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/06-0057 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-75
   14. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2006 m. birželio 12 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/06-0116 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-76
   15. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 1999 m. liepos 27 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/99-0144 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-77
   16. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą suformuotame žemės sklype. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-80
   17. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 1999 m. rugsėjo 13 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/99-0180 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-81
   18. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2001 m. spalio 9 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/01-0159 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-84
   19. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2002 m. gruodžio 16 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/02-0359 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-92
   20. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą suformuotame žemės sklype. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-96
   21. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą - sandėlį žemės sklype A. Mickevičiaus g. 38, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-97
   22. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą suformuotame žemės sklype. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-98
   23. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 1999 m. lapkričio 26 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/99-0252 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-102
   24. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2004 m. gegužės 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/04-0156 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-104
   25. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype V. Bielskio g. 16, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-106
   26. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančius vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus, kurių dalis yra suformuotuose žemės sklypuose. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-107
   27. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančias pastatų ir kitų inžinerinių statinių dalis žemės sklype Paprūdžio g. 8A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-110
   28. Dėl pritarimo įkeisti žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausantį pastatą žemės sklype V. Bielskio g. 12, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-111
   29. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2003 m. liepos 7 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/03-0148 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-113
   30. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-206 „Dėl pavedimo Šiaulių miesto savivaldybės merui keisti sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-47
   31. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-362 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-114
   32. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Miglė Barzelienė. TSP-95
   33. Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-93
   34. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-94
   35. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2024–2026 metų investicijų plano suderinimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-108
   36. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl pritarimo investuoti turtą ir didinti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-112
   37. Dėl pritarimo praplėsti Šiaulių pramoninio parko teritoriją prie jos prijungiant sklypus adresais: Radviliškio g. 41A, Šiauliai, ir Radviliškio g. 41B, Šiauliai. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-109

   2024 m. vasario 21 d. (trečiadienį) 15 val.  Etikos komisijos posėdis.

   Posėdis vyks nuotoliniu būdu, zoom.us.

   Posėdžio darbotvarkė:

   1. Dėl Egidijaus Jankausko elgesio tyrimo;
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių lankomumo ataskaitos už 2023 m.;
   3. Kiti klausimai.

   2024-02-20, 14 val.

   Išvažiuojamasis komiteto posėdis į VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrą.

    Posėdis įvyks 2024-02-20 (ANTRADIENĮ) 14:30 val. 

    1. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiauliai – jaunimo sostinė“. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-55
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 9 d. sprendimų Nr. T-435 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo“ ir Nr. T-436 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-60
    3. Dėl 2024 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, švietimo inovacijų ir socialinių projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-88
    4. Dėl 2024 metų paskelbimo Žemaitiško rašto metais Šiaulių miesto savivaldybėje. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-52
    5. Dėl pritarimo teikti paraišką „Šiauliai – Lietuvos kultūros sostinė 2026 m.“. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-66
    6. Dėl Šiaulių Zoknių progimnazijos ir Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ reorganizavimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-43, NR TSP-100
    7. Dėl Šiaulių Medelyno progimnazijos ir Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ reorganizavimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-46, NR TSP-99
    8. Dėl lėšų karjeros specialistų etatams finansuoti Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose ir nevalstybinėse mokyklose paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-83
    9. Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-93

     Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

      Posėdis įvyko 2024-02-19  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

    1. Dėl Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-45, NR TSP-63
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T- 99 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-40
    3. Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Videiva“ investicijų ir valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis. Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-48
    4. Dėl pritarimo nutraukti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Dovyra“ 2020 m. spalio 8 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutartį Nr. SŽ-1226 ir 2020 m. lapkričio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir UAB „Dovyra“ valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-654-(14.31.55.). Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-79
    5. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Eismo saugos gerinimas Šiaulių mieste, šalinant juodąsias dėmes“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-67
    6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Tankiai apgyvendintos Šiaulių urbanizuotos teritorijos atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas: kvartalo, kurį riboja Rasos g. ir Aukštabalio g. konversija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-69
    7. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vientiso dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo kūrimas, integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą Šiaulių mieste“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-82
    8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste, II etapas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-86
    9. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2003 m. gruodžio 12 d. valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. PN29/03-0348 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-56
    10. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančius pastatus ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype S. Daukanto g. 4C, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-57
    11. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančius pastatus, pastatų dalis ir patalpas žemės sklype S. Daukanto g. 4, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-58
    12. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančius pastatus ir nuotekų šalinimo tinklus žemės sklype Dvaro g. 140B, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-59
    13. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype Išradėjų g. 11A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-61
    14. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo dalies nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus, pastato dalis ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype Bačiūnų g. 55, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-62
    15. Dėl pritarimo įkeisti nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo dalį. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-64
    16. Dėl Sutikimų leisti statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.) Šiaulių miesto teritorijoje išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-65
    17. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančią patalpą žemės sklype Vilniaus g. 189, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-68
    18. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 370 suformuotame žemės sklype. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-72
    19. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 15 suformuotame žemės sklype. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-73
    20. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2023 m. spalio 23 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 31SŽN-508-(14.31.55.) pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-74
    21. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2006 m. balandžio 28 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/06-0057 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-75
    22. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2006 m. birželio 12 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/06-0116 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-76
    23. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 1999 m. liepos 27 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/99-0144 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-77
    24. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą suformuotame žemės sklype. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-80
    25. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 1999 m. rugsėjo 13 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/99-0180 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-81
    26. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl 2001 m. spalio 9 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/01-0159 pakeitimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-84

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

    1. Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo Šiaulių miesto šeimos centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose laikotarpį. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-78
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kolegijos sudarymo. Pranešėjas – Zakiras Medžidovas. TSP-49
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Egidijus Liaudanskas. TSP-54
    4. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiauliai – jaunimo sostinė“. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-55
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 9 d. sprendimų Nr. T-435 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo“ ir Nr. T-436 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-60
    6. Dėl 2024 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, švietimo inovacijų ir socialinių projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-88
    7. Dėl Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-45, NR TSP-63
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T- 99 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-40
    9. Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Videiva“ investicijų ir valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis. Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-48
    10. Dėl pritarimo nutraukti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Dovyra“ 2020 m. spalio 8 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutartį Nr. SŽ-1226 ir 2020 m. lapkričio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir UAB „Dovyra“ valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-654-(14.31.55.). Pranešėja – Aistė Petkuvienė TSP-79
    11. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Eismo saugos gerinimas Šiaulių mieste, šalinant juodąsias dėmes“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-67
    12. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Tankiai apgyvendintos Šiaulių urbanizuotos teritorijos atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas: kvartalo, kurį riboja Rasos g. ir Aukštabalio g. konversija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-69
    13. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vientiso dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo kūrimas, integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą Šiaulių mieste“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-82
    14. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste, II etapas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-86
    15. Dėl pritarimo teikti paraišką „Šiauliai – Lietuvos kultūros sostinė 2026 m.“. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-66
    16. Dėl Šiaulių Zoknių progimnazijos ir Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ reorganizavimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-43
    17. Dėl Šiaulių Medelyno progimnazijos ir Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ reorganizavimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-46
    18. Dėl lėšų karjeros specialistų etatams finansuoti Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose ir nevalstybinėse mokyklose paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-83
    19. Dėl patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo biudžetinei įstaigai Šiaulių miesto kultūros centrui „Laiptų galerija“. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-42
    20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Violeta Tylenienė. TSP-44
    21. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Šiaulių neįgaliųjų klubui „Dvasinė šiluma“ panaudos sutartimi. Pranešėjas – Violeta Tylenienė. TSP-50
    22. Dėl parduodamų Šiaulių miesto savivaldybės būstų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas – Violeta Tylenienė. TSP-51
    23. Dėl sutikimo / nesutikimo pasinaudoti pirmumo teise įsigyti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijų. Pranešėjas – Violeta Tylenienė. TSP-53
    24. Dėl turto perdavimo Šiaulių Didždvario gimnazijai ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijai. Pranešėjas – Violeta Tylenienė. TSP-70
    25. Dėl negyvenamųjų patalpų Gumbinės g. 18, Šiauliuose, turto viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-85
    26. Dėl kai kurių inžinerinių statinių perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas – Violeta Tylenienė. TSP-87
    27. Dėl leidimo Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centrui pertvarkyti patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir pakeisti jo naudojimo paskirtį. Pranešėjas – Violeta Tylenienė. TSP-89
    28. Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai kompleksinių paslaugų namams „Alka“. Pranešėjas – Violeta Tylenienė. TSP-90

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

      Posėdis įvyko 2024-02-14 (TREČIADIENĮ),  14:00 val. 

    1. Dėl 2023 metų Kontrolės komiteto veiklos ataskaitos. Pranešėjas – Zakiras Medžidovas.
    2. Gautas anoniminis pranešimas dėl situacijos Savivaldybėje. Kviestieji asmenys – Antanas Bartulis, Administracijos direktorius.

     

     Komiteto pirmininkas                                                                                            Zakiras Medžidovas 

      Posėdis įvyko 2024-02-07 (TREČIADIENĮ),  13:00 val.

     

    1. Dėl papildomų patalpų pirkimo Dainų poliklinikai. Kviestieji asmenys – Antanas Bartulis, Administracijos direktorius ir Administracijos skyrių atstovai.
    2. Dėl Mariaus Kučinsko skundo dėl negaunamų atsakymų iš Šiaulių m. savivaldybės administracijos. Kviestieji asmenys – Antanas Bartulis, Administracijos direktorius ir Administracijos skyrių atstovai.

      

    Komiteto pirmininkas                                                                                            Zakiras Medžidovas 

    1. Dėl 2024–2029 m. Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-34, TSP-41NR

     

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

     

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-36
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-35
    3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-25
    4. Dėl pritarimo investuoti turtą ir didinti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-3
    5. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2024–2025 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-10, TSP-37NR
    6. Dėl Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir švietimo įstaigose įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2024–2025 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-11
    7. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-5
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-471 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-4
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-6
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-7
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl švietimo, kultūros, socialinių ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-26, TSP-38NR
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-27
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-459 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos aikštyno rekonstrukcija“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-33
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-24
    15. Dėl Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos atliekamų laboratorinių tyrimų kainų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-23
    16. Dėl Sutikimų leisti tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Šiaulių miesto teritorijoje išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-14
    17. Dėl Sutikimų leisti statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose Šiaulių miesto teritorijoje laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-20
    18. Dėl Sutikimų leisti statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Šiaulių miesto teritorijoje išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-21
    19. Dėl Sutikimų leisti laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu Šiaulių miesto teritorijoje išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-22
    20. Dėl Sutikimų leisti statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Šiaulių miesto teritorijoje išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-29
    21. Dėl 2024–2029 m. Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-34, TSP-41NR
    22. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas socialinę riziką patiriančiose šeimose“ partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-12
    23. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-16
    24. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjas – Zakiras Medžidovas. TSP-1, TSP-31NR
    25. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-30
    26. Dėl 2023 m. balandžio 11 d. koncesijos sutarties Nr. SŽ-718 pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-28
    27. Dėl autobusų stotelių stoginių, skirtų keleiviams laukti autobusų, su vitrina išorinei reklamai viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-18
    28. Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-2
    29. Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-17, TSP-39
    30. Dėl negyvenamųjų patalpų Kauno g. 6, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-19
    31. Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai kompleksinių paslaugų namams „Alka“. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-15
    32. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Šiaulių centro poliklinikai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-8
    33. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-9
    34. Dėl leidimo Šiaulių sporto centrui „Dubysa“ pirkti automobilį. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-32

     Potvarkis dėl posėdžio sušaukimo

     Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

     

    Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

      Posėdis įvyks 2024-01-29  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

    1. Dėl Egidijaus Jankausko veiksmų svarstymo pagal gautą prašymą.
    2. Dėl Zakiro Medžidovo veiksmų svarstymo pagal mero prašymą.
    3. Dėl Zakiro Medžidovo veiksmų svarstymo pagal Irinos Barabanovos prašymą.
    4. Kiti klausimai.

    Komisijos pirmininkė                                              Roma Janušonienė

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjas – Zakiras Medžidovas. TSP-1, TSP-31NR
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-36
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-35
    4. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-25
    5. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-5
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-471 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-4
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-6
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-7
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl švietimo, kultūros, socialinių ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-26, TSP-38NR
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-459 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos aikštyno rekonstrukcija“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-33
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-24
    12. Dėl Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos atliekamų laboratorinių tyrimų kainų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-23
    13. Dėl 2024–2029 m. Šiaulių miesto savivaldybės tvarios plėtros strategijos patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-34
    14. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas socialinę riziką patiriančiose šeimose“ partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-12
    15. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-16
    16. Dėl 2023 m. balandžio 11 d. koncesijos sutarties Nr. SŽ-718 pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-28
    17. Dėl negyvenamųjų patalpų Kauno g. 6, Šiauliuose, panaudos sutartimi Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-19
    18. Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai kompleksinių paslaugų namams „Alka“. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-15
    19. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Šiaulių centro poliklinikai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-8

     Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                                      Vytautas Juškus

      Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

    Posėdis įvyko 2024-01-23 (ANTRADIENĮ) 14:30 val. 

    1. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2024–2025 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-10, TSP-37NR
    2. Dėl Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir švietimo įstaigose įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2024–2025 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-11
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl švietimo, kultūros, socialinių ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-26, TSP-38NR
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-27
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-459 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos aikštyno rekonstrukcija“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-33
    6. Dėl 2024–2029 m. Šiaulių miesto savivaldybės tvarios plėtros strategijos patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-34
    7. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas socialinę riziką patiriančiose šeimose“ partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-12
    8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-16
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-30
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-36
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-35

     

     

    Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

      Posėdis įvyko 2024-01-22  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-30
    2. Dėl leidimo Šiaulių sporto centrui „Dubysa“ pirkti automobilį. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-32
    3. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-5
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-471 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-4
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-6
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-7
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl švietimo, kultūros, socialinių ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-26
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-27
    9. Dėl savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-459 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos aikštyno rekonstrukcija“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-33
    10. Dėl sutikimų leisti statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Šiaulių miesto teritorijoje išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-29
    11. Dėl 2024–2029 m. Šiaulių miesto savivaldybės tvarios plėtros strategijos patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-34
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-36
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-35

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-36
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-35
    3. Dėl sutikimų leisti statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Šiaulių miesto teritorijoje išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-29
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-459 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos aikštyno rekonstrukcija“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-33
    5. Dėl 2024–2029 m. Šiaulių miesto savivaldybės tvarios plėtros strategijos patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-34
    6. Dėl 2023 m. balandžio 11 d. koncesijos sutarties Nr. SŽ-718 pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-28
    7. Dėl autobusų stotelių stoginių, skirtų keleiviams laukti autobusų, su vitrina išorinei reklamai viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-18
    8. Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-2
    9. Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-17
    10. Dėl negyvenamųjų patalpų Kauno g. 6, Šiauliuose, panaudos sutartimi Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-19
    11. Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai kompleksinių paslaugų namams „Alka“. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-15
    12. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Šiaulių centro poliklinikai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-8
    13. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-9
    14. Dėl leidimo Šiaulių sporto centrui „Dubysa“ pirkti automobilį. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-32

     

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

      Posėdis įvyko 2024-01-19 (PENKTAIENĮ),  13:00 val. 

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjas – Zakiras Medžidovas. TSP-1, TSP-31NR

     

     

    Komiteto pirmininkas                                                                                            Zakiras Medžidovas 

    1. Dėl pritarimo investuoti turtą ir didinti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-3
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjas – Zakiras Medžidovas. TSP-1
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-24
    4. Dėl Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos atliekamų laboratorinių tyrimų kainų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-23
    5. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-25
    6. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-5
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-471 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-4
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-6
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimą Nr. T-30 „Dėl Biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-7
    10. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2024–2025 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-10
    11. Dėl Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir švietimo įstaigose įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2024–2025 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-11
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl švietimo, kultūros, socialinių ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-26
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-27
    14. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas socialinę riziką patiriančiose šeimose“ partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-12
    15. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-16
    16. Dėl Sutikimų leisti tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Šiaulių miesto teritorijoje išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-14
    17. Dėl Sutikimų leisti statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose Šiaulių miesto teritorijoje laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-20
    18. Dėl Sutikimų leisti statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Šiaulių miesto teritorijoje išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-21
    19. Dėl Sutikimų leisti laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu Šiaulių miesto teritorijoje išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-22

    Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

      Posėdis įvyko 2024-01-15  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjas – Zakiras Medžidovas. TSP-1
    2. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-25
    3. Dėl pritarimo investuoti turtą ir didinti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-3
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-24
    5. Dėl Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos atliekamų laboratorinių tyrimų kainų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-23
    6. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas socialinę riziką patiriančiose šeimose“ partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-12
    7. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-16
    8. Dėl kai kurių detaliųjų planų panaikinimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-13
    9. Dėl Sutikimų leisti tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Šiaulių miesto teritorijoje išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-14
    10. Dėl Sutikimų leisti statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose Šiaulių miesto teritorijoje laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-20
    11. Dėl Sutikimų leisti statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Šiaulių miesto teritorijoje išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-21
    12. Dėl Sutikimų leisti laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu Šiaulių miesto teritorijoje išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-22
    13. Dėl 2023 m. balandžio 11 d. koncesijos sutarties Nr. SŽ-718 pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-28
    14. Dėl autobusų stotelių stoginių, skirtų keleiviams laukti autobusų, su vitrina išorinei reklamai viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-18
    15. Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-2
    16. Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-17
    17. Dėl negyvenamųjų patalpų Kauno g. 6, Šiauliuose, panaudos sutartimi Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-19
    18. Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai kompleksinių paslaugų namams „Alka“. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-15
    19. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Šiaulių centro poliklinikai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-8
    20. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-9

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

    ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

    POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

     

    2023 m. gruodžio 21 d.

    Šiauliai

     

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-550, NR TSP-555
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-551, NR-TSP-556
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-409 „Dėl Šiaulių miesto nominacijos „Geriausias metų darbdavys“ atrankos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-530
    4. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros, socialinius ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-532, NR TSP-552
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-533
    6. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Lietmeta“ 2021 m. gruodžio 7 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-1484. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-547
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T-413 „Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros, socialinius ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-548
    8. Dėl kai kurių detaliųjų planų panaikinimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-534
    9. Dėl savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo akto (-ų) pasirašymo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-553, NR TSP-558
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Šiaulių miesto savivaldybėje“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-536
    11. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-546
    12. Dėl pritarimo teikti paraišką kompensacinei išmokai gauti. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-549
    13. Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-540
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-457 „Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-535
    15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-460 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-538
    16. Dėl Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui programos patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-542
    17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022birželio 2 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-545
    18. Dėl gyvenamosios patalpos perdavimo panaudos pagrindais biudžetinei įstaigai Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-529
    19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-537
    20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl turto perdavimo Šiaulių oro uostui“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-541
    21. Dėl atsisakymo pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-543
    22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-557
    23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolierės Ingos Šimkūnaitės pareiginės algos koeficiento nustatymo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-544

      Potvarkis dėl 2023-12-21 posėdžio sušaukimo 

    Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

     

     

    Jūratė Lašė, tel. (8 41) 596 226

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl turto perdavimo Šiaulių oro uostui“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-541
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Danutė Brinė. TSP-557
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-550, NR TSP-555
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-551, NR-TSP-556
    5. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo akto (-ų) pasirašymo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-553, TSP-558NR, TSP-558NR

    Komiteto pirmininkė                                                                                                      Simona Potelienė

      Posėdis įvyko 2023-12-14 (KETIRTADIENĮ),  10:00 val.

       Dėl informacijos apie Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano vykdymą. Pranešėja – Inga Šimkūnaitė.

     

      

    Komiteto pirmininkas                                                                                            Zakiras Medžidovas 

    Posėdis įvyko 2023-12-12 (ANTRADIENĮ) 14:30 val. 

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-550
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-551
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolierės Ingos Šimkūnaitės pareiginės algos koeficiento nustatymo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-544
    4. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros, socialinius ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-532, NR TSP-552
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T-413 „Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros, socialinius ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-548
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-457 „Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-535
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-460 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-538
    8. Dėl Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui programos patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-542
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022birželio 2 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-545

     

     

    Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

    Komiteto posėdis vyko gruodžio 11 d. 15 val. 

    1. Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-540
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-550
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-551
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-409 „Dėl Šiaulių miesto nominacijos „Geriausias metų darbdavys“ atrankos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-530
    5. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros, socialinius ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-532, TSP-552NR
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-533
    7. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Lietmeta“ 2021 m. gruodžio 7 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-1484. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-547
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T-413 „Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros, socialinius ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-548
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Šiaulių miesto savivaldybėje“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-536
    10. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-546
    11. Dėl pritarimo teikti paraišką kompensacinei išmokai gauti. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-549
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-457 „Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-535
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-460 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-538
    14. Dėl Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui programos patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-542
    15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022birželio 2 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-545
    16. Dėl gyvenamosios patalpos perdavimo panaudos pagrindais biudžetinei įstaigai Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-529
    17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-537
    18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl turto perdavimo Šiaulių oro uostui“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-541
    19. Dėl atsisakymo pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-543
    20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolierės Ingos Šimkūnaitės pareiginės algos koeficiento nustatymo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-544

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

      Posėdis įvyko 2023-12-11  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

     

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolierės Ingos Šimkūnaitės pareiginės algos koeficiento nustatymo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-544
    2. Dėl kai kurių detaliųjų planų panaikinimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-534
    3. Dėl savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo akto (-ų) pasirašymo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-553
    4. Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-540
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-550
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-551
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Šiaulių miesto savivaldybėje“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-536
    8. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-546
    9. Dėl pritarimo teikti paraišką kompensacinei išmokai gauti. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-549
    10. Dėl gyvenamosios patalpos perdavimo panaudos pagrindais biudžetinei įstaigai Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-529
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-537
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl turto perdavimo Šiaulių oro uostui“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-541
    13. Dėl atsisakymo pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-543
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-409 „Dėl Šiaulių miesto nominacijos „Geriausias metų darbdavys“ atrankos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-530
    15. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros, socialinius ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-532, NR TSP-552
    16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-533
    17. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Lietmeta“ 2021 m. gruodžio 7 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-1484. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-547
    18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T-413 „Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros, socialinius ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-548

     

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-525
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-524
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-528
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-521
    5. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-526
    6. Dėl kai kurių detaliųjų planų panaikinimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-509
    7. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“ partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-513
    8. Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Ugdymo priemonės mokykloms“ partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-518
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės apdovanojimo „Metų mokinys“ skyrimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-523
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2024–2026 metų veiksmų plano. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-510
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-327 ,,Dėl STEAM krypties programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-511
    12. Dėl eksperto delegavimo į Šiaulių regioninę kultūros tarybą. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-512
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-527
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinių renginių 20242026 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-507, TSP-531ALT
    15. Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-520
    16. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-508
    17. Dėl kilnojamojo turto patikėjimo teisės sutarčių su UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ nutraukimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-516
    18. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros alėja 66A, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi Naujajam Šiaulių trečiojo amžiaus universitetui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-514
    19. Dėl negyvenamųjų patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių trečiojo amžiaus universitetui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-515
    20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-517
    21. Dėl negyvenamųjų patalpų Gardino g. 8, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-522
    22. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-519

    Posėdis įvyko 2023-11-28 (ANTRADIENĮ) 14:30 val.

     

    1. Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Ugdymo priemonės mokykloms“ partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-518
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės apdovanojimo „Metų mokinys“ skyrimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-523
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2024–2026 metų veiksmų plano. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-510
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-327 ,,Dėl STEAM krypties programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-511
    5. Dėl eksperto delegavimo į Šiaulių regioninę kultūros tarybą. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-512
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-527
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinių renginių 20242026 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-507, Alternatyva TSP-531
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-525
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-524
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-521
    11. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-526

     

    Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-525
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-524
    3. DDėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 "Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-528
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-521
    5. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-526
    6. Dėl kai kurių detaliųjų planų panaikinimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-509
    7. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“ partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-513
    8. Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Ugdymo priemonės mokykloms“ partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-518
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės apdovanojimo „Metų mokinys“ skyrimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-523
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2024–2026 metų veiksmų plano. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-510
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-327 ,,Dėl STEAM krypties programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-511
    12. Dėl eksperto delegavimo į Šiaulių regioninę kultūros tarybą. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-512
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-527
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinių renginių 20242026 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-507, Alternatyva TSP-531
    15. Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pily351pienė. TSP-520
    16. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-508
    17. Dėl kilnojamojo turto patikėjimo teisės sutarčių su UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ nutraukimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-516
    18. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros alėja 66A, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi Naujajam Šiaulių trečiojo amžiaus universitetui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-514
    19. Dėl negyvenamųjų patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių trečiojo amžiaus universitetui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-515
    20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-517
    21. Dėl negyvenamųjų patalpų Gardino g. 8, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-522
    22. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-519
    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-525
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-524
    3. DDėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 "Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-528
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-521
    5. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-526
    6. Dėl kai kurių detaliųjų planų panaikinimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-509
    7. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“ partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-513
    8. Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Ugdymo priemonės mokykloms“ partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-518
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės apdovanojimo „Metų mokinys“ skyrimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-523
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2024–2026 metų veiksmų plano. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-510
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-327 ,,Dėl STEAM krypties programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-511
    12. Dėl eksperto delegavimo į Šiaulių regioninę kultūros tarybą. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-512
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-527
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinių renginių 20242026 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-507, Alternatyva TSP-531
    15. Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-520
    16. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-508
    17. Dėl kilnojamojo turto patikėjimo teisės sutarčių su UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ nutraukimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-516
    18. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros alėja 66A, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi Naujajam Šiaulių trečiojo amžiaus universitetui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-514
    19. Dėl negyvenamųjų patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių trečiojo amžiaus universitetui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-515
    20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-517
    21. Dėl negyvenamųjų patalpų Gardino g. 8, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-522
    22. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-519

      Posėdis įvyko 2023-11-27  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

     

    1. Dėl kai kurių detaliųjų planų panaikinimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-509
    2. Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-520
    3. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“ partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-513
    4. Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Ugdymo priemonės mokykloms“ partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-518
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės apdovanojimo „Metų mokinys“ skyrimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-523
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2024–2026 metų veiksmų plano. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-510
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-327 ,,Dėl STEAM krypties programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-511
    8. Dėl eksperto delegavimo į Šiaulių regioninę kultūros tarybą. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-512
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-527
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinių renginių 20242026 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-507, Alternatyva TSP-531
    11. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-508
    12. Dėl kilnojamojo turto patikėjimo teisės sutarčių su UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ nutraukimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-516
    13. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros alėja 66A, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi Naujajam Šiaulių trečiojo amžiaus universitetui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-514
    14. Dėl negyvenamųjų patalpų Žemaitės g. 83A, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių trečiojo amžiaus universitetui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-515
    15. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-517
    16. Dėl negyvenamųjų patalpų Gardino g. 8, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-522
    17. Dėl sutikimo / nesutikimo pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcijas. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-519
    18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-525
    19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-524
    20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-528
    21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-521
    22. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-526

     

     

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-502NR
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-503NR
    3. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. Pranešėjas – Paulius Stočkus. TSP-489
    4. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros, socialinius ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-490
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-475
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 2 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl elektroninio bilieto su nuolaida, skirto važiuoti vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-500
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-491
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-504
    9. Dėl kai kurių detaliųjų planų panaikinimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-476
    10. Dėl įgaliojimo suteikimo Šiaulių miesto savivaldybės merui nustatyti savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarką. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-474
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. T-316 „Dėl bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-488
    12. Dėl sveikatos centrų steigimo funkcinio bendradarbiavimo būdu Šiaulių miesto savivaldybėje. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-485
    13. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Šiaulių miesto savivaldybėje“ . Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-493
    14. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sveikatos centrų sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Šiaulių miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-486
    15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-505NR
    16. Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo kompleksinių paslaugų namuose „Alka“ laikotarpį. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-501
    17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-479
    18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-480
    19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-494
    20. Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2023 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Jolita Franckevičienė. TSP-482
    21. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-492
    22. Dėl kai kurių gatvių perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-477
    23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-481
    24. Dėl turto perdavimo klubui „Tarp savų“. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-483
    25. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-375 „Dėl sutikimo perimti pėsčiųjų viaduką“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-484
    26. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-498
    27. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-506NR

    LRV teikimas dėl Tarybos ir mero sekretoriato

     Potvarkis dėl tarybos posėdžio sušaukimo 

     

     Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

     

     

    Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

    Posėdis įvyko 2023-10-26 (ketvirtadienį), 16.00 val.

    Posėdžio darbotvarkė:

    1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos 2022-2023 metų veiksmų plano 2022 metų įgyvendinimo ataskaita. Pranešėja Jolita Naudžiūnaitė-Janišauskienė
    2. Kokiais atvejais ir kas atlieka norminių teisės aktų projektų, priimamų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, Šiaulių miesto savivaldybės mero ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, antikorupcinį vertinimą. Pranešėja Jolita Naudžiūnaitė-Janišauskienė
    3. Susipažinimas su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengta rekomendacija dėl savivaldybių tarybų Antikorupcijos komisijų veiklos. Pranešėjas Vladas Artūras Balsys
    4. Gruodžio 9-oji – Tarptautinė antikorupcijos diena. Antikorupcijos komisijos narių pasiūlymai, kaip šią dieną pažymėti.

      Posėdis įvyko 2023-10-25 (TREČIADIENĮ),  14:00 val.

     

     

    1. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano projekto svarstymo ir pasiūlymų dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo teikimas. Pranešėja – Inga Šimkūnaitė.
    2. Dėl 2024 metų Kontrolės ir audito tarnybos programos sąmatos. Pranešėja – Inga Šimkūnaitė, Savivaldybės kontrolierė.

     

    Posėdis įvyko 2023-10-24 (ANTRADIENĮ) 14:30 val.

     

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-479
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-480
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-495
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-496
    5. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-489
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-475
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-491
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-494
    9. Dėl turto perdavimo klubui „Tarp savų“. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-483
    10. Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikų perlaidojimo. Pranešėjas – Zakiras Medžidovas. TSP-487
    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-495
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-496
    3. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-489
    4. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros, socialinius ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-490
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-475
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-491
    7. Dėl įgaliojimo suteikimo Šiaulių miesto savivaldybės merui nustatyti savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarką. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-474
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. T-316 „Dėl bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-488
    9. Dėl sveikatos centrų steigimo funkcinio bendradarbiavimo būdu Šiaulių miesto savivaldybėje. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-485
    10. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Šiaulių miesto savivaldybėje“ . Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-493
    11. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sveikatos centrų sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Šiaulių miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-486
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-478
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-479
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-480
    15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-494
    16. Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2023 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Jolita Franckevičienė. TSP-482
    17. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-492
    18. Dėl kai kurių gatvių perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-477
    19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-481
    20. Dėl turto perdavimo klubui „Tarp savų“. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-483
    21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-375 „Dėl sutikimo perimti pėsčiųjų viaduką“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-484
    22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Jovita Vičienė. TSP-497

     

    Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                                        Irina Barabanova

      

    Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

      Posėdis įvyko 2023-10-23  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

    1. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-489
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-491
    3. Dėl kai kurių detaliųjų planų panaikinimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-476
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo. Pranešėja – Jurgita Vorevičienė. TSP-494
    5. Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2023 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Jolita Franckevičienė. TSP-482
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-495
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-496
    8. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros, socialinius ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-490
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-475
    10. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Šiaulių miesto savivaldybėje“ . Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-493
    11. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sveikatos centrų sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Šiaulių miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-486
    12. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-492
    13. Dėl kai kurių gatvių perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-477
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-481
    15. Dėl turto perdavimo klubui „Tarp savų“. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-483
    16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-375 „Dėl sutikimo perimti pėsčiųjų viaduką“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-484
    17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Jovita Vičienė. TSP-497
    1. Dėl įgaliojimo suteikimo Šiaulių miesto savivaldybės merui nustatyti savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarką. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-474
    2. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-492
    3. Dėl kai kurių gatvių perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-477
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-481
    5. Dėl turto perdavimo klubui „Tarp savų“. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-483
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-375 „Dėl sutikimo perimti pėsčiųjų viaduką“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-484
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-479
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-480
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-478
    10. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. Pranešėjas – Linas Gadliauskas. TSP-489
    11. Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2023 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Jolita Franckevičienė. TSP-482
    12. Dėl kai kurių detaliųjų planų panaikinimo. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-476
    13. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Šiaulių miesto savivaldybėje“ . Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-493
    14. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sveikatos centrų sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Šiaulių miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-486
    15. Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros, socialinius ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-490
    16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-475
    17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-491

    Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-470
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-469
    3. Dėl pritarimo investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti nepiniginiu įnašu uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ įstatinį kapitalą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-452
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-461
    5. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-472
    6. Dėl Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-453
    7. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą partnerio teisėmis. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-454
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sporto tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-467
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-468
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-434 „Dėl maitinimo normos Šiaulių sporto gimnazijos mokiniams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-455
    11. Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-457, NR TSP-473
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-303 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-458
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-109 „Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-463
    14. Dėl Šiaulių lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-471
    15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir nuostatų pavirtinimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-456
    16. Dėl kai kurių Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-466
    17. Dėl turto perdavimo patikėjimo sutartimi VŠĮ Šiaulių centro poliklinikai. Pranešėja – Violeta Tyleniene. TSP-459
    18. Dėl turto perdavimo Šiaulių oro uostui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-462
    19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tyleniene. TSP-465
    20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-464
    21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-460

    Potvarkis dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

     

    Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

      Posėdis įvyko 2023-09-27 (TREČIADIENĮ),  15:00 val.

     

     Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano keitimo. Pranešėja –  Inga Šimkūnaitė.

     

     

     

    Komiteto pirmininkas                                                                                            Zakiras Medžidovas 

    Posėdis įvyko 2023-09-26 (ANTRADIENĮ) 14:30 val.

     

    1. Dėl Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-453
    2. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą partnerio teisėmis. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-454
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sporto tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-467
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-468
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-434 „Dėl maitinimo normos Šiaulių sporto gimnazijos mokiniams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-455
    6. Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-457
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-303 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-458
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-109 „Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-463
    9. Dėl Šiaulių lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-471
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-464
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-460
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-470
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-469
    14. PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-472

     

    Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

    Komiteto posėdis vykorugsėjo 26 d. 14:30 val.

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-460
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-464
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-470
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-469
    5. Dėl pritarimo investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti nepiniginiu įnašu uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ įstatinį kapitalą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-452
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-461
    7. Dėl Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-453
    8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą partnerio teisėmis. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-454
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sporto tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-467
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-468
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-434 „Dėl maitinimo normos Šiaulių sporto gimnazijos mokiniams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-455
    12. Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-457, NR TSP-473
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-303 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-458
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-109 „Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-463
    15. Dėl Šiaulių lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-471
    16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir nuostatų pavirtinimo. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-456
    17. Dėl kai kurių Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-466
    18. Dėl turto perdavimo patikėjimo sutartimi VŠĮ Šiaulių centro poliklinikai. Pranešėja – Violeta Tyleniene. TSP-459
    19. Dėl turto perdavimo Šiaulių oro uostui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-462
    20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-465

      

    Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                                        Irina Barabanova

    Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

    Komiteto posėdis vyko rugsėjo 25 d. 15 val.

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-434 „Dėl maitinimo normos Šiaulių sporto gimnazijos mokiniams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-455
    2. Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-457
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-303 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-458
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-109 „Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-463
    5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-464
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-460
    7. Dėl turto perdavimo patikėjimo sutartimi VŠĮ Šiaulių centro poliklinikai. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-459
    8. Dėl turto perdavimo Šiaulių oro uostui. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-462
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-465
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-470
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-469
    12. Dėl pritarimo investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti nepiniginiu įnašu uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ įstatinį kapitalą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-452
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-461
    14. Dėl Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-453
    15. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą partnerio teisėmis. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-454
    16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-468

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

      Posėdis įvyko 2023-09-25  (PIRMADIENĮ), 15.00 val.

     

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-464
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-460
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-470
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-469
    5. Dėl pritarimo investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti nepiniginiu įnašu uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ įstatinį kapitalą. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-452
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-461
    7. Dėl Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-453
    8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą partnerio teisėmis. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-454
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sporto tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-467
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-468
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-434 „Dėl maitinimo normos Šiaulių sporto gimnazijos mokiniams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-455
    12. Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-457
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-303 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-458
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-109 „Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-463
    15. Dėl turto perdavimo patikėjimo sutartimi VŠĮ Šiaulių centro poliklinikai. Pranešėja – Violeta Tyleniene. TSP-459
    16. Dėl turto perdavimo Šiaulių oro uostui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-462
    17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Violeta Tyleniene. TSP-465

     

    Komiteto pirmininkė                                                                                                                  Rima Juškienė

    1. Dėl Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo. Pranešėjas – Artūras Visockas. TSP-451
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-444
    3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-445
    4. Dėl 2022 metų Šiaulių miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-419
    5. Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-407
    6. Dėl pritarimo ketinimų protokolui „Dėl bendradarbiavimo diegiant ir eksploatuojant bendrą, atvirą elektroninio bilieto sistemą Šiaulių regiono viešajame transporte“. Pranešėja – Laura Bračaitė-Štabokienė. TSP-441
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laura Bračaitė-Štabokienė. TSP-417
    8. Dėl UAB „Busturas“ pastatų pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti ir jų nurašymo, išardymo ir likvidavimo. Pranešėja – Laura Bračaitė-Štabokienė. TSP-413
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Laura Bračaitė-Štabokienė. TSP-409
    10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Safe community“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio. Pranešėja – Laura Bračaitė-Štabokienė. TSP-421
    11. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Vonin Lithuania“ investicijų sutartis. Pranešėja – Laura Bračaitė-Štabokienė. TSP-440
    12. Dėl pritarimo Šiaulių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-406
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-460 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl Šiaulių miesto centrinės dalies transporto ir automobilių stovėjimo teritorijų specialiojo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-408
    14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-439
    15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-434
    16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-346 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-450
    17. Dėl pritarimo Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programos diegimui Šiaulių Didždvario gimnazijoje. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-431
    18. Dėl pavedimo dalyvauti sveikatos centro (-ų) veikloje funkcinio bendradarbiavimo būdu Šiaulių miesto savivaldybėje. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-432
    19. Dėl leidimo pirkti transporto priemonę. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-430
    20. Dėl malkų vidutinės kainos nustatymo skaičiuojant būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-412
    21. Dėl UAB „Šiaulių universali arena“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir žemės sklypo nuomos mokesčių. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-429
    22. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 66A, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-424
    23. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos sutartimi Greitosios medicinos pagalbos tarnybai. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-423
    24. Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 100-44, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių miesto vietos veiklos grupei. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-425
    25. Dėl gyvenamosios patalpos Aušros al. 13-16, Šiauliuose, perdavimo panaudos pagrindais BĮ Valstybiniams Šiaulių dramos teatrui. Pranešėja – Daiva Zeninienė.TSP-415
    26. Dėl gyvenamosios patalpos Tilžės g. 61B-12, Šiauliuose, perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrui. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-416
    27. Dėl negyvenamųjų patalpų Dainų g. 35, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių apskrities sporto ir sveikatingumo klubui „Gylys“ ir klubui „Mangustas“. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-436
    28. Dėl turto perdavimo Šiaulių sporto centrui „Atžalynas“. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-437
    29. Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrui panaudos sutartimi. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-442
    30. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui ir Šiaulių menų mokyklai. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-418
    31. Dėl turto perėmimo iš Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-404
    32. Dėl sutikimo perimti pėsčiųjų viaduką. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-410
    33. Dėl stadiono perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-411
    34. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Šiaulių Medelyno progimnazijai ir Šiaulių Romuvos progimnazijai. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-414
    35. Dėl sutikimo / nesutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-438
    36. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-410
    37. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-292 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-420
    38. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-433, TSP-449NR
    39. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-422
    40. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-252 „Dėl pritarimo teikti projektą „Atvirų klasių sukūrimas Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje“ atrankos konkursui“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-426
    41. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-427
    42. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Edukacinių erdvių įrengimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, plėtojant visos dienos mokyklos veiklas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-428
    43. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-447
    44. Dėl pritarimo 2022-2029 m. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos projektui. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-448
    45. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Martynas Šiurkus. TSP-435, pranešėjas - Vytautas Juškus. TSP-446 Alternatyva

    LRV atstovo Teikimas  

    LRV atstovo Teikimo priedas

    LRV atstovo teikimas_del Garbes piliecio komisijos

    Potvarkis dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

    Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

      

    Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

    1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-444
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-445
    3. Dėl 2022 metų Šiaulių miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-419
    4. Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-407
    5. Dėl pritarimo ketinimų protokolui „Dėl bendradarbiavimo diegiant ir eksploatuojant bendrą, atvirą elektroninio bilieto sistemą Šiaulių regiono viešajame transporte“. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-441
    6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Safe community“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-421
    7. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Vonin Lithuania“ investicijų sutartis. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-440
    8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-447
    9. Dėl pritarimo 2022-2029 m. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos projektui. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP448
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Martynas Šiurkus. TSP-435, pranešėjas - Vytautas Juškus. TSP-446 Alternatyva
    11. Dėl UAB „Šiaulių universali arena“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir žemės sklypo nuomos mokesčių. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-429
    12. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 66A, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-424
    13. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos sutartimi Greitosios medicinos pagalbos tarnybai. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-423
    14. Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 100-44, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių miesto vietos veiklos grupei. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-425
    15. Dėl gyvenamosios patalpos Aušros al. 13-16, Šiauliuose, perdavimo panaudos pagrindais BĮ Valstybiniams Šiaulių dramos teatrui. Pranešėja – Daiva Zeninienė.TSP-415
    16. Dėl gyvenamosios patalpos Tilžės g. 61B-12, Šiauliuose, perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrui. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-416
    17. Dėl negyvenamųjų patalpų Dainų g. 35, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių apskrities sporto ir sveikatingumo klubui „Gylys“ ir klubui „Mangustas“. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-436
    18. Dėl turto perdavimo Šiaulių sporto centrui „Atžalynas“. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-437
    19. Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrui panaudos sutartimi. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-442
    20. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui ir Šiaulių menų mokyklai. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-418
    21. Dėl turto perėmimo iš Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-404
    22. Dėl sutikimo perimti pėsčiųjų viaduką. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-410
    23. Dėl stadiono perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-411
    24. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Šiaulių Medelyno progimnazijai ir Šiaulių Romuvos progimnazijai. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-414
    25. Dėl sutikimo / nesutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-438
    26. Dėl Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo. Pranešėjas – Artūras Visockas. TSP-451

      

    Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                                        Irina Barabanova

     

     

    Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

    Finansų ir ekonomikos komiteto posėdis vyko rugpjūčio 30 d. 13 val.

    1. Dėl Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo. Pranešėjas – Artūras Visockas. TSP-451
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-433, TSP-449NR
    3. Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrui panaudos sutartimi. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-442
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Martynas Šiurkus. TSP-435, pranešėjas - Vytautas Juškus. TSP-446 Alternatyva
    5. Dėl pritarimo Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programos diegimui Šiaulių Didždvario gimnazijoje. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-431
    6. Dėl pavedimo dalyvauti sveikatos centro (-ų) veikloje funkcinio bendradarbiavimo būdu Šiaulių miesto savivaldybėje. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-432
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-346 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-450
    8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-447
    9. Dėl pritarimo 2022-2029 m. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos projektui. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-448
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-444
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-445
    12. Dėl 2022 metų Šiaulių miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-419
    13. Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-407
    14. Dėl pritarimo ketinimų protokolui „Dėl bendradarbiavimo diegiant ir eksploatuojant bendrą, atvirą elektroninio bilieto sistemą Šiaulių regiono viešajame transporte“. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-441
    15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-417
    16. Dėl UAB „Busturas“ pastatų pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti ir jų nurašymo, išardymo ir likvidavimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-413
    17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-409
    18. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Safe community“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-421
    19. Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Vonin Lithuania“ investicijų sutartis. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-440
    20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-439
    21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-434

    Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

    1. Dėl Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo. Pranešėjas – Artūras Visockas. TSP-451
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Martynas Šiurkus. TSP-435, pranešėjas - Vytautas Juškus. TSP-446 Alternatyva
    3. Dėl pritarimo Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programos diegimui Šiaulių Didždvario gimnazijoje. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-431
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-252 „Dėl pritarimo teikti projektą „Atvirų klasių sukūrimas Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje“ atrankos konkursui“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-426
    5. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-427
    6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Edukacinių erdvių įrengimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, plėtojant visos dienos mokyklos veiklas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-428
    7. Dėl pritarimo ketinimų protokolui „Dėl bendradarbiavimo diegiant ir eksploatuojant bendrą, atvirą elektroninio bilieto sistemą Šiaulių regiono viešajame transporte“. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-441
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-409
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-444
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-445
    11. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-346 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-450

     

     

    Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

    Miesto ūkio ir plėtros komiteto posėdis vyks rugpjūčio 28 d. 12:30 val.

     

    1. Dėl Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo. Pranešėjas – Artūras Visockas. TSP-443
    2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Martynas Šiurkus. TSP-435, pranešėjas - Vytautas Juškus. TSP-446 Alternatyva
    3. Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrui panaudos sutartimi. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-442
    4. Dėl leidimo pirkti transporto priemonę. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-430
    5. Dėl malkų vidutinės kainos nustatymo skaičiuojant būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-412
    6. Dėl pritarimo Šiaulių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-406
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-460 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl Šiaulių miesto centrinės dalies transporto ir automobilių stovėjimo teritorijų specialiojo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-408
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-444
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-445
    10. Dėl 2022 metų Šiaulių miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-419
    11. Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-407
    12. Dėl pritarimo ketinimų protokolui „Dėl bendradarbiavimo diegiant ir eksploatuojant bendrą, atvirą elektroninio bilieto sistemą Šiaulių regiono viešajame transporte“. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-441
    13. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl pritarimo įgyvendinti projektą partnerio teisėmis. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-447
    14. (PAPILDOMAS KLAUSIMAS). Dėl pritarimo 2022-2029 m. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos projektui. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP448

    Komiteto pirmininkė                                                                                                                   Rima Juškienė

    Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis vyko rugpjūčio 22 d. 14:30

    1. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-410
    2. Dėl pritarimo Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programos diegimui Šiaulių Didždvario gimnazijoje. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-431
    3. Dėl pavedimo dalyvauti sveikatos centro (-ų) veikloje funkcinio bendradarbiavimo būdu Šiaulių miesto savivaldybėje. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-432
    4. Dėl leidimo pirkti transporto priemonę. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-430
    5. Dėl malkų vidutinės kainos nustatymo skaičiuojant būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-412
    6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-292 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-420
    7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-433
    8. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-422
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-252 „Dėl pritarimo teikti projektą „Atvirų klasių sukūrimas Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje“ atrankos konkursui“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-426
    10. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-427
    11. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Edukacinių erdvių įrengimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, plėtojant visos dienos mokyklos veiklas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-428
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-439
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-434
    14. Dėl pritarimo Šiaulių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-406
    15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-460 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl Šiaulių miesto centrinės dalies transporto ir automobilių stovėjimo teritorijų specialiojo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-408
    16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-417
    17. Dėl UAB „Busturas“ pastatų pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti ir jų nurašymo, išardymo ir likvidavimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-413
    18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-409

      

    Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                                        Irina Barabanova

     

    Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

    Finansų ir ekonomikos komiteto posėdis vyko rugpjūčio 21 d. 15 val.

    1. Dėl UAB „Šiaulių universali arena“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir žemės sklypo nuomos mokesčių. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-429
    2. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 66A, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-424
    3. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos sutartimi Greitosios medicinos pagalbos tarnybai. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-423
    4. Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 100-44, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių miesto vietos veiklos grupei. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-425
    5. Dėl gyvenamosios patalpos Aušros al. 13-16, Šiauliuose, perdavimo panaudos pagrindais BĮ Valstybiniams Šiaulių dramos teatrui. Pranešėja – Daiva Zeninienė.TSP-415
    6. Dėl gyvenamosios patalpos Tilžės g. 61B-12, Šiauliuose, perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrui. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-416
    7. Dėl negyvenamųjų patalpų Dainų g. 35, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi Šiaulių apskrities sporto ir sveikatingumo klubui „Gylys“ ir klubui „Mangustas“. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-436
    8. Dėl turto perdavimo Šiaulių sporto centrui „Atžalynas“. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-437
    9. Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui ir Šiaulių menų mokyklai. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-418
    10. Dėl turto perėmimo iš Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-404
    11. Dėl sutikimo perimti pėsčiųjų viaduką. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-410
    12. Dėl stadiono perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-411
    13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Šiaulių Medelyno progimnazijai ir Šiaulių Romuvos progimnazijai. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-414
    14. Dėl sutikimo / nesutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja – Daiva Zeninienė. TSP-438
    15. Dėl leidimo pirkti transporto priemonę. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-430
    16. Dėl malkų vidutinės kainos nustatymo skaičiuojant būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-412
    17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-292 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-420
    18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-433
    19. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-422
    20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-252 „Dėl pritarimo teikti projektą „Atvirų klasių sukūrimas Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje“ atrankos konkursui“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-426
    21. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-427
    22. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Edukacinių erdvių įrengimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, plėtojant visos dienos mokyklos veiklas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-428
    23. Dėl pritarimo Šiaulių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai. Pranešėjas – Valdas Markevičius. TSP-406