Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Kviečiame dalyvauti partnerių atrankoje

Šiaulių miesto savivaldybės administracija skelbia partnerių atranką dalyvauti vaikų dienos centrų tinklo plėtros veikloje.

Partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą” projekto finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1 „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra”, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A1-457 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1 patvirtinimo“.

 Viena iš remiamų veiklų – vaikų dienos centro tinklo plėtra:

 1. naujų vaikų dienos centrų steigimas;
 2. veikiančių vaikų dienos centrų plėtra, kuria didinamas nuolatinių vaikų dienos centrų lankytojų skaičius, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas).

Galimi partneriai:

 1. biudžetinės įstaigos;
 2. viešosios įstaigos;
 3. asociacijos;
 4. religinės bendruomenės ar bendrijos;
 5. labdaros ir paramos fondai.

Paraiška gali būti pateikiama vienu elektroniniu laišku adresu PDF formatu arba tiesiogiai, siunčiama registruotu paštu, per pašto kurjerį Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui adresu Tilžės g. 170, Šiauliai.

Paraiškos priimamos iki 2022 m. vasario 8 d. 17:00 val.

Konsultacijos dėl paraiškų pildymo vykdomos telefonu ar el. paštu. Kontaktiniai asmenys: Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Indrė Linkevičienė, tel. Nr. (8 41) 386 465, el. paštas ir Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, tel. (8 41) 383 423, el. paštas

Šiaulių miesto vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerių atrankos tvarkos aprašas (2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A-1994 redakcija)

Paraiška Šiaulių miesto vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerių atrankai, 1 priedas

Paraiškos Šiaulių miesto vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerių atrankai vertinimo forma, 2 priedas

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai ir rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo”

Socialinių paslaugų skyriaus informacija