Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Pagelbėkime į Šiaulius atvykusiems ukrainiečiams

Šiaulių miestas kviečia prisidėti prie pagalbos Ukrainos piliečiams, kurie į mūsų miestą atvyko traukdamiesi nuo karo siaubo. Siekiant surinkti lėšų atvykusiųjų reikmėms, Šiaulių miesto savivaldybė atidarė specialią tikslinės paramos sąskaitą.

Šiaulių miesto savivaldybės Administracijos direktorius Antanas Bartulis pranešė, kad į Šiaulius atvyksta vis daugiau Ukrainos karo pabėgėlių, didesnė pusė jų – vaikai. Žmonės apgyvendinami miesto savivaldybės ir šiauliečių siūlomose patalpose.

„Kviečiu šiauliečius telefonu 1863 arba platformoje www.stipruskartu.lt registruotis, jei gali priimti pabėgėlius. Kreipiuosi pagalbos ir į verslo bendruomenę, kuri turi bendrabučius, viešbutukus ar kitas apgyvendinimui tinkamas patalpas“, – ragino A. Bartulis.

Humanitarinės paramos gabenimo į Ukrainą sistema veikia, joje dalyvauja nemažai institucijų ir stiprių nevyriausybinių organizacijų. Tačiau matomas pagalbos poreikis ir į Šiaulius jau atvykusiems. Žmonėms  reikalingi įvairiausi daiktai, vaistai, maisto produktai.

„Praktiškai išspręstas pabėgėlių sveikatos priežiūros paslaugos, mūsų poliklinikos yra pasiruošę priimti atvykusius, kuriems reikės pagalbos. Įsibėgėja ir socialinės paramos sistema. Bet taip pat reikės pinigų maisto, įvairių būtinųjų priemonių įsigijimui, kitoms nenumatytoms reikmėms. Situaciją šiuo sudėtingu laikotarpiu galima išspręsti steigiant miesto paramos fondą. Savivaldybės administracija atidarė specialią sąskaitą, kurioje būtų kaupiama tikslinė verslo ir gyventojų parama. Surinktos lėšos ir būtų skiriamos atvykusiųjų karo pabėgėlių reikmėms“, – komentavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Lėšas į Šiaulius atvykusių ukrainiečių reikmėms galima pervesti:

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (įm. kodas 188771865)  

Banko sąskaita

LT717180000001130027,

Šiaulių bankas, banko kodas 718000

Mokėjimo paskirtis:

„Tikslinė parama karo padariniams Ukrainoje likviduoti“  *

  • būtina tiksliai įrašyti nurodytą formuluotę.

„Nuoširdžiai dėkoju visiems, bent kiek lėšų šiam kilniam reikalui skyrusiems šiauliečiams ir socialiai atsakingai miesto verslo bendruomenei!

Bendroves, skyrusias piniginę paramą (gavę jų leidimą) norime pristatyti visiems miesto gyventojams“, – sakė A. Bartulis.

Į Šiaulius atvykusių ukrainiečių finansiniai rėmėjai:

UAB „Vonin Lithuania“

UAB „Jupojos statybinės medžiagos“

UAB „Plieno fortas“

UAB „Sovli“

UAB „Nabatėja“

UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“

Šiaulių pramonininkų asociacija
VŠĮ „Socialiniai partneriai“
UAB „Šiaulių vandenys“
UAB „Formula Air Baltic“

UAB „AR10“

UAB „Vigidas Pack“

UAB  „Langvora“

UAB „Agroconsult LT“

UAB „JDC PREKYBA“

UAB „Šiaulių techninių apžiūrų centras“

UAB „Šiaulių žemės ūkio technika“

UAB  „Kalvis“

UAB „Infes“

UAB „Putokšnis“

UAB „Ltintus“

UAB Informatikos ir ryšių technologijų centras

UAB „Toksika“

Kviečiame ir kitus Šiaulių verslo bendruomenės atstovus įsirašyti į didžiųjų rėmėjų gretas!

Prie miesto paramos fondo suformavimo ženkliu indėliu prisidėjo ir „Romuvos“ progimnazijos kolektyvas.

Didesnes ar mažesnes sumas į specialią sąskaitą pervedė per 300 šiauliečių, tarp jų – beveik pusė Šiaulių miesto tarybos sekretoriato ir Tarybos narių, per 7 dešimtis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojų.

Čia galima susipažinti su paramos lėšų, skirtų karo Ukrainoje padariniams likviduoti  naudojimo aprašu , rasti didiesiems rėmėjams skirtą prašymo formą  ir  paramos sutarties projektą

Pasikonsultuoti dėl paramos teikimo procedūrų galima su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų sk. vedėja Aiste Petkuviene, mob. 8 623 75 697, el. p. .

Iki gegužės 13 d.  Šiaulių miesto paramos fonde ukrainiečiams buvo suaukota 63,4 tūkst. eurų suma.