Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Keičiami Metalistų g. 1 ir Rėkyvos g. 21 detalieji planai

Parengtas žemės sklypo Metalistų g. 1, Šiauliuose detaliojo plano, sklypo Šiaulių mieste Rėkyvos g. 21 detaliojo plano ir supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano sklypo Rėkyvos g. 21 (suformuotiems sklypams suteikt. adres. Metalistų g. 1 ir Metalistų g. 1K) keitimas

Pakartotinai viešinamas žemės sklypo Metalistų g. 1, Šiauliuose detaliojo plano, sklypo Šiaulių mieste Rėkyvos g. 21 detaliojo plano ir supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano sklypo Rėkyvos g. 21 (suformuotiems sklypams suteikt. adres. Metalistų g. 1 ir Metalistų g. 1K) keitimas
Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslųŠiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. A-1571 „Dėl žemės sklypo Metalistų g. 1, Šiauliuose detaliojo plano, sklypo Šiaulių mieste Rėkyvos g. 21 detaliojo plano ir supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano sklypo Rėkyvos g. 21 (suformuotiems sklypams suteikt. adres. Metalistų g. 1 ir Metalistų g. 1K keitimo“.
Planavimo organizatorius: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius  (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, tel. (8 41) 596200).
Planavimo iniciatorius: pagal 2021-09-30 iniciavimo sutartį  Nr. SŽ-1161, UAB „Salda“.
Plano rengėjas: UAB „Projektavimo centras“  (Tilžės g. 170-205, Šiauliai, tel. 8 614 20783, el. paštas: ).
Plano pavadinimas: Žemės sklypo Metalistų g. 1, Šiauliuose detaliojo plano, sklypo Šiaulių mieste Rėkyvos g. 21 detaliojo plano ir supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano sklypo Rėkyvos g. 21 (suformuotiems sklypams suteikt. adres. Metalistų g. 1 ir Metalistų g. 1K) keitimas
Planavimo tikslai: 
1.1. žemės sklypų sujungimas;
1.2. įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimas prie naujai suformuoto žemės sklypo;
1.3. žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas.
Planavimo uždaviniai: 
2.1. nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; 
2.2. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant optimalius susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius ir jų apsaugos zonas; 
2.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu ir įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir nurodyti teritorijas, kuriose jos taikomos;
2.4. nustatyti reikalingus servitutus;
2.5. sklype numatyti automobilių stovėjimo aikšteles;
2.6. nustatyti prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus.     
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.
Sprendinių viešinimas vyks  nuo 2022 m. balandžio 6 d. iki  2022 m. balandžio 21 d.,  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-29-21-618), Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt. bei projekto rengėjo patalpose. Vieša sprendinių ekspozicija vyks 2022 m. balandžio 13 – 21 dienomis Šiaulių m. savivaldybės (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) skelbimų lentoje (pirmame aukšte prie įėjimo).
Viešo svarstymo susirinkimas įvyks  2022 m. balandžio 21 d. 16 val. Viešo svarstymo susirinkimas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją per ZOOM platformą:

https://zoom.us/j/98813034973?pwd=Q0FYS3dEcW5JQmllMEVNU0NaM0hnUT09

Prisijungimo duomenys, jei jų bus reikalaujama:
Susirinkimo ID: 988 1303 4973. Slaptažodis: Qs1z7p

 Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano rengėjo patalpose bei skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima pateikti www.tpdris.lt. , planavimo organizatoriui, iniciatoriui arba plano rengėjui iki projekto viešinimo 

Brėžinys
Aiškinamasis raštas 

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė Vita Čėsnaitė