Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos sporto projekto „Aš aktyvus“ atidarymo šventė

2020 metų liepos mėnesį  Šiaulių „Ringuvos“ mokykla  laimėjo sporto projektą „Aš aktyvus“ Nr. SRFSIĮ-2020-1-0213. Projektas yra bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto tikslas – sistemingai didinti visuomenės supratimą, kad fizinis aktyvumas, sportavimas yra darnios asmenybės prielaida ir visuotinė vertybė.  Projekto lėšomis  mokykla turėjo galimybę praturtinti  ugdymo(si) aplinkas įvairia sportine įranga: lauko treniruokliais, krepšinio stovais, fizinio aktyvumo priemonėmis, vaikų žaidimų aikštelių įranga. Lauko aplinkomis nemokamai gali naudotis mokyklos ir vietos bendruomenė nuo 18 iki 21 val.

Birželio 9-osios popietę  Šiaulių „Ringuvos“ mokykloje vyko sporto projekto  „Aš aktyvus“  atidarymo šventė, kurioje dalyvavo mokyklos bendruomenė, vietos bei miesto  gyventojai, mokyklos rėmėjai. Dalyviai atidarymo šventėje turėjo galimybę dalyvauti įvairiose  fizinėse veiklose, susipažinti su projekto metu įsigyta sportine įranga, ją išbandyti.

Atidarymo šventėje dalyvavo Šiaulių miesto mero pavaduotojai Simona Potelienė ir Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto garbės pilietis, treneris Antanas Sireika, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Silva Sabaliauskienė, Šiaulių Rotary klubo „Harmonija“ buvusi prezidentė Dalia Liolytė, klubo narės Alma Klupšienė, Genovaitė Kačiuškienė, Giedrė Brazlauskaitė, UAB „Grinbeta“ projektų vadovas Dovydas Bitėnas, UAB „Energy House“ direktorius Paulius Klibavičius, UAB Vilmers atstovė Simona Janėnė.

Projekto „Aš aktyvus“ atidarymo šventę stebėjo Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorės Rasa Jančiauskaitė ir Iveta Pakenė, kurios pateikė teigiamą sporto projekto veiklos stebėsenos vizito vertinimą.

Džiaugiamės galėdami skatinti visuomenės fizinį aktyvumą įgyvendinant sporto projektą „Aš aktyvus“

 

Projekto administravimo komandos nariai 

Margarita Jurevičienė 

Daiva Laurutienė 

Roma Rimkevičienė

 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė

Sporto projekto „Aš aktyvus“ atidarymo šventės akimirkos

Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas