Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Svarbu. Dėl koronaviruso

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR ADMINISTRACIJOS PRIIMAMASIS

Visus  raginame naudotis elektroninėmis paslaugomis www.epaslaugos.lt  ar mano.siauliai.lt, pasitelkti konsultavimąsi nuotoliniais būdais:
Skambinti telefonu (to call, звонить) 841  50 05 10, kreiptis elektroniniu paštu 

Prie Priimamojo durų įrengtoje dokumentų dėžutėje galite  saugiai palikti iš anksto užpildytus dokumentus.

Kiti gyventojai, kurie rūpimo klausimo negalės išspręsti nuotoliniu būdu, prašome Jums rūpimais klausimais susisiekti žemiau nurodytais telefonais:

-        Miesto infrastruktūra, gatvių remontas,  transporto leidimai, eismo organizavimas, žemės ūkis, keleivių vežimas, želdinių tvarkymas – 8 41 500 513;
-        Socialinis būstas,  lengvatiniai būsto kreditai,  žemės mokesčių deklaracijos, Savivaldybės turtas, daugiabučių namų savininkų bendrijos  – 8 41 500 514;
-        Licencijos ir leidimai prekybai, atleidimai nuo žemės, žemės nuomos, nekilnojamo turto, paveldėto turto mokesčių – 8 41 500 516;
-        Statyba ir statinių priežiūra, detalieji planai, statinių sąlygų sąvadai, projektai, adresų suteikimas, statybos leidimai, reklama, biudžetas -  8 4 1 500 518;
-        Viešoji tvarka, sanitarija, civilinė sauga, kultūra, fizinių asmenų prašymai Savivaldybės vadovams, šeimos sudėties pažymos  - 8 41 500 519;
-        Gyvenamosios vietos deklaravimas - 8 41 383 438 arba 8 41 383 439. 

DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KORONAVIRUSO (COVID-19) PANDEMIJOS METU(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijų įgyvendinimas)

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriuje klientai aptarnaujami tik pagal išankstinę registraciją.

 Priėmimui dėl socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimo galima registruotis internetu http://socreg.siauliai.lt arba telefonu: centrinės miesto dalies gyventojams tel. (8 41) 370 443 arba  (8 41) 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams tel. (8 41) 370 444.
Klientai užsiregistravę pagal išankstinę registraciją į Skyrių turi atvykti likus ne daugiau kaip 5 min iki nustatyto priėmimo laiko. Atvykstantys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones. Sergantys, kosintys klientai nebus aptarnaujami.

Primename, kad elektroninius prašymus dėl piniginės socialinės paramos ir socialinių išmokų galima teikti www.spis.lt.

Centrinės miesto dalies gyventojams informacija teikiama telefonu (8 41) 370 443 arba Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriuje, Tilžės g. 170, 1 aukštas, 1 kab., aptarnaujant tik po vieną klientą.

Pietinės miesto dalies gyventojams informacija teikiama telefonu (8 41) 370 444 arba Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriuje, Tilžės g. 22, 2 aukštas, 2 kab., aptarnaujant tik po vieną klientą.

Dėl laidojimo pašalpos galima kreiptis Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriuje, Tilžės g. 170, 1 aukštas, 2 kab. (tik po vieną klientą).

 

DĖL SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojus dėl socialinių paslaugų gavimo Socialinių paslaugų skyrius nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. aptarnauja vadovaudamasis LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo  2021 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. V-2063 ,, Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo“.

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojus dėl socialinių paslaugų gavimo Socialinių paslaugų skyrius (toliau - Skyrius)aptarnauja tik su galimybių pasu ar ES skaitmeniniu COVID pažymėjimu.

Asmenys neturintys galimybių paso ar ES skaitmeniniu COVID pažymėjimo prašymus dėl socialinių paslaugų teikimo gali pateikti:

  • paštu: Tilžės g. 170, Šiauliai, Socialinių paslaugų skyrius);
  • atvykus į Skyriaus pastatą adresu: Tilžės g. 170, Šiauliai, 3 a. laiptinėje yra paruošta vieta dokumentams pildyti ir padėti prašymai gauti socialines paslaugas. Užpildę prašymus, klientai įdeda juos į tam skirtą dėžę.

Konsultacijos socialinių paslaugų klausimais teikiamos tel. (8 41) 38 64 84.

Konsultacijos dėl dienos socialinės globos asmens namuose, laikino atokvėpio paslaugos suaugusiems asmenims su negalia teikiamos tel. (8 41) 38 64 83.

Konsultacijos dėl apgyvendinimo globos namuose teikiamos tel. (8 41) 38 64 85.

Konsultacijos dėl asmenų norinčių tapti globėjais (rūpintojais), dėl laikinosios globos tėvu prašymu nustatymo, dėl laikinosios globos tėvų prašymu panaikinimo ir laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia teikimo, teikiamos tel. (8 41) 38 64 64.

Konsultacijos dėl asmeninės pagalbos teikiamos tel. (8 41) 38 64 82

Konsultacijos dėl EPLSAF Paramos maisto paketais ir higienos prekėmis, teikiamos tel. (8 41) 38 64 81.

EPLSAF Paramos maisto paketais ir higienos prekėmis dalinimo punktai Šiaulių mieste:

ZOKNIUOSE, Radviliškio g. 82 B, Zoknių progimnazijoje

RĖKYVOJE, Energetikų g. 6, Rėkyvos seniūnijoje

PIETINIAME MIKRORAJONE, Aido g. 10A (buvusiame Išmokų ir kompensacijų skyriuje)

CENTRE, Pramonės g. 26, „Maisto banko“ sandėlyje, prieš „Kubo“ bazes)

 

Informacija teikiama tel. 8 68466536, Aurelija Paulauskienė arba tel. (841) 386 481 (8 41) 386466, Socialinių paslaugų skyrius.

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLA

Šalyje esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, neformalusis vaikų švietimas bei švietimo pagalba vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus su visuomenės sveikatos sauga susijusius reikalavimus.

 

 

SPORTO ĮSTAIGŲ VEIKLA

 

Nuo 2020 m. lapkričio 7 d. savivaldybės sporto įstaigose  - SC „Delfinas“, SC „Atžalynas, SC „Dubysa“, Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, Regbio ir žolės riedulio akademija, Teniso akademija, Šiaulių futbolo akademija, Krepšinio akademija „Saulė“ sportininkų pradinio rengimo ir neformalaus ugdymo  procesas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus programas, kurias vykdant užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos ir:

1. organizuojamos atvirose erdvėse (lauke), kai vienoje sporto infrastruktūros erdvėje (futbolo / regbio /žolės riedulio ir kt. stadione, aikštelėje) sportuoja tik viena grupė asmenų;

2. vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma;

3. vykdomos trenerio, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 sportininkų grupe vienoje įstaigos patalpoje, užtikrinant 10 m2 plotą vienam sportuojančiajam.

  Aukšto sportinio meistriškumo ugdymo procesas vyksta yprastai.

 Platesnė informacija apie sportininkų ugdymą nuotoliniu būdu teikiama įstaigų internetinėse svetainėse ir socialiniuose tinkluose.

 Informacija dėl sporto įstaigų veiklos teikiama darbo dienomis telef. 8 41 596 212, el.p. 

 

Karantino laikotarpiu tėvai, kurių vaikams sportinio ugdymo procesas vyksta nuotoliniu būdu, yra atleisti nuo tėvų atlyginimo už sporto ugdymo paslaugas mokėjimo.

 

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO VEIKLA

Renginiuose uždarose erdvėse, visiems, vyresniems nei 6 metai asmenims, privaloma dėvėti ne žemesnio nei FFP2 lygio respiratorius,  priglundančius prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną. Būtina laikytis visų saugumo reikalavimų, kuriuos nurodo Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

Aktualu tėvams!!!

Paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją Lietuvos Respublikoje:

– ir privalomai sustabdžius vaikų ugdymo ir (ar) priežiūros procesą švietimo įstaigose, mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose yra nemokamas;

– ir einamąjį mėnesį privalomai sustabdžius ugdymo procesą švietimo ir sporto įstaigose daugiau nei 15 kalendorinių dienų, atlyginimas už švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir sporto įstaigose teikiamas sportinio ugdymo paslaugas nemokamas.

 

PRAŠYMAI CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS PASLAUGOMS GAUTI  PRIIMAMI NUOTOLINIU BŪDU:  ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS (MGVDIS, EL. PAŠTAS), PER KURJERĮ, REGISTRUOTU PAŠTU.

Į CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIŲ ĮLEIDŽIAMI TIK IŠ ANKSTO UŽSIREGISTRAVĘ ASMENYS SUDERINTU LAIKU.

Metrikacijos paslaugų informacine sistema MGVDIS (https://registrucentras.lt),  telefonais ir el. p. .

Informacija teikiama telefonais: 

DĖL SANTUOKŲ REGISTRAVIMO  TEL. (8 41) 59 62 52, (8 41) 59 62 50

DĖL GIMIMO REGISTRAVIMO  TEL. (8 41) 59 62 49

DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO IR MIRTIES REGISTRAVIMO  TEL. (8 41) 59 62 53

DĖL CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS ARCHYVO
(civilinės būklės akto įrašo, nuorašo, kopijos pažymos išdavimo) 
  TEL. (8 41) 59 62 54

DĖL CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠO TAISYMO, KEITIMO, PAPILDYMO:
VARDO IR / AR PAVARDĖS PAKEITIMO
  TEL. (8 41) 59 62 51

PIRMADIENIAIS civilinės metrikacijos skyriuje interesantų prašymai priimami tik per Metrikacijos  paslaugų  informacinę  sistemą  MGVDIS (https://registrucentras.lt).

Informacija teikiama: tel.  (8 41) 59 62 51, 59 62 52 ir el. p. [email protected]

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ PASLAUGAS EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU, KONTAKTAI:

1. Moterų veiklos inovacijų centras – teikia teisinę, psichologinę, konsultavimo, informavimo pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims Šiaulių miesto, Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio rajonų gyventojams. Pagalba teikiama nuotoliniu būdu – telefonu – darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 20.00 val. Tel. 8 652 24232, el. p. .

2. VšĮ Motinos Teresės šeimų namai – paslaugos krizėse esančioms mamoms (tėvams) su kūdikiais ir / arba vaikais arba nėščioms moterims. Vaikų dienos užimtumas, labdara, atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė. Direktorė - 8 650 26 956, socialinių darbuotojų padėjėjai - 8 604 861 58, Vaikų dienos centras -  8 672 42 322.