Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Skelbiamas konkursas į Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pareigas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą į Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pareigas.

Pareiginės algos koeficientas – 1,50 (2678,10 Eur) pareiginės algos baziniais dydžiais. Gali būti nustatoma pareiginės algos kintamoji dalis, mokamos priemokos.

Taikomas 3 mėnesių išbandymo terminas.

 Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
  4. Užpildyti pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamuose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 1 priedas).
  5.  Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (2024 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 9 redakcija).
  6. Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos.

Dokumentai priimami iki 2024-06-26

Skelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje numeris  – 96966

 

Toma Naunikė

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

Personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 41) 500 525,

Personalo skyriaus vyr. specialistė Toma Naunikė