Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Visuomenės informavimas apie administracinės paskirties pastato Varpo g. 22A, Šiauliuose, rekonstravimo, keičiant paskirtį į gydymo, projektinius p...

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą:

Administracinės paskirties pastato Varpo g. 22A, Šiauliuose, rekonstravimo, keičiant paskirtį į gydymo, projektas. 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Varpo g. 22A, Šiauliai. Žemės sklypo kadastro Nr: 2901/0011:354.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, esamas naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos, numatomas naudojimo būdas: visuomeninės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama: negyvenamieji pastatai, administracinės paskirties pastatai, būsima: negyvenamieji pastatai, gydymo paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB "Projektavimo centras",  architektas  Jonas Barkauskas, tel.: +370 698 35057, +370 41 523102, el. paštas.:  

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.: S.V.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Tilžės g. 170, Šiauliai (204 kab.), darbo dienomis 9:00-12:00 ir 13:00-17:00 val., prieš ateinant, susisiekti telefonu tel.: +370 698 35057, +370 41 523102, el. paštas.:  

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: paštu.:   iki 2024-06-03 16:00.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Tilžės g. 170, Šiauliai (204 kab.),  2024-06-03 16:00.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda į vaizdo transliaciją per ZOOM platformą:

https://us04web.zoom.us/j/72503711447?pwd=1mKSrFaXgebH2B9B1MdaWkEohQuaix.1 

Prisijungimo duomenys, jei jų bus reikalaujama:

Susirinkimo ID: 725 0371 1447

Slaptažodis: 1DcvQQ

Projektiniai pasiūlymai.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija.