Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Atnaujinti preliminarūs 2023 m. nenaudojamų žemės sklypų sąrašai

Informuojame apie atnaujintus 2023 m. preliminarius nenaudojamų (neprižiūrimų) žemės sklypų sąrašus. Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašo projektą sudaro 43 adresai, o Nenaudojamų nuomojamų žemės sklypų sąrašo projekte liko 2 adresai Šiaulių miesto savivaldybėje.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos specialistai kasmet nustato ir sudaro preliminarius sąrašus vadovaudamiesi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-251, patvirtinto Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašo ((2023 m. kovo 2 d. sprendimo Nr. T-40 redakcija) toliau – Aprašas) 8.8 papunktyje nurodyta, kad „kai Apraše nurodytais atvejais žemės sklypo ar jo dalies naudotojo nėra galimybės informuoti registruotu laišku (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad žemės sklypo ar jo dalies naudotojui Apraše nurodyta informacija įteikta tinkamai“. (Su Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti: http://www.siauliai.lt/aktai/.)

Vadovaujantis Aprašu, Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste komisija iki einamųjų metų rugpjūčio 10 d. per Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrių ar seniūnijas gavusi žemės naudotojo prašymą dėl žemės sklypo neatitikties Aprašo 6 punkte nurodytiems kriterijams, vadovaujasi Aprašo 15 punktu, t. y. išnagrinėja Komisijos posėdžio metu, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d.

Meras arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, atsižvelgęs į Komisijos pateiktus sąrašus, iki rugpjūčio 25 d. patvirtina einamųjų metų Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų ir Nenaudojamų nuomojamų žemės sklypų sąrašus. Žemės sklypų valdytojams už nenaudojamus privačios nuosavybės teise valdomus žemės sklypus bus taikomas Savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-268 padidintas, 4 procentų, žemės mokesčio tarifas (nuo žemės mokestinės vertės), o už nenaudojamus iš valstybės nuomojamus žemės sklypus – Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d.  sprendimu Nr. T-278 nustatytas 4 procentų žemės vertės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifas.

Informacija teikiama Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriuje tel.: (8 41) 596 309, (8 41) 596 326, (8 41) 596 276, (8 41) 383 442, (8 41) 383 432, (8 41) 596 323, Medelyno seniūnijoje tel.: (8 41) 425 297, Rėkyvos seniūnijoje tel.: (8 41) 392 260.

Dėkojame asmenims, pateikusiems informaciją apie netvarkomus, neprižiūrimus sklypus. Kviečiame susipažinti su atnaujintais preliminariais sąrašais:

2023 m. Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašo projektas.

2023 m. Nenaudojamų nuomojamų žemės sklypų sąrašo projektas.

 pastebėjus adresų neatitikčių, prašome informuoti tel.: (8 41) 596 309.

Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius