Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Informuojame apie Žemės sklypo, esančio Tilžės g. 59, Šiauliuose detaliojo plano nepagrindinio rodiklio koregavimą

Informuojame, apie rengiamą detaliojo plano „Žemės sklypo, esančio Tilžės g. 59, Šiauliuose,  patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 24 d.  įsakymu Nr. A-936, nepagrindinių rodiklių koregavimą.

Planavimo tikslas: vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis 2014 m. sausio 2 d., Nr. D1-8 (suvestinė redakcija 2021 m. liepos 1 d.), p. 318.3, koreguoti įvažiavimo į sklypą vietą.

Planavimo uždaviniai: 

1) naikinamas įvažiavimas iš Paukščių tako gatvės;

2) projektuojamas įvažiavimas iš Tilžės gatvės per anksčiau suprojektuotą nuovažą, jungiančią privažiavimą tarp žemės sklypų Tilžės g. 57A ir Tilžės g. 59.

Planavimo organizatorius: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius (Vasario 16 - osios g. 62, Šiauliai, tel.(8 41) 596200, el. paštas: .

Planavimo iniciatorius: UAB "Rivona".

Plano rengėjas: UAB ”Priedanga”, A. Goštauto g. 8-417, Vilnius, tel. +370 699 17790, el.paštas  

Informacija teikiama: plano rengėjo patalpose. Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2024-18 iki 2024-05-03, ne mažiau 10 darbo dienų, Šiaulių miesto interneto svetainėje, www.tpdris.lt sistemoje, Šiaulių miesto savivaldybės, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas ir brėžinys.