Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Patvirtintas 2022 m. nenaudojamų žemės sklypų sąrašas

Patvirtintas galutinis ir nekeičiamas 2022 m. nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų Šiaulių mieste sąrašas.

Pranešame, kad vadovaudamasis Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-251 (toliau – Aprašas), įgyvendindamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-268 „Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ 1.1.2 papunktį bei atsižvelgdamas į Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo komisijos, sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A-876, 2022 m. rugpjūčio mėn. posėdžio protokolo išvadas, 2022 m. rugpjūčio 17 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1445 buvo patvirtintas galutinis ir nekeičiamas (Aprašo 11.4. p.) 2022 m. nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašas.

Primename, kad Aprašo 9.2.2. papunktyje nurodyta: „kai Apraše nurodytais atvejais žemės sklypo savininko, nuomininko ar naudotojo nėra galimybės informuoti registruotu laišku (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad žemės sklypo savininkui, nuomininkui ar naudotojui tinkamai įteikta Apraše nurodyta informacija“. (Su Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti: http://www.siauliai.lt/aktai/).

 

Informacija teikiama Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriuje tel.: (8 41) 596 309, (8 41) 596 326, (8 41) 383 442, (8 41) 383 432, (8 41) 596 323, Medelyno seniūnijoje tel.: (8 41) 425 297, Rėkyvos seniūnijoje tel.: (8 41) 392 260.

2022 M. NENAUDOJAMŲ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS

Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius