Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių ir Panevėžio miestų savivaldybių NVO tarybų susitikimas

2021 m. lapkričio 19 d. įstaigoje „Šiaurės Lietuvos kolegija“ vyko kolegiškas gerosios patirties pasikeitimo vizitas - Panevėžio miesto Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovai atvyko susitikti ir pabendrauti su kolegomis iš Šiaulių miesto (Šiaulių miesto Nevyriausybinių organizacijų tarybos nariais).

Susitikimo metu aptarti kiekvienos iš tarybų (Panevėžio ir Šiaulių) funkcionavimo principai bei veiklos prioritetai, esminiai pastarųjų metų veiklos pasiekimai bei rezultatai, iššūkiai ir planai ateičiai. Diskusijoje aktualizuota tai, jog abiejuose savivaldybėse nepakankamai aktyviai vyksta viešųjų paslaugų perdavimas NVO sektoriui, akcentuotas poreikis tobulinti NVO institucinius gebėjimus, gerinti jų veiklos kokybę, įvairovę bei teikiamų paslaugų pasiūlą, perimant šiuolaikinius viešųjų paslaugų kokybės principus (diegiant kokybės sistemas, naudojant patvirtintus paslaugų kokybės standartus, dalyvaujant nustatytose paslaugų akreditavimo procedūrose). Taip pat akcentuota projektų rengimo ir įgyvendinimo kompetencijų svarba, poreikis NVO sistemingai tobulinti šios srities žinias ir gebėjimus.

NVO tarybų narius priėmusios organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ atstovai apžvelgė įstaigos veiklos raidą, veiklos perorientavimą – pasitraukimą iš aukštojo mokslo studijų ir su studijomis susijusios veiklos segmento, pastangas koncentruojant ir išteklius nukreipiant į socialinių, psichosocialinių, sociokultūrinių, neformaliojo ugdymo, socialinės integracijos, bendruomeninių ir kitų veiklų plėtojimą, užfiksavo pastaraisiais metais organizacijos įgyvendintų veiklų pagrindinius rezultatus.

Susitikime diskutuota apie kitų NVO sektoriuje dirbančių organizacijų problemomas ir galimus jų sprendimo būdus, identifikuoti NVO veikimo panašumai ir skirtumai Panevėžyje ir Šiauliuose. Pasidžiaugta kai kurių NVO sėkmės istorijomis, palankiomis tendencijomis ir projekcijomis NVO sektoriuje. Pasikeista kontaktais, numatytos Panevėžio ir Šiaulių NVO tarybų (jų narių), Šiaulių miesto ir Panevėžio miesto NVO tolesnio bendradarbiavimo galimybės, siekiant glaudesnio dialogo ir prasmingos partnerystės. 

Pranešimo rengėjas - VšĮ "Šiaurės Lietuvos kolegija"