Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Skelbiami 2023 metų nenaudojamų žemės sklypų sąrašai

Meras, atsižvelgęs į Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo komisijos pateiktus sąrašus, patvirtino einamųjų metų Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų ir Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ar naudojamų žemės sklypų sąrašus. Žemės sklypų valdytojams už nenaudojamus privačios nuosavybės teise valdomus žemės sklypus bus taikomas Savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-268 padidintas, 4 procentų, žemės mokesčio tarifas (nuo žemės mokestinės vertės), o už nenaudojamus iš valstybės nuomojamus žemės sklypus – Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-278 nustatytas 4 procentų žemės vertės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifas. 2023 m. Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašą sudaro 31 adresas, o 2023 m. Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ar naudojamų žemės sklypų sąraše - 2 adresai Šiaulių miesto savivaldybėje.

Pranešame, kad vadovaujantis Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-251 (toliau – Aprašas), įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-268 „Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ 1.1.2 papunktį ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ 1.6 papunktį bei atsižvelgiant į Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo komisijos, sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. birželio 3 d. potvarkiu Nr. M-364 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo komisijos sudarymo“, 2023 m. rugpjūčio mėn. posėdžio protokolo išvadas, 2023 m. rugpjūčio 18 d. Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-754 „Dėl 2023 m. nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas galutinis ir nekeičiamas (Aprašo 9.1. p.) 2023 m. nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašas, o 2023 m. rugpjūčio 21 d. potvarkiu Nr. M-760 „Dėl 2023 m. nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ar naudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ - galutinis ir nekeičiamas (Aprašo 9.1. p.) 2023 m. Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ar naudojamų žemės sklypų sąrašas.

Primename, kad Aprašo 8.8. papunktyje nurodyta: „kai Apraše nurodytais atvejais žemės sklypo ar jo dalies naudotojo nėra galimybės informuoti registruotu laišku (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad žemės sklypo ar jo dalies naudotojui Apraše nurodyta informacija įteikta tinkamai“. (Su Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti: http://www.siauliai.lt/aktai/).

Informacija teikiama Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriuje tel.: (8 41) 596 309, (8 41) 596 326, (8 41) 383 442, (8 41) 383 432, (8 41) 596 314, Medelyno seniūnijoje tel.: (8 41) 425 297, Rėkyvos seniūnijoje tel.: (8 41) 392 260.

2023 M. NENAUDOJAMŲ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS

2023 M. NENAUDOJAMŲ NUOMOJAMŲ IŠ VALSTYBĖS AR NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS

Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius