Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Žemės sklypo M. Mažvydo g. 28A, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimo

Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. A-1146 „Dėl žemės sklypo M. Mažvydo g. 28A, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimo”.

Planavimo organizatorius: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, tel. (8-41) 596 200; e-paštas: info@siauliai.lt).

Plano rengėjas: MB Algimanto Černiausko architektūros studija (buveinės adresas: Vytauto g. 107, LT-77160 Šiauliai; tel. (8-41) 424802; e-paštas: arch.studija@inbox.lt).

Planavimo tikslai: žemės paskirties keitimas; žemės sklypo padalijimas; žemės sklypų tvarkymo, naudojimo režimų leistinų reikalavimų ir statybos reglamentų nustatymas, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais ir Šiaulių miesto bendro plano sprendiniais;

Planavimo uždaviniai:

 • nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus;
 • suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant optimalius susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius ir jų apsaugos zonas;
 • numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 • vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu ir įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir nurodyti teritorijas, kuriose taikomos;
 • nustatyti reikalingus servitutus; sklypuose suplanuoti želdynus, automobilių stovėjimo ir atliekų surinkimo konteinerių aikšteles.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Su sprendiniais susipažinti galima:

 • Informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt, (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-29-21-466);
 • Šiaulių miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliai.lt.
 • Plano rengėjo patalpose (Vytauto g. 107, II aukštas, Šiauliai);
 • Šiaulių miesto seniūnijos (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) skelbimų lentoje;

Kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai informuojami registruotais laiškais.

Viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka. Apie detaliojo plano koregavimo sprendinių viešinimą nurodytose informavimo priemonėse skelbiama ne vėliau kaip 5 d. d. iki atitinkamos procedūros pradžios.

Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriamas 10 d. d. laikotarpis: nuo 2022 m. gegužės 12  d. iki 2022 m. gegužės 24 d. Dėl pandeminės situacijos viešas susirinkimas DP koregavimo sprendiniams aptarti vyks vaizdo konferencijos būdu gegužės 25d.(trečiadienį) 17:00 val.

Nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/2323224336?pwd=SDBucUNyNTE1R09jWmFyNVZMNHRQdz09

Meeting ID: 232 322 4336

Passcode: 286144

Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima pateikti informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui per visą DP koregavimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis sprendinių brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros brėžinys

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė Daiva Jasnauskienė