Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI

 • 2015 metais Savivaldybių kontrolierių asociacija Tarnybos įkūrimo 25 metų proga Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pareiškė padėką už profesionalų darbą, audituojant ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomi bei naudojami savivaldybės finansiniai ištekliai.
 • Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas A.Butkevičius 2015 metų gruodžio mėn. savivaldybės kontrolieriui Arvydui Ušeckui pareiškė padėką už darbą propaguojant teisingą ir dorą finansų apskaitą, skatinant valstybės pažangą.
 • Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto pirmininkė J.Vaickienė 2015 metų gruodžio mėn. Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriui Arvydui Ušeckui pareiškė padėką už atsakingą ir rezultatyvų darbą, vadovaujant Kontrolės ir audito tarnybai.
 • 2017 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje buvo paskatinti du valstybės tarnautojai. Jiems skirtos pareiginės algos dydžio vienkartinės piniginės išmokos už ypatingos svarbos užduočių atlikimą.

 • 2018 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje buvo paskatintas vienas valstybės tarnautojas. Jam skirta pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka už ypatingos svarbos užduočių atlikimą.
 • LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos moterų lobistinė organizacija jau šeštus metus skelbia konkursą „Lygiausios savivaldybės apdovanojimai“. 2021 m. gruodžio 10 d. - Žmogaus teisių dieną - įvyko nuotolinis renginys, kurio metu siekiant atkreipti savivaldybių dėmesį į lyčių lygybės priemonių įgyvendinimo svarbą vietiniame lygmenyje, apdovanotos savivaldybės už geriausias moterų ir vyrų lygybės priemones, suplanuotas savivaldybės strateginiuose veiklos arba plėtros bei įgyvendintas 2021 metais.

  Šiaulių miesto savivaldybė 2021 m. gruodžio 10 d. gavo apdovanojimą už bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis. Šiauliečiai apdovanoti už sėkmingą savivaldos ir NVO bendradarbiavimo pavyzdį. Dėkojame ir sveikiname asociaciją  „Moterų veiklos inovacijų centrą“ (vadovė Salomėja Jasudienė).