Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

2021 m. 

 1. Vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo", Šiaulių miesto savivaldybė 2021 m. balandžio 15 d. su AB SEB banku pasirašė Kreditavimo sutartį dėl 5883300 eurų paskolos investicijų projektams finansuoti.

2020 m.

 1. Vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“, Šiaulių miesto savivaldybė 2020 m. gegužės 08 d. su Luminor bank AS pasirašė Kreditavimo sutartį dėl 3167000 eurų paskolos investicijų projektams finansuoti.
 2. Vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-170 „Dėl pritarimo modernizuoti Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ pastatą“ , Šiaulių miesto savivaldybė 2020 m. birželio 02 d. su AB Šiaulių bankas pasirašė Kredito sutartį dėl 308049,02 eurų paskolos.
 3. Vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-276 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“, Šiaulių miesto savivaldybė 2020 m. rugpjūčio 21 d. su AB SEB banku pasirašė Kreditavimo sutartį dėl 3200000 eurų paskolos investicijų projektams finansuoti.

2019 m.

 1. Vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl ilgalaikės iki 2800 tūkst. Eur paskolos ėmimo“, Šiaulių miesto savivaldybė 2019 m. balandžio 17 d. su OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas pasirašė Kredito sutartį dėl 2800000 eurų paskolos investicijų projektams finansuoti.

2018 m.

 1. Vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-281 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ Šiaulių miesto savivaldybė 2018 m. spalio 12 d. su AB SEB banku pasirašė Kreditavimo sutartį dėl 2500000 eurų paskolos investicijų projektams finansuoti.

2017 m.

 1. Vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. T-372 “Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo” Šiaulių miesto savivaldybė 2017 m. gruodžio 19 d. su Danske Bank A/S Lietuvos filialu pasirašė Finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutartį dėl 2500000 eurų paskolos investicijų projektams finansuoti.

2016 m.

 1. Vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-225 “Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo savivaldybės paskoloms refinansuoti” Šiaulių miesto savivaldybė 2016 m. rugpjūčio 11 d. su OP Corporate Bank plc Lietuvos filialu pasirašė kredito sutartį dėl 8,7 mln.eurų kredito bankų suteiktoms paskoloms refinansuoti.

 2015 m.

 1. Vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-108 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-60 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo” pakeitimo” Šiaulių miesto savivaldybė 2015 m. rugsėjo 24 d. su banku pasirašė kreditavimo sutartį dėl 723484 eurų paskolos investiciniams projektams finansuoti.

2014 m.

 1. Vadovaudamasi Šiaulių miesto tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-32 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“, Šiaulių miesto savivaldybė 2014 m. liepos 7 d. su banku pasirašė kreditavimo sutartį dėl 2249,2 tūkst.Lt paskolos investiciniams projektams finansuoti.

 

Informaciją rengia
vyr. specialistė
Daina Rafanavičienė,
tel. 8 41 596 272