Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Informuok apie korupciją

 

Vykdydami korupcijos prevenciją, prašome pranešti apie neteisėtus galimai korupcinio pobūdžio Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Šiaulių miesto savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų veiksmus.

Siekdami kaip įmanoma išsamiau įvertinti informaciją apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus, prašome kuo detaliau aprašyti galimą pažeidimą, nurodant jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, jo pareigas, darbo vietą, pažeidimo pobūdį.  Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija. 

Informuojame, kad pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik pranešimų tyrimų tikslais, užtikrinant jų konfidencialumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Pranešti galite:

  •  Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje veikiančiais kanalais:

          - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pasitikėjimo telefonu +370 41 596 202

          - el. paštu:

          - užpildžius anoniminę pranešimo FORMĄ

  • Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijai:

         - raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Šiaulių  miesto  savivaldybės antikorupcijos komisija, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

         - raštu, paliekant pranešimą dėžutėje „Pranešimai ir pasiūlymai  korupcijos prevencijos klausimais“, kuri yra Savivaldybės administracijos pastato Vasario 16-osios g. 62 pirmo aukšto fojė

         - el. paštu

  • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai:

         - visą parą visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5)  266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis)

         - elektroniniu paštu

         - faksu (8 5) 266 3307 

         - paliekant pranešimą šioje svetainėje.

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes bei informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Informuojame, kad asmenims, pateikusiems vertingos informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, atlyginama Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ nustatyta TVARKA.